Na dynamicznym, nieustannie ewoluującym rynku pracy, umiejętność sprawnego i przekonującego prezentowania swoich umiejętności i doświadczeń jest kluczowym czynnikiem decydującym o sukcesie zawodowym. Dokumentem, który Ci to umożliwi w najbardziej efektywny sposób, jest Curriculum Vitae – znane powszechnie jako CV. Profesjonalny życiorys stanowi wizytówkę w świecie pracy, jest pierwszym kontaktem z potencjalnym pracodawcą, a także dokumentem, który powie o Tobie więcej, niż możesz się spodziewać. W tym artykule dowiesz się wszystkiego o CV – koniecznie sprawdź i daj sobie szansę na wymarzoną karierę zawodową!

CV od A do Z

Co to jest CV?

CV to skrót od łacińskiego Curriculum Vitae, które dosłownie oznacza “bieg życia”. Zawiera  informacje o edukacji, doświadczeniu zawodowym, umiejętnościach, osiągnięciach i innych kwalifikacjach osoby poszukującej pracy. CV jest kluczowym dokumentem w procesie rekrutacji, który pomaga pracodawcy zrozumieć, czy kandydat posiada odpowiednie kwalifikacje do objęcia oferowanego stanowiska. Ważne jest, aby CV było dokładne, zrozumiałe i zawierało najważniejsze informacje o kandydacie.

Jakie są rodzaje CV?

CV może przybierać różne formy, w zależności od celu, w jakim zostało stworzone, oraz od specyfiki sektora czy zawodu, w którym dana osoba działa. Istnieje kilka podstawowych typów CV.

Proste CV

Proste CV, czyli format życiorysu, który jest zwykle zwięzły i łatwy do zrozumienia. Prezentuje tylko najważniejsze informacje dla potencjalnego pracodawcy. Typowo proste CV zawiera:

 • Twoje dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
 • Profesjonalne streszczenie lub cel zawodowy, który krótko opisuje Twoje umiejętności, doświadczenie i cele.
 • Odwrotnie chronologicznie ułożoną historię zatrudnienia, zaczynając od najnowszych stanowisk, które będą obejmowały Twoje obowiązki, osiągnięcia i daty zatrudnienia.
 • Umiejętności lub kompetencje, które są istotne dla stanowiska, na które aplikujesz.
 • Informacje o edukacji, w tym tytuły, daty uzyskania dyplomu i instytucje, które je przyznały.

Proste CV jest zazwyczaj wolne od grafik, zdjęć i innych elementów, które mogą skomplikować odczytanie informacji. Pomimo swojej prostoty, jest to efektywny sposób na zaprezentowanie swojego doświadczenia i kwalifikacji potencjalnemu pracodawcy. Proste CV sprawdzi się na stanowiskach, gdzie konkretne kompetencje odgrywają kluczową rolę:

 • stanowiska kierownicze, managerskie i dyrektorskie;
 • stanowiska, gdzie dużą rolę odgrywa autorytet m.in. prawnik lub lekarz;
 • stanowiska techniczne lub inżynieryjne.

Nowoczesne CV

Nowoczesne CV, w przeciwieństwie do prostego CV, często zawiera bardziej kreatywne elementy projektowania i strukturę, która może różnić się od tradycyjnego, chronologicznego formatu. Poniżej przedstawiliśmy kilka charakterystycznych cech nowoczesnego CV.

 • Zaawansowany design – nowoczesne CV może zawierać nietypowe kolory, czcionki, ikony, infografiki lub inne elementy graficzne, które pomagają wyróżnić się spośród innych kandydatów.
 • Zakładka o umiejętnościach – nowoczesne CV często zawierają sekcję umiejętności, która wyraźnie pokazuje, jakie kompetencje posiada kandydat.
 • Struktura hybrydowa lub funkcjonalna – zamiast klasycznej chronologicznej struktury, nowoczesne CV może koncentrować się na umiejętnościach i osiągnięciach kandydata, grupując doświadczenie zawodowe według funkcji lub tematu, a nie według daty.
 • Linki do mediów społecznościowych i portfolio – nowoczesne CV często zawierają linki do profesjonalnego portfolio lub profilu w mediach społecznościowych, takich jak LinkedIn.

Należy jednak zauważyć, że nie każde stanowisko lub branża będzie doceniać nowoczesne CV. Na przykład, jeśli aplikujesz na stanowisko w bardzo konserwatywnej firmie lub sektorze, takim jak prawo lub finanse, tradycyjne, proste CV może być lepszym wyborem.

Kreator CV bez doświadczenia

Video CV

Video CV to krótki film, który kandydat poszukujący zatrudnienia tworzy i przesyła potencjalnemu pracodawcy w ramach procesu rekrutacji. Video CV może zastąpić tradycyjne, pisemne CV lub być dodatkiem do niego. 

Celem video CV jest ukazanie osobowości, umiejętności komunikacyjnych i kreatywności w sposób, który nie jest możliwy do przekazania na papierze. Video CV zazwyczaj trwa od jednej do trzech minut i może zawierać wszystko – od prostego opisu siebie i swojego doświadczenia, po bardziej kreatywne podejścia, takie jak prezentacje, scenki lub nawet animacje.

Oto kilka kwestii, o których warto pamiętać podczas tworzenia video CV.

 • Profesjonalizm – pomimo zastosowania bardziej nieformalnego medium, video CV powinno nadal zachować profesjonalny ton. Upewnij się, że jesteś dobrze ubrany, mówisz jasno i unikasz nieodpowiedniego języka lub zachowania.
 • Krótkość – video CV powinno być krótkie i zwięzłe. Pracodawcy nie mają zbyt wiele czasu, więc staraj się ograniczyć film do maksymalnie trzech minut.
 • Jakość – upewnij się, że Twoje video CV jest dobrze oświetlone, dźwięk jest wyraźny, a cały film został nagrany w dobrej jakości.
 • Zawartość – skup się na tym, co możesz zaoferować pracodawcy, a nie tylko na swoim doświadczeniu. Video CV jest świetną okazją do pokazania swojej kreatywności, entuzjazmu i umiejętności komunikacyjnych.

Zanim prześlesz profesjonalnie przygotowane video CV – upewnij się, że będzie to dobry krok. Nie wszystkie branże lub firmy mogą być otwarte na taką formę autoprezentacji.

Pamiętaj, że video CV jest narzędziem, które może Ci pomóc wyróżnić się w tłumie – ale tylko jeśli jest dobrze zrobione. Przygotuj się dobrze, planując, co chcesz powiedzieć, i ćwicząc przed kamerą.

Funkcjonalne CV

Funkcjonalne CV jest typem CV, które skupia się przede wszystkim na umiejętnościach i doświadczeniach kandydata, a nie na chronologicznym przebiegu jego kariery zawodowej.

W tradycyjnym, chronologicznym CV, doświadczenie zawodowe jest prezentowane w kolejności od najnowszego do najstarszego, z wyraźnym wskazaniem dat, stanowisk i miejsc pracy. Natomiast w CV funkcjonalnym doświadczenie jest grupowane według umiejętności lub zdobytych doświadczeń, a nie według konkretnych miejsc pracy.

Na przykład, jeżeli kandydat ma doświadczenie w zarządzaniu projektami, sprzedaży i marketingu, może stworzyć oddzielne sekcje dla tych umiejętności w swoim CV funkcjonalnym i podać przykłady swoich osiągnięć w każdym z tych obszarów.

Ten typ CV może być szczególnie pomocny:

 • dla osób zmieniających branżę, 
 • dla osób z przerwami w zatrudnieniu,
 • dla osób, które mają szerokie doświadczenie w różnych dziedzinach. 

Może on pomóc skupić uwagę rekrutera na umiejętnościach i doświadczeniach, które są najbardziej istotne dla stanowiska, na które kandydat aplikuje.

Pamiętaj jednak, że niektórzy rekruterzy preferują tradycyjne, chronologiczne CV, ponieważ ułatwia ono zrozumienie ścieżki kariery kandydata. Dlatego ważne jest, aby dostosować format CV do specyfiki stanowiska i oczekiwań potencjalnego pracodawcy.

Kreatywne CV

Kreatywne CV to rodzaj CV, który odbiega od standardowego, tradycyjnego formatu i wykorzystuje różne elementy projektowania, kolorów, kształtów czy grafiki, aby przyciągnąć uwagę i podkreślić unikalne umiejętności i doświadczenie kandydata.

Szybkie CV za darmo

Kreatywne CV może przyjmować różne formy, w zależności od branży.

 • Infografika – kandydat może przedstawić swoje umiejętności i doświadczenie za pomocą infografiki, która wizualizuje te informacje w łatwy do zrozumienia sposób.
 • Portfolio – dla kandydatów w branżach kreatywnych, takich jak design czy fotografia, CV może być połączone z portfolio prac, które prezentuje ich umiejętności.
 • Prezentacja lub film – niektórzy kandydaci mogą wybrać bardziej interaktywne formy, takie jak prezentacje wideo lub slajdy, aby pokazać swoje doświadczenie i umiejętności.
 • CV w formie strony internetowej – w niektórych przypadkach, zwłaszcza w branży IT, kandydat może stworzyć swoje CV jako interaktywną stronę internetową.

Kreatywne CV może pomóc wyróżnić się spośród innych kandydatów, szczególnie na stanowiskach, gdzie ceniona jest kreatywność i innowacyjność. Jednakże, w niektórych branżach, takich jak prawo, finanse, czy medycyna, tradycyjne, profesjonalne CV może być bardziej odpowiednie. Ważne jest, aby dostosować styl i format CV do specyfiki branży i stanowiska, na które się aplikuje.

Struktura CV – Jak napisać dobre CV krok po kroku?

Aktualne wymogi rekrutacyjne wymagają zachowania odpowiedniej struktury CV, która jest istotna dla skutecznego zaprezentowania kwalifikacji zawodowych potencjalnemu pracodawcy. Życiorys musi zawierać określone sekcje ułożone w prawidłowej kolejności. Tradycyjne CV zaczyna się od danych osobowych, kolejno powinno pojawić się doświadczenie zawodowe wymienione w kolejności odwrotnie chronologicznej, a następnie umiejętności, wykształcenie i klauzula RODO. Eksperci kariery wskazują, że warto dodatkowo zawrzeć cel zawodowy i zainteresowania – wtedy CV jest całkowicie kompletne i odpowiednio spełnia swoją rolę.

Struktura CV jest kluczowa zarówno dla pracodawcy, jak i dla kandydata:

 • Dla pracodawcy – pomaga zorganizować informacje o kandydacie, dzięki czemu może on szybko dotrzeć do kluczowych dla niego aspektów. W efekcie, zwiększa to szanse na pozytywną ocenę CV przez niego.
 • Dla kandydata – jasna i przejrzysta struktura CV pozwala na uporządkowanie i wyróżnienie najważniejszych osiągnięć i umiejętności, które chcesz pokazać pracodawcy. Dodatkowo dobrze zorganizowane CV świadczy o Twoim profesjonalizmie, zdolności do planowania i organizacji, co jest cennym atutem w wielu zawodach.

Dane personalne w CV

Dane personalne w CV powinny być przede wszystkim zwięzłe, a jednocześnie umożliwiać potencjalnemu pracodawcy kontakt z Tobą w sytuacji, gdy zechce zaprosić Cię na rozmowę kwalifikacyjną.

Tradycyjnie, dane personalne zawierają pełne imię i nazwisko, które muszą być widoczne, dlatego umieść je na samej górze Twojego CV (warto napisać je większą czcionką i/ lub innym kolorem). Następnie powinny obejmować aktualny adres e-mail oraz numer telefonu – koniecznie sprawdź poprawność danych kontaktowych – nawet niewielki błąd uniemożliwi pracodawcy kontakt z Tobą, a co za tym idzie, stracisz szansę na wymarzoną posadę.

Obecnie warto również zamieścić link do LinkedIn lub innego profesjonalnego profilu w mediach społecznościowych. Jeśli taki posiadasz, zwróć uwagę na to czy jest aktualny i upewnij się, że zawiera on te same informacje o Tobie co CV. Pamiętaj również o tym, aby link był aktywny – to ułatwi pracodawcy odnalezienie Twojego konta.

W CV nie podaje się już takich informacji, jak wiek, płeć, adres zamieszkania, narodowość czy stan cywilny. W niektórych krajach takie dane zostaną uznane za nieodpowiednie ze względu na przepisy dotyczące prywatności i dyskryminacji.

Jakie dane osobowe w CV? Wzór:

Weronika Bojanowska

e-mail: weronika.bojanowska@gmail.com

tel. 763929874

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/weronika-j%C3%B3%

Zdjęcie do CV

Skoro jesteśmy już przy danych personalnych, warto również wspomnieć o zdjęciu w CV. Dodanie zdjęcia do CV jest kwestią kulturową i może się różnić w zależności od kraju. W niektórych państwach, jak na przykład w Stany Zjednoczone, z powodu przepisów antydyskryminacyjnych, nie jest zalecane dodawanie zdjęć do CV. Natomiast w innych krajach, takich jak Niemcy czy Polska, jest to bardziej powszechne.

Zdjęcie w CV wyróżni Twoje CV wśród wielu innych, dając rekruterowi wizualne odniesienie do Twojej aplikacji. Po drugie, zdjęcie może pomóc budować osobisty wizerunek i markę, zwłaszcza jeśli jest profesjonalne i dobrze wykonane.

Jak powinno wyglądać zdjęcie w CV?

Zdjęcie do CV powinno być profesjonalne i odpowiednie do kontekstu. Unikaj dodawania zdjęć nieformalnych, które mogą odwrócić uwagę od Twoich kwalifikacji i doświadczenia. Selfie, fotografia z wakacji czy ze spotkania z przyjaciółmi zdecydowanie się nie sprawdzi.

Zdjęcie biznesowe męskie

Zdjęcie dołączane do CV powinno odzwierciedlać odpowiedni wizerunek dla potencjalnego pracodawcy. Oto kilka wskazówek, jak powinno wyglądać idealne zdjęcie do CV. Na co przede wszystkim zwrócić uwagę?

 • Profesjonalizm – powinieneś być odpowiednio ubrany, preferencyjnie w stroju biznesowym lub biznes-casual, w zależności od kultury firmy, do której aplikujesz.
 • Jakość – zdjęcie powinno być w wysokiej rozdzielczości i dobrze oświetlone, z jasnym tłem. Niekorzystne są ciemne, nieostre lub źle skadrowane zdjęcia.
 • Neutralne tło – zaleca się użycie jednolitego, jasnego tła, które nie odciąga uwagi od Twojej osoby.
 • Uśmiech – lekki, naturalny uśmiech może pokazać, że jesteś przyjazny i otwarty.
 • Aktualność – zdjęcie powinno odzwierciedlać Twoją aktualną aparycję, dlatego warto aktualizować je co kilka lat.
 • Rozmiar – zdjęcie powinno być odpowiednio przeskalowane, aby pasowało do formatu CV, zwykle jest to mały portret.

Pamiętaj, że zdjęcie to tylko mała część twojego CV i nie powinno zastępować solidnej treści i dobrze zaprojektowanej struktury dokumentu. 

Podsumowanie zawodowe w CV

Podsumowanie zawodowe w CV, czasami nazywane także profilem zawodowym lub sekcją ‘O mnie’, to krótki, skoncentrowany fragment na początku CV, który przedstawia najważniejsze informacje o kandydacie, czyli o Tobie. Ma stanowić swego rodzaju “reklamę” potencjalnego pracownika w celu przyciągnięcia uwagi pracodawcy i zachęcenia go do dalszej lektury przesłanego przez Ciebie CV.

Podsumowanie zawodowe zwykle składa się z kilku zdań, w których powinieneś podkreślić swoje najważniejsze osiągnięcia, umiejętności i doświadczenie. Powinno ono być bezpośrednio związane z branżą, w której chcesz podjąć zatrudnienie, i pokazywać, dlaczego jesteś odpowiednią osobą na to stanowisko.

Pamiętaj również, że podsumowanie zawodowe to nie miejsce na opisywanie wszystkich Twoich umiejętności i doświadczeń. W tym miejscu powinieneś skupić się na pokazaniu, dlaczego jesteś najlepszym kandydatem na to stanowisko, a resztę informacji umieścić w kolejnych sekcjach CV.

Jak napisać podsumowanie zawodowe w CV?

1. Zacznij od analizy ogłoszenia o pracę – przeczytaj ogłoszenie kilkakrotnie i zwróć uwagę na umiejętności, doświadczenie i kwalifikacje, które są wymagane. Właśnie one powinny być uwypuklone w Twoim podsumowaniu zawodowym.

2. Określ swoje kluczowe umiejętności i osiągnięcia – na podstawie analizy ogłoszenia, wybierz 3-4 najważniejsze umiejętności lub osiągnięcia, które chcesz podkreślić. Mogą to być konkretne umiejętności techniczne, doświadczenie w pewnej dziedzinie, sukcesy w poprzedniej pracy itp.

3. Napisz krótkie, skoncentrowane zdania – podsumowanie zawodowe powinno być zwięzłe, ale jednocześnie mocne i przekonujące. Staraj się napisać zdania, które są krótkie i proste, ale skutecznie komunikują Twoje mocne strony. Unikaj niejasnych stwierdzeń typu “jestem zmotywowany” czy “mam dobre umiejętności komunikacyjne” – zamiast tego daj konkretny przykład, który pokaże te cechy.

4. Dostosuj podsumowanie do każdego stanowiska – każde stanowisko ma inne wymagania, więc Twoje podsumowanie zawodowe powinno być dostosowane do konkretnej oferty pracy. 

5. Przeczytaj na głos – czytanie na głos pozwoli Ci usłyszeć, jak brzmi Twoje podsumowanie, dzięki czemu przekonasz się, czy jest płynne i przekonujące. Możesz również poprosić kogoś innego o przeczytanie Twojego podsumowania i o opinie.

CV na dwie strony

Podsumowanie zawodowe przykład:

Dla osoby z wieloletnim doświadczeniem w branży IT podsumowanie zawodowe mogłoby wyglądać tak:

“Wysoko wykwalifikowany specjalista IT z ponad 10-letnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami technologicznymi. Specjalista w dziedzinie analizy systemów, z udokumentowaną historią poprawy efektywności i obniżania kosztów. Zdolność do skutecznego zarządzania zespołem i koordynowania pracy na wielu poziomach organizacji.”

W przypadku osób dopiero wchodzących na rynek pracy podsumowanie zawodowe może podkreślać edukację, staże, projekty akademickie lub wolontariat, które pokazują zdolności i potencjał kandydata.

Pamiętaj, że podsumowanie zawodowe powinno być skrojone i dopasowane do każdego stanowiska, na które aplikujesz, a więc podkreślać te aspekty Twojego doświadczenia i umiejętności, które są najbardziej odpowiednie dla oferowanej roli.

Doświadczenie w CV

Doświadczenie zawodowe w CV jest jednym z kluczowych elementów, na które pracodawcy zwracają uwagę, gdy oceniają kandydatów. To niezwykle istotna sekcja, która demonstruje Twoje umiejętności, ponieważ to właśnie doświadczenie zawodowe pokazuje, jakie kompetencje nabyłeś na poprzednich stanowiskach, a także jak je wykorzystałeś w praktyce. Dla pracodawcy jest to dowód, że jesteś w stanie przełożyć je na sukces w nowym miejscu pracy.

Poza tym dobrze opisane doświadczenie w CV pokazuje Twoje osiągnięcia na przykład zakończone projekty, przekroczone cele sprzedażowe czy otrzymane nagrody. To pozwala pracodawcy zobaczyć, jakie wartościowe rezultaty potrafisz przynieść. Doświadczenie zawodowe pokazuje, że masz praktyczną wiedzę o swojej dziedzinie i że potrafisz dostosować się do środowiska pracy. Wskazuje również na to, że masz doświadczenie w pracy zespołowej, komunikacji i innych kluczowych aspektach, które są ważne w każdym miejscu pracy.

Jeśli na poprzednich stanowiskach pracowałeś nieco dłużej, będzie to świadczyć o stabilności i zaangażowaniu, co jest cenione przez wielu pracodawców, którzy mogą także dostrzec, jak rozwijała się Twoja kariera, jakie stanowiska zajmowałeś i jakie role spełniałeś w poprzednich miejscach pracy.

Jak wpisać doświadczenie w CV?

Jak opisać doświadczenie w CV, aby spełniało aktualne wymogi rekrutacyjne?

 • Wybierz format – istnieją różne sposoby prezentowania doświadczenia zawodowego w CV. Najpopularniejsze to odwrotnie chronologicznie (od najnowszego do najstarszego), funkcjonalne (skupione na umiejętnościach i doświadczeniu zamiast na datach) i kombinowane (mieszanka obu). Wybór zależy od Twojego doświadczenia i typu stanowiska, na które aplikujesz.
 • Wymień swoje stanowiska, podając nazwę każdego z nich, nazwę firmy, daty zatrudnienia i lokalizację.
 • Opisz swoje obowiązki – pod każdym stanowiskiem uwzględnij kilka punktów opisujących Twoje kluczowe obowiązki. Staraj się używać aktywnych czasowników, takich jak “zarządzałem”, “tworzyłem”, “rozwijałem” itp.
 • Podkreśl swoje osiągnięcia – zamiast tylko wyliczać swoje obowiązki, podkreśl swoje osiągnięcia. To może obejmować konkretne projekty, które zrealizowałeś, cele, które osiągnąłeś, lub nagrody, które otrzymałeś.
 • Użyj konkretnych liczb i danych – gdziekolwiek to możliwe, użyj konkretnych liczb i danych, aby pokazać swoje osiągnięcia. Na przykład, zamiast mówić “zwiększyłem sprzedaż”, powiedz “zwiększyłem sprzedaż o 20% w ciągu roku”.
 • Dostosuj doświadczenie do stanowiska – przejrzyj ogłoszenie o pracę i zidentyfikuj kluczowe umiejętności oraz doświadczenie, które są wymagane. Upewnij się, że Twoje CV podkreśla te elementy.
doświadczenie zawodowe

Przykładowe doświadczenie w CV

Manager Projektu | XYZ Corp., Warszawa, Polska | Lipiec 2018 – Kwiecień 2023

Zakres obowiązków:

 • Prowadziłem zespoły liczące do 20 osób w ramach 15 projektów, które zakończyły się na czas i w ramach założonego budżetu;
 • Utrzymywałem ścisłe relacje z kluczowymi klientami i stakeholderami,
 • Zarządzałem budżetami projektów w wysokości do 2 milionów złotych, skutecznie kontrolując koszty i minimalizując przekroczenia budżetu;
 • Organizowałem i przewodniczyłem regularnym spotkaniom zespołowym, co przyczyniło się do poprawy komunikacji wewnętrznej.

Osiągnięcia:

Zaimplementowałem nowy system zarządzania projektem, który zwiększył efektywność zespołu o 30%.

Umiejętności w CV

Sekcja umiejętności w CV jest jednym z najważniejszych elementów, które rekruterzy i pracodawcy biorą pod uwagę podczas przeglądania aplikacji kandydatów. Umiejętności są istotne, ponieważ pokazują, co potrafisz zrobić i jakie masz doświadczenie, co może być bezpośrednio powiązane z wymaganiami zawartymi w ofercie zatrudnienia.

Umiejętności do CV powinny być dostosowane do stanowiska, na które aplikujesz. Dlatego zanim zaczniesz je wymieniać starannie przeczytaj ogłoszenie o pracę i zwróć uwagę, jakie kompetencje są wymagane, a następnie jako pierwsze wypisz te, które posiadasz. Pamiętaj, aby być szczerym i nie przeceniać swoich umiejętności.

Doświadczenie w CV

Kompetencje miękkie i twarde

 • Umiejętności warto podzielić na twarde i miękkie. Twarde kompetencje to konkretne, wymierne umiejętności, które są bezpośrednio związane z Twoją pracą. Może to być: znajomość określonego oprogramowania, 
 • umiejętność kodowania w konkretnym języku programowania,
 • znajomość języków obcych. 

Miękkie kompetencje są bardziej subiektywne i mniej wymierne, ale równie ważne. To umiejętności, które dotyczą Twojego charakteru i sposobu, w jaki radzisz sobie z ludźmi i różnymi sytuacjami. Przykładem może być: 

 • zdolność do pracy zespołowej,
 • zdolność rozwiązywania problemów, 
 • zdolność zarządzania czasem, 
 • zdolność adaptacji i komunikacji.
Jak opisać kompetencje twarde i miękkie?

Twarde umiejętności powinny być wymienione w sposób prosty i zrozumiały. Na przykład, jeśli masz doświadczenie w pracy z konkretnym oprogramowaniem, po prostu wymień je z nazwy (warto też podać poziom ich znajomości). Jeśli posiadasz certyfikaty lub licencje niezbędne do obsługi konkretnego narzędzia – również to uwzględnij. 

Miękkie umiejętności mogą być nieco trudniejsze do opisania, ale są równie ważne. Staraj się podawać konkrety. Na przykład, zamiast po prostu stwierdzić, że “masz dobre umiejętności komunikacyjne”, możesz napisać, że “efektywnie zarządzałeś zespołem pięciu osób, prowadząc do zwiększenia efektywności projektu o 20%”. W ten sposób pokazujesz, jak Twoje umiejętności miękkie przekładają się na konkretne wyniki.

Znajomość języków obcych w CV

Opisując poziomy znajomości języka w CV należy skupić się na określeniu poziomu ich biegłości. Generalnie, możesz do tego użyć następujących określeń:

 • Poziom podstawowy – oznacza, że rozumiesz i używasz codziennych wyrażeń oraz bardzo prostych zdań mających na celu zaspokojenie konkretnych potrzeb. Możesz się przedstawić czy zadać i odpowiedzieć na pytania dotyczące personaliów, ludzi, których znasz, i rzeczy, które posiadasz.
 • Średniozaawansowany – oznacza, że radzisz sobie w większości sytuacji, które występują podczas podróży do regionów, w których mówi się danym językiem. Potrafisz  wyrażać proste myśli na tematy znane lub takie, które Cię interesują, opisywać doświadczenia i wydarzenia, marzenia i cele.
 • Zaawansowany – oznacza, że potrafisz zrozumieć długie i skomplikowane teksty, ukryte znaczenia, wyrażać się płynnie i spontanicznie bez szukania odpowiednich wyrażeń, używać języka skutecznie zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, tworzyć jasne, szczegółowe teksty na różne tematy, obronić punkt widzenia na dowolny temat, podając zalety i wady różnych opcji.
 • Płynny – oznacza, że możesz z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co słyszysz lub czytasz, potrafisz podsumować informacje z różnych źródeł, zarówno mówionych, jak i pisanych, przekazując argumenty i szczegóły w skonsolidowany sposób. Możesz wyrazić się spontanicznie, bardzo płynnie i precyzyjnie, różnicując drobne niuanse znaczenia, nawet w bardziej skomplikowanych sytuacjach.

W przypadku międzynarodowych aplikacji standardem jest stosowanie poziomów językowych opisanych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (CEFR), który obejmuje poziomy od A1 (podstawowy) do C2 (zaawansowany/mastery).

Ponadto możesz zdecydować się na dodanie informacji o wszelkich oficjalnych certyfikatach językowych, które posiadasz, takich jak TOEFL dla języka angielskiego, DELE dla języka hiszpańskiego, itp.

co napisać w CV bez doświadczenia

Jak opisać znajomość programów w CV?

Kiedy opisujesz obsługę komputera w CV, kluczowe jest, aby podać konkretne informacje na temat tego, jakie programy znasz i jak dobrze radzisz sobie z ich obsługą.

Przede wszystkim wymień konkretne programy, które potrafisz obsługiwać, podając ich nazwy.

 • Zamiast ogólnego stwierdzenia, że masz “doświadczenie w pracy z oprogramowaniem biurowym”, napisz, że masz “doświadczenie w pracy z Microsoft Word, Excel i PowerPoint”. 
 • Określ swój poziom biegłości – w tym celu możesz użyć określeń takich jak “podstawowy”, “średniozaawansowany” lub “zaawansowany”. Na przykład: “zaawansowana znajomość Photoshopa” lub “podstawowa znajomość Excela”.

Pamiętaj o tym, aby uwzględnić certyfikaty potwierdzające Twoją znajomość konkretnego oprogramowania (oczywiście jeśli je posiadasz). Na przykład, certyfikaty Microsoft Office Specialist (MOS). To podkreśla zaangażowanie i profesjonalizm kandydata, które pracodawca z pewnością doceni. Opisując znajomość programów CV dopasuj je do wymagań pracodawcy. Staraj się podkreślać te programy, które są najbardziej istotne dla stanowiska, na które aplikujesz. Przeczytaj uważnie ogłoszenie o pracę, aby zrozumieć, jakie programy są wymagane lub pożądane.

Pamiętaj, że Twoje CV powinno zawsze prezentować najbardziej aktualne i istotne informacje, które mogą pomóc Ci zdobyć pracę. Dlatego upewnij się, że regularnie aktualizujesz swoje umiejętności związane z oprogramowaniem i na pewno nie zapomniałeś, jak z nich korzystać.

Jak wpisać prawo jazdy w CV?

Posiadanie prawa jazdy może być ważnym atutem, zwłaszcza dla stanowisk, które wymagają podróży służbowych, pracy w terenie lub prowadzenia pojazdów.

W przypadku wpisywania prawa jazdy w CV zaleca się umieszczenie tej informacji w sekcji “Umiejętności” lub “Dodatkowe informacje”.

Może to wyglądać tak:

Umiejętności:

Prawo jazdy kategorii B.

lub

Dodatkowe Informacje:
Posiadam prawo jazdy kategorii B.

Jeśli prawo jazdy jest szczególnie istotne dla stanowiska, na które aplikujesz, warto również uwzględnić tę informację w swoim podsumowaniu zawodowym na początku CV. Możesz napisać: “Doświadczony specjalista ds. sprzedaży z prawem jazdy kategorii B gotowy do podróżowania w ramach obowiązków służbowych”.

Przykładowy opis umiejętności w CV

Umiejętności:

Kompetencje twarde:

 • Znajomość technik statystycznych (regresja, klasyfikacja, klasteryzacja); 
 • Analiza dużych zbiorów danych;
 • Tworzenie intuicyjnych wizualizacji danych
 • Zaawansowana znajomość narzędzi: Python, SQL, SAS;
 • Średniozaawansowana znajomość narzędzi: Tableau i Power BI;
 • Znajomość języka angielskiego –  poziom C1.

Kompetencje miękkie:

 • Rozwiązywanie problemów – identyfikacja problemów i stosowanie technik analizy danych do generowania rozwiązań;
 • Efektywna praca w zespołach o różnych tłach kulturowych i zespołowych;
 • Zarządzanie czasem – umiejętność zarządzania wieloma projektami jednocześnie.
Życiorys naukowy wzór

Wykształcenie w CV

Na dzisiejszym rynku pracy wykształcenie w CV nie odgrywa już kluczowej roli. Mimo wszystko stanowi jedną z wymaganych sekcji, której nie może zabraknąć w Twoim życiorysie. Wykształcenie w CV daje pracodawcom informacje o Twojej edukacji, która może być istotna dla stanowiska, na które aplikujesz. 

Co ważne, nie jest to rozbudowana sekcja. Tak naprawdę wystarczy kilka podstawowych informacji, takich jak: lata nauki, nazwa szkoły, kierunek/ profil oraz uzyskany tytuł/ zawód. W tradycyjnym CV podawaj wyłącznie ostatni etap edukacji – jeśli jesteś po studiach to dla pracodawcy jest logiczne, że ukończyłeś także szkołę średnią. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy poprzedni etap edukacji jest powiązany ze stanowiskiem, o które się ubiegasz, wtedy warto go uwzględnić.

Kiedy wykształcenie w CV jest ważne?

W niektórych branżach poziom wykształcenia lub stopień naukowy mogą być preferowane, lub wręcz wymagane. Mowa tu o stanowiskach naukowych czy inżynieryjnych, gdzie od kandydatów oczekuje się tytułu magistra lub doktora. W takim przypadku sekcja wykształcenie w Twoim CV będzie kluczowa i niezwykle istotna dla potencjalnego pracodawcy.

Drugim przypadkiem, w którym wykształcenie często stanowi centralną część CV, to życiorys osoby, która dopiero rozpoczyna swoją karierę i nie ma jeszcze dużego doświadczenia zawodowego. Odpowiednio opisane wykształcenie pozwala pokazać, że taki kandydat posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na konkretnym stanowisku.

Kursy i Certyfikaty w CV

Sekcja “wykształcenie” w CV jest również miejscem, gdzie możesz pokazać dodatkowe kwalifikacje, które zdobyłeś, takie jak specjalistyczne certyfikaty lub szkolenia, które mogą zwiększyć Twoją atrakcyjność jako kandydata.

Zainteresowania w CV

Choć wielu ludzi uważa inaczej, zainteresowania mogą być cennym dodatkiem do CV, pokazującym odrobinę Twojej osobowości oraz umiejętności, które mogą zostać przeniesione do miejsca pracy. Jednak ważne jest, aby podejść do tej sekcji strategicznie i zastanowić się, jakie hobby najlepiej pasują do stanowiska, na które aplikujesz.

Oto kilka wskazówek, jak to zrobić:

 • Bądź szczery – nigdy nie kłam na temat swoich zainteresowań, ponieważ może to prowadzić do kłopotów w przyszłości, zwłaszcza jeśli zostaniesz poproszony o rozmowę na ten temat podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Bądź konkretny – zamiast napisać, że lubisz czytać, napisz, że lubisz czytać biografie historyczne lub literaturę naukową. To pokazuje, że jesteś osobą z prawdziwą pasją.
 • Wybierz zainteresowania, które pokazują umiejętności – jeśli Twoje zainteresowania pomagają Ci rozwijać umiejętności, które są istotne dla stanowiska, na które aplikujesz, na pewno warto to uwzględnić. Na przykład, jeśli aplikujesz na stanowisko managera projektu, a jesteś aktywnym członkiem lokalnej grupy wolontariuszy, to pokazuje, że masz doświadczenie w organizowaniu i koordynowaniu działań.
 • Unikaj kontrowersyjnych zainteresowań – niektóre zainteresowania mogą być kontrowersyjne i nieodpowiednie do umieszczenia w CV. Staraj się unikać tematów, które mogą być dzielące, takich jak polityka.
 • Zachowaj profesjonalizm pamiętaj, że Twoje CV jest profesjonalnym dokumentem. Chociaż ta sekcja pozwala Ci pokazać trochę swojej osobowości, powinna ona nadal utrzymywać profesjonalny ton.

Przykładowy opis zainteresowań w CV:

Zainteresowania:

Czytanie literatury naukowej, szczególnie na temat najnowszych badań w dziedzinie biotechnologii.

Referencje w CV

Często referencje nie są bezpośrednio wpisywane do CV, chyba że potencjalny pracodawca specjalnie o to prosi. Zamiast tego, możesz napisać “Referencje dostępne na żądanie” na końcu dokumentu. W ten sposób dajesz do zrozumienia, że masz referencje i jesteś w stanie je dostarczyć, ale nie zajmujesz cennego miejsca na ich wpisywanie bezpośrednio do CV.

Jeżeli jednak potencjalny pracodawca prosi o bezpośrednie wpisanie referencji do CV lub jeśli uważasz, że referencje te są szczególnie silne i ważne dla Twojego procesu rekrutacji, możesz je umieścić w osobnej sekcji na końcu dokumentu.

Przykład referencji w CV:

Jan Kowalski

Stanowisko: Dyrektor Sprzedaży

Firma: XYZ Sp. z o.o.

Kontakt: j.kowalski@xyz.com

Relacja: Bezpośredni przełożony w XYZ Sp. z o.o.

Pamiętaj, że zawsze należy uzyskać zgodę od osoby, którą zamierzasz podać w sekcji “referencje”, przed udostępnieniem jej danych kontaktowych potencjalnemu pracodawcy.

Klauzula CV

Klauzula CV ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych jest szczególnie istotna w kontekście Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). 

Bez takiej zgody, proces rekrutacji może naruszać prawa kandydata do prywatności i ochrony danych osobowych. W przypadku braku zgody, pracodawca nie może legalnie przetwarzać danych osobowych kandydata, takich jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, czy też inne informacje zawarte w CV, co oznacza, że Twoja kandydatura zostanie odrzucona już na etapie wstępnych selekcji.

klauzula cv zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Gdzie wpisać klauzulę CV?

Klauzula CV ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych powinna zostać umieszczona na końcu Twojego CV, najlepiej mniejszą czcionką, aby nie zajmowała zbyt wiele miejsca. 

Przykładowa klauzula CV

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

CV bez doświadczenia wzór

Jak napisać CV bez doświadczenia?

Pisanie CV bez doświadczenia zawodowego może być wyzwaniem, ale jest kilka strategii, które pomogą Ci wypełnić dokument ważnymi informacjami, które przyciągną uwagę potencjalnych pracodawców. Poniżej znajdziesz kroki, które warto podjąć, aby zwiększyć swoje szanse w procesie rekrutacyjnym – nawet tworząc CV bez doświadczenia.

Napisz profesjonalny profil lub cel zawodowy

Profil zawodowy to krótkie streszczenie, które pokazuje, kim jesteś i jakie masz sukcesy na swoim koncie, nawet jeśli nie posiadasz jeszcze formalnego doświadczenia. Cel zawodowy to również jasne stwierdzenie, czego szukasz w swojej przyszłej pracy. Umieść go na samej górze dokumentu, tuż pod danymi osobowymi, aby zachęcić rekrutera do zapoznania się z dalszą częścią życiorysu. W Polsce nie jest to jeszcze popularna sekcja, dlatego tym bardziej to dobry sposób, aby się wyróżnić.

CV naukowe

Podkreśl swoją edukację 

Jeśli nie masz doświadczenia zawodowego, Twoje wykształcenie staje się dużo ważniejsze. Jak opisać wykształcenie w CV bez doświadczenia? Podaj nazwę szkoły, lata nauki, uzyskane stopnie/ tytuły/ zawody. Możesz również wymienić ważne projekty, grupy studyjne, kluby czy kursy, które mogłyby być istotne dla stanowiska, na które aplikujesz. Choć w CV co do zasady podaje się wyłącznie ostatni etap edukacji – jeśli poprzednie są w jakikolwiek sposób powiązane z branżą, w której chcesz pracować – również warto je uwzględnić.

Podkreśl kluczowe umiejętności i kwalifikacje

Tutaj podkreślaj konkretne umiejętności, które okażą się atrakcyjne dla pracodawców. Mogą to być umiejętności techniczne takie, jak znajomość specjalistycznego oprogramowania, lub umiejętności miękkie, takie jak umiejętność pracy w zespole, komunikacji, zarządzania czasem itp. Pamiętaj, że umiejętności można zdobywać również poza pracą, dlatego wybierz te, które wykorzystasz na nowym stanowisku i koniecznie je zawrzyj.

Opisz doświadczenie pozazawodowe 

Ta sekcja może obejmować wolontariat, praktyki, staże, projekty szkolne lub uniwersyteckie, działalność w organizacjach studenckich, sportach, zespołach, klubach, czy jakiekolwiek inne doświadczenia, które pokazują Twoje umiejętności i zaangażowanie. Pamiętaj, aby skupić się na tym, co zrobiłeś i jakie umiejętności nabyłeś, a nie tylko na tym, gdzie to było.

Zdobądź referencje 

Jeśli nie masz doświadczenia zawodowego, referencje okażą się strzałem w dziesiątkę. Mogą pochodzić od nauczycieli, trenerów, liderów grup wolontariackich, lub innych osób, które z Tobą współpracowały i są w stanie potwierdzić Twoje umiejętności i kwalifikacje.

Dostosuj swoje CV do konkretnej oferty

Nawet jeśli nie masz doświadczenia, staraj się dopasować swoje CV do konkretnej oferty pracy. Podkreślaj umiejętności i doświadczenia, które są najbardziej związane z wymaganiami stanowiska, na które aplikujesz.

Pamiętaj, że każdy kiedyś zaczynał – kluczem do sukcesu jest pokazanie entuzjazmu, chęci nauki, a także wyeksponowanie swoich umiejętności i korzyści, które możesz przynieść firmie.

Personalizacja CV

Personalizacja CV jest kluczowym elementem procesu poszukiwania pracy, umożliwiającym kandydatowi wyróżnienie się na tle innych osób ubiegających się o tę samą posadę. Oznacza to dostosowanie swojego życiorysu do konkretnej oferty pracy, podkreślając doświadczenia, umiejętności i osiągnięcia najbardziej związane z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu. Jest to znacznie skuteczniejsze niż przesyłanie standardowego, niezmienionego CV na różne stanowiska.

Personalizacja CV może obejmować zmiany w układzie, stylu, używanym języku, a także w podkreślaniu określonych doświadczeń zawodowych lub edukacyjnych. Może to również oznaczać użycie słów kluczowych z ogłoszenia o pracę, aby pokazać, że jesteś idealnym kandydatem na to stanowisko. To indywidualne podejście nie tylko pokazuje potencjalnemu pracodawcy, że poświęciłeś czas na zrozumienie roli i firmy, ale również pomaga w przyciągnięciu uwagi osoby przeglądającej aplikacje.

CV student

Dopasowanie do oferty pracy

Przygotowujesz tzw. “uniwersalne CV” i wysyłasz je na każdą ofertę pracy? To duży błąd! Dopasowanie życiorysu do wymagań konkretnego pracodawcy znacząco zwiększy Twoje szanse na zatrudnienie. Jak to zrobić?

Przede wszystkim zrozum wymagania stanowiska i zwróć uwagę na wymagane umiejętności, doświadczenie oraz kwalifikacje, następnie te, które posiadasz, wpisz jako pierwsze. Wielu pracodawców korzysta z systemów śledzenia aplikacji (ATS), które skanują CV pod kątem słów kluczowych związanych ze stanowiskiem, dlatego koniecznie ich użyj, ale unikaj nadmiernego stosowania w sposób, który nie jest naturalny. Zawarłeś w swoim CV sekcję “podsumowanie zawodowe”? Ją również dopasuj do konkretnej oferty pracy. Zaznacz przy tym wyraźnie, dlaczego jesteś zainteresowany tym stanowiskiem i jak możesz przyczynić się do rozwoju firmy.

Podkreślenie konkretnych umiejętności i doświadczenia

Podkreślenie konkretnych umiejętności i doświadczeń w CV jest kluczowe dla pokazania rekruterom, że jesteś idealnym kandydatem na stanowisko, o które się ubiegasz. Jak zrobić to skutecznie? Przede wszystkim używaj konkretnych przykładów, które ilustrują Twoje kompetencje. Zamiast prostego stwierdzenia, że posiadasz umiejętność zarządzania projektem, podaj przykład projektu, którym zarządzałeś i ostateczny wynik jego realizacji.

Innym sposobem na podkreślenie kompetencji w CV jest posługiwanie się konkretnymi liczbami i statystykami. Na przykład, zamiast powiedzieć, że “zwiększyłem sprzedaż”, napisz “zwiększyłem sprzedaż o 20%”.

Dostosowanie do wymagań branży i stanowiska

Każda branża ma swoje unikatowe cechy i wymagania – w branży kreatywnej sprawdzi się nowoczesne i bardziej stylizowane CV, podczas gdy korporacyjna lub techniczna może preferować proste formaty. Drugą istotną kwestią jest użycie odpowiedniego języka w CV.  Na przykład, CV dla stanowiska w dziedzinie finansów będzie prawdopodobnie zawierało dużo języka biznesowego i technicznego, podczas gdy CV dla stanowiska w dziedzinie sztuki może być bardziej opisowe i kreatywne.

Rozmowa rekrutacyjna

Zasady rekrutacyjne i formatowanie

Zgodność z zasadami rekrutacyjnymi, a co za tym idzie, odpowiednie formatowanie dokumentu są kluczowe w procesie rekrutacji. Przyjazne w odbiorze CV sprawi, że rekruter chętniej się z nim zapozna, a więc będzie miał okazję dokładnie przeanalizować Twoją kandydaturę. Na co zwrócić szczególną uwagę podczas formatowania CV?

 • Zwięzłość i czytelność – pracodawcy i rekruterzy często przeglądają dziesiątki, a nawet setki aplikacji na jedno stanowisko. Jeśli Twoje CV będzie dobrze sformatowane i łatwe do przeczytania, zwiększasz szansę, że zostanie ono zauważone i docenione. 
 • Język i styl pisania – styl i język używany w CV powinny być formalne, profesjonalne i precyzyjne, a jednocześnie zrozumiałe dla rekrutera, warto używać specjalistycznej, branżowej terminologii, aby pokazać swoją znajomość branży, w której chcesz pracować.
 • Formatowanie tekstu – używanie nagłówków, punktorów i krótkich akapitów może pomóc zorganizować informacje i uczynić je bardziej przystępnymi.
 • Wyeksponowanie kluczowych informacji – dobre formatowanie pomaga wyróżnić najważniejsze elementy Twojego CV, takie jak nazwy stanowisk, daty zatrudnienia czy kluczowe umiejętności. Możesz używać różnych stylów czcionek, pogrubienia czy kolorów, aby podkreślić te sekcje.

Wskazówki dotyczące projektowania CV

Projekt życiorysu powinien zostać dokładnie przemyślany i opracowany w każdym detalu. Duże znaczenie odgrywają nawet, z pozoru, nieistotne elementy CV, takie jak rozmiar czcionki czy długość dokumentu

Jaka czcionka

Jaka czcionka do CV?

Wybór czcionki do CV jest istotny, ponieważ wpływa na dwie istotne kwestie: Twój profesjonalizm oraz czytelność dokumentu. Istnieje wiele czcionek, które mogą być odpowiednie, ale oto kilka powszechnie akceptowanych i profesjonalnie wyglądających czcionek, które możesz rozważyć:

 • Arial – jest to popularna czcionka bezszeryfowa, która jest łatwa do czytania na ekranie, jak i na papierze. Jest to bezpieczny wybór dla większości sytuacji.
 • Calibri – jest to domyślna czcionka w wielu programach Microsoft Office, a zarazem powszechnie akceptowana jako profesjonalna czcionka.
 • Verdana – czcionka bezszeryfowa, która jest łatwa do czytania zarówno w dużych, jak i małych rozmiarach.
 • Georgia – podobna do Times New Roman, ale z nieco większymi szeryfami, co czyni ją łatwiejszą do czytania na ekranie.

Pamiętaj, że Twoje CV powinno być łatwe do czytania i skupiać się na treści, a nie na stylu. Wybierz czcionkę, która jest profesjonalna i nie przeszkadza odbiorcy. Unikaj czcionek ozdobnych lub nietypowych, które mogą być trudne do odczytania lub mogą nie wyglądać profesjonalnie, jak np. Comic Sans, Impact czy Courier. 

Czcionka do CV – jaki rozmiar?

Rozmiar czcionki w CV powinien być na tyle duży, aby był łatwy do czytania, ale nie na tyle duży, aby wydawał się niewłaściwy. Wielkość czcionki zależy od konkretnego stylu, który wybierzesz, ale zwykle rozmiary od 10 do 12 punktów są odpowiednie dla większości czcionek.

Należy unikać czcionek mniejszych niż 10 punktów, ponieważ mogą one być trudne do czytania, zwłaszcza dla osób z problemami ze wzrokiem. Z drugiej strony, czcionki większe niż 12 punktów będą wydawać się nieprofesjonalne i mogą sprawić, że CV będzie wyglądać na “nadmuchane”.

Sekcje nagłówkowe, takie jak dane kontaktowe czy doświadczenie, mogą być nieco większe (np. 14-16 punktów) dla łatwiejszego zidentyfikowania kluczowych informacji. Jednak całość powinna zachować estetyczny i profesjonalny wygląd.

Jak długie powinno być CV?

Długość CV zależy przede wszystkim od poziomu doświadczenia kandydata, rodzaju stanowiska, o które się ubiega, i specyfiki branży. Właśnie dlatego osobom początkującym lub ze średnim stażem pracy CV nie powinno zajmować więcej niż jedną stronę. To naprawdę wystarczające, aby w odpowiedni sposób zaprezentować swoje kwalifikacje zawodowe.

CV na dwie strony sprawdzi się pracownikom z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, którzy chcą pochwalić się swoimi projektami, osiągnięciami oraz stanowiskami zajmowanymi na przestrzeni swojej kariery. Poza tym długie CV przewidziane jest dla stanowisk akademickich, naukowych czy medycznych – życiorys naukowy jest bardziej szczegółowy niż standardowe CV i może dodatkowo zawierać informacje o publikacjach, grantach lub konferencjach.

Pamiętaj jednak, że najważniejsza jest jakość informacji, a nie ilość. Rekruterzy często mają ograniczony czas na przeglądanie każdego CV, dlatego ważne jest, aby informacje były zwięzłe i łatwe do zrozumienia. Upewnij się, że wszystko, co umieściłeś w swoim CV, jest istotne dla stanowiska, o które się ubiegasz i pomoże Ci pokazać, dlaczego jesteś najlepszym kandydatem.

Co napisać w mailu z CV?

Mail z CV to istotny element procesu aplikacji na stanowisko. Pamiętaj, że jest to Twój pierwszy kontakt z potencjalnym pracodawcą, dlatego powinien być profesjonalny i dobrze napisany.

 1. Sam temat powinien być krótki i zrozumiały np. “Aplikacja na stanowisko Kierownika Projektu – Jan Kowalski”. 
 2. Zacznij od formalnego zwrotu: “Szanowni Państwo”, 
 3. następnie przedstaw się i wskaż stanowisko, na które aplikujesz. 
 4. W części głównej maila napisz, dlaczego jesteś zainteresowany tą posadą i krótko przedstaw swoje kwalifikacje, które czynią Cię odpowiednim kandydatem. 
 5. Na samym końcu podziękuj za poświęcony czas, wyraź nadzieję na dalsze rozmowy i podpisz się pełnym imieniem i nazwiskiem.

Pamiętaj o załączeniu swojego CV (i ewentualnie listu motywacyjnego) do maila.

poziomy znajomości języka w cv po Angielsku

Jak napisać CV w innym języku?

Pisanie CV w innym języku niż ojczysty może być wyzwaniem, ale jest niezbędne dla osób, które chcą pracować lub studiować za granicą. Kluczem do skutecznego CV w obcym języku jest nie tylko biegła znajomość tego języka, ale także zrozumienie kulturowych niuansów i oczekiwań dotyczących formatu i zawartości. W przypadku języka angielskiego i niemieckiego istnieją pewne specyficzne zasady i konwencje, które warto znać.

CV po angielsku

Pisanie CV po angielsku ma wiele podobieństw do pisania CV w innych językach, ale istnieje kilka kluczowych aspektów, o których warto pamiętać:

 • Wybór formatu – w USA, dokument nazywany jest “resume”, a nie “CV”, i jest zwykle krótszy (1-2 strony). W Wielkiej Brytanii, CV jest dłuższe (2-3 strony) i ma więcej szczegółów. Upewnij się, że wiesz, do jakiego kraju składasz swoje dokumenty aplikacyjne.
 • Dane osobowe – w CV po angielsku nie powinno być zdjęcia, chyba że jest to wyraźnie wymagane. Nie powinno się również podawać danych, takich jak wiek, stan cywilny czy narodowość, ze względu na przepisy o równości i dyskryminacji.
 • Struktura – CV powinno zawierać następujące sekcje: dane kontaktowe, profil zawodowy lub cel zawodowy (w przeciwieństwie do polskiego CV, w angielskim CV ta rubryka jest wymagana), doświadczenie zawodowe, wykształcenie, umiejętności i referencje. Doświadczenie zawodowe i wykształcenie zwykle są podawane w porządku odwrotnie chronologicznym.
 • Gramatyka i ortografia – pamiętaj o dokładnej korekcie – błędy gramatyczne i ortograficzne mogą zaszkodzić Twoim szansom na zdobycie pracy. Jeśli możesz, poproś kogoś, kto jest biegły w języku angielskim, o sprawdzenie Twojego CV.
 • Personalizacja – tak jak w przypadku każdego CV, warto dostosować swoje angielskie CV do konkretnej oferty pracy, podkreślając doświadczenia i umiejętności, które są najbardziej istotne dla danego stanowiska.
 • Referencje – w krajach anglojęzycznych często na końcu dokumentu umieszcza się notatkę: “References available upon request” (referencje dostępne na żądanie).
 • Prywatność – jeżeli aplikujesz do firmy zlokalizowanej w Europie, warto dodać klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych, nawet jeśli Twoje CV jest napisane po angielsku. Przykładowo: “I consent to the processing of my personal data for the purposes of the recruitment process.”

Pamiętaj, że te zasady mogą się nieznacznie różnić w zależności od kraju, do którego aplikujesz – czy to w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii czy Australii – zawsze dobrze jest zrozumieć lokalne oczekiwania i konwencje dotyczące CV.

CV po niemiecku

Pisanie CV w języku niemieckim, zwane również “Lebenslauf”, ma swoje specyficzne zasady i konwencje, których należy przestrzegać, aby zdobyć zatrudnienie u naszego zachodniego sąsiada.

 • Format – niemieckie CV zwykle jest bardziej szczegółowe i dłuższe niż anglojęzyczne odpowiedniki. Może mieć od 2 do 3 stron. 
 • Dane osobowe – na początku CV należy podać swoje pełne imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, stan cywilny oraz dane kontaktowe. W przeciwieństwie do CV po angielsku niemieckie CV często zawiera zdjęcie, chociaż nie jest to już tak często wymagane, jak kiedyś.
 • Chronologia – w niemieckim CV zwykle stosuje się porządek chronologiczny (od najnowszego do najstarszego) dla doświadczenia zawodowego i edukacji.
 • Referencje – niemieckie CV często zawiera sekcję “Referenzen”, w której podaje się informacje o referencjach lub dołącza listy referencyjne.
 • Hobby i zainteresowania – w Niemczech jest to często widziane jako ważna część CV, która pokazuje Twoją osobowość. Ale pamiętaj, aby wymienić tylko te hobby i zainteresowania, które są odpowiednie dla stanowiska, na które aplikujesz.
 • Podpis i data – na końcu CV powinno się umieścić aktualną datę i własnoręczny podpis.

Europass CV

Europass CV to standardowy format CV opracowany i rekomendowany przez Unię Europejską, który ma na celu ułatwienie mobilności pracowników w Europie. Jest to uniwersalny szablon CV, łatwo rozpoznawalny i zrozumiały dla pracodawców we wszystkich krajach członkowskich UE.

Europass CV występuje w 29 językach i może być tworzony oraz edytowany online za pomocą narzędzi dostępnych na oficjalnej stronie Europass. Jest to szczególnie użyteczne dla osób, które planują pracować lub studiować w innym kraju członkowskim UE.

CV elementy

Program do pisania CV

Program do pisania CV to narzędzie, które pomaga użytkownikom tworzyć profesjonalne i dobrze sformatowane CV. Oferuje szereg szablonów i formatów, które można dostosować do swoich potrzeb. To nieoceniona pomoc w organizacji i prezentacji informacji w sposób, który jest najbardziej atrakcyjny dla potencjalnych pracodawców.

Program do pisania CV automatyzuje wiele aspektów procesu tworzenia życiorysu, dzięki czemu pozwala zaoszczędzić sporo czasu potrzebnego na formatowanie i odpowiednie rozmieszczenie sekcji w CV. Dodatkowo zawiera porady i wskazówki ułatwiające pisanie Curriculum Vitae, co może być szczególnie przydatne dla osób, które po raz pierwszy tworzą CV lub dla tych, którzy nie są pewni, jak najlepiej przedstawić swoje umiejętności i doświadczenia.

Gotowe wzory CV

Gotowe wzory CV zapewniają gotową już strukturę, która jest przemyślana i dobrze zaprojektowana. Dzięki nim nie musisz samodzielnie decydować, gdzie umieścić poszczególne sekcje, jakie czcionki wybrać, czy jak duże powinny być marginesy. Wystarczy, że gotowy szablon CV wypełnisz swoimi danymi.

Wzory CV tworzone są przez specjalistów w dziedzinie rekrutacji, dzięki czemu zostały dostosowane do standardów i oczekiwań różnych branż. Profesjonalny dokument znacznie zwiększy Twoje szanse na przyciągnięcie uwagi potencjalnego pracodawcy. Gotowe wzory CV mogą stać się również świetną inspiracją na to, jak zaprezentować swoją kandydaturę. Korzystanie z szablonów pozwoli Ci również uniknąć typowych błędów takich, jak zaniedbywanie istotnych sekcji, niewłaściwe formatowanie czy zbyt długie opisy.

Przykładowe CV

Jakie znaczenie ma dobrze przygotowane CV?

Pamiętaj, że CV odpowiada za Twój pierwszy kontakt z rekruterem. Wielu pracodawców przegląda dziesiątki, jeśli nie setki CV, więc to jak prezentuje się Twoje Curriculum Vitae, może zdecydować, czy zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. Poza tym starannie przygotowany dokument pokazuje, że jesteś profesjonalistą, który dba o szczegóły.

Profesjonalne CV pozwala wyeksponować Twoje doświadczenie, umiejętności i osiągnięcia w sposób, który pokazuje, że jesteś naprawdę dobrze przygotowany do objęcia stanowiska, na które aplikujesz. Na dzisiejszym konkurencyjnym rynku pracy życiorys ma wyróżnić Cię spośród innych kandydatów, zwłaszcza gdy liczba aplikacji na dane stanowisko jest bardzo duża.

Daj sobie szansę na wymarzoną pracę i wybierz niezawodny Kreator CV! Pamiętaj również, że dobrze przygotowane CV to tylko jedna część ubiegania się o pracę. Równie ważne są list motywacyjny, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i dalsze etapy procesu rekrutacyjnego. Życzymy powodzenia!