wniosek o urlop macierzyński

Osobom, którym urodziło się dziecko lub zdecydowały się na adopcję, przysługuje niezbywalne prawo do urlopu macierzyńskiego. Aby pracodawca mógł go udzielić przed terminem porodu, musisz złożyć odpowiednie dokumenty, między innymi wniosek o urlop macierzyński. Nie jesteś pewna, jakie informacje w nim zawrzeć i czy musisz dołączyć jakiekolwiek dodatkowe dokumenty? Zapoznaj się z naszym artykułem.

Wniosek o urlop macierzyński – spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Wniosek o macierzyńskie

Urlop macierzyński rozpoczyna się w dniu porodu i trwa 20 tygodni, chyba że zdecydujesz się na przedłużenie go o urlop rodzicielski w wymiarze 32 tygodni. W takiej sytuacji przysługują Ci łącznie 52 tygodnie urlopu. Warto też zaznaczyć, że wymiar urlopu macierzyńskiego rośnie wraz z liczbą dzieci i wynosi odpowiednio:

 • 31 tygodni przy dwojgu dzieci;
 • 33 tygodnie przy trojgu dzieci;
 • 35 tygodni przy czworgu dzieci;
 • 37 tygodni przy pięciorgu dzieci. 

Czy trzeba składać wniosek o urlop macierzyński? Kiedy złożyć wniosek o macierzyński?

Rodzice nowo narodzonego dziecka mogą przedłużyć wolne po porodzie z 20 do 52 tygodni bez zbędnych formalności. Wystarczy przygotować jeden wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski, a następnie dostarczyć go w terminie do 21 dni od porodu do zakładu pracy. Generalnie nie musisz składać oddzielnego wniosku o urlop macierzyński, ponieważ rozpoczyna się on automatycznie z dniem urodzenia dziecka. Istnieje jednak możliwość wcześniejszego rozpoczęcia macierzyńskiego (nie wcześniej niż 6 tygodni przed ustalonym terminem porodu), w takiej sytuacji jesteś zobowiązany złożyć wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego. Pismo można przygotować w formie papierowej (pamiętaj o własnoręcznym podpisie na gotowym druku) lub elektronicznej. Zasady składania wniosków ustalane są na podstawie wewnętrznych regulaminów każdej firmy.

wniosek o macierzyński

Terminowe złożenie wniosku jest istotne do ustalenia wysokości zasiłku macierzyńskiego. Jeśli składasz wniosek o macierzyński, dostaniesz 100% jego kwoty. Z kolei jeśli wnioskujesz jednocześnie o macierzyński i rodzicielski, spodziewaj się wypłaty świadczenia w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku przez cały okres. Jeśli nie zachowasz wymaganego  terminu 3 tygodni po porodzie, wtedy będzie wynosić 100% kwoty w trakcie macierzyńskiego i 60% kwoty w czasie trwania rodzicielskiego.

Sprawdź też nasze inne poradniki:

Kiedy złożyć wniosek o urlop macierzyński do ZUS?

Jeśli nie pozostajesz w stosunku pracy, ale opłacasz składki chorobowe, możesz złożyć podanie o macierzyński do ZUS-u. Podobnie jak kobiety pracujące, masz na to 21 dni od dnia porodu. Jeśli do wniosku dołączysz zaświadczenie lekarskie o przewidywanej dacie porodu (w przypadku występowania o macierzyński przed porodem) oraz odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub skróconą kopię, otrzymasz zasiłek macierzyński (dla osoby bezrobotnej jest to tzw. Kosiniakowe).

Dowiedz się więcej o zasiłku dla bezrobotnych

Co powinien zawierać wniosek o macierzyński?

Jak każdy wniosek, również podanie o urlop macierzyński, powinno zawierać podstawowe dane:

 • miejsce i datę,
 • imię i nazwisko pracownicy,
 • dane firmy, w której pracujesz,
 • zwroty grzecznościowe,
 • podpis.

Ponadto:

 • imię i nazwisko dziecka,
 • datę urodzenia dziecka,
 • terminy, w których chcesz odbyć urlopy,
 • oświadczenie, że drugi rodzic nie będzie korzystał z urlopów.


Jak wypełnić wniosek o urlop macierzyński? Poniżej znajdziesz wzór wniosku o urlop macierzyński.

Urlop macierzyński – wniosek:

……….……………………….……..
(miejscowość, data)

……………………………….………
(dane pracownika)

………………………………..……….
(dane pracodawcy)

Wniosek o urlop macierzyński

W związku z urodzeniem dziecka ………………….. (imię i nazwisko dziecka) w dniu …………….…… (data urodzenia dziecka), wnoszę o udzielenie mi urlopu macierzyńskiego w wymiarze 20 tygodni.

…………………………..…………….
(podpis pracownika)

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (Kodeks pracy).

wniosek macierzyński

Wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski 2023

……………………………….……………..
(miejscowość, data)

……………………………..……………
(dane pracownika)

………………………………………….
(dane pracodawcy)

Wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski

W związku z urodzeniem dziecka …………..……… (imię i nazwisko dziecka) w dniu ……………………. (data urodzenia), wnoszę o udzielenie mi urlopu macierzyńskiego w wymiarze 20 tygodni.

Na podstawie art. 182 Kodeksu pracy wnoszę również o udzielenie mi bezpośrednio po urlopie macierzyńskim udzielonym na dziecko …………………….. (imię i nazwisko dziecka), urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, tj. 32 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka).

Łącznie wnoszę o urlop w wymiarze 52 tygodni – od ………..………. do ……………………….

Jednocześnie oświadczam, że  z urlopu rodzicielskiego nie będzie korzystał drugi rodzic dziecka.

……………………………………………
(podpis pracownika)

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (Kodeks pracy).

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Wiesz już, jak przygotować wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, pamiętaj, że część urlopu macierzyńskiego (tj. 6 tygodni) możesz oddać ojcu dziecka na rzecz tzw. urlopu tacierzyńskiego. 

Więcej przydatnych informacji znajdziesz w pozostałych artykułach:

Urlop ojcowski 2023 – ile trwa urlop ojcowski?
CV pielęgniarka – jak napisać CV i list motywacyjny pielęgniarki?
Szablony CV
List motywacyjny bez doświadczenia zawodowego
Awans zawodowy nauczyciela – jakie są stopnie nauczycielskie?
Praca na statku – jak zostać marynarzem?
Jakie studia wybrać? Najbardziej przyszłościowe kierunki studiów
Jak napisać CV lekarza?
Jak napisać wypowiedzenie z pracy? Wzór wypowiedzenia umowy o pracę