wczasy pod gruszą

Wczasy pod gruszą to inaczej dofinansowanie wypoczynku przyznawane przez pracodawcę w ramach Funduszu Świadczeń Socjalnych. Ta forma wsparcia, w której pracownik sam planuje swój wypoczynek i go opłaca, a następnie pracodawca refunduje koszty w całości lub częściowo, wciąż cieszy się dużą popularnością. Dowiedz się, czy możesz skorzystać z takiego świadczenia, jakie musisz spełnić warunki i jak napisać odpowiedni wniosek o wczasy pod gruszą.

Wniosek o wczasy pod gruszą – spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Wczasy pod gruszą 2023 – zasady przyznawania świadczenia

Chciałbyś skorzystać z dofinansowania? Sprawdź, kiedy należą się wczasy pod gruszą i na jakich zasadach przyznawane jest świadczenie. Przede wszystkim w Twojej firmie musi istnieć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Jest to pewna pula pieniędzy zgromadzona przez pracodawcę i przeznaczona na wypłatę pracownikom środków na cele socjalne. 

Wczasy pod gruszą – dla kogo?

Teoretycznie dofinansowanie należy się każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę w firmie, w której funkcjonuje Zakładowy Fundusz Socjalny, a także emerytom i rencistom pracującym kiedyś w tej firmie. Nie ma na to wpływu staż pracy, kwalifikacje czy zajmowane stanowisko, jednak istotne kryterium stanowi wysokość dochodu. W praktyce dofinansowanie przyznawane jest najbardziej potrzebującym i najbiedniejszym pracownikom.

Wczasy pod gruszą nie muszą dotyczyć wyłącznie Twojego urlopu, ale również wspólnego wyjazdu ze współmałżonkiem czy kolonii dla dzieci. Możesz liczyć nawet na częściowe opłacenie pobytu w sanatorium.

Sprawdź też, jak napisać wniosek o urlop wypoczynkowy

Wczasy pod gruszą – warunki

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych każda firma, która zatrudnia na umowę o pracę powyżej 50 pracowników, jak również wszystkie jednostki samorządowe i zakłady budżetowe bez względu na liczbę pracowników są zobowiązani prowadzić ZFŚS. Może się jednak zdarzyć, że pracujesz w firmie, która zatrudnia mniej niż 50 osób, a mimo to działa w niej ZFŚS. W takiej sytuacji również będziesz mógł skorzystać ze wsparcia.

Warunki, na jakich przyznawane są wakacje pod gruszą, określane są w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w każdej firmie. W tym przypadku państwo nie wprowadza odgórnych regulacji, w związku z czym trudno jednoznacznie określić, kto w danej firmie otrzyma dofinansowanie i jakie kryteria brane są pod uwagę podczas jego przyznawania. 

wczasy pod gruszą 2022

Wczasy pod gruszą – wysokość dofinansowania

W związku z tym, że warunki świadczenia regulowane są przez każdą firmę indywidualnie, również kwota dofinansowania nie jest stała i zależy od decyzji pracodawcy. Nie istnieje żaden minimalny czy też maksymalny limit, w dużej mierze wysokość świadczenia zależna jest od dochodów Twoich i Twojej rodziny. Zgodnie z ogólnymi zasadami najwięcej otrzymają najbiedniejsi. Jeśli Twój status materialny jest na wysokim poziomie, może zdarzyć się, że wczasy pod gruszą nie będą Ci w ogóle przysługiwać.

Ile wynosi podatek od wczasów pod gruszą 2023?

Musisz wiedzieć, że od dodatku finansowego w postaci wczasów pod gruszą nie odprowadza się składek ZUS. Dodatkowo kwota nieprzekraczająca 380 złotych jest zwolniona z podatku dochodowego.

Wczasy pod gruszą – ile dni roboczych?

Najważniejsza kwestia- z wczasów pod gruszą możesz skorzystać raz w roku i tylko wtedy, gdy urlop trwa minimum 14 kolejnych dni. Poza tym otrzyma go każdy pracownik zatrudniony na umowie o pracę, który pracuje na tyle długo, że należy mu się dwutygodniowy wypoczynek.

Nie trzeba udowadniać, że podczas urlopu wypoczywałeś w nadmorskim kurorcie lub brałeś udział w zorganizowanym wyjeździe, nie musisz nawet nigdzie wyjeżdżać. Bez znaczenia jest także pora roku, w której planujesz swój urlop. Dofinansowanie do wakacji należy się pracownikowi bez względu na to, kiedy i jak spędza swój urlop.

Potrzebujesz podania? Sprawdź pozostałe wzory:

Jak napisać podanie o przedłużenie umowy? Podanie wzór
Kosiniakowe – co przysługuje kobiecie w ciąży bez pracy? + wzór wniosku
Wniosek o urlop – sprawdź, jak napisać podanie o urlop bezpłatny
Podanie o praktyki – jak napisać podanie o praktyki zawodowe wzór
Urlop ojcowski 2023 – Jak napisać wniosek o urlop ojcowski?
Wniosek o urlop macierzyński – gotowy wzór

Wniosek o wczasy pod gruszą – jak wypełnić?

Spędziłeś urlop w malowniczej miejscowości nad morzem, a po powrocie liczysz na zwrot kosztów pobytu? Niestety, jeśli nie złożyłeś wcześniej stosownego wniosku wraz z oświadczeniem o dochodach swoich i swojej rodziny, możesz nie otrzymać świadczenia. Niektóre firmy wymagają także dołączenia PITu za poprzedni rok. 

Jak napisać wniosek o wczasy pod gruszą? W wielu firmach pracownicy otrzymują gotowy wzór wniosku do wypełnienia w dziale kadr lub korzystają z internetowych systemów. Jeśli nie masz żadnej z tych możliwości, przygotuj taki dokument samodzielnie. Pismo powinno być proste i przejrzyste. Najważniejsze, aby zawierało Twoje dane, okres, w którym chcesz skorzystać z urlopu oraz dochód miesięczny na członka rodziny.

wniosek wczasy pod gruszą

Wniosek o wczasy pod gruszą – wzór:

Imię i nazwisko pracownika
Dane kontaktowe pracownika

Wniosek o dofinansowanie wypoczynku “wczasy pod gruszą”

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na organizowany we własnym zakresie wypoczynek w okresie od ………………….. do …………………… .

Dochód miesięczny na członka rodziny wynosi ………………. netto miesięcznie.

………………………………………..…
(podpis)

Wczasy pod gruszą dla nauczycieli

Jedną z grup zawodowych, której należą się wczasy pod gruszą, są nauczyciele. Aby otrzymać wsparcie, muszą spełnić warunki określone przez regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W przypadku nauczycieli wakacje pod gruszą nie kolidują z tzw. świadczeniem urlopowym, który przysługuje osobom zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć przez cały rok szkolny na mocy Karty Nauczyciela.

Jakie są korzyści z wczasów pod gruszą?

Dla pracownika:

Dla pracodawcy:

 • kształtowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy, który dba o zdrowie i wypoczynek pracowników;

 • skuteczniejsze zarządzanie i lepsze planowanie pracy, ponieważ pracownicy  planują i wykorzystują swoje urlopy;

 • przeciwdziałanie pracoholizmowi i wypaleniu zawodowemu;

 • uzyskanie bardziej zmotywowanych pracowników
 • wniosek o wczasy pod gruszą

  Najczęściej zadawane pytania:

  Co to są wczasy pod gruszą?

  Wczasy pod gruszą to inaczej jednorazowe dofinansowanie do wczasów, które pracownicy zatrudnieni na umowie o pracę mogą otrzymać w celach wypoczynkowych od swojego pracodawcy. Aby z niego skorzystać, firma musi posiadać Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a zainteresowany zobowiązany jest złożyć wniosek wczasy pod gruszą.

  Wczasy pod gruszą – kiedy wypłacane?

  Świadczenie urlopowe wypłaca się raz w roku pracownikowi korzystającemu z urlopu w wymiarze minimum 14 kolejnych dni kalendarzowych. Dofinansowanie pokrywa w całości lub w części Twój wypoczynek, otrzymasz je po zakończonym urlopie.

  Wczasy pod gruszą – jaka kwota?

  Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ wysokość dofinansowania do wakacji zależy od wewnętrznego regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych każdej firmy. Najważniejszym kryterium uwzględnianym w tym przypadku jest wysokość dochodów, dlatego najbiedniejsi otrzymają najwyższą pomoc.

  Wczasy pod gruszą – ile dni urlopu?

  Wczasy pod gruszą należą się pracownikowi, który korzysta z urlopu w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. 

  dofinansowanie do wakacji

  Wczasy pod gruszą dla emerytów 2023

  Na mocy ustawy o ZFŚS osobami uprawnionymi do korzystania z funduszu są również emeryci i renciści, chyba że kryteria zawarte w wewnętrznym regulaminie stanowią inaczej. Oznacza to, że emeryci mogą otrzymać dofinansowanie, ale nie w każdej firmie będzie to możliwe.

  Jak obliczyć dochód do wczasów pod gruszą?

  Najczęstszą formą pozwalającą na ocenę sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika jest złożenie przez niego oświadczenia. Powinieneś w nim zawrzeć liczbę osób pozostających w gospodarstwie domowym, dochód brutto na członka rodziny, stan cywilny, liczbę dzieci oraz liczbę osób z orzeczoną niepełnosprawnością lub przewlekle chorych. Pracodawca może żądać także zaświadczenia o zarobkach pozostałych członków rodziny lub zaświadczeń lekarskich, w celu potwierdzenia opisanej w oświadczeniu sytuacji.

  Potrzebujesz CV?

  Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

  Stwórz CV

  Więcej przydatnych informacji znajdziesz w pozostałych artykułach:

  Rozmowa kwalifikacyjna przez telefon
  Nowoczesne CV – jak je napisać?
  Pokolenie Z – Kim są i co ich charakteryzuje?
  CV dla doradcy klienta
  Kursy i certyfikaty w CV – gdzie wpisać prawo jazdy w CV?
  Jak znaleźć pracę? – Dowiedz się jak znaleźć pracę
  Zarabianie przez internet w 2023
  Przebranżowienie i przekwalifikowanie
  CV do biura – Jak wygląda list motywacyjny pracownika biurowego?
  Jak wygląda CV sprzedawcy? Zobacz co zawiera CV dla sprzedawcy
  CV księgowa – jak zostać księgowym i jakie ma obowiązki?