okres wypowiedzenia

Jak wskazuje Kodeks pracy, jedną z możliwości zakończenia stosunku pracy jest rozwiązanie umowy o pracę przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (tzw. rozwiązanie za wypowiedzeniem). Czy okres wypowiedzenia dla każdej umowy jest taki sam? Jak liczyć wypowiedzenie? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Z tego artykułu dowiesz się:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Co to okres wypowiedzenia?

Kodeks pracy przewiduje trzy sposoby rozwiązania stosunku pracy:

 • za wypowiedzeniem;
 • bez wypowiedzenia, czyli w trybie natychmiastowym (tzw. zwolnienie dyscyplinarne);
 • za porozumieniem stron.

Aby doszło do rozwiązania umowy za wypowiedzeniem musi upłynąć ściśle określony czas, czyli tzw. okres wypowiedzenia. Rozwiązania umowy w taki sposób może dokonać każda ze stron, z tym że przy umowie na czas nieokreślony pracodawca musi podać konkretne uzasadnienie zwolnienia.

Wypowiedzenie składa się na piśmie lub w wersji elektronicznej z bezpiecznym podpisem elektronicznym. Nie uznaje się wiadomości e-mail lub faksu.

Ile wynosi okres wypowiedzenia?

Chcesz wypowiedzieć umowę o pracę? Pamiętaj, że będzie Cię obowiązywał okres wypowiedzenia, czyli czas, który musisz przepracować po złożonej rezygnacji.

Ile wypowiedzenia? Wszystko zależy od rodzaju zawartej umowy i czasu zatrudnienia.

Jaki jest okres wypowiedzenia umowy o pracę?

 • 2 tygodnie – jeżeli byłeś zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc – jeżeli byłeś zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
 • 3 miesiące – jeżeli byłeś zatrudniony co najmniej 3 lata. 

Jakie są okresy wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny?

 • 3 dni robocze – jeśli Twój okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
 • 1 tydzień – jeśli Twój okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
 • 2 tygodnie – jeśli Twój okres próbny wynosi 3 miesiące.

Zobacz, jak napisać wypowiedzenie z pracy?

ile wypowiedzenia

Czy wiesz, że okres wypowiedzenia można skrócić, wydłużyć lub całkowicie z niego zrezygnować? Wystarczy rozwiązać umowę za porozumieniem stron

Może się też zdarzyć, że umowa zostanie zerwana z dnia na dzień (zwolnienie dyscyplinarne) w sytuacji, gdy pracownik działa np. na szkodę firmy.

Jest jeszcze inna wyjątkowa sytuacja, a mianowicie, gdy pracownik zatrudniony jest na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie. W takim przypadku strony mogą ustalić w umowie o pracę, że okres wypowiedzenia wydłuża się do:

 • 1 miesiąca – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
 • 3 miesięcy – jeżeli pracownik jest zatrudniony ponad 6 miesięcy.

Złożyłeś wypowiedzenie? Przetrwaj pierwszy dzień w nowej pracy!

Okres wypowiedzenia – jak liczyć?

Zastanawiasz się, od kiedy liczy się wypowiedzenie i kiedy dobiega ono końca? Wyjaśniamy!

1-miesięczny okres wypowiedzenia od kiedy się liczy?

Jeśli obowiązuje Cię miesięczny okres wypowiedzenia – rozpoczyna się on zawsze w pierwszym dniu kalendarzowym miesiąca, po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie. Z kolei koniec następuje w ostatnim dniu tego miesiąca (niezależnie czy miesiąc ma 28, 30 czy 31 dni). Jak to wygląda w praktyce? Jeżeli złożysz wypowiedzenie 12 maja – miesięczne wypowiedzenie będzie liczone od 1 czerwca.

3-miesięczny okres wypowiedzenia od kiedy się liczy?

3 miesiące wypowiedzenia liczy się na takich samych zasadach, jak miesięczny okres wypowiedzenia tzn. od pierwszego dnia miesiąca, po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie. Co oznacza, że jeżeli złożysz wypowiedzenie 1 lutego okres wypowiedzenia będzie liczony od 1 marca i potrwa do 31 maja, czyli w rzeczywistości przepracujesz 4 miesiące. Gdybyś jednak wypowiedział umowę 31 stycznia, obowiązujący Cię okres wypowiedzenia rozpocząłby się 1 lutego i potrwał do 30 kwietnia (mimo że luty jest miesiącem krótszym).

Sprawdź też: wypowiedzenie umowy zlecenia

okresy wypowiedzenia umowy o pracę

Jak liczyć okres wypowiedzenia 2 tygodnie?

Jeżeli Twój okres wypowiedzenia liczony jest w tygodniach – ostatnim jego dniem musi być sobota. Załóżmy, że obowiązuje Cię 2-tygodniowe wypowiedzenie, a rezygnację złożyłeś w poniedziałek 4 lipca, Twój okres wypowiedzenia zaczyna się więc w niedzielę 10 lipca i kończy w sobotę 23 lipca.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę liczony w dniach

W takiej sytuacji okres wypowiedzenia liczony jest od następnego dnia roboczego po złożeniu wypowiedzenia. Zatem, jeżeli złożysz wypowiedzenie w poniedziałek 20 kwietnia, okres wypowiedzenia zacznie się naliczać od wtorku 21 kwietnia i zakończy się w czwartek 23 kwietnia. Co ważne, okres wypowiedzenia liczony w dniach obejmuje wyłącznie dni robocze, wykluczając niedziele i święta.

Masz dosyć swojej pracy? Być może cierpisz na wypalenie zawodowe

Pamiętaj, że jeśli w czasie trwania okresu wypowiedzenia nabędziesz prawo do dłuższego okresu wypowiedzenia (np. Twój czas zatrudnienia przekroczy 6 miesięcy), to należy zastosować ten nowy, dłuższy okres.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Okres wypowiedzenia umowa o pracę a umowa zlecenie

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, co oznacza, że przepisy Kodeksu pracy nie mają do niej zastosowania. Tym samym, rozwiązanie umowy zlecenie może odbyć się bez okresu wypowiedzenia. Obligatoryjne są jednak zapisy zawarte w samej umowie. Jeśli podczas jej podpisywania obie strony ustaliły, że rozwiązanie umowy odbędzie się po określonym czasie wypowiedzenia – należy tego przestrzegać.

Poznaj też inne różnice: Umowa zlecenie a umowa o pracę

Czas wypowiedzenia umowy a okres pracy u danego pracodawcy

Podczas obliczania okresu wypowiedzenia, uwzględnia się wszystkie dotychczasowe okresy zatrudnienia u danego pracodawcy. Od 22 lutego 2016 roku nie mają w tym przypadku znaczenia także przerwy między poszczególnymi okresami zatrudnienia. Jak również to czy pracujesz w pełnym, czy też niepełnym wymiarze czasu pracy.

Do stażu pracy wlicza się również okres przebywania na zwolnieniu lekarskim czy urlopie wychowawczym.

Zgodnie z art. 36 § 1. Kodeksu pracy: 

Do okresu zatrudnienia, o którym mowa w § 1, wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

okres wypowiedzenia umowy o pracę

Najczęściej zadawane pytania:

Ile wynosi okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony?

 • 2 tygodnie, jeżeli byłeś zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, jeżeli byłeś zatrudniony co najmniej 6 miesięcy.
 • 3 miesiące, jeżeli byłeś zatrudniony co najmniej 3 lata.

Czy okres próbny wlicza się do wypowiedzenia?
Długość okresu wypowiedzenia uzależniona jest od stażu pracy u danego pracodawcy. Przy czym do stażu pracy wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia, w tym okres próbny.

Od czego zależy okres wypowiedzenia?
Głównym czynnikiem wpływającym na okres wypowiedzenia jest staż pracy u danego pracodawcy.

Jaki okres wypowiedzenia po 2 latach pracy?
Po 2 latach pracy obowiązuje wypowiedzenie miesięczne.

3 miesięczny okres wypowiedzenia jak skrócić?
Zgodnie z Kodeksem pracy skrócenie okresu wypowiedzenia jest możliwe wskutek decyzji podjętej wraz z pracodawcą, czyli na mocy porozumienia stron stosunku pracy.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Chcesz dowiedzieć się więcej? Przeczytaj:

Urlop okolicznościowy urodzenie dziecka
Struktura organizacyjna w firmie – jak może wyglądać hierarchia w firmie?
Ewidencja czasu pracy 2023 – Ile godzin pracy w miesiącu?
Bezrobocie – przyczyny, rodzaje i skutki bezrobocia 
Urlop na żądanie – ile urlopu przysługuje? Poznaj podstawowe zasady
Trzynastka, czyli 13 pensja w budżetówce 2023
Prokurent – kim jest i jakie ma uprawnienia?
Project manager – kim jest i jaki ma zakres obowiązków?
Czym są kwalifikacje zawodowe? Jak w CV opisać swoje kwalifikacje w zawodzie?
Jak negocjować podwyżkę i wynagrodzenie?
Dodatek za godziny nocne – ile wynosi dodatek za pracę w nocy? Jak liczyć godziny nocne?