ppk

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny program prywatnego, długotrwałego oszczędzania dla wszystkich pracowników. Oszczędności budowane są przez pracownika, pracodawcę i państwo. Program ruszył 1 lipca 2019, jednak nie każdy pracodawca wdrożył go w życie. Pamiętaj, że PPK jest czymś zupełnie niezależnym od emerytury, ale zebrane w ten sposób pieniądze mogą być dodatkiem do niej. PPK czy warto? Czym dokładnie jest PPK? Jakie ma wady i zalety? Sprawdź!

PPK – z tego artykułu dowiesz się:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Co to jest PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe zostały stworzone z myślą o pracownikach, którzy chcieliby zaoszczędzić środki na późniejsze lata (z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu 60. roku życia). Są obowiązkowe dla każdego pracodawcy, który zatrudnia co najmniej jedną osobę podlegającą ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułów określonych w ustawie PPK.

Jak wspomnieliśmy wyżej, PPK zostało uregulowane ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Zgodnie z nią pracodawca podpisuje umowę o PPK w imieniu i na rzecz zatrudnionych pracowników. Co do zasady jest ona zawierana pomiędzy pracodawcą a instytucją finansową przez niego wybraną.

Pracownicze Plany Kapitałowe dla dużych przedsiębiorstw obowiązują od 2019 roku, a dla firm zatrudniających poniżej 20 osób od 2021 roku. Pracodawca musi zgłosić do PPK każdego pracownika w momencie gdy osiągnie on wymagany (trzymiesięczny) okres zatrudnienia.

Zobacz przykładowe CV

PPK kto ma obowiązek?

Zgodnie z portalem gov.pl PPK obejmowani są pełnoletni pracownicy, a dokładnie:

 • pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę;
 • pracownicy fizyczni wykonujący pracę nakładczą;
 • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych;
 • członkowie rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji;
 • osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński (lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego).

PPK czy jest obowiązkowe?

Udział w Pracowniczych Planach Kapitałowych jest dobrowolny, a więc pracownicy nie muszą odkładać pieniędzy na rachunek PPK. Jeśli zdecydujesz, że nie chcesz uczestniczyć w programie powinieneś złożyć odpowiednią rezygnację, wówczas Twoje wynagrodzenie nie będzie pomniejszane o wpłaty na PPK.

Pamiętaj,

to ważne!

Rezygnacja z PPK jest terminowa. Jeżeli w dalszym ciągu nie będziesz chciał w nim uczestniczyć – będziesz zobowiązany, aby deklarację o rezygnacji składać co 4 lata. 

Wynika to z tzw. autozapisu, który pracodawca będzie zobowiązany ponawiać co 4 lata. Jeżeli pracownik w wieku 18-55 lat nie złoży pisemnej rezygnacji pracodawca automatycznie zapisze go do PPK. Pierwszy autozapis do PPK odbył się w 2023 roku, kolejne planowane są w: 2027 roku, 2031 roku itd.

Jak w praktyce wyglądał pierwszy autozapis?

 • Wszystkie deklaracje pracowników złożone do 28 lutego 2023 roku – od marca przestały obowiązywać.
 • Jeżeli pracownik 1 marca 2023 roku nie złożył ponownej deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK – pracodawca w jego imieniu rozpoczął dokonywanie wpłat na PPK.

Pamiętaj, że pracodawca ma obowiązek poinformowania pracownika, który złożył wcześniej deklarację o rezygnacji z PPK, o ponownym dokonywaniu za niego wpłat.

PPK kto musi? Co z osobami na umowie zlecenie?

Pracujesz na umowie zlecenie i zastanawiasz się, czy należysz do PPK? Jeżeli pracodawca odprowadza za Ciebie składki emerytalne i rentowe jesteś automatycznie zapisany do programu. Jeżeli zostałeś zwolniony z opłacania składek – nie możesz zostać jego członkiem.

PPK – zasady finansowania

Oszczędności w ramach PPK tworzone są przez osoby zatrudnione, firmy oraz państwo.

 • Pracownicy finansują kwoty podstawowe, czyli 2 proc. wynagrodzenia + możliwość wpłacania kwot dodatkowych.
 • Pracodawcy finansują kwoty podstawowe, czyli 1,5 proc. wynagrodzenia po opodatkowaniu i oskładkowaniu + możliwość wpłacania kwot dodatkowych.
 • Państwo dopłaca rocznie 240 zł + opłata powitalna w wysokości 250 zł.

Jako uczestnik PPK możesz wnioskować o zmniejszenie wpłaty podstawowej z 2 proc. do minimum 0,5 proc. wynagrodzenia. Pod warunkiem że Twoje wynagrodzenie nie przekracza 1,2 krotności minimalnej krajowej

ppk zasady finansowania
Źródło: https://www.pfrtfi.pl/o-pfr-tfi/komentarze-rynkowe/szczegoly?blog=b-wplaty-do-PPK—najwazniejsze-wskazowki-dla-pracodawc-w-

PPK co to? Gdzie trafiają zaoszczędzone pieniądze?

Oszczędności będą gromadzone na Twoim prywatnym rachunku w instytucji finansowej, która prowadzi PPK w Twojej firmie (wybiera ją pracodawca). Po zawarciu umowy otrzymasz dane do logowania się oraz numer rachunku. Dzięki temu zyskasz stały wgląd do stanu swoich oszczędności.

PPK wypłata środków

Czy z PPK można zrezygnować w każdej chwili? Pieniądze zgromadzone w ramach PPK są Twoją własnością, a więc możesz wypłacić je w każdym momencie. Bez względu na to, czy po prostu chcesz zrezygnować z PPK, czy zmusiła Cię do tego sytuacja finansowa – możesz wyciągnąć swoje oszczędności na dowolny cel. Jest jednak jeden warunek.

Rezygnacja z PPK – co z pieniędzmi?

Jako uczestnik PPK w każdej chwili możesz z niego zrezygnować. Co ważne, nie odbędzie się to jednak bez konsekwencji finansowych.

Wypłacając wcześniej pieniądze z PPK uzbierana przez Ciebie suma zostanie pomniejszona o:

 • 30 proc. środków pochodzących z wpłat od pracodawcy;
 • kwotę powitalną i dopłaty roczne;
 • 19 proc. podatku od zysków kapitałowych (pochodzących ze środków zwracanych uczestnikowi).

Zachowanie całości dopłat od państwa możliwe jest w przypadku dokonania wypłaty środków z rachunku PPK:

 • po 60. roku życia;
 • przed 60. rokiem życia, ale w sytuacji poważnej choroby Twojej, Twojego dziecka lub współmałżonka – możesz wypłacić do 25 proc. zgromadzonych środków bez obowiązku zwrotu;
 • przed 45. rokiem życia możesz skorzystać z wypłaty do 100 proc. zgromadzonych środków z przeznaczeniem na wkład własny przy kredycie hipotecznym – wypłaconą kwotę musisz zwrócić w ciągu 15 lat.
rezygnacja z ppk

To również może Cię zainteresować: Wiek emerytalny w Polsce – ile wynosi wiek emerytalny w Polsce dla kobiet i mężczyzn?

PPK rezygnacja + zwrot pieniędzy – jak wygląda to w praktyce?

Chcesz zrezygnować z PPK? Zobowiązany jesteś, aby złożyć u swojego pracodawcy pisemną deklarację o rezygnacji. Dokument musi zostać przez Ciebie własnoręcznie podpisany.

Deklaracja o rezygnacji z PPK – wzór doc

deklaracja o rezygnacji z ppk

Deklaracja o rezygnacji z PPK zawiera dane dotyczące uczestnika PPK, czyli:

 • imię (imiona);
 • nazwisko
 • numer PESEL (w przypadku osób, które go nie posiadają – datę urodzenia);
 • serię i numer dowodu osobistego/ paszportu/ innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku osób bez obywatelstwa polskiego);
 • nazwę podmiotu zatrudniającego;
 • oświadczenie uczestnika PPK;
 • datę i podpis uczestnika PPK;
 • datę złożenia deklaracji podmiotowi zatrudniającemu.

Jak wypłacić pieniądze z PPK po rezygnacji?

Jak wygląda rezygnacja z PPK i wypłata środków? Zwrot pieniędzy nie następuje automatycznie – pozostają one na koncie PPK tak długo, aż nie postanowisz ich wypłacić. Jeśli chcesz wypłacić swoje oszczędności musisz skontaktować się z instytucją finansową prowadzącą Twój rachunek (nie z pracodawcą). Termin zwrotu środków zależy od statusów i przepisów funduszu, z którym Twój pracodawca zawarł umowę.

Sprawdź też: Ubezpieczenie zdrowotne 2023 – ile wynosi składka zdrowotna?

PPK wypłata środków po 60. roku życia

Uczestnik PPK przechodzący na emeryturę ma możliwość jednorazowej wypłaty całości zgromadzonych środków. Wiąże się to z obowiązkiem zapłaty podatku od zysków kapitałowych od 75 proc. zebranych pieniędzy. 

Drugą opcją jest wypłacenie 25 proc. zebranej kwoty i rozłożenie pozostałych 75 proc. środków na minimum 120 równych rat. W takim przypadku zyski nie są obciążone podatkiem od zysków kapitałowych.

PPK a wiek pracownika

PPK skierowane jest głównie do osób zatrudnionych w wieku od 18 do 55 lat, ponieważ to właśnie te osoby są automatycznie zapisywane do programu. 

Nie oznacza to jednak, że pracownicy w starszym wieku nie mogą przystąpić do PPK.

PPK czy warto po 55 roku życia? PPK czy warto po 45 roku życia? PPK czy warto po 60 roku życia? PPK czy warto po 50 roku życia?

Decyzja o tym, czy warto PPK jest indywidualna. Musisz jednak wiedzieć, że osoby w wieku od 55 lat do 70 lat mogą przystąpić do programu wyłącznie na swój wniosek i pod warunkiem że wykażą co najmniej trzymiesięczny staż pracy w aktualnym miejscu.

Czy PPK się opłaca? Pracownicze plany kapitałowe czy warto?

Wiele osób zastanawia się, co to jest PPK i czy warto w to inwestować? Jak wszystko, również Pracownicze Plany Kapitałowe mają swoje wady i zalety. Z jednej strony to dobre rozwiązanie dla osób, które mają problemy z oszczędzaniem, z drugiej – denerwować może brak możliwości wypłacenia 100 proc. środków przed ukończeniem 60. roku życia.

PPK wady i zalety – sprawdź!

Czy PPK się opłaca? PPK: wady

 • brak możliwości wypłaty całości środków przed 60. rokiem życia;
 • podatek od zebranych oszczędności w przypadku wcześniejszej wypłaty środków;
 • upolitycznienie programu, ponieważ to program rządowy;
 • podobnie, jak w przypadku OFE, ryzyko przejęcia pieniędzy przez państwo;
 • pomniejszenie wynagrodzenia o wysokość wpłaty;
 • autozapis, co wymusza każdorazową rezygnację;
 • brak pewności co do wysokości zysku;
 • nie wiadomo, jak odprowadzać wpłaty w przypadku utraty zatrudnienia;
 • długi proces oszczędzania;
 • długie oczekiwanie na odłożenie konkretnej kwoty i uzyskanie dostępu do niej.
ppk wady
ppk zalety

Czy warto przystąpić do PPK? PPK: zalety

 • zgromadzone środki są Twoją własnością;
 • regularność (wpłaty następują co miesiąc);
 • formalności załatwiane są przez pracodawcę;
 • środki zgromadzone w ramach PPK są dziedziczone;
 • niska wysokość wpłaty nie obciąża domowego budżetu;
 • do Twoich oszczędności dokłada się pracodawca i państwo;
 • możesz zrezygnować z programu w każdej chwili;
 • możliwość dokonywania dodatkowych wpłat;
 • wgląd do salda zgromadzonych środków;
 • pieniądze odkładają się automatycznie, nie trzeba nic z nimi robić.

Przedstawione dla PPK plusy i minusy powinny odpowiedzieć na pytanie, czy warto być w PPK i pomóc podjąć ostateczną decyzję, która należy wyłącznie do Ciebie.

Zobacz nasz artykuł: Średnia krajowa – ile wynosi średnia krajowa 2023?

PPK co to jest? Poznaj odpowiedzi na najczęstsze pytania

Co oznacza skrót PPK?
Skrót PPK oznacza Pracownicze Plany Kapitałowe, czyli rządowy program długoterminowego, prywatnego oszczędzania, w którym kapitał gromadzą pracownicy, pracodawcy i państwo.

Czy PPK jest obowiązkowe?
Co do zasady pracodawca automatycznie zapisuje do programu wszystkich swoich pracowników między 18. a 55. rokiem życiem podlegającym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Nie masz jednak obowiązku w nim uczestniczyć – możesz złożyć deklarację rezygnacji. W każdej chwili możesz także powrócić do PPK. 

Czy emeryt może przystąpić do PPK?
Do programu automatycznie zapisywani są zatrudnieni od 18. do 55. roku życia. Pracownicy pomiędzy 55. a 70. rokiem życia mogą przystąpić do programu na własny wniosek. Osoby po 70. roku życia nie mają takiej możliwości.

Czy można zrezygnować z PPK?
Rezygnacja z PPK możliwa jest w każdym momencie, wystarczy, że złożysz deklarację o rezygnacji. Jeśli zgromadziłeś już na swoim koncie jakieś środki, w zależności od sytuacji, zostaną one Ci wypłacone w całości lub częściowo.

Kto nie musi zawierać umowy o zarządzanie PPK?
Umowa o zarządzenie PPK zawierana jest między pracodawcą a instytucją finansową. Nie musi jej zawierać podmiot spełniający definicję mikroprzedsiębiorcy, jeśli wszystkie osoby zatrudnione w takim podmiocie złożyły rezygnację z PPK. Jeśli chociaż jeden pracownik deklaruje chęć przystąpienia do PPK – mikroprzedsiębiorca będzie zobowiązany zawrzeć umowę o zarządzanie PPK.

PPK kto może przystąpić?
Do PPK zapisywani są pracownicy, którzy spełniają określone warunki (część z nich automatycznie, a część na własny wniosek). Jakie są wymagania?

 • Podleganie obowiązkowym składkom emerytalno-rentowym;
 • posiadanie odpowiedniego stażu pracy;
 • wiek od 18 do 70 lat.

PPK jak się wypisać?
Aby wypisać się z PPK należy dostarczyć pracodawcy odpowiednią deklarację o rezygnacji z udziału w programie.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Zajrzyj też do innych artykułów:

Praca w przedszkolu – nauczyciel oraz pomoc nauczyciela w przedszkolu
Jaka czcionka do CV? Popularne czcionki do CV
Spedytor kto to? Co robi i czym zajmuje się spedytor?
Jak opisać sekcję “o mnie” w CV? Co napisać o sobie w CV?
Umowa zlecenie a emerytura – czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury i stażu pracy?
Praca sezonowa w Polsce 2023 i praca sezonowa za granicą
Umowa o dzieło 2023 – jak rozliczyć umowę o dzieło? Kiedy płacimy podatek od umowy o dzieło?
Elementy CV – jaka jest odpowiednia budowa CV?
Jak się nie stresować? Poznaj sprawdzone sposoby na stres!
Badania medycyny pracy – jakie badania do pracy? Kiedy trzeba wykonać badania lekarskie do pracy?
Netto brutto – brutto ile to netto? Sprawdź swoje wynagrodzenie na rękę
Rodzinne 2023 – ile wynosi rodzinne? Jakie dokumenty do zasiłku rodzinnego?
Jak poprosić o podwyżkę? Rozmowa o podwyżkę + argumenty do podwyżki
L4 w ciąży – jak ZUS wypłaca L4 w ciąży 2023?
Jakie są rodzaje umów o pracę? Poznaj typy umów o pracę
Opieka na dziecko 2023 – ile dni opieki na dziecko przysługuje pracującym rodzicom?
Mobbing w pracy – co to jest mobbing? Przykłady mobbingu w pracy
UX designer / UI designer – co to za zawody i ile można zarobić?