umowa na zastępstwo

W 2016 roku w życie weszły rozporządzenia z Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 sierpnia 2015 r., na mocy których nie istnieje już umowa na zastępstwo. Zamiast niej, w ramach świadczenia usług za pracownika, który przebywa na chwilowym zwolnieniu, pracodawca może podpisać z Tobą umowę z kategorii umów o pracę na czas określony. Różni się ona jednak od tej podpisywanej na zwykłych warunkach. Umowę na zastępstwo zawiera się w sytuacji, w której zatrudniony pracownik z różnych powodów nie może wykonywać swoich obowiązków przez dłuższy czas. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej formie zatrudnienia, koniecznie przeczytaj poniższy artykuł.

Umowa na zastępstwo – spis streści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Zastępstwo – co powinno znaleźć się w umowie?

Przede wszystkim, skoro masz przez pewien czas wykonywać obowiązki innej osoby, musisz być zatrudniony na tym samym stanowisku o podobnym zakresie obowiązków. Dzięki temu pracodawca nie będzie miał luk w personelu. Umowa o pracę natomiast powinna zawierać takie elementy jak:

Zastępowanie kogoś w pracy – jakie są powody tymczasowego zwolnienia?

W jakich sytuacjach pracodawca zaczyna szukać nowego pracownika na zastępstwo? Przecież nie każde zwolnienie lekarskie czy nieobecność w pracy wiąże się z zatrudnianiem nowej osoby. Kiedy preferowane jest jednak takie działanie? Otóż wtedy, gdy zastępowany pracownik:

  • jest nieobecny z powodu długiego zwolnienia lekarskiego;
  • jest w ciąży i przechodzi na urlop macierzyński;
  • wziął urlop bezpłatny.

Jak widzisz wszystkie powyższe nieobecności muszą być w pewien sposób usprawiedliwione. Dzięki temu pracodawca wie, co się dzieje z pracownikiem i może podjąć decyzję o poszukiwaniu i zatrudnieniu kogoś na zastępstwo

Jak długo można kogoś zastępować?

Żadne przepisy prawne nie regulują tego, ile może trwać umowa na zastępstwo. Jest to w pełni zależne od tego czasu nieobecności pracownika przebywającego na zwolnieniu. Wobec tego czas pracy w zastępstwie za kogoś – może się zarówno skrócić, jak i wydłużyć.

zastępstwo

Rozwiązanie umowy na zastępstwo

Pamiętaj jednak, że czas takiej umowy jest zazwyczaj z góry określony. Może ulec zmianie, ale nie masz na to wpływu, ponieważ uzależniony jest od nieobecności osoby, na której miejscu aktualnie pracujesz. W związku z tym, Twoja umowa skończy się w chwili, w której zastępowany wróci na swoje stanowisko. 

Z drugiej strony taka sytuacja tworzy też przed Tobą nową możliwość zatrudnienia. Jeżeli w trakcie swojej pracy tymczasowej zaprezentujesz się pracodawcy od najlepszej strony i pozwolisz mu poznać Twoje zalety oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe – możliwe, że zatrudni Cię on od razu na czas nieokreślony, o ile będzie posiadał wolny etat. Jeśli nie, to może odezwać się do Ciebie ponownie w razie kolejnego zwolnienia. Istnieje też możliwość, że pracownik zastępowany po długotrwałej nieobecności zrezygnuje z pracy i zostawi za sobą wolne miejsce. Wtedy najbardziej prawdopodobne jest, że pracodawca pomyśli o Tobie. O ile oczywiście sprawdziłeś się na tym stanowisku wcześniej.

Umowa na zastępstwo a umowa na czas określony

Jak już zostało wspomniane wcześniej – aktualna umowa na zastępstwo, choć upodobniona do umowy na czas określony, trochę się od niej różni. Przede wszystkim znajdziemy w niej informację o przyczynie zawarcia takiej umowy. Nie wymienia się już jednak zastępowanego pracownika z imienia i nazwiska, a także nie podaje się powodu, przez który jest on nieobecny w pracy, jak to było dawniej. 

Praca w korporacji – na czym polega praca w korporacji?

zastępowanie kogoś w pracy

Kodeks pracy – umowa na zastępstwo

Poza tym aktualną umowę na zastępstwo od tej o pracę na czas określony różni także trwałość i brak limitów. Zauważ, że umowa na zastępstwo jest rozwiązywana w dniu, w którym wraca zastępowany pracownik – z tego powodu może się okazać, że będzie trzeba ją wydłużyć lub skrócić w zależności od sytuacji.

Czy umowa na zastępstwo wlicza się do limitu umów?

Umowy na zastępstwo dotyczą poniższe regulacje. Umowa na zastępstwo – Kodeks pracy:

Art. 25. § 1. Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. 

Art. 177. § 3. Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. 

Skoro powyższe zasady nie obejmują umowy na zastępstwo – co to oznacza w praktyce?

Po pierwsze – okres zatrudnienia w tym przypadku może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba umów może przekraczać 3.

Po drugie – zatrudnienie na zastępstwo charakteryzuje się tym, że nie w każdej sytuacji, gdy pracownica jest w ciąży, umowa prawnie ulega przedłużeniu. Jakie są warunki, aby ten przepis jednak był spełniony?

Zobacz również: co wlicza się do lat pracy?

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Umowa na zastępstwo a ciąża – jak odnoszą się do tego przepisy?

Wiesz już, że zajście w ciążę uprawnia do urlopu macierzyńskiego. Pracodawca może w takiej sytuacji poszukać kogoś na zastępstwo. Co jednak w momencie, gdy to zastępująca pracownica zajdzie w ciążę? Co jej przysługuje i pod jakimi warunkami? 

Ciąża a umowa na zastępstwo

Z jednej strony jako kobieta w ciąży jesteś prawnie chroniona przed zwolnieniem. Jednakże, umowa na zastępstwo charakteryzuje się innymi zasadami okresu pracy. Najważniejszą i nadrzędną regułą jest to, że Twoja umowa, jako osoby zastępującej, kończy się w dniu powrotu osoby zastępowanej do pracy. Wszystkie inne przepisy się do tego sprowadzają. W tej sytuacji, jeśli zajdziesz w ciążę, pojawiają się 2 możliwości:

  1. Gdy cały Twój okres ciąży zawiera się w czasie nieobecności zastępowanego pracownika – przysługuje Ci ochrona związana z urlopem macierzyńskim. 
  2. Gdy na Twój urlop macierzyński przypada powrót osoby, za którą pracujesz – Twoja umowa wygasa i jest to zgodne z prawem. Nie należą Ci się w takiej sytuacji żadne udogodnienia z tytułu macierzyństwa. 
umowa na zastępstwo a ciąża

Umowa na zastępstwo – urlop

Z pewnością interesuje Cię zagadnienie urlopu wypoczynkowego w przypadku umowy na zastępstwo. Jak można go policzyć? Czy są jakieś różnice w stosunku do innej umowy pracę?

Urlop przy umowie na zastępstwo nalicza się tak samo, jak przy innych stosunkach pracy. Wobec tego przysługuje Ci w skali roku:

  • 20 dni urlopu, jeśli Twój staż pracy wyniósł dotychczas mniej niż 10 lat;
  • 26 dni urlopu, jeśli przekroczyłeś już 10 lat pracy.

W przypadku umowy na zastępstwo często nie pracujesz przez całe 12 miesięcy. Jak wobec tego obliczyć ile dni wolnych Ci przysługuje? Odpowiedź brzmi: proporcjonalnie. Przykładowo, gdy pracujesz przez 3 miesiące, to należy Ci się 3/12 urlopu, czyli inaczej ¼. 

  1. Gdy Twoje zatrudnienie obejmuje mniej niż 10 lat: 20 x ¼ = 5 dni wolnych.
  2. Gdy Twój staż pracy wyniósł więcej niż 10 lat: 26 x ¼ = 6,5 dnia wolnego.

Napisz wniosek o urlop wypoczynkowy

umowa na zastępstwo kodeks pracy

Umowa na zastępstwo nauczyciela a wakacje

Co w sytuacji, gdy pracujesz w szkolnictwie zastępując kogoś na stanowisku nauczyciela? Jeżeli w instytucji, w której zostałeś zatrudniony, przewiduje się ferie szkolne, to urlop wypoczynkowy przypada w czasie ich trwania. 

Jednakże dyrektor może zobowiązać nauczyciela do wykonania innych zadań w tym czasie. Wtedy dni wolne przekładane są na inny czas.

Jeśli zastępstwo przypadnie na cały rok pracy, to urlop wypoczynkowy będzie liczył łącznie 56 dni. Jeżeli zatrudnienie nie obejmuje całego roku, można ponownie obliczyć urlop poprzez proporcje. W tym przypadku jednak dzielenie nie będzie się odbywać przez 12, a przez 10 miesięcy, ponieważ taki okres obejmuje praca w szkole.

Awans zawodowy nauczyciela – dowiedz się więcej!

Przykładowo, gdy nauczyciel jest na zastępstwie przez 3 miesiące, swój urlop może policzyć w następujący sposób: 56 x 3/10. Można też najpierw podzielić wszystkie dni przez 10 dni pracy, wtedy otrzymamy 5,6 dnia wolnego na miesiąc. 5,6 x 3 = 16,8 urlopu.

Szukasz pracy jako nauczyciel? Stwórz profesjonalne CV nauczyciela!

Umowa na zastępstwo – okres wypowiedzenia

Oczywiście, jak w przypadku innego stosunku pracy, w sytuacji zastępstwa – również możliwe jest wypowiedzenie umowy. Jak możemy przeczytać w Kodeksie pracy:

Art. 36. § 1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy; 
2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata. 

Te zasady obowiązują także w sytuacji zawarcia umowy na czas określony, gdy odbywa się ona na warunkach umowy na zastępstwo.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Skorzystaj z naszych poradników, dzięki którym zwiększysz swoje szanse na zatrudnie:

Świadectwo pracy 2023 i zaświadczenie o pracy – najważniejsze informacje
Testy psychologiczne dla kierowców i do wojska – kto musi zdawać psychotesty?
Dodatek za godziny nocne – ile wynosi dodatek za pracę w nocy? Jak liczyć godziny nocne?
Praca dla niepełnosprawnych – Jak wygląda praca dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności? 
Wypłata wynagrodzenia – na konto czy do ręki? Co jeśli na koncie brak wypłaty?
Zawody przyszłości – jakie branże mają przyszłość?
Rozmowa kwalifikacyjna – jakie są najczęstsze błędy podczas rozmowy kwalifikacyjnej?
Barista/ baristka – kto to jest barista i jak wygląda jego praca + profesjonalne CV baristy
Pierwszy dzień w nowej pracy – jak go przeżyć i jak pokonać stres przed nową pracą