odprawa emerytalna

Pracownik, który zakończył swoją karierę zawodową i odchodzi na emeryturę, może liczyć (po spełnieniu odpowiednich przesłanek) na odprawę emerytalną. Przywilej ten nie dotyczy jednak wszystkich zatrudnionych. Sprawdź, czy przysługuje Ci odprawa emerytalna i jak obliczyć jej wysokość.

Odprawa emerytalna – spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Odprawa emerytalna – Kodeks pracy

Zgodnie z art. 92Kodeksu pracy:

§ 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

§ 2. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

Co oznacza, że odprawa emerytalna przysługuje każdemu pracownikowi, u którego ustał stosunek pracy z powodu przejścia na emeryturę. 

Odprawa emerytalna – wysokość

Wiele osób zastanawia się, ile wynosi odprawa emerytalna? Według Kodeksu pracy wysokość odprawy emerytalnej odpowiada jednomiesięcznemu wynagrodzeniu. Pracodawca może jednak ustalić inną kwotę. Ważne, aby nie była ona niższa niż miesięczna pensja pracownika.

Ile wynosi odprawa emerytalna w Twojej firmie?

Nie wiesz, jak liczyć odprawę emerytalną, ile wynosi i jakie zasady obowiązują w Twojej firmie? Zapytaj w dziale HR. Wszystkie informacje związane z wysokością odprawy emerytalnej znajdują się w wewnętrznych regulaminach firm – w układzie zbiorowym lub w regulaminie wynagradzania.  

Prawdopodobne jest, że Twój pracodawca postanowił wypłacać odprawy emerytalne w wysokości przekraczającej jednomiesięczną pensję.

Pamiętaj, to ważne! Odprawę emerytalną można dostać tylko raz.

Jeśli będąc na emeryturze, podejmiesz pracę dodatkową, po jej zakończeniu nie otrzymasz ponownej odprawy.

Sytuacja wygląda jednak inaczej, jeśli pracujesz jednocześnie na kilku etatach, osiągnąłeś wiek emerytalny i postanawiasz zakończyć swoją karierę zawodową. Wtedy otrzymasz pieniężną odprawę emerytalną od każdego z pracodawców.

ile wynosi odprawa emerytalna

Kiedy należy się odprawa emerytalna? Kiedy pracodawca powinien ją wypłacić?

Odprawę emerytalną wypłaca się w dniu ustania stosunku pracy. Dostaniesz ją wraz z ostatnią pensją jako dodatek. Nie musisz martwić się jej brakiem – jeśli Twój przełożony wstrzyma się z wypłatą, czeka na niego grzywna w wysokości od 1 000 zł do 30 000 zł.

odprawa emerytalna a ZUS

Odprawa emerytalna a ZUS – czy odprawa emerytalna jest ozusowana?

Czy odprawa emerytalna jest opodatkowana? Dobra wiadomość jest taka, że nie, a więc w praktyce otrzymasz więcej pieniędzy, niż wynosi Twoja miesięczna pensja.

Odprawa emerytalna – jak obliczyć? Dokładnie tak, jak ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop. Nie jest to prosty rachunek, ale Ty nie musisz się tym martwić. Dział kadr w Twojej firmie z pewnością dokona precyzyjnych obliczeń.

Komu należy się odprawa emerytalna?

Odprawę emerytalną dostanie każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę, który nabył prawo do emerytury.

Co ważne, odprawa przysługuje Ci bez względu na rodzaj etatu (praca na pół etatu, ¾ etatu, cały etat) oraz rodzaj umowy (umowa na czas określony, umowa na czas nieokreślony).

Kiedy nie przysługuje odprawa emerytalna?

Teoretycznie bez względu na to, jak zakończył się Twój stosunek pracy przed odejściem na emeryturę, otrzymasz odprawę. Nie ma znaczenia czy:

Chyba że mówimy o rozwiązaniu umowy przez pracodawcę z Twojej winy (zwolnienie dyscyplinarne). Do tej pory dominował pogląd, że jest to sytuacja, w której odprawa się nie należy. Jednak uchwała 7 sędziów z 28 czerwca 2017 r. (III PZP 1/17) może być doskonałą podstawą do tego, aby żądać wypłaty odprawy, nawet jeżeli zostałeś zwolniony dyscyplinarnie.

O co dokładnie chodzi?

W powyższej uchwale Sąd Najwyższy uznał, że zwolnienie dyscyplinarne nie wyklucza prawa pracownika samorządowego do otrzymania jednorazowej odprawy emerytalnej. Choć sytuacja dotyczy konkretnego przypadku – nic nie stoi na przeszkodzie, aby inni pracownicy również mogli się na nią powoływać.

kiedy nie przysługuje odprawa emerytalna

W jakich sytuacjach nie przysługuje odprawa emerytalna?

 • Gdy po rozwiązaniu stosunku pracy przejdziesz na świadczenie przedemerytalne – spełnienie przesłanek do wypłaty świadczenia przedemerytalnego nie spełnia warunków nabycia prawa do emerytury;
 • jeśli korzystasz z renty rodzinnej – brak jest związku pomiędzy otrzymaniem renty rodzinnej a prawem do emerytury lub renty;
 • gdy pracujesz na umowie zlecenie lub umowie o dzieło.
odprawa emerytalna jak liczyć

Odprawa emerytalna – jak liczyć?

Wysokość odprawy emerytalnej została poruszona w Kodeksie pracy, który zakłada, że jest to równowartość jednomiesięcznej pensji pracownika. Jednak każdy pracodawca ma możliwość ustalenia wyższej kwoty.

Dodatkowo niektóre grupy zawodowe są uprzywilejowane, a przez to przysługuje im wyższa odprawa emerytalna. Jaka jest wysokość odprawy emerytalnej w budżetówce? Wszystko zależy od konkretnej profesji i stażu pracy. Poniżej znajdziesz wyliczenie odprawy emerytalnej dla nauczycieli i pracowników samorządowych.

Jak wyliczyć odprawę emerytalną nauczyciela?

Odprawa emerytalna nauczyciela wynosi więcej, niż podaje Kodeks pracy. Wskazuje na to Karta nauczyciela – odprawa emerytalna w tym przypadku może mieć wysokość dwu- lub trzymiesięcznej pensji. Wynika to z uprzywilejowania pewnych grup zawodowych, a jedną z nich są właśnie nauczyciele.

Ile wynosi odprawa emerytalna nauczyciela dyplomowanego? Wszystko zależy tak naprawdę od stażu pracy. 

 • Jeśli staż pracy jest mniejszy niż 20 lat – nauczycielowi przysługuje odprawa emerytalna równa dwumiesięcznej pensji.
 • Odprawa emerytalna po 40 latach pracy, a nawet już po 20 to równowartość trzech miesięcznych pensji.

Oferta pracy – jak napisać ogłoszenie o pracę? Jak wygląda wzór ogłoszenia o pracę?

Odprawa emerytalna dla pracownika samorządowego 2023

Inną uprzywilejowaną grupą zawodową, biorąc pod uwagę wysokość odprawy emerytalnej, są pracownicy samorządowi.

Odprawa emerytalna w budżetówce jest bowiem zwykle wyższa niż odprawa emerytalna w prywatnej firmie.

Podobnie, jak w poprzednim przypadku odprawa emerytalna pracownika samorządowego zależy od stażu pracy:

 • staż pracy powyżej 10 lat – odprawa emerytalna w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia;
 • staż pracy powyżej 15 lat – odprawa emerytalna w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia;
 • staż pracy powyżej 20 lat – odprawa emerytalna w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia. 
odprawa emerytalna w budżetówce

Jaka odprawa emerytalna po 40 latach pracy? Odprawa emerytalna po 40 latach pracy nazywana jest nagrodą jubileuszową. Przysługuje pracownikom budżetówki, urzędów, służby cywilnej, górnikom, nauczycielom i niektórym pracownikom uczelni publicznych.

Nagroda jubileuszowa stanowi dodatek do odprawy emerytalnej.

Tarcza 4.0 – odprawy emerytalne

Zapis zawarty w ustawie z dnia 19 czerwca 2020 r. (czyli Tarczy antykryzysowej 4.0) umożliwia pracodawcom obniżenie wysokości odprawy emerytalnej, ale jedynie w określonych przypadkach:

 • gdy w przeciągu miesiąca dochód firmy spadł o 25 proc.;
 • gdy w przeciągu dwóch miesięcy dochód firmy spadł o 15 proc.;
 • w przypadku wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń.

W opisanych sytuacjach wysokość odprawy emerytalnej nie może przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu).

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Odprawa emerytalna – najważniejsze pytania:

Odprawa emerytalna – jak liczyć?
Kwestię wysokości odprawy emerytalnej reguluje Kodeks pracy, który wskazuje, że jest to równowartość jednomiesięcznej pensji pracownika. Oczywiście pracodawca w regulaminach wewnątrzzakładowych może ustalić kwotę wyższą. Wyjątek od tej reguły stanowią uprzywilejowane grupy zawodowe (m.in. nauczyciele, pracownicy samorządowi), którzy w zależności od stażu pracy otrzymają kilkukrotność miesięcznego wynagrodzenia.

Ile wynosi podatek od odprawy?
Odprawa emerytalna nie jest opodatkowana, zatem w rzeczywistości otrzymasz kwotę nieco wyższą niż miesięczna pensja.

Czy trzeba pisać podanie o odprawę emerytalną?
Wniosek o odprawę emerytalną nie jest wymagany do otrzymania świadczenia.

Zobacz też:

Straż Graniczna zarobki – jak dostać się do Straży Granicznej? Straż graniczna praca – na czym polega?
Praca w Kanadzie – czy emigracja do Kanady to dobry pomysł?
Dress code co to – jaki strój do pracy jest odpowiedni?
Czym się zajmuje i ile zarabia fizjoterapeuta? 
Porzucenie pracy – jakie są konsekwencje porzucenia pracy?
Urlop okolicznościowy – kiedy przysługuje urlop okolicznościowy?
Praca w ochronie – jak zostać kwalifikowanym pracownikiem ochrony?
Licencja pilota – jak zostać pilotem?
Agent nieruchomości / pośrednik nieruchomości – jak wygląda praca w agencji nieruchomości?
Dlaczego nie mogę znaleźć pracy? Co robić, aby zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie?
Prokurent – kim jest i jakie ma uprawnienia?
Praca w wydawnictwie – co robi redaktor? Ile zarabia korektor?
Czym zajmuje się hostessa? Jak stworzyć CV hostessy?
Wypłata wynagrodzenia – na konto czy do ręki? Co jeśli na koncie brak wypłaty?
Jak założyć Profil Zaufany?
Zawody przyszłości – jakie branże mają przyszłość?