ewidencja czasu pracy 2022

Chcesz rozpocząć własną działalność i zatrudnić pracowników? Szukasz informacji o tym, jak powinny wyglądać wszystkie formalności? Nie zapomnij o ewidencji czasu pracy! Podobnie jeśli jesteś pracownikiem – zatrudniając się na nowym stanowisku powinieneś zwrócić uwagę, czy w Twojej firmie prowadzona jest ewidencja czasu pracy. To ona przecież jest podstawą do wypłacenia Ci należności za wykonywane obowiązki w określonym czasie. Jeśli szukasz informacji o tym, w jaki sposób taka ewidencja powinna być prowadzona – to znalazłeś właściwy artykuł!

Spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Roczna karta ewidencji czasu pracy 2023 – jak wygląda i co powinno się w niej znaleźć?

Zacznijmy od tego, że forma, w jakiej prowadzisz ewidencję pracy – jest dowolna. To znaczy, że żadne przepisy nie regulują tego, czy odbywa się ona w wersji papierowej czy elektronicznej. Dzięki temu możesz sam zdecydować, która z nich bardziej Ci odpowiada. Forma multimedialna to przykładowo program komputerowy, który będzie korygował godziny każdego pracownika. W drugiej z opcji – potwierdzenie przepracowania danego okresu będzie się znajdować na papierze.

To, w jaki sposób powinna przebiegać ewidencja pracy reguluje rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. Możemy w nim znaleźć następujący zapis:

§6 Pracodawca prowadzi oddzielnie dla każdego pracownika dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy obejmującą:

 1. dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy, w skład których wchodzą:
 2. ewidencja czasu pracy, zawierająca informacje o:
 • liczbie przepracowanych godzin oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy,
 • liczbie godzin przepracowanych w porze nocnej,
 • liczbie godzin nadliczbowych,
 • dniach wolnych od pracy, z oznaczeniem tytułu ich udzielenia,
 • liczbie godzin dyżuru oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze wskazaniem miejsca jego pełnienia,
 • rodzaju i wymiarze zwolnień od pracy,
 • rodzaju i wymiarze innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy,
 • wymiarze nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy,
 • czasie pracy pracownika młodocianego przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego.

Poza tym ewidencja pracy powinna zawierać takie elementy, jak:

 • wnioski dotyczące ubiegania się o zwolnienie z pracy i udzielenia tych zwolnień;
 • dokumenty związane z zadaniowym systemem pracy, pracą w dni wolne czy w godzinach nadliczbowych;
 • zgody pracownika (opiekującego się dzieckiem poniżej 4. roku życia) na zmiany w systemie czasu pracy powodujące: przedłużenie wymiaru czasu pracy, pracę w godzinach nadliczbowych lub pracę w porze nocnej;
 • zgody (pracownicy w ciąży) na delegowanie zadań poza stałe miejsce pracy i zatrudnienie  w systemie przerywanego czasu pracy;
 • dokumentację związaną z ubieganiem się i przyznaniem urlopu wypoczynkowego;
 • listę wypłaconych wynagrodzeń i świadczeń;
 • kartę ewidencji, dotycząca przydziału odzieży do pracy oraz dokumenty związane z używaniem własnych ubrań.
wymiar czasu pracy

Możesz też spotkać się z minimalistyczną wersją. Karta pracy pracownika zawiera wtedy tylko najważniejsze elementy, takie jak liczba przepracowanych godzin. Tak skonstruowana karta godzin pracy jest zazwyczaj wykorzystywana przy umowie zlecenie, która wykonywana jest na innych zasadach. W przypadku umowy o pracę musi ona zawierać więcej elementów.

karta godzin pracy

Ewidencja czasu pracy wzór – wersja minimalistyczna

Ewidencja czasu pracy na umowę zlecenie

Umowa zlecenia nr:                                             z dnia:
Ewidencja czasu za okres:

Zleceniodawca:
Imię i nazwisko / nazwa firmy:
Adres / siedziba:
NIP / PESEL:

Zleceniobiorca:
Imię i nazwisko / nazwa firmy:
Adres / siedziba:
NIP / PESEL:
Urząd Skarbowy:

DzieńGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzinPodpis 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Łączna liczba godzin

……………………………………………. …………………………………………….
(podpis zleceniodawcy)                                 (podpis zleceniobiorcy)

Ewidencja czasu pracy 2023 może przyjmować formę miesięczną, ale i roczną. Biorąc pod uwagę, że na jej podstawie wypłacane jest najczęściej miesięczne wynagrodzenie – zazwyczaj aktualizowana jest w tym właśnie okresie czasu. Dodatkowo, z perspektywy pracodawcy, taka roczna karta ewidencji czasu pracy 2023, jak i miesięczna ewidencja czasu pracy 2023, musi być gromadzona i przechowywana przez 10 lat. Poza tym, należy prowadzić ją dla każdego pracownika z osobna.  

Jeśli Twoja karta godzin pracy ma więcej rubryk, niż powyższa tabela godzin pracy, to warto, abyś wiedział jakich skrótów używać w określonych sytuacjach. Nie jest to sprecyzowane prawnie, ale pracodawcy zazwyczaj znają i wykorzystują poniższe zwroty.

Zobacz również: Ile przerwy przysługuje pracownikowi?

karty pracy pracownika

Legenda oznaczeń do kart ewidencji czasu pracy – czyli co ten skrót oznacza?

Karta ewidencji czasu pracy 2023 obejmuje różne sytuacje, które mogą się przydarzyć. Poniżej przedstawiamy Ci, jak rozumieć poszczególne opisy.

 • N – niedziela;
 • S – sobota;
 • Ś – święto;
 • WŚ – dzień wolny (w zamian za pracę w święto);
 • WS – dzień wolny (w zamian za pracę w sobotę);
 • WN – dzień wolny (w zamian za pracę w niedzielę);
 • W5 – dzień wolny (w ramach 5-dniowego tygodnia pracy – jeśli przekraczasz ten czas i w danym tygodniu przepracujesz więcej, np. 6 dni, to masz odpowiednio więcej dni wolnych – w tym przypadku 1 dzień wolny, za 1 dodatkowo przepracowany);
 • WD – dzień wolny (spowodowany późnym powrotem z wyjazdu służbowego);
 • WK – dzień wolny (z tytułu oddania krwi);
 • WH – dzień wolny harmonogramowy (dodatkowe dni wolne narzucone w grafiku);
 • CH – chorobowe;
 • CD – opieka nad dzieckiem (w przypadku choroby dziecka);
 • CR – opieka nad członkiem rodziny (w przypadku choroby członka rodziny);
 • UW – urlop wypoczynkowy;
 • UŻ – urlop na żądanie;
 • UZ – urlop zaległy;
 • UB – urlop bezpłatny;
 • UM – urlop macierzyński;
 • UR – urlop rodzicielski;
 • WY – urlop wychowawczy;
 • UJ – urlop ojcowski;
 • UD – urlop dodatkowy;
 • US – urlop szkoleniowy;
 • WP – wyjście prywatne;
 • NP – nieobecność płatna (usprawiedliwiona);
 • BL – badania lekarskie;
 • SB – szkolenie BHP;
 • PP – poszukiwanie pracy (dodatkowe dni wolne, przyznawane w sytuacji, gdy dostaniesz wypowiedzenie – jest to czas, który możesz poświęcić na szukanie nowej posady);
 • ZO – zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy (gdy otrzymasz wypowiedzenie);
 • OP – opieka nad dzieckiem (traktowane jako opieka, a nie chorobowe, więc zakłada się, że dziecko jest zdrowe);
 • SW – służba wojskowa;
 • UO – urlop okolicznościowy;
 • ZW – zwolnienie na wezwanie organów państwowych (w sytuacji, gdy pracownik jest obowiązany stawić się na wezwanie np. organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego w czasie pracy);
 • ZB – zwolnienie na badania lekarskie (dla kobiet w ciąży).
ewidencja czasu pracy wzór

Wymiar czasu pracy – ewidencja z perspektywy prawnej, czyli dlaczego właściwie muszę to robić?

O tym, dlaczego właściwie musi istnieć coś takiego, jak ewidencja pracy, możesz przeczytać w Kodeksie pracy:

Art. 149. § 1. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi, na jego żądanie. 

§ 2. W stosunku do pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy, pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej nie ewidencjonuje się godzin pracy. 

Co z tego wynika? Jako pracodawca masz obowiązek prowadzenia ewidencji pracy. Ma to znaczenie, ponieważ na tej podstawie będzie można wyliczyć pensję, a także określić świadczenia, które przysługują danemu pracownikowi. Z tego też powodu najlepiej jest prowadzić ewidencję miesięczną, ponieważ po tym okresie najczęściej następuje wypłata.

Wypłata wynagrodzenia – na konto czy do ręki? Wybierz korzystne dla siebie rozwiązanie

tabela godzin pracy

Najczęściej zadawane pytania – co jeszcze warto wiedzieć?

Ile godzin pracy w miesiącu? 
To zależy od rodzaju etatu. Wymiar czasu pracy warunkuje ile godzin musisz miesięcznie wypracować.

Pełny etat ile godzin miesięcznie?
Pełny etat składa się z 8 godzin pracy dziennie, czyli 40 godzin pracy tygodniowo. Aby obliczyć ilość godzin w miesiącu, musimy pomnożyć 40 razy 4, ponieważ tyle pełnych tygodni przypada na miesiąc. Otrzymujemy wobec tego 160 godzin w miesiącu. Musimy jednakże dodać do tego dodatkowe dni, które przypadną w miesiącu, poza pełnymi tygodniami. Średnia ilość godzin pracy w miesiącu może w takim razie wynosić około 170 godzin.

¼ etatu – ile to godzin?
¼ etatu to 25 proc. z pełnego etatu, czyli 2 godziny dziennie, 10 godzin tygodniowo, a 40 godzin miesięcznie. Należy pamiętać, aby ustalić z pracodawcą dokładny grafik – czy będzie to praca po 2 godziny dziennie przez cały tydzień, czy może po 5 godzin dziennie przez 2 dni w tygodniu. Możliwe są różne opcje.

Praca na ¾ etatu – ile to godzin?
W przypadku pracy na ¾ etatu sytuacja jest podobna. Należy proporcjonalnie wyliczyć, ile takie zatrudnienie będzie zabierać czasu. ¾ to 75 proc., czyli 6 godzin dziennie, 30 godzin tygodniowo oraz 120 godzin miesięcznie.

Sprawdź również, jak wygląda zatrudnienie na pół etatu?

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Polecamy też nasze pozostałe artykuły:

Trzynastka, czyli 13 pensja w budżetówce 2023
Praca zdalna – jak znaleźć pracę zdalną?
Emerytury stażowe – kiedy emerytury stażowe wejdą w życie? Zobacz najnowsze informacje o emeryturach stażowych
Praca dla niepełnosprawnych – Jak wygląda praca dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności? 
CEO – co oznacza popularny skrót CEO oraz CTO, COO i CFO?
Praca w korporacji – na czym polega praca w korporacji?
CV dla ucznia – jak napisać przykładowe CV ucznia?
Umowa B2B – co to jest umowa B2B?
Rozmowa kwalifikacyjna – jakie są najczęstsze błędy podczas rozmowy kwalifikacyjnej?
Barista/ baristka – kto to jest barista i jak wygląda jego praca + profesjonalne CV baristy