likwidacja stanowiska pracy

Likwidacja stanowiska pracy jest jednym ze sposobów wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Bywa podyktowana różnymi czynnikami: restrukturyzacja firmy, problemy finansowe pracodawcy, a może być jedynie “pozorna”. Twoje stanowisko pracy właśnie uległo likwidacji? Poznaj swoje prawa i sprawdź, w jaki sposób powinna przebiegać cała procedura. 

Likwidacja stanowiska pracy – spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Likwidacja stanowiska pracy – odprawa i inne prawa pracownicze

Zacznijmy od tego, że likwidacja miejsca pracy oznacza dla pracownika dokładnie te same prawa, co w przypadku standardowego rozwiązania umowy o pracę. Tak więc zgodnie z Kodeksem pracy, w zależności od umowy, przysługuje Ci:

Likwidacja stanowiska pracy a propozycja innego stanowiska

Pracodawca, który likwiduje stanowisko pracy nie ma obowiązku zapewnienia pracownikowi innego, zastępczego stanowiska. W Kodeksie pracy nie zostały zawarte przepisy regulujące tę kwestię, ale pracodawca oczywiście może to zrobić.

Likwidacja stanowiska pracy a odprawa – kiedy przysługuje?

Osoby, które straciły zatrudnienie wskutek likwidacji stanowiska pracy mogą otrzymać odprawę. Odprawa z tytułu likwidacji stanowiska pracy przysługuje, gdy zwolnienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika.

W tej sytuacji mamy do czynienia z dwoma rodzajami zwolnień – grupowe oraz indywidualne.

Zwolnienia grupowe reguluje ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Do zwolnienia grupowego dochodzi, gdy pracodawca, zatrudniający co najmniej 20 pracowników, w ciągu 30 dni zwolni:

  • 10 zatrudnionych – jeśli pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników;
  • 10 proc. zatrudnionych – jeśli pracodawca zatrudnia co najmniej 100, ale nie więcej niż 300 pracowników;
  • 30 zatrudnionych – jeśli pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

Zwolnienie indywidualne dotyczy jednego pracownika. Dochodzi do niego, gdy pracodawca rozwiązuje stosunek pracy na podstawie wypowiedzenia lub na mocy porozumienia stron wyłącznie z przyczyn niezależnych od pracownika.

Ile wynosi odprawa za likwidację stanowiska pracy?

Wysokość odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy zależy od stażu pracy. Odprawa za likwidację stanowiska to wysokość:

  • jednomiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli u danego pracodawcy pracowałeś krócej niż 2 lata;
  • dwumiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli u danego pracodawcy pracowałeś od 2 do 8 lat;
  • trzymiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli u danego pracodawcy pracowałeś ponad 8 lat.

Likwidacja stanowiska pracy a odprawa poniżej 20 pracowników

Jeśli firma zatrudnia mniej niż 20 pracowników nie musi wypłacać zwolnionemu odprawy. W niektórych przypadkach dotyczy to również pracodawców zatrudniających więcej niż 20 pracowników. Mowa tu o przedsiębiorstwach zatrudniających pracowników tymczasowych czy mianowanych, co do których zapisy ustawy nie mają zastosowania. 

ile wynosi odprawa za likwidację stanowiska pracy

Czym jest pozorna likwidacja stanowiska pracy?

Likwidacja stanowiska pracy to chętnie podawana przyczyna zwolnień. Dzięki temu pracodawca nie musi udowadniać, że podwładny źle wykonywał swoje obowiązki czy nie realizował odgórnych poleceń. Pamiętaj jednak, że musi ona zaistnieć realnie, a nie tylko na papierze.

Zdarza się, że pracodawca decyduje się na zwolnienie pracownika z powodu likwidacji stanowiska pracy, a nadal je zachowuje lub tworzy podobne z takim samym zakresem obowiązków (lub Twoje dotychczasowe zadania przekazuje pozostałym pracownikom). Takie zjawisko to pozorna likwidacja stanowiska pracy.

Pozorna likwidacja stanowiska pracy jest jednoznaczna ze złamaniem przepisów prawa pracy. Pracownik znajdujący się w takiej sytuacji może zgłosić zaistniałą sytuację do sądu. Jeśli wygra – zostanie przywrócony do firmy lub otrzyma odszkodowanie od byłego przełożonego.

Likwidacja stanowiska pracy a okres wypowiedzenia

Jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę? Opuszczasz likwidowane stanowisko? Masz prawo do zachowania okresu wypowiedzenia, który wynosi odpowiednio:

  • 2 tygodnie – jeśli pracowałeś krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc – jeśli pracowałeś co najmniej 6 miesiącu, ale krócej niż 3 lata;
  • 3 miesiące – jeśl pracowałeś co najmniej 3 lata lub dłużej.
likwidacja stanowiska pracy a okres wypowiedzenia

Likwidacja stanowiska pracy – co jeszcze warto wiedzieć?

Musisz wiedzieć, że likwidacja stanowiska pracy nie zawsze może być przyczyną zwolnienia pracownika. W pewnych sytuacjach pracownik nie może otrzymać wypowiedzenia. Jakie to sytuacje? 

Likwidacja stanowiska pracy a ciąża

Pracodawca nie może rozwiązać umowy z pracownicą w ciąży lub przebywającą na urlopie macierzyńskim. Jedyną możliwością jest przedstawienie wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy np. inne stanowisko lub ograniczenie etatu. Odrzucenie nowych zasad przez pracownicę jest jednoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy.

Likwidacja stanowiska pracy a zasiłek dla bezrobotnych

Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika oznacza, że zachowuje on prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Likwidacja stanowiska pracy – konsekwencje dla pracownika

Likwidacja stanowiska pracy niezaprzeczalnie wiąże się z utratą dochodu przez pracownika. Właśnie dlatego przysługuje mu okres wypowiedzenia, który warto wykorzystać na poszukiwanie nowego zatrudnienia. Niekiedy taka sytuacja ma także negatywne konsekwencje psychiczne, dlatego firmy coraz częściej wdrażają specjalne procedury mające minimalizować psychologiczne koszty utraty zatrudnienia i przyspieszyć poszukiwanie nowego miejsca pracy.

Po zakończeniu współpracy pracodawca ma obowiązek wydania Ci świadectwa pracy. Jeżeli pracowałeś na podstawie umowy na czas nieokreślony, a likwidacja stanowiska pracy była jedyną przyczyną Twojego zwolnienia – taka informacja musi się znaleźć w dokumencie. Pamiętaj również, że wszelkie naruszenie Twoich praw pracowniczych możesz zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy.

Szukasz pracy? Pamiętaj o przygotowaniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych. Nowoczesne Wzory CV znajdziesz w naszym kreatorze. Wybierz jeden z nich, uzupełnij puste sekcje i stwórz życiorys, który ułatwi Ci zdobycie zatrudnienia. Koniecznie sprawdź!

Więcej o prawie pracy znajdziesz w naszych pozostałych artykułach:

Umowa zlecenie a emerytura – czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury i stażu pracy?
Umowa o dzieło 2023 – jak rozliczyć umowę o dzieło? Kiedy płacimy podatek od umowy o dzieło?
Badania medycyny pracy – jakie badania do pracy? Kiedy trzeba wykonać badania lekarskie do pracy?
L4 w ciąży – jak ZUS wypłaca L4 w ciąży 2023?
Wiek emerytalny w Polsce – ile wynosi wiek emerytalny w Polsce dla kobiet i mężczyzn?
Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi? 20 czy 26 dni urlopu? Urlop wypoczynkowy 2023
Opieka na dziecko 2023 – ile dni opieki na dziecko przysługuje pracującym rodzicom?
Ubezpieczenie zdrowotne 2023 – ile wynosi składka zdrowotna?
Kwestionariusz osobowy – kwestionariusz osobowy dla pracownika 2023
Umowa zlecenie – czym charakteryzuje się umowa zlecenie 2023?
Zwolnienie od psychiatry – ile można być na zwolnieniu lekarskim od psychiatry?
Umowa na okres próbny –  czy okres próbny jest płatny?
Nadgodziny – Kodeks pracy: ile płatne są nadgodziny?
Aneks do umowy – jak napisać aneks do umowy o pracę? Aneks do umowy – wzór