umowa zlecenie a emerytura

Zacznijmy od tego, że emerytura to podstawowy przywilej osób aktywnych zawodowo. Jednak nabycie do niej prawa zależy od kilku czynników – między innymi opłacania składek. Niestety nie każde zatrudnienie to gwarantuje i tym samym nie każde wlicza się do stażu pracy. Jak jest z umową zlecenie? Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury? Umowa zlecenie a emerytura – rozwiewamy wszelkie wątpliwości!

Umowa zlecenie a emerytura – spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Czy umowa zlecenie wlicza się do stażu pracy?

Umowa zlecenie stanowi najczęściej zawierany rodzaj umowy cywilnoprawnej. Z perspektywy pracodawcy jest korzystna, ponieważ  pozwala ograniczyć jego obowiązki względem pracownika, a tym samym zmniejszyć koszty utrzymania zatrudnionego.

Warto więc wyjaśnić zagadnienie, jakim jest umowa zlecenie a staż pracy. Etatowcy zatrudnieni na umowę o pracę nie muszą niczym się martwić, ale jak wygląda sytuacja osób pracujących na podstawie umowy cywilnoprawnej? 

Umowa zlecenie nie wlicza się do stażu pracy, na podstawie którego ustala się datę przejścia na emeryturę. Nawet jeśli odprowadzasz składki emerytalne. Do stażu pracy wlicza się jedynie czas pracy na podstawie umowy o pracę.

Dzieje się tak dlatego, że umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, a więc nie reguluje jej Kodeks pracy. Pamiętaj, że zleceniobiorcy mają mniej praw niż osoby pozostające w stosunku pracy. Przede wszystkim nie otrzymują takiej ochrony pracowniczej oraz wielu dodatkowych przywilejów (zwolnienie chorobowe, urlop na żądanie czy urlop okolicznościowy).

Umowa zlecenia a staż pracy – dlaczego umowa zlecenie nie wlicza się do stażu pracy?

Umowa zlecenie powinna być zawierana na rzecz wykonywania określonego zadania bez ścisłych zasad, ustalonych godzin, czy nadzoru przełożonego. W praktyce jednak organizacja pracy zleceniobiorców niczym nie różni się od pracy na etacie, a mimo to zatrudniony nie posiada wielu praw, takich jak: wydłużony okres wypowiedzenia, prawo do odprawy czy nagrody jubileuszowej

Oprócz tego umowa zlecenie nie wlicza się do stażu pracy. Dzieje się tak dlatego, że umowa zlecenie nie zalicza się do tzw. okresów pracowniczych, na podstawie których obliczany jest staż pracy.

Umowa zlecenia a emerytura – czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury 2023?

Dla porządku zacznijmy od tego, że zgodnie z Ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w Polsce prawo do emerytury zyskują kobiety po ukończeniu 60 lat oraz mężczyźni po 65. roku życia. Z kolei minimalny staż pracy musi wynosić odpowiednio 20 i 25 lat.

Umowa zlecenie czy liczy się do emerytury? Emerytura obliczana jest na podstawie wysokości odprowadzonych składek (obowiązkowych i dobrowolnych). Umowa zlecenie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu oraz rentowemu, dlatego też okres zatrudnienia na umowie zlecenie traktuje się jako okres składkowy.

Oznacza to, że umowa zlecenie wcale nie musi być dla Ciebie niekorzystna w kwestii prawa do emerytury. Największą wadą w jej przypadku jest brak większości uprawnień i brak stażu pracy. 

Mówiąc prościej, umowa zlecenie wlicza się do emerytury tak długo, jak długo podlegała oskładkowaniu.

czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury

Umowa zlecenie a umowa o pracę – czym się różni umowa zlecenie od umowy o pracę?

Umowa zlecenie – składki emerytalne

Czy wiesz, że wysokość składek społecznych na umowie zlecenie jest taka sama, jak na umowie o pracę? Wynosi dokładnie:

  • 19,52 proc. podstawy wymiaru wynagrodzenia dla składki emerytalnej

oraz

  • 8 proc. podstawy wymiaru wynagrodzenia dla składek rentowych.

Wszystkie składki odprowadzane są po połowie przez zleceniodawcę i zleceniobiorcę.

Emerytura a umowa zlecenia u kilku pracodawców jednocześnie – co w takiej sytuacji? Od niedawna przepisy prawa obligują każdego pracodawcę do odprowadzania składek za zatrudnionego do chwili, gdy łączna podstawa wymiaru składek osiągnie kwotę równą minimalnemu wynagrodzeniu. Po przekroczeniu tej kwoty, z każdej kolejnej umowy – obowiązkowa będzie jedynie składka zdrowotna.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Emerytura a umowa zlecenie osób do 26. roku życia

Jesteś osobą uczącą się? Pamiętaj, że umowa zlecenie dla studentów do 26. roku życia nie podlega oskładkowaniu ZUS. Warto więc rozważyć możliwość dobrowolnego odprowadzania składek, co zaprocentuje w przyszłości.

Czy umowa zlecenie może być stosunkiem pracy?

umowa zlecenie a staż pracy

Aby okres zatrudnienia wliczał się do stażu pracy, pomiędzy pracownikiem a pracodawcą musi zostać nawiązany stosunek pracy. Jak czytamy w Kodeksie pracy, jest to:  

Zobowiązanie pracownika do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawcy — do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Te warunki spełnia jedynie umowa o pracę.

Są jednak sytuacje, w których umowa cywilnoprawna (w tym przypadku umowa zlecenie) spełnia znamiona stosunku pracy. Czy w takim razie ma szansę stać się stosunkiem pracy?

Jak podaje Państwowa Inspekcja Pracy, nawet jeśli umowa cywilnoprawna spełnia część wyżej wymienionych warunków, nie prowadzi do zawarcia stosunku pracy. Jeśli zaś spełnia te warunki w połowie – o typie umowy rozstrzyga wola stron.

Umowa zlecenie emeryta

Nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, aby osoba, która przeszła na emeryturę, nadal podejmowała zatrudnienie zarówno na umowie o pracę, jak i na podstawie umów cywilnoprawnych. 

Umowa zlecenie z emerytem – składki ZUS 2023:

Forma zatrudnieniaSkładki obowiązkoweSkładki dobrowolne
Umowa zlecenie z emerytem (jako jedyna forma zatrudnienia)emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotnechorobowe
Umowa zlecenie z emerytem zatrudnionego na umowie o pracę u różnych pracodawcówubezpieczenie zdrowotne

Okres ochronny przed emeryturą – ile lat przed emeryturą jest okres ochronny?

Umowa zlecenie emeryta a przeliczenie emerytury

Seniorzy, którzy przez minimum kilka miesięcy dorabiali sobie w wieku emerytalnym, mogą wnioskować o przeliczenie emerytury. W tym celu niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku ERPO do ZUS, którego wypełnienie jest naprawdę proste.

Z kolejnymi wnioskami, w przypadku nowej emerytury, można zgłaszać się do ZUS-u raz w roku. W ramach starej – raz na kwartał. Co ważne, samo złożenie wniosku nie gwarantuje podwyżki świadczeń. Emeryt może spotkać się z odmową.

Zajrzyj też do naszych pozostałych artykułów:

Umowa na okres próbny –  czy okres próbny jest płatny?
Call center praca – jak wygląda praca w call center?
Ubezpieczenie zdrowotne 2023 – ile wynosi składka zdrowotna?
Barman – jak zostać barmanem? Na czym polega praca barmana?
CV bez doświadczenia – stwórz CV dla początkujących
Nadgodziny – Kodeks pracy: ile płatne są nadgodziny?
Dress code co to – jaki strój do pracy jest odpowiedni?
Praca dodatkowa – jak dorobić?
Praca w warunkach szkodliwych – jakie zawody są uważane za szkodliwe?
Średnia krajowa – ile wynosi średnia krajowa 2023?
Wzory CV
Przykładowe CV
Mały ZUS – Ile wynosi Mały ZUS 2023?
Porzucenie pracy – jakie są konsekwencje porzucenia pracy?
Lebenslauf, czyli jak napisać CV po niemiecku?
Praca na akord – jak obliczyć akord?
Praca na wysokości – jak zdobyć uprawnienia do pracy na wysokości?