staż pracy

Staż pracy obejmuje łączną długość okresów zatrudnienia mających realny wpływ na przywileje pracownicze. Lata pracy decydują, między innymi, o długości urlopu wypoczynkowego lub prawa do nagrody jubileuszowej. Warto więc dokładnie pilnować tej kwestii i skrupulatnie rozliczać wszystkie okresy zatrudnienia. Niestety wiele osób nie wie, że ich praca nie wlicza się do stażu pracy. Ty również masz wątpliwości? Spróbujemy je rozwiać – sprawdź, co wlicza się do stażu pracy.

Staż pracy – dowiedz się:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Co to jest staż pracy?

Kodeks pracy nie definiuje dokładnie pojęcia stażu pracy i okresów, które obejmuje. Przyjęło się, że jest to łączna długość wszystkich poprzednich okresów zatrudnienia, bez względu na przerwy czy rodzaj zawartej umowy. Nie zawsze jest to poprawne założenie. Do stażu pracy nie wlicza się bowiem zatrudnienia np. na umowie zlecenie, umowie o dzieło lub prowadzenia działalności gospodarczej. Co wlicza się do stażu pracy? Zwykle jest to okres, w którym zatrudniony świadczy pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (bez względu na wielkość etatu czy trybu rozwiązania stosunku pracy).

Staż pracy – jak liczyć?

Długość stażu pracy ma przede wszystkim realny wpływ na:

 • prawo do dłuższego urlopu (napisz profesjonalny wniosek o urlop wypoczynkowy), 
 • prawo do dłuższego okresu wypowiedzenia, 
 • prawo do emerytury,
 • prawo do świadczenia przedemerytalnego,
 • prawo do odprawy,
 • prawo do nagrody jubileuszowej.

W zależności od tego, z którego uprawnienia chcesz skorzystać, musisz zadbać o dopełnienie niezbędnych formalności. Pamiętaj, że obowiązek wykazania lat pracy ciąży na Tobie, a nie na pracodawcy – dlatego warto wiedzieć, jak liczyć lata pracy. W internecie dostępnych jest wiele kalkulatorów, które po wpisaniu odpowiednich informacji pokażą Ci ile lat i miesięcy masz już przepracowane. Jednak, aby wynik wyszedł wiarygodny – musisz wiedzieć, jakimi danymi go uzupełnić.

Wyliczenie stażu pracy – inne okresy

Do stażu pracy można zaliczyć także czas pozostawania poza stosunkiem pracy. Jest to dość szerokie pojęcie, obejmujące zróżnicowaną grupę, zarówno ze względu na charakter, jak i warunki zaliczania ich do lat pracy. Między innymi jest to okres:

 • o który skrócono czas wypowiedzenia w razie zwolnienia pracownika z przyczyn leżących po stronie pracodawcy,  za który przyznano pracownikowi odszkodowanie;
 • za który sąd przyznał wynagrodzenie pracownikowi przywróconemu do pracy, jeśli pracownik podjął pracę;
 • czynnej i zawodowej służby wojskowej;
 • pracy za granicą u zagranicznego pracodawcy;
 • prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez współmałżonka;
 • pobierania zasiłku dla bezrobotnych;
 • pobierania stypendium przez bezrobotnego w trakcie szkolenia lub stażu, na który został skierowany przez starostę w ramach przygotowania zawodowego dorosłych;
 • odbywania studiów doktoranckich (nie dłużej niż 4 lata i pod warunkiem otrzymania stopnia naukowego doktora);
 • urlopu wychowawczego.

Nie wliczają się natomiast okresy:

 • pracy na podstawie umowy zlecenie, umowy o dzieło lub innej umowy cywilnoprawnej;
 • prowadzenia działalności gospodarczej;
 • bezpłatnego urlopu.

Podanie o urlop bezpłatny – sprawdź!

co wlicza się do stażu pracy

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Jak obliczyć lata pracy? Co z edukacją?

Czy studia wliczają się do stażu pracy? To prawdopodobnie jedno z najczęściej pojawiających się pytań, a odpowiedź na nie jest twierdząca. Co więcej, jeśli zastanawiasz się, czy szkoła średnia wlicza się do stażu do emerytury? Lub też czy szkoła zawodowa wlicza się do stażu pracy? To te okresy edukacji również są uwzględniane.

Zgodnie z artykułem 155 Kodeksu pracy, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

1) zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany
programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
2) średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania
nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
3) średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych)
szkół zawodowych – 5 lat,
4) średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
5) szkoły policealnej – 6 lat,
6) szkoły wyższej – 8 lat.

staż pracy jak liczyć

Zobacz też, jak dostać się na staż z urzędu pracy

Okres wypowiedzenia a staż pracy

Długość stażu pracy wpływa również na okres wypowiedzenia, czyli czas, który jesteś zobowiązany przepracować po rozwiązaniu stosunku pracy. Wynosi on odpowiednio

 • 2 tygodnie – jeśli staż pracy nie przekracza 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc – w przypadku stażu wynoszącego co najmniej 6 miesięcy;
 • 3 miesiące – gdy staż pracy wynosi co najmniej 3 lata.

Jak obliczyć staż pracy do emerytury?

Obecnie warunkiem nabycia prawa do emerytury w Polsce jest ukończenie powszechnego wieku emerytalnego, który dla kobiet wynosi 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. Drugim warunkiem jest określony staż pracy, który także różni się ze względu na płeć. Mężczyźni muszą wykazać 25-letni staż pracy, z kolei kobiety co najmniej 20-letni. Warto jednak wiedzieć, że spełnienie powyższych warunków daje Ci prawo do emerytury minimalnej, wynoszącej jedynie 1000 zł. 

Długość stażu pracy wpływa na wysokość emerytury, dlatego warto pomyśleć o tym już w młodości. Nie wszystkie umowy regulujące stosunek pracy wliczane są do stażu pracy, dlatego tak ważny jest dobór posad i oferowanych możliwości zatrudnienia. Warto na bieżąco śledzić wiadomości związane kwestiami emerytalnymi, aby zbudować sobie pewną opcję emerytalną po ukończeniu wymaganego wieku.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Czy okres prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się do emerytury?

Działalność gospodarcza a lata pracy do emerytury to dość kontrowersyjny temat. Do tej pory nie stworzono podstawy prawnej, która umożliwiłaby wliczenie okresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej do stażu pracy. W praktyce wygląda to następująco: jeśli przez 15 lat prowadziłeś własną działalność gospodarczą i po tym czasie zatrudnisz się na etacie – jesteś traktowany, jak pracownik, który dopiero wkracza na rynek pracy. To znaczy, że przysługuje Ci krótszy okres wypowiedzenia, krótszy urlop, a także niższe świadczenie emerytalne.

Czy urlop macierzyński wlicza się do stażu pracy?

Okres urlopu macierzyńskiego to czas, w którym pracownik jest szczególnie chroniony. Nie jest to tylko czas zaliczany do stażu pracy, ale stanowi również dodatkową osłonę ochronną przed zwolnieniem przez pracodawcę.

studia a staż pracy

Czy umowa na okres próbny wlicza się do stażu pracy?

Do stażu pracy wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia u tego samego pracodawcy, w tym także okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas próbny.

Czy urlop wychowawczy wlicza się do lat pracy do emerytury?

Na staż pracy składa się trwający ogólnie stosunek pracy, w związku z czym w ramach jego trwania można też wyróżnić okresy nieświadczenia pracy. Najczęściej chodzi o wspomniany wcześniej urlop macierzyński, a także urlop wychowawczy. Mimo, że nie pełnisz w tym czasie swoich obowiązków zawodowych, nadal pozostajesz osobą zatrudnioną, więc lata pracy zostają naliczone.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Dowiedz się więcej z naszych poradników:

Wypalenie zawodowe – czy można otrzymać zwolnienie na wypalenie zawodowe? Jakie są najczęstsze objawy wypalenia zawodowego?
Stewardessa / steward: jak zostać stewardessą? Ile zarabia stewardessa?
Praca dla niepełnosprawnych – Jak wygląda praca dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności? 
Dodatek za godziny nocne – ile wynosi dodatek za pracę w nocy? Jak liczyć godziny nocne?
CEO – co oznacza popularny skrót CEO oraz CTO, COO i CFO?
Doświadczenie w CV – jak opisać przebieg doświadczenia zawodowego, aby zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie
Dane personalne w CV – co zawierają dane kontaktowe? Jakich danych nie podawać?
CV dla ucznia – jak napisać przykładowe CV ucznia?
Wypłata wynagrodzenia – na konto czy do ręki? Co jeśli na koncie brak wypłaty?