rejestracja jako bezrobotny online

Straciłeś swoje dotychczasowe zatrudnienie? Chcesz zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny i nie wiesz, jak to zrobić? Obawiasz się skomplikowanych procedur i długich kolejek w urzędach? Nie zawsze musi tak być! Za chwilę pokażemy Ci, jak wygląda rejestracja w urzędzie pracy i jak sprawnie przejść przez ten proces, aby swobodnie korzystać z przysługujących Ci udogodnień. Rejestracja bezrobotnego – dowiedz się więcej!

Rejestracja jako bezrobotny online – spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Kiedy można zarejestrować się jako bezrobotny? Jakie warunki należy spełnić?

Rejestracja bezrobotnego możliwa jest po spełnieniu określonych warunków. Poniżej znajdziesz listę najważniejszych z nich:

 • masz ukończone 18 lat;
 • nie jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę;
 • nie wykonujesz innej pracy zarobkowej na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło);
 • jesteś zdolny do podjęcia pracy w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • nie uczysz się dziennie;
 • jesteś przed 60. rokiem życia (kobiety) lub 65. rokiem życia (mężczyźni);
 • nie nabyłeś prawa do emerytury;
 • nie prowadzisz własnej działalności, tzn. nie posiadasz wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;
 • nie pobierasz stałego zasiłku z pomocy społecznej;
 • nie uzyskujesz miesięcznego przychodu wyższego niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zobacz nasze PRZYKŁADOWE CV

Jak wygląda rejestracja na bezrobocie?

Spełniasz niezbędne warunki? Możesz zarejestrować się jako bezrobotny – zrobisz to na trzy sposoby:

 • rejestracja w powiatowym urzędzie pracy (całkowicie stacjonarnie);
 • częściowa rejestracja w urzędzie pracy przez internet + wizyta w powiatowym urzędzie pracy
 • rejestracja bezrobotnego online.

Jak wyglądają poszczególne sposoby rejestracji jako bezrobotny? Wyjaśniamy!

Jak wygląda rejestracja w urzędzie pracy?

Jak się zarejestrować jako bezrobotny osobiście? Przede wszystkim musisz udać się do powiatowego urzędu pracy odpowiedniego dla miejsca, w którym jesteś zameldowany lub aktualnie przebywasz (jeśli nie posiadasz zameldowania).

Cała procedura jest dość prosta. Tak naprawdę wystarczy, że zabierzesz ze sobą niezbędne dokumenty potrzebne do rejestracji bezrobotnego (ich dokładną listę znajdziesz w dalszej części artykułu), a urzędnik krok po kroku przeprowadzi Cię przez całą procedurę.

Decydując się na takie rozwiązanie musisz spodziewać się ewentualnych kolejek i niekiedy długiego czasu oczekiwania na wizytę w urzędzie.

WZORY CV

Częściowa rejestracja bezrobotnego online

Jak wygląda częściowa rejestracja jako bezrobotny online? Zaczynasz od rejestracji w elektronicznym systemie na stronie praca.gov.pl, a następnie w ciągu 7 dni roboczych udajesz się do urzędu, aby zakończyć proces rejestracji i dostarczyć wymagane dokumenty.

Rejestracja jako bezrobotny online

Rejestracja bezrobotnego online jest obecnie najszybszym i najwygodniejszym sposobem, skierowanym głównie dla osób, które:

 • posiadają profil zaufany;
 • dysponują bezpiecznym elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

W tym przypadku również należy odwiedzić stronę praca.gov.pl, zeskanować wymagane dokumenty i podpisać wniosek profilem zaufanym i podpisem elektronicznym. 

rejestracja bezrobotnego online

Jak wygląda rejestracja w urzędzie pracy online krok po kroku?

 • Po wejściu na stronę praca.gov.pl wybierz “Rejestracja/ wyrejestrowanie osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy”,  następnie “Zgłoszenie do rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy (KRB)”.
 • Wpisz lub wybierz z listy odpowiedni dla Twojego miejsca zameldowania, lub zamieszkania powiatowy urząd pracy.
 • Wybierz opcję “Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy” lub jeśli chcesz dokonać częściowej rejestracji “Zgłoszenie do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy”.
 • Uzupełnij kwestionariusz, który zweryfikuje czy możesz zostać zarejestrowany jako osoba bezrobotna.
 • Zweryfikuj informacje wybierając opcję “Ustal status osoby na rynku pracy”, pamiętaj, że za udzielanie fałszywych informacji grozi odpowiedzialność karna.
 • Uzupełnij swoje dane osobowe i dodaj załączniki z wymaganymi dokumentami.
 • Uzupełnij informacje dotyczące Twojego doświadczenia zawodowego, wykształcenia, umiejętności oraz znajomości języków obcych.
 • Wpisz swój urząd skarbowy oraz oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • Jeśli chcesz zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny – podaj ich dane.
 • Uzupełnij także dane dotyczące nieruchomości rolnej lub działalności rolnej jeśli Cię dotyczą.
 • Wybierz sposób, w jaki urząd przekaże Ci informację zwrotną.
 • Podaj swoje dane kontaktowe, czyli numer telefonu i adres e-mail.
 • Zaakceptuj warunki zachowania statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy.
 • Zaakceptuj oświadczenie bezrobotnego oraz oświadczenie o zgodności z faktycznym stanem.
 • Podpisz wniosek o rejestrację w urzędzie pracy podpisem elektronicznym/ profilem zaufanym lub wyślij dokument bez podpisu.
 • Otrzymasz potwierdzenie, że Twój wniosek został poprawnie wysłany.

Sprawdź też kategorię WNIOSKI

Dokumenty potrzebne do rejestracji w urzędzie pracy

Chcesz zarejestrować się jako bezrobotny? Jakie dokumenty są potrzebne do zarejestrowania się w urzędzie pracy? Choć ich lista jest dość długa to tylko część będzie dotyczyć Ciebie.

Jakie dokumenty do rejestracji w urzędzie pracy? Będziesz potrzebować:

 • dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości;
 • dyplomu lub świadectwa ukończenia szkoły;
 • zaświadczeń o ukończeniu kursów i szkoleń;
 • świadectw pracy;
 • decyzji o likwidacji działalności gospodarczej wraz z zaświadczeniem z ZUS-u o okresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z podstawą ich wymiaru w rozbiciu na poszczególne miesiące za okres prowadzenia działalności gospodarczej;
 • zaświadczenia o okresie zawieszenia działalności gospodarczej (pod warunkiem że zgłosiłeś wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej do ewidencji działalności gospodarczej i czas zawieszenia jeszcze nie upłynął.

Pełną listę wymaganych dokumentów znajdziesz na stronie zielonalinia.gov.pl.

rejestracja bezrobotnego

Ponowna rejestracja w urzędzie pracy [online]

Ponowna rejestracja w urzędzie pracy polega na uzupełnieniu lub modyfikacji danych, które już istnieją w rejestrze bezrobotnych.

Ponowna rejestracja bezrobotnego – dokumenty:

 • świadectwo pracy;
 • umowa zlecenie;
 • umowa o dzieło;
 • decyzja o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej;
 • zaświadczenie z ZUS-u o opłacanych składkach na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy;
 • zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania świadczenia chorobowego z wykazaną podstawą wymiaru tego świadczenia (jeśli po zwolnieniu przebywałeś na zwolnieniu lekarskim);
 • zaświadczenie z ZUS-u o pobieraniu zasiłku macierzyńskiego z wykazaną podstawą wymiaru tego zasiłku (jeśli po zwolnieniu przebywałaś na płatnym urlopie macierzyńskim).

Jak sprawdzić status bezrobotnego online?

Tuż po poprawnym przesłaniu dokumentów otrzymasz mailowe poświadczenie przedłożenia wniosku. Nie oznacza to jednak, że posiadasz już status osoby bezrobotnej, a jedynie, że przekazanie dokumentów przebiegło pomyślnie.

Potwierdzenie, że uzyskał status osoby bezrobotnej zdobędziesz po otrzymaniu decyzji wydanej przez urząd pracy. Wgląd do dokumentu będzie możliwy na Twoim koncie gov.pl, a informacja, że dokument czeka na odbiór przyjdzie na skrzynkę mailową. Odbiór musisz potwierdzić profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym.

Status bezrobotnego po jakim czasie od rejestracji?

Warto wiedzieć, że otrzymanie informacji o przyznaniu statusu bezrobotnego nie jest równoznaczne z terminem rozpoczęcia oficjalnego bezrobocia. Urzędy pracy mają nawet do 30 dni na przesłanie oficjalnej decyzji. Jeśli Twój wniosek spotka się z akceptacją – status bezrobotnego i prawo do opieki zdrowotnej przysługują Ci od daty zarejestrowania.

To również może Cię zainteresować: Bezrobocie – przyczyny, rodzaje i skutki bezrobocia 

ponowna rejestracja w urzędzie pracy

Ile czasu na zarejestrowanie w urzędzie pracy po zwolnieniu?

Wiele osób zastanawia się, ile czasu na zarejestrowanie w urzędzie pracy po zwolnieniu przysługuje bezrobotnemu?

Tak naprawdę nie istnieje z góry określony termin na zarejestrowanie się w urzędzie pracy. Kiedy zarejestrować się w urzędzie pracy po zwolnieniu? Możesz zrobić to w dowolnym momencie, ale warto zdecydować się możliwie najwcześniej, ponieważ rejestracja następuje w dniu, w którym złożysz odpowiednie dokumenty (osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną), a dopiero od daty rejestracji zdobędziesz uprawnienia wynikające ze zdobycia statusu osoby bezrobotnej.

Kiedy trzeba się zarejestrować w urzędzie pracy po ukończeniu szkoły?

Podobnie, jak w przypadku utraty zatrudnienia, absolwent szkoły może zarejestrować się w urzędzie pracy w dowolnym momencie, gdyż prawo nie nakłada z góry określonego terminu.

Rejestracja jako bezrobotny co daje?

Co daje rejestracja w urzędzie pracy? Czy warto się wysilać i przechodzić przez cały proces rejestracji? Rejestracja jako bezrobotny daje szereg korzyści – oto część z nich:

 • dostęp do aktualnych ofert pracy zgłaszanych do urzędu pracy przez pracodawców;
 • możliwość skorzystania z doradztwa zawodowego i wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz szkoleń;
 • możliwość skorzystania ze stażu z urzędu pracy;
 • prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, które obejmuje także małżonka oraz dzieci przed 26. rokiem życia, które nadal się uczą;
 • możliwość otrzymania zasiłku dla bezrobotnych (jeśli w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania przepracowałeś 365 dni na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem nie niższym niż minimalna krajowa).
 • możliwość zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do lat siedmiu.
rejestracja jako bezrobotny

Wyrejestrowanie się z urzędu pracy

Istnieje szereg powodów, dla których należy wyrejestrować się z urzędu pracy. Przede wszystkim wówczas, gdy przestaniesz spełniać warunki niezbędne do posiadania statusu bezrobotnego – np. podejmiesz zatrudnienie.

Możesz również wyrejestrować się bez podania żadnej przyczyny wskazując wyłącznie powody osobiste.

Masz tylko 7 dni roboczych na wyrejestrowanie się z urzędu pracy, w przeciwnym wypadku grozi Ci kara grzywny. Zrobisz to osobiście lub przez internet. Wniosek możesz także przesłać pocztą, mailem, a nawet przekazać go osobie trzeciej. 

Jak tego dokonać? Wystarczy złożyć oświadczenie o wyrejestrowaniu się z urzędu pracy i dołączyć do niego dokumenty potwierdzające przyczynę rezygnacji np. umowa o pracę (w przypadku znalezienia zatrudnienia) lub wniosek o wpis do CEIDG (jeśli założyłeś jednoosobową działalność gospodarczą).

Wyrejestrowanie z urzędu pracy i ponowna rejestracja

Ponowna rejestracja w urzędzie pracy po wyrejestrowaniu także jest możliwa.

 1. Jeśli w międzyczasie nie nastąpiła żadna zmiana danych wystarczy w urzędzie przedstawić do wglądu dokument osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 2. Jeśli dane się zmieniły należy okazać dokumenty potwierdzające taką zmianę np. świadectwo pracy czy umowę zlecenie.

Co ile trzeba podpisywać się w urzędzie pracy?

Rejestracja na bezrobociu to nie tylko przywileje, ale także obowiązki. Musisz stawiać się na wezwanie, konsultować plan poszukiwania zatrudnienia, uczęszczać na rozmowy kwalifikacyjne. Wizyty w urzędzie pracy odbywają się średnio co 30 dni, ale mogą zostać wyznaczone dodatkowe terminy.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Sprawdź też:

Okresowa ocena pracownika + metody oceniania pracowników
Ustawa o ochronie danych osobowych – co to jest ochrona danych osobowych i na czym polega RODO?
Umowa zlecenie a emerytura – czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury i stażu pracy?
Badania medycyny pracy – jakie badania do pracy? Kiedy trzeba wykonać badania lekarskie do pracy?
Netto brutto – brutto ile to netto? Sprawdź swoje wynagrodzenie na rękę
L4 w ciąży – jak ZUS wypłaca L4 w ciąży 2023?
Wiek emerytalny w Polsce – ile wynosi wiek emerytalny w Polsce dla kobiet i mężczyzn?
Opieka na dziecko 2023 – ile dni opieki na dziecko przysługuje pracującym rodzicom?
Średnia krajowa – ile wynosi średnia krajowa 2023?
Mały ZUS – Ile wynosi Mały ZUS 2023?
Zwolnienie od psychiatry – ile można być na zwolnieniu lekarskim od psychiatry?
Portfolio – co to jest portfolio? Jak stworzyć portfolio?
Jak wygląda proces rekrutacyjny pracownika?
Ekwiwalent za urlop 2023 – jak wyliczyć ekwiwalent za urlop 2023?
Nadgodziny – Kodeks pracy: ile płatne są nadgodziny?
Wynagrodzenie zasadnicze – co to jest wynagrodzenie zasadnicze?
Nagroda jubileuszowa – komu i kiedy przysługuje?
Umowa na czas określony – ile umów na czas określony 2023?