wniosek do sądu o nabycie spadku

Wniosek o nabycie spadku sporządza się w sytuacji, gdy chce się formalnie potwierdzić swoje prawa do spadku podczas postępowania o jego stwierdzenie. Czemu służy takie postępowanie i czy jest obowiązkowe? Jak powinien wyglądać wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i kto go może złożyć? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz poniżej.

Wniosek do sądu o nabycie spadku – spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Czy wniosek o postępowanie spadkowe jest niezbędny?

Tak naprawdę dziedziczenie następuje z chwilą śmierci spadkodawcy i nie jest zależne od tego, czy sporządzono jakiekolwiek dokumenty. Przepisy nie nakładają obowiązku prowadzenia specjalnego postępowania, jednak ze względów praktycznych wielu spadkobierców woli legitymować się odpowiednim poświadczeniem prawnym lub notarialnym. Bez odpowiedniego postanowienia nie będziesz w stanie wykazać swoich praw do spadku po zmarłym, co uniemożliwi Ci np. dochodzenie należności od dłużnika spadkodawcy. 

Kiedy złożyć wzór wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?

Sądowe stwierdzenie nabycia spadku przez spadkobiercę następuje na wniosek zainteresowanego, czyli osoby mającej w tym interes osobisty lub majątkowy. Jest to szerokie grono podmiotów, do którego należą spadkobiercy, zapisobiorcy, wierzyciele spadkodawcy i spadkobiercy, uprawnieni do zachowku oraz spadkobiercy spadkobierców, którzy zmarli przed stwierdzeniem nabycia spadku. 

Nie określono konkretnego terminu, w którym należy złożyć wniosek. Możesz to zrobić zarówno bezpośrednio po śmierci spadkodawcy, jak również kilka lat po tej dacie. Co do zasady, stwierdzenie nabycia spadku nie może jednak nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku (od śmierci spadkodawcy), chyba że wszyscy spadkobiercy złożyli wcześniej oświadczenia o jego przyjęciu lub odrzuceniu. 

wzór wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

Wniosek o stwierdzenie spadku składa się do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania, w którym w ostatnim czasie zamieszkiwał spadkodawca. W dokumencie należy prawidłowo oznaczyć instytucję oraz strony postępowania, czyli wnioskodawcę i uczestników. Kim są uczestnicy? To wszyscy, których dotyczy wynik postępowanie i którzy biorą udział w sprawie. 

Jak wypełnić wniosek o nabycie spadku?

Wniosek o przyjęcie spadku to pierwsze pismo w sprawie, dlatego poza wskazaniem sądu i stron postępowania powinieneś zawrzeć w nim również adresy stron, przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, a także numer PESEL wnioskodawcy, niekiedy również numery PESEL pozostałych uczestników, jeśli je znamy. We wniosku należy dodatkowo wskazać, czy nabycie spadku ma nastąpić ustawowo, czy też na mocy testamentu. Gotowy wniosek do sądu o spadek należy wydrukować i własnoręcznie podpisać. 

Sprawdź też inne wnioski:

Podanie o urlop okolicznościowy
Podanie o praktyki
Wniosek o urlop ojcowski
Wniosek o macierzyński
Podanie o przedłużenie umowy

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wzór 2023 – co zawiera?

Wniosek musi spełniać formalne warunki, dlatego powinien zawierać:

 • oznaczenie sądu;
 • wskazanie wnioskodawcy (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL);
 • wskazanie spadkobierców (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL);
 • określenie żądania (np. domagam się stwierdzenia, że spadek nabyły osoby określone w testamencie);
 • uzasadnienie (dowód śmierci spadkodawcy);
 • odpisy załączników;
 • podpis wnioskodawcy.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?

Do wniosku należy dołączyć odpis aktu zgonu spadkodawcy oraz odpisy aktów urodzenia, a jeżeli w postępowaniu biorą udział kobiety zamężne to także odpisy aktów małżeństwa. Jeśli dziedziczysz na mocy testamentu, jesteś zobowiązany przedstawić także jego oryginał lub wypis z oryginału.

wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wzór

Jaka opłata za wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Musisz wiedzieć, że złożenie wniosku wiąże się z opłatą, która od 21 sierpnia 2019 roku wynosi 100 zł, wcześniej była to kwota 50 zł. Dodatkowo jesteś zobowiązany zapłacić 5 zł za wpis do Rejestru Spadkowego. 

Jeśli wniosek o stwierdzenie nabycia spadku dotyczy dwojga spadkodawców, jesteś zobowiązany uiścić podwójną opłatę.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku – wzór:

………………………………..………………
(miejscowość i data)

……………….…………………..…………

……….……………………………..………

……………………….……………….……
(nazwa i adres sądu)

Wnioskodawca:

……………………………………..…………..

…………………………………………..……..

………………………………………….…..….
(dane kontaktowe wnioskodawcy)

Uczestnicy:

 1. ………………….….…………………

    .…………….…………………………

    ….…………………………………….

 1. …………………………………………

    …………………………………………

    ……………………………………….

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Wnoszę o stwierdzenie nabycia spadku po ………..………………………….. (imię i nazwisko zmarłego) zmarłego w dniu …………………………. (data śmierci) w ………………………….. (miejscowość), ostatnio stale zamieszkałej pod adresem: ………………………………………. ……………..…… (adres spadkodawcy).

Zmarła ze spadkobierców ustawowych pozostawiła:

 1. ………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………….

Zmarła nie pozostawiła testamentu.

…………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

Załączniki:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Więcej przydatnych informacji, znajdziesz w pozostaych artykułach:

Wniosek o wczasy pod gruszą – ile trzeba przepracować, żeby dostać wczasy pod gruszą?
Szukam pracy za granicą, czyli gdzie znaleźć zatrudnienie i jak wygląda życie za granicą?
Praca na pół etatu – jak wygląda zatrudnienie na pół etatu?
CV psycholog – Jak stworzyć list motywacyjny i profesjonalne CV psychologa?
Jakie studia wybrać? Najbardziej przyszłościowe kierunki studiów
Jak napisać wypowiedzenie z pracy? Wzór wypowiedzenia umowy o pracę
Jak napisać profesjonalne CV dla prawnika? CV i list motywacyjny do kancelarii
Gotowe Szablony CV
Zdjęcie do CV: czy w CV musi być zdjęcie? jakie zdjęcie do CV wybrać?
Przykładowe CV