trzynastka

Trzynastka w budżetówce – inaczej dodatkowe wynagrodzenie roczne. Przyznawana jest pracownikom, dla których zostało to przewidziane w przepisach prawa lub wewnętrznych regulacjach zakładowych. Wypłata dodatku zależy jednak od wielu czynników. Zobacz, jakie to czynniki i kto jest uprawniony do otrzymania 13 pensji. 

Trzynastka – dowiedz się:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Trzynastka w budżetówce 2023 – komu przysługuje?

Przyznawanie 13 pensji nie jest powszechnym zwyczajem. Zgodnie z przepisami prawa, tylko jedna grupa pracowników jest uprawniona do jej otrzymywania. Według Ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery państwowej, trzynasta pensja przysługuje pracownikom budżetówki. Czyli dokładnie komu?

 • Pracownikom państwowych jednostek sfery budżetowej;
 • osobom zatrudnionym w urzędach organów władzy publicznej, kontroli, ochrony prawa oraz w sądach i trybunałach;
 • pracownikom samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych prowadzących gospodarkę finansową;
 • pracownikom biur poselskich, senatorskich lub poselsko-senatorskich oraz kół albo zespołów parlamentarnych. 

Z przytoczonej wyżej ustawy wynika, że na trzynastą pensję mogą liczyć pracownicy sfery budżetowej, czyli między innymi nauczyciele, służby mundurowe czy pracownicy biur poselskich. Jednak pod warunkiem, że pozostają oni w stosunku pracy, tzn. są zatrudnione na umowie o pracę, poprzez mianowanie, powołanie lub wybór. Uprawnienie do dodatkowego wynagrodzenia przysługuje bez względu na czas trwania umowy (umowa na czas określony lub nieokreślony), a także w przypadku umów na zastępstwo. Nie ma również znaczenia wymiar czasu pracy osoby zatrudnionej – może to być cały etat lub praca na pół etatu.

Kiedy wypłacane są 13?

Pracownik nabywa prawo do rocznego wynagrodzenia w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Co jeśli nie przepracowałeś jeszcze 12 miesięcy? W takiej sytuacji przysługuje Ci prawo do trzynastki proporcjonalnej do przepracowanego okresu (co najmniej 6 miesięcy).

Kiedy 13 pensja pojawi się na Twoim koncie? Dodatek powinien zostać wypłacony w okresie pierwszych 3 miesięcy roku następnego, po tym, w którym przysługuje Ci roczne wynagrodzenie – czyli do końca marca. Wyjątkiem od tej zasady jest rozwiązanie stosunku pracy wskutek likwidacji firmy. Wtedy środki powinny zostać wypłacone w ostatnim dniu stosunku pracy. Jeśli pracodawca nie dotrzyma ustalonych terminów, poniesie karę finansową sięgającą od 1000 zł, nawet do 30 000 zł.

Wypłata wynagrodzenia – na konto czy do ręki? Co jeśli na koncie brak wypłaty?

13 pensja w budżetówce 2022

13 pensja 2023 – kiedy wypłata nie przysługuje?

Trzynasta pensja 2023 to przywilej, który pracownik może utracić w wyjątkowych sytuacjach:

 • nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż dwa dni;
 • rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika;
 • przebywania w pracy w stanie nietrzeźwości;
 • wymierzenia pracownikowi kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy lub ze służby.

Ile wynosi 13 pensja?

13 pensja wynosi 8.5 proc. sumy całego wynagrodzenia, które otrzymałeś w ciągu roku kalendarzowego (wynagrodzenie roczne). Przy czym uwzględnia się również wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, dodatki, nagrody oraz czas pozostawania bez pracy. Co odlicza się od 13 pensji? Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego, wynagrodzenia za 2 dni opieki na dzieckiem do 14 lat, nagrody uznaniowe i jubileuszowe czy odprawy emerytalne lub rentowe.

trzynastka w budżetówce

Czemu służą trzynastki 2023?

Dodatkowe wynagrodzenie musi zostać wypłacone każdemu pracownikowi, który nabył do niego prawo. Jest to bardziej forma premii niż nagrody. Trudno jednak powiedzieć, że ma ona charakter motywacyjny, ponieważ zatrudniony otrzymuje ją niezależnie od osiągnięć czy zaangażowania. Tak naprawdę wystarczy pracować w budżetówce przez określony czas lub mieć w umowie stosowny zapis dotyczący trzynastki. 

Nie da się ukryć, że taka forma premii stanowi bardzo korzystne rozwiązanie dla osób zarabiających minimalną krajową lub osiągających zbyt niskie dochody, by oszczędzać. Dodatkowy zastrzyk gotówki z reguły nie jest uwzględniany w domowych budżetach, więc można go przeznaczyć na dodatkowe lub nieprzewidziane wydatki, jak remont czy wakacje.

Planujesz urlop? Przygotuj profesjonalny wniosek o urlop wypoczynkowy

Kiedy 13 dla nauczycieli 2023?

Trzynastki dla nauczycieli przyznawane są na takich samych zasadach i w tej samej wysokości co dla pozostałych pracowników sektora budżetowego. Kwestie te zostały uregulowane w art. 48 Karty nauczyciela. Wypłata dodatkowej pensji następuje zatem do marca roku następnego, po tym, w którym przysługuje dodatkowa pensja.

Awans zawodowy nauczyciela – jakie są stopnie nauczycielskie?

Zobacz przykładowe CV nauczyciela

Trzynastka dla emerytów i rencistów

Po wejściu w 2019 roku programu Emerytura Plus – trzynastka przysługuje również emerytom i rencistom (oraz w postaci okresowej emerytury rolniczej). Aby ją otrzymać nie trzeba składać żadnego wniosku, jest wypłacana “automatycznie” wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Ile wynosi? Dokładnie tyle, co wysokość najniższej emerytury, która w 2023 roku sięga 1588,44 zł brutto, czyli 1445,48 zł netto.

Zobacz też inne przywileje emerytów: Okres ochronny przed emeryturą

Wypłata trzynastki w sektorze prywatnym

Nie ma żadnych przeszkód, aby 13 pensja była wypłacana także w prywatnych przedsiębiorstwach. Zależy to jednak wyłącznie od dobrej woli pracodawcy, co oznacza, że w tym przypadku nie znajdują zastosowania żadne przepisy prawne. Kwestia dodatkowego wynagrodzenia może zostać uregulowana wyłącznie w przepisach wewnątrzzakładowych, które pracodawca ma prawo dowolnie kształtować.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

13 pensja 2023 – podsumowanie

 1. Trzynastka jest dodatkowym wynagrodzeniem rocznym;
 2. 13 pensja przysługuje osobom zatrudnionym w jednostkach sfery budżetowej;
 3. 13 pensja przysługuje niezależnie od rodzaju umowy, długości oraz wymiaru czasu pracy;
 4. aby otrzymać dodatkowe wynagrodzenie w całości należy przepracować minimum rok;
 5. trzynastka stanowi 8.5 proc. sumy rocznego wynagrodzenia.

Sprawdź też:

Bon turystyczny – do kiedy jest ważny? Jak aktywować bon turystyczny?
Testy psychologiczne dla kierowców i do wojska – kto musi zdawać psychotesty?
Praca zdalna – jak znaleźć pracę zdalną?
Jak stworzyć profesjonalne video CV? Czy CV multimedialne pomaga zdobyć pracę?
Przykładowe CV
Emerytury stażowe – kiedy emerytury stażowe wejdą w życie? Zobacz najnowsze informacje o emeryturach stażowych
CEO – co oznacza popularny skrót CEO oraz CTO, COO i CFO?
Praca w korporacji – na czym polega praca w korporacji?
Jak napisać CV w 2023 roku?
Jak założyć Profil Zaufany?
Maszynista: jak zostać maszynistą? Ile zarabia maszynista?