okres ochronny przed emeryturą

Kwestia emerytury, budzi wiele kontrowersji. Począwszy od tego, że dla wielu jest to często zbyt niska kwota, a skończywszy na granicy wieku, którą należy przekroczyć, aby ją otrzymać. Inną kwestią nurtującą Polaków, jest strach przed zwolnieniem z pracy w późnym wieku. Młodzi pracownicy zwykle nie mają problemu z pozyskaniem zatrudnienia, natomiast starsi – pomimo wielu lat doświadczenia – mogą napotkać trudności ze znalezieniem pracodawcy, których ich przyjmie. Z tego powodu powstał okres ochronny przed emeryturą. Na czym on polega, co się zmieniło i jakie są wyjątki?

Okres ochronny przed emeryturą – spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Ochrona przedemerytalna – co to i w jakim celu zostało wprowadzone?

Ochrona przed emeryturą została wprowadzona, żeby uspokoić obawy dotyczące możliwości zwolnienia w późnym wieku. Ile trwa okres ochronny przed emeryturą?

Według art. 39 Kodeksu pracy: ,,Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.”

Z kolei art. 40. Kodeksu pracy mówi, że: Przepisu art. 39 nie stosuje się w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Oznacza to, że przełożony nie ma prawa zwolnić Cię z pracy w tym okresie, o ile jesteś zdolny do pracy. Pamiętaj jednak, że nie wiąże się to z całkowitą ochroną. Jeżeli znacząco naruszasz zasady – możesz otrzymać od pracodawcy zwolnienie dyscyplinarne. 

Pamiętaj także, że zakaz bezpodstawnego wręczenia wypowiedzenia w tym czasie, dotyczy tylko ostatnich czterech lat pracy. Oznacza to, że dzień przed rozpoczęciem wspomnianego okresu możesz otrzymać wypowiedzenie od przełożonego i jest to zgodne z przepisami, ponieważ wiek ochronny przed emeryturą jeszcze Cię nie dotyczy.

Ochrona pracownika przed emeryturą – co jeszcze obejmuje?

Mniejsze prawdopodobieństwo zwolnienia nie jest jedynym benefitem przysługującym przed emeryturą. Pracodawca nie może także bez powodu obniżyć Twojej pensji. Wyjątkiem są sytuacje określone w Kodeksie pracy.

Art. 43. Pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy pracownikowi, o którym mowa w art. 39, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na: 

1) wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy; 

2) stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania.

Jak napisać podanie o urlop okolicznościowy?

wiek ochronny przed emeryturą

Jeżeli powyższe wyjątki Cię nie dotyczą, to nie masz czym się martwić. Bez Twojej zgody, pracodawca nie może zmienić wysokości wynagrodzenia. Pamiętaj, że może on jednak zaproponować Ci inne warunki pracy. To, czy je przyjmiesz, zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. 

A może chcesz jednak coś zmienić? Dowiedz się, jak znaleźć pracę

Okres ochronny przed emeryturą 2023 – dla kogo?

Jak zawsze, gdy pracownik może dostać benefity w pracy, określone są jasne warunki, które musi spełnić, by zostały mu przyznane dodatkowe świadczenia, takie jak nagrody, dni wolne czy ochrona przypadająca na wiek przedemerytalny

Przypomnijmy, że ochrona zaczyna obowiązywać na 4 lata przed ukończeniem wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet oraz 65 dla mężczyzn). W praktyce oznacza to tyle, że okres ochronny zaczyna się w momencie:

  • ukończenia 56. roku życia przez kobietę;
  • ukończenia 61. roku życia przez mężczyznę.

Wyjątek stanowi sytuacja, w której przysługuje Ci wcześniejsza emerytura. W takim wypadku ostatnie 4 lata liczone są wstecz od planowanego końca zatrudnienia.

wiek chroniony

Oczywiście sam wiek nie wystarczy, aby otrzymać okres ochronny. Znaczenie ma również staż pracy. Wymagane jest przepracowanie 20. lat przez kobiety i 25. lat przez mężczyzn – w sytuacji, gdy jeszcze nie osiągnąłeś takiego stażu pracy, emerytura po prostu Ci nie przysługuje.

A co z rodzajem umowy? Czy ma to znaczenie przy przyznawaniu ochrony przedemerytalnej? Oczywiście, że tak! Przysługuje ona bowiem tylko zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony. Gdy mówimy jednak w czasie określonym, znaczenie ma czy okres zatrudnienia będzie się czasowo pokrywał z osiągnięciem wieku emerytalnego – jeśli wygasa wcześniej, to nie należy Ci się ochrona z tego tytułu.

Zobacz również: najnowsze informacje o emeryturach stażowych

Jak wyliczyć okres ochronny przed emeryturą kalkulator

Skoro okres ochrony przed emeryturą zaczyna się konkretnego dnia, to skąd wiadomo, od jakiej daty można go liczyć? Co jest wyznacznikiem? Odpowiedź jest prosta i brzmi ona – Twoje urodziny. O ile spełniasz warunki czasu stażu pracy, czyli jak już wspomnieliśmy, 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn oraz masz odpowiedni rodzaj, oraz okres trwania umowy – wystarczy spojrzeć na datę swoich urodzin. 

Przykładowo, jeśli jesteś kobietą i urodziłaś się 13 maja 1972 roku:

13 maja 2032 osiągniesz wiek emerytalny, czyli 60 lat.
13 maja 2028 obejmie Cię okres ochronny.

ochrona przed emeryturą

Ile można chorować przed emeryturą?

Przepisy prawne mówią dokładnie o tym, kiedy pracodawca może zwolnić pracownika bez wypowiedzenia. Jak już wiesz – mówią też o tym jak wygląda okres ochronny przed emeryturą po nowemu. Jednakże co w sytuacji, gdy zachorujesz w trakcie okresu ochrony? Okazuje się, że wygląda to tak samo, jak gdybyś wcale nie był w wieku przedemerytalnym! 

Jak podaje Kodeks pracy:

Art. 53. § 1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia: 
1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

a) dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy, 
b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

wiek przedemerytalny

Wobec tego, jeżeli chorujesz krócej niż 3 miesiące – nie masz czym się martwić. 

Skoro już wiesz kiedy zaczyna się i ile wynosi okres ochronny przed emeryturą, to nie daj się oszukać! 

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Dowiedz się więcej:

Testy psychologiczne dla kierowców i do wojska – kto musi zdawać psychotesty?
Praca dla niepełnosprawnych – Jak wygląda praca dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności? 
Dodatek za godziny nocne – ile wynosi dodatek za pracę w nocy? Jak liczyć godziny nocne?
Wypłata wynagrodzenia – na konto czy do ręki? Co jeśli na koncie brak wypłaty?
Świadczenie postojowe – jak złożyć wniosek o postojowe?
Jak napisać wniosek do sądu o nabycie spadku?
Gotowe wzory CV do wypełnienia
Jak powinno wyglądać i co powinno zawierać idealne CV?
Program do pisania CV
Najlepiej płatne zawody w Polsce