CV naukowe

Rozwijasz swoją karierę akademicką? Potrzebujesz CV, które będzie zawierało wszystkie Twoje osiągnięcia, napisane artykuły naukowe i inne dane? Pisałeś kiedyś życiorys, ale nie wiesz, w jaki sposób przenieść poznane zasady na rzeczywistość? Jeśli chcesz stworzyć profesjonalne CV naukowe – zapoznaj się z poniższym artykułem. Z pewnością znajdziesz w nim potrzebne i pomocne informacje. 

CV naukowe – spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Naukowe CV – co powinno się w nim znaleźć?

CV naukowca różni się od standardowego Curriculum Vitae. Ze względu na specyfikę branży, nie obejmują go te same zasady. Jak prawidłowo stworzyć życiorys naukowy?

Na samym początku musisz uświadomić sobie, że nie tylko sam sposób przygotowywania dokumentu jest inny – ocena także. W przypadku standardowego CV nadmierna liczba kandydatów zmusza do szybkiego i pobieżnego przeglądania dokumentów. Z tego powodu istotne jest wyróżnienie się spośród innych. W przypadku np. CV doktoranta dokument zostanie dokładnie przeanalizowany przez grono ekspertów. Muszą oni określić, czy posiadasz potrzebne kwalifikacje i kompetencje. Oznacza to, że nie ma w takim życiorysie miejsca na błędy czy pominięcia. Umieść wszystko to, co powinno się w nim znaleźć. Pomoże Ci w tym z pewnością fakt, że CV naukowe doktoranta lub profesora nie ma limitu stron. Jeśli dużo już osiągnąłeś – możesz wspomnieć o wszystkich tych pozycjach. 

CV naukowe wzór – elementy życiorysu

 • dane osobowe i kontaktowe;
 • dane uczelni, na której aktualnie podejmujesz pracę;
 • wykształcenie;
 • publikacje;
 • doświadczenie badawcze (projekty naukowe, nad którymi pracowałeś);
 • konferencje (które organizowałeś lub brałeś w nich udział);
 • wyróżnienia, nagrody i stypendia, które udało Ci się uzyskać;
 • zagraniczne współprace z innymi uczelniami;
 • zespoły naukowe, których byłeś członkiem;
 • znajomość języków obcych;
 • zainteresowania naukowe.

Jeśli ubiegasz się o pracę w szkole, a nie na uczelni, lub Twoja kariera naukowa trwa zbyt krótko, żeby stosownie zapełnić wszystkie sekcje – stwórz krótsze CV. Na rozwinięty życiorys naukowy do doktoratu przyjdzie jeszcze czas.

WZORY CV – sprawdź!

Życiorys naukowy wzór – jak może wyglądać CV naukowe przykład, gdy ubiegasz się o studia doktoranckie?

mgr Patrycja Grządzielska
ŻYCIORYS NAUKOWY

mgr Patrycja Grządzielska
Data i miejsce urodzenia
Numer telefonu
Adres e-mail

Wykształcenie
2020 Uzyskany tytuł magistra w zakresie kognitywistyki
Instytut Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kierunek: Kognitywistyka (dziennie)
Tytuł pracy magisterskiej: Rozpoznawanie emocji przez osoby z zaburzeniami wzroku lub słuchu (promotor: prof. UW dr hab. Magdalena Kowalska)

2018 Uzyskany tytuł licencjata w zakresie kognitywistyki
Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Kierunek: Kognitywistyka (dziennie)
Tytuł pracy licencjackiej: Wykorzystywanie mnemotechnik i sposobów uczenia się przez ludzi w różnych grupach wiekowych (promotor: dr hab. Andrzej Wąs)

2015 Ukończone II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego Kraków 

Publikacje
Monografie:

 • Grządzielska Patrycja, „Reprezentacje w umyśle dzieci”, Wyd. 1, Poznań, PWN, 2021

Artykuły popularnonaukowe:

 • Grządzielska Patrycja, artykuł „Zaburzenia poznawcze u ludzi starszych” w magazynie Rocznik Kognitywistyczny (2020)

Projekty naukowe

 • „Neuroestetyka w postrzeganiu obrazów Jana Matejko” — własny projekt badawczy (2019 – 2020)
 • „Emocje w komunikacji międzynarodowej” — udział w projekcie badawczym pod kierownictwem prof. dr hab. Małgorzatą Trefl na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2022)

Konferencje

 • 16. Poznańskie Forum Kognitywistyczne — konferencja zorganizowana przez Wydział Psychologii i Kognitywistyki (2019)

Zainteresowania naukowe: psychologia poznawcza, logika

Znajomość języków obcych:

 • język angielski — poziom C2
 • język niemiecki — poziom C1

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez [nazwa placówki] w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

życiorys naukowy wzór

CV naukowe doktorat – czym się różni od CV profesora?

Stopień edukacji, na którym jesteś, ma wpływ na wygląd Twojego życiorysu. Jeżeli ubiegasz się o studia doktoranckie – dokładnie opisz sekcję “wykształcenie w CV”. Kolejne kroki w Twojej edukacji mogą okazać się bardzo istotne. Jeśli jednak jesteś już na wyższym szczeblu kariery naukowej – najistotniejsze będą publikacje. Jako osoba o wypracowanej pozycji, będziesz już prawdopodobnie rozpoznawalny wśród innych profesorów. Inaczej wygląda sytuacja, gdy dopiero obroniłeś tytuł magistra. Musisz się odpowiednio zaprezentować! Dostanie się na studia doktoranckie, nie jest zbyt łatwe. Zadbaj o jak najlepsze CV, aby Twoje szanse wzrosły! Co powinno się znaleźć w każdej sekcji tego dokumentu? 

CV naukowe – jak opisać poszczególne sekcje?

CV pracownika naukowego – dane osobowe

Na początek musisz wiedzieć, że w CV doktoranta nie umieszcza się nagłówka, takiego jak: Curriculum Vitae czy CV naukowe na samej górze. Jego miejsce jest niżej. Jako pierwsze powinno widnieć Twoje imię i nazwisko, wraz z tytułem naukowym. Gdy już odpowiednio zatytułujesz nagłówek – wypisz swoje dane osobowe i kontaktowe. Warto wspomnieć w tym miejscu o:

 • swojej dacie urodzenia;
 • adresie korespondencyjnym jednostki naukowej;
 • Twoim adresie korespondencyjnym;
 • adresie e-mail,
 • numerze telefonu.

Życiorys naukowy – wykształcenie i uzyskane stopnie naukowe

W życiorysie zawodowym wpisuje się tylko ostatni etap edukacji – inaczej jest w przypadku CV naukowca. Każdy poszczególny etap Twojej edukacji jest w tym przypadku istotny. Kierunki studiów, zdobyte tytuły, nawet szkoły, do których chodziłeś jako dziecko. Wstępując na edukacyjną drogę kariery, musisz bowiem wykazać całe swoje dotychczasowe doświadczenie w tym zakresie. Jakie informacje powinny się tu znaleźć?

 • daty uzyskania każdego ze stopni naukowych;
 • stopień naukowy, który uzyskałeś;
 • nazwa instytucji, w której studiowałeś i obroniłeś tytuł (w tym adres tej instytucji);
 • tytuł pracy dyplomowej;
 • imię, nazwisko oraz stopień naukowy Twojego promotora/opiekuna.
CV pracownika naukowego

CV naukowe – publikacje naukowe

Publikacje naukowe są bardzo ważną sekcją na każdym etapie. Jeżeli dopiero próbujesz się dostać na studia doktoranckie – mogą Ci one w tym pomóc. Jest to istotne zwłaszcza w sytuacji, gdy już posiadasz wyższy tytuł naukowy. Co można uznać za publikację?

 • monografie (w postaci książek lub artykułów w czasopismach naukowych);
 • rozdziały w monografiach tworzonych przez wielu autorów lub innych zbiorach pod redakcją;
 • prace zbiorowe;
 • publikacje zarówno drukowane, jak i internetowe;
 • materiały konferencyjne;
 • wszelkie teksty naukowe oraz popularnonaukowe.

Każda z tych pozycji powinna zawierać przy sobie określone informacje. Co powinno się tam znaleźć?

 • nazwisko/ nazwiska autorów,
 • rok i miejsce, w których została ona wydana;
 • tytuł danej publikacji;
 • wydawnictwo.

To może Cię zainteresować – Czy licencjat to wykształcenie wyższe?

Jak opisać publikacje, aby było to czytelne i dobrze wyglądało? Najlepszym sposobem jest podzielenie treści na konkretne rodzaje. Odpowiednio nazwane podsekcje pomogą się później zorientować, do czego należy dana praca. Wymień koniecznie: monografie, rozdziały w pracach zbiorowych pod redakcją, artykuły w czasopismach lub internecie. Pod każdym nagłówkiem wymień tytuły, których jesteś twórcą lub współtwórcą. Podaj przy tym wszystkie wymagane dane, o których zostało wspomniane powyżej. Zawsze zaczynaj od najnowszej pozycji, a kończ na najstarszej. 

CV naukowe – wykształcenie

Tak samo w przypadku wykształcenia – zastosuj kolejność odwróconej chronologii. Dzięki temu każdy, kto będzie przeglądał Twoje CV naukowe, zauważy najpierw to, co najważniejsze. Mimo że powinieneś podawać wszystkie publikacje i stopnie wykształcenia – oczywistym jest, że studia będą ważniejsze od podstawówki, a artykuł napisany po magisterce – bardziej zaawansowany, niż ten po studiach licencjackich.

CV naukowe – praca lub studia za granicą

Ubiegasz się o pracę lub studia doktoranckie za granicą? Przygotowujesz CV naukowe po angielsku? Twoje publikacje były pisane w języku polskim, więc ich tytuł także, ale osoba, która jest odpowiedzialna za przejrzenie Curriculum Vitae, może nie znać naszego ojczystego języka? W takich sytuacjach możesz obok polskiego tytułu zawrzeć przetłumaczony na język angielski – aby odbiorca wiedział, czego dotyczyła dana pozycja. Inaczej jest w przypadku publikacji w języku angielskim. Wtedy bez problemu możesz od razu podać jej tytuł – będzie on zrozumiały. 

Więcej wskazówek znajdziesz tutaj: Jak napisać CV po angielsku?

Życiorys naukowy – doświadczenie badawcze

“Doświadczenie badawcze” to sekcja, którą najlepiej wypełnić informacjami o projektach, w jakich brałeś udział, lub wręcz – prowadziłeś je. Umieść tu zarówno wzmianki o projektach, które trwały krótko, jak i tych, w których przez lata pracowałeś z innymi członkami zespołu – każde doświadczenie w tym aspekcie jest ważne. Aby odpowiednio udokumentować swój udział w CV – podaj wszystkie potrzebne informacje:

 • lata, w których realizowano dany projekt;
 • tytuł;
 • źródło finansowania tego przedsięwzięcia;
 • jednostkę naukową, w której przeprowadzano potrzebne badania lub przygotowywano materiały (Uniwersytet, pod którym realizowano projekt);
 • opis stanowiska, które obejmowałeś (aby możliwa była ocena twojego wkładu).
CV naukowe szablon

CV naukowe – konferencje naukowe

Zastanawiasz się, jaki stopień udziału w konferencji jest wystarczający, aby wspomnieć o nim w CV naukowca? Wymień przede wszystkim wszelkie swoje wystąpienia w trakcie konferencji, wykłady gościnne, na które zostałeś zaproszony, aby je poprowadzić, oraz te wydarzenia, podczas których byłeś odpowiedzialny za kwestie organizacyjne. Wyjazdy naukowe lub uczestnictwo w seminariach naukowych także warto wpisać do CV doktoranta.

CV naukowe – wyróżnienia, nagrody i stypendia

Jeżeli udało Ci się zdobyć jakieś nagrody – zdecydowanie warto się tym pochwalić! Podaj na początku rok, w którym je uzyskałeś, a później nazwę nagrody. Możesz tu uwzględnić też zasługi np. za osiągnięcia naukowe.

Życiorys naukowy – znajomość języków obcych

Znajomość języków obcych jest w obecnych czasach bardzo ważna. Podaj każdy z języków, w którym potrafisz się komunikować (pomijając oczywiście ojczysty). Nie wystarczy jednak jeśli je po prostu wymienisz. Przy każdej pozycji powinno się znaleźć określenie stopnia znajomości. Możesz użyć do tego dwóch skal: IRL (1, 2, 3, 4, 5) lub CEFR (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Skala CEFR jest używana najczęściej w takich dokumentach. Możesz też zdecydować się na formę opisową, a więc: basic, intermediate, advanced, native.

Poziomy znajomości języka w CV – tu znajdziesz więcej informacji

Życiorys naukowy – zainteresowania naukowe

Ubiegasz się o posadę na Uniwersytecie? Wspomnij o swoich zainteresowaniach naukowych. Są to obszary tematyczne, którymi się pasjonujesz. Szczególnie wartościowe jest zawarcie informacji zgodnych z dziedziną, którą się zajmujesz. Wskażesz w ten sposób możliwe przyszłe obszary swoich badań lub artykułów. Możesz je przedstawić opisowo lub po prostu wymienić nazwy zagadnień, które Cię pasjonują.

Jakie zainteresowania w CV? Sprawdź!

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

CV naukowe – o czym warto wiedzieć? Inne przydatne rady

Treść, którą wpiszesz w CV naukowym, to nie wszystko. Istotny jest także wygląd życiorysu. Na jakie elementy należy zwrócić uwagę?

CV naukowe – jednolita czcionka

Czcionka, którą zastosujesz, powinna być klasyczna. Nie wybieraj ozdobnych fontów. Arial, Times New Roman lub Calibri są najbardziej odpowiednie. Pamiętaj też, aby wybrana czcionka była ujednolicona w całym dokumencie – nie możesz jej zmieniać w każdej sekcji, ponieważ życiorys nie byłby wtedy czytelny.

naukowe CV

CV naukowe – format pdf

Kolejnym istotnym aspektem jest sam moment wysłania komputerowej wersji dokumentu. Pierwszą rzeczą, o której koniecznie musisz pamiętać, jest przesłanie go w formacie pdf. Dzięki temu odbiorca dostanie dokładnie taki sam plik, jaki wysłałeś. Jeżeli zdecydujesz się na inny format, może się okazać, że osoba, do której wysłałeś, posiada inny program, przez co część treści jest usunięta lub przycięta. Dodatkowo wysłanie pdf nie grozi przypadkowym usunięciem czegoś – będzie to forma nieedytowalna.

CV naukowe – profesjonalny adres e-mail

Zwróć też uwagę na adres mailowy, z którego wysyłasz swoje CV. Do najbardziej profesjonalnych należą takie, które składają się z imienia i nazwiska. Możesz zastąpić imię inicjałem, jeśli tak Ci bardziej odpowiada. Niedopuszczalne są natomiast adresy z przydomkami, przezwiskami, czy nazwami zdrobniałymi, takimi jak: maciuś2000@gmail.com. Jeżeli chcesz nadal korzystać z maila, który stworzyłeś w szkole podstawowej – lepiej stwórz nowy, do celów zawodowych. 

CV naukowe – aktualna klauzula RODO

Oprócz opowiadania o sobie – CV naukowe musi zawierać także aktualną klauzulę RODO. Dzięki niej komisja, która będzie przyglądać się Twojemu życiorysowi, będzie mogła wykorzystać Twoje dane, aby Cię przyjąć (zarówno na studia doktoranckie, jak i do pracy na Uniwersytecie).

CV naukowe – podsumowanie

CV naukowca nie jest dokładnie tym samym, co życiorys zawodowy. Różni je wiele kwestii, takich jak objętość dokumentu czy liczba i zawartość poszczególnych sekcji. Ma to związek z innym stylem rekrutacji. W przypadku kariery akademickiej dokument jest dokładnie analizowany – podlega bowiem ocenie ekspertów. Pracodawca nie ma tyle czasu, by przyglądać się każdemu z życiorysów. W CV doktoranta, jak i CV profesora, powinny się znaleźć:

 • dane osobowe i kontaktowe;
 • dane uczelni;
 • wykształcenie;
 • publikacje;
 • doświadczenie badawcze;
 • konferencje;
 • wyróżnienia, nagrody i stypendia;
 • zagraniczna współpraca z innymi uczelniami;
 • zespoły naukowe, do których należałeś;
 • znajomość języków obcych;
 • zainteresowania naukowe.
CV profesora

Sprawdź też inne przykładowe CV:

CV dietetyk
CV doradca klienta
CV do biura
CV farmaceuty
CV fizjoterapeuty
CV fotografa
CV grafika

Istotną różnicą, o której należy pamiętać, jest fakt, że CV naukowca może być dłuższe niż kartka A4. Ma to związek z zasadą, że każdą z sekcji należy rozwinąć jak najbardziej – aby nie pominąć żadnej ważnej informacji. Dotyczy to przede wszystkim osób na wyższych stanowiskach, które posiadają na swoim koncie wiele publikacji, doświadczeń i osiągnięć. Twój dokument zajmuje tylko jedną stronę? Nie przejmuj się. Ich większa ilość nie jest obowiązkiem, a możliwością. Tym bardziej jeśli jesteś dopiero na początku swojej kariery naukowej – nikt nie będzie wymagał od Ciebie wielu publikacji czy sukcesów. Pokaż, co udało Ci się już zrobić, zapewniając, że w przyszłości rozwiniesz się jeszcze bardziej!

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Zadbaj o to, aby Twój dokument dobrze się prezentował. Ma on przedstawiać Ciebie, jako przyszłego wykładowcę. Sprawdź, czy czcionka, której użyłeś, jest odpowiednio dobrana i ujednolicona. Dokument powinien być przejrzysty i czytelny, aby nie sprawiał problemu.

Zaprezentuj się z jak najlepszej strony! Wiesz już, w jaki sposób powinieneś przygotować CV naukowe. Zastosuj powyższe porady i rozwijaj się w karierze akademickiej!

Zobacz również:

Wiek emerytalny w Polsce – ile wynosi wiek emerytalny w Polsce dla kobiet i mężczyzn?
Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi? 20 czy 26 dni urlopu? Urlop wypoczynkowy 2023
Umiejętności do CV – co wpisać w umiejętnościach w CV?
Mobbing w pracy – co to jest mobbing? Przykłady mobbingu w pracy
Dni wolne od pracy 2023 – sprawdź kalendarz świąt 2023 i pozostałe dni ustawowo wolne od pracy
Portfolio – co to jest portfolio? Jak stworzyć portfolio?
Umowa na okres próbny –  czy okres próbny jest płatny?
Praca w Kanadzie – czy emigracja do Kanady to dobry pomysł?
Call center praca – jak wygląda praca w call center?
Wynagrodzenie zasadnicze – co to jest wynagrodzenie zasadnicze?
Nagroda jubileuszowa – komu i kiedy przysługuje?
Umowa o pracę – jak wygląda umowa o pracę? Podstawowe zasady
Czym się zajmuje i ile zarabia fizjoterapeuta? 
Lebenslauf, czyli jak napisać CV po niemiecku?