outplacement

Zdarza się tak, że redukcja etatów w firmie jest nieunikniona. To trudny proces zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Nie da się ukryć, że utrata zatrudnienia zwykle wiąże się z dużym stresem, szczególnie gdy masz zobowiązania finansowe np. w postaci kredytu. Samo zwolnienie to dopiero początek problemów przecież trzeba jeszcze znaleźć pracę – przygotowywanie CV, uczęszczanie na rozmowy kwalifikacyjne – to wszystko trochę trwa. Na szczęście pracodawcy zaczynają stosować tzw. outplacement. Czym jest i jakie ma zalety? Wszystkiego dowiesz się z dalszej części artykułu.

Outplacement – spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Outplacement – co to? Definicja i rodzaje

Outplacement, nazywany również doradztwem zawodowym lub wsparciem zwalnianych pracowników, to zestaw usług świadczonych na rzecz osób, które straciły pracę lub są zagrożone jej utratą. 

Outplacement po polsku oznacza “zwolnienie monitorowane” – łagodzi konsekwencje utraty zatrudnienia. Jego celem jest wsparcie pracowników w procesie poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia, przygotowania ich do rekrutacji, a także pomoc w przystosowaniu się do nowych warunków na rynku pracy.

Program outplacement jest zazwyczaj finansowany przez pracodawcę, który dokonuje redukcji zatrudnienia, a jego głównym celem jest zarówno pomoc pracownikom w poszukiwaniu nowego miejsca pracy, jak i utrzymanie dobrego wizerunku firmy. 

Co obejmuje program outplacement?

W ramach outplacementu pracodawcy wykorzystują różnego rodzaje narzędzia między innymi:

 • doradztwo zawodowe oraz psychologiczne,
 • wsparcie w rozwoju umiejętności;
 • wsparcie w poszukiwaniu ofert pracy;
 • wsparcie przy zakładaniu własnej działalności.

Jak wygląda outplacement w praktyce?

Outplacement może przybierać różne formy, jednak zwykle obejmuje kilka podstawowych etapów:

 1. Diagnozę sytuacji zawodowej – na tym etapie doradca outplacementowy bada sytuację zawodową pracownika, jego doświadczenie, umiejętności, kompetencje, a także zainteresowania. Na podstawie tych informacji, pomaga mu określić, jakie stanowiska lub branże mogą być dla niego najbardziej odpowiednie.
 2. Wsparcie w tworzeniu dokumentów rekrutacyjnych – doradca pomaga w przygotowaniu profesjonalnego CV i listu motywacyjnego, które podkreślą atuty kandydata i zwiększą jego szanse na rynku pracy.
 3. Treningi i szkolenia – outplacement często obejmuje różnego rodzaju treningi i szkolenia, takie jak nauka technik poszukiwania pracy, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, czy kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe.
 4. Wsparcie emocjonalne zmiana pracy może być stresującym doświadczeniem, dlatego doradcy outplacementowi często oferują również wsparcie psychologiczne, pomagają pracownikowi radzić sobie ze stresem i budować pozytywne nastawienie.
 5. Networking – doradcy często pomagają również w budowaniu sieci kontaktów zawodowych, które mogą być przydatne w poszukiwaniu nowej pracy.
jak wygląda outplacement w praktyce

Po przeprowadzeniu wszystkich działań pracodawca powinien podsumować i ocenić cały proces.

Jakie korzyści ma outplacement dla pracowników?

Przede wszystkim pracownicy w ramach outplacementu otrzymują cenne wsparcie, które pomaga im w szybszym znalezieniu pracy po otrzymaniu wypowiedzenia.

Bardzo często przyczyn zwolnienia upatrujemy w sobie, a program outplacement pozwala poczuć się docenionym i dostrzec powód takiej sytuacji w czynnikach, na które nie mieliśmy wpływu.

Co ważne, outplacement wpływa dobrze również na osoby, które pozostały w firmie, ponieważ zmniejsza ich poczucie niepewności i wiedzą, że w razie kolejnych zwolnień mogą liczyć na wsparcie i pomoc.

Jakie korzyści ma outplacement dla pracodawców?

Program outplacement znacząco zmniejsza poczucie niesprawiedliwości wśród zwalnianych, dzięki czemu firmy korzystające z takiego rozwiązania mają mniej pozwów sądowych i nie narażają się na ryzyko pogorszenia wizerunku marki. Outplacement pokazuje, że firma dba o swoich pracowników, nawet gdy zmuszona jest zakończyć z nimi współpracę.

Dodatkowo wzrasta poziom satysfakcji pracowników po ustaniu zatrudnienia, a samo przekazanie informacji o zwolnieniach grupowych jest łatwiejsze. Zwolnienia mogą wpłynąć na morale pozostałych pracowników, jeśli widzą, że ich byli koledzy otrzymują profesjonalne wsparcie – czują się bezpieczniej i są bardziej zaangażowani w swoje obowiązki.

Na czym polega outplacement indywidualny?

Outplacement indywidualny kierowany jest przede wszystkim do kadry zarządzającej i kluczowych pracowników. Osoby objęte programem zyskują dedykowanego konsultanta, który określa indywidualne potrzeby pracownika i przygotowuje go do znalezienia nowego miejsca pracy.

outplacement indywidualny

Jak może wyglądać wsparcie w ramach indywidualnego outplacementu?

 • Rozpoznanie słabych i mocnych stron pracownika;
 • wyznaczenie planów zawodowych (krótko- i długoterminowych);
 • opracowanie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych podkreślających umiejętności, kwalifikacje i predyspozycje zawodowe kandydata;
 • nauka dopasowywania CV do konkretnych wymagań oferty pracy;
 • opracowanie strategii poszukiwania pracy wraz ze stworzeniem listy potencjalnych pracodawców;
 • stworzenie profesjonalnych profili w mediach społecznościowych i wykorzystanie ich w procesie poszukiwania zatrudnienia;
 • networking, czyli poszerzanie sieci kontaktów zawodowych;
 • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej oraz do assessment center;
 • przygotowanie do negocjowania wynagrodzenia i warunków zatrudnienia;
 • konsultacje z psychologiem.

Na czym polega outplacement grupowy?

Outplacement grupowy kierowany jest do grup osób. Jeśli budżet i możliwości na to pozwalają – pracownicy mogą też odbywać indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi.

Outplacement grupowy przyjmuje najczęściej formę warsztatów z konsultantami kariery. Jak może wyglądać outplacement grupowy? Co obejmuje?

 • Określenie predyspozycji oraz celów zawodowych;
 • naukaę tworzenia CV i listu motywacyjnego dopasowanych do potrzeb pracodawców;
 • prezentowanie skutecznych metod poszukiwania pracy;
 • wsparcie podczas budowania wizerunku w mediach społecznościowych;
 • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i assessment center.

Outplacement – przykłady:

Outplacement może przyjmować różne formy w zależności od potrzeb pracowników i możliwości pracodawcy. Poniżej kilka przykładowych scenariuszy outplacementu.

 • Outplacement indywidualny – firma A, planująca restrukturyzację, postanowiła zakończyć współpracę z dyrektorem ds. marketingu. W ramach usługi outplacementu firma zapewnia dyrektorowi serię indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym, który pomaga mu zrozumieć jego mocne strony, zainteresowania i preferencje zawodowe. Doradca pomaga również w przygotowaniu CV i listu motywacyjnego, a także trenuje umiejętności potrzebne podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Outplacement grupowy – firma B, z powodu sytuacji ekonomicznej, musi zwolnić cały zespół działu obsługi klienta. W tym przypadku, usługi outplacementu mogą obejmować warsztaty grupowe na temat poszukiwania pracy, indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, a także pomoc w tworzeniu CV i listu motywacyjnego. Dodatkowo pracownicy mogą otrzymać pomoc psychologiczną, aby lepiej poradzić sobie ze stresem związanym ze zmianą pracy.
 • Outplacement dla starszych pracowników – firma C zdecydowała, że chce wprowadzić nową technologię, która wymaga młodszych i bardziej technicznie zorientowanych pracowników. Starsi pracownicy, którzy nie mogą się przystosować do nowych technologii, otrzymują wsparcie w ramach outplacementu. Może to obejmować szkolenia z nowych technologii, pomoc w poszukiwaniu nowej pracy, a nawet wsparcie w planowaniu emerytury.
 • Outplacement z fokus na szkolenia i rozwój – firma D, planująca zwolnienia, postanawia zainwestować w rozwój swoich pracowników. W ramach outplacementu pracownicy otrzymują dostęp do różnego rodzaju szkoleń i kursów, które pomogą im zdobyć nowe umiejętności i kwalifikacje, zwiększając ich atrakcyjność na rynku pracy.

Pamiętaj, że to tylko przykłady, a konkretne usługi outplacementu powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb pracowników i możliwości pracodawcy. Najważniejsze jest jednak, aby outplacement został przeprowadzony profesjonalnie i był skoncentrowany na prawdziwych potrzebach pracowników.

outplacement przykłady

Outplacement – przykłady firm

Outplacement to usługa, którą wielkie korporacje i mniejsze firmy na całym świecie oferują swoim pracownikom. Niemniej jednak, ze względu na prywatność i politykę firm, rzadko informacje o konkretnych programach outplacementu są publicznie dostępne.

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów dużych firm, które są znane z wdrażania programów outplacementu:

 • IBM – wielka korporacja technologiczna IBM jest jednym z przykładów firmy, która korzysta z usług outplacementu. IBM oferuje wsparcie dla pracowników, którzy są zwalniani, pomagając im w znalezieniu nowych możliwości zawodowych.
 • General Motors – ten gigant motoryzacyjny również jest znanym użytkownikiem usług outplacementu, szczególnie podczas dużych zwolnień lub restrukturyzacji.
 • Nokia – znana firma telekomunikacyjna, oferowała wsparcie outplacementowe dla swoich pracowników podczas wielkich restrukturyzacji i zmian na rynku technologicznym.
 • Citigroup – ten globalny bank korzystał z usług outplacementu podczas kryzysu finansowego w 2008 roku, aby pomóc zwalnianym pracownikom znaleźć nowe miejsca pracy.

Pamiętaj, że te przykłady są wyjątkami, które potwierdzają regułę – wiele firm, zwłaszcza mniejszych, oferuje programy outplacementu, ale nie publikuje na ten temat szczegółowych informacji. Najważniejsze jest jednak to, że coraz więcej organizacji dostrzega wartość outplacementu i korzysta z tej usługi, aby pomóc swoim pracownikom przetrwać trudne okresy przejściowe.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Outplacement – podsumowanie

Outplacement to kompleksowy proces, który pomaga pracownikom w trudnych sytuacjach zawodowych. Dzięki wsparciu specjalistów pracownik ma szansę szybciej znaleźć nową pracę i skutecznie przystosować się do nowych warunków. Pomimo że outplacement jest kosztem dla pracodawcy, przynosi korzyści zarówno dla firmy, jak i dla pracowników, budując pozytywny wizerunek i wspierając rozwój zawodowy.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź Ciekawe CV:

Resume – co oznacza po polsku? Czym różni się od CV?
PPK – co to i czy warto? Jak wygląda rezygnacja z PPK?
Wzory CV
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne 2023 – dla kogo? Ile wynosi składka?
Concierge – co to? Na czym polegają usługi concierge?
Zawody medyczne 2023 – aktualny wykaz zawodów medycznych
Przykładowe CV
Analiza SWOT – analiza SWOT firmy, szanse i zagrożenia
CV naukowe – jak napisać życiorys naukowy?
Kompetencje kluczowe – jakie kompetencje są kluczowe według Rady UE?
Outsourcing co to? Wady i zalety + rodzaje outsourcingu
Szablony CV
Zaświadczenie o dochodach oraz zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – wzór
Multitasking – o co chodzi? Czy wielozadaniowość jest efektywna?
Wolny zawód – co to jest wolny zawód? Lista wolnych zawodów
Onboarding pracowników – jak powinien przebiegać proces onboardingu?