zaświadczenie o dochodach

Prawdopodobnie spotkałeś się już z sytuacją, w której musiałeś wykazać, że jesteś zatrudniony i ile wynosi Twoje wynagrodzenie czy też dochód. Jeśli nie to z pewnością do tego dojdzie. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach lub zaświadczenie o dochodach wymagane jest między innymi podczas ubiegania się o kredyt, pożyczkę, różnego rodzaju dofinansowania czy nawet o miejsce w przedszkolu. Pamiętaj, że są to dwa różne dokumenty. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach a zaświadczenie o dochodach – zobacz różnice!

Zaświadczenie o dochodach oraz zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Zaświadczenie o dochodach a zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu 

Zarówno zaświadczenie o dochodzie, jak  i zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu dotyczą spraw finansowych, co powoduje, że wiele osób używa tych dwóch nazw zamiennie (mając na myśli ten sam dokument). W rzeczywistości są to dwa inne pisma – czym się różnią?

 • Treścią (już samym tytułem) – w jednym z nich prezentowane są dochody uzyskane w konkretnym przedziale czasu, z kolei w drugim – informacje dotyczące zakładu pracy i miesięcznego wynagrodzenia.
 • Wystawcą – oświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu i zaświadczenie o wysokości dochodów wystawiane są przez różne podmioty. Będzie to kolejno pracodawca lub naczelnik urzędu skarbowego/ gminy.
 • Procedurą – jeśli chcesz uzyskać potwierdzenie swojego miesięcznego zarobku wystarczy, że zgłosisz ten fakt pracodawcy ustnie. Aby otrzymać zaświadczenie o dochodach niezbędny będzie formalny wniosek.

Czy wiesz, ile wynosi średnia krajowa 2023? Sprawdź!

Przeznaczeniem – zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu najczęściej wymagane jest podczas załatwiania spraw bankowych, z kolei zaświadczenie o dochodach – podczas ubiegania się o różnego rodzaju świadczenia pomocowe.

Zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach to dokument wystawiany przez pracodawcę. Informuje o tym, że pracownik jest zatrudniony oraz podaje wysokość jego wynagrodzenia. 

Zaświadczenie o wysokości zarobków wydawane jest na prośbę pracownika (zwykle nie wymaga specjalnego wniosku) a pracodawca musi je wystawić (odmowa traktowana jest jako działanie na szkodę pracownika). Co ważne, o taki dokument można prosić wielokrotnie – nie ma żadnego limitu.

Kiedy jest potrzebne oświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu?

Zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu wymagane są w następujących sytuacjach:

 • załatwianie spraw kredytowych;
 • zapisywanie dziecka do przedszkola;
 • zakupy z płatnością rozłożoną w ratach;
 • uczestnictwo w kursie finansowanym przez UE;
 • rozprawa o alimenty;
 • rozprawa rozwodowa.

Zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu ważne jest zwykle od 1 do 3 miesięcy. Jest to zależne od wymagań danej instytucji np. banku czy sklepu, w którym dokonujesz zakupu na raty.

zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu

Wnioski – pobierz gotowe wzory podań

wzór zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu

Wzór zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu – co powinien zawierać?

Zaświadczenie o dochodach od pracodawcy (zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu) powinno zawierać:

 • pieczęć firmową;
 • miejscowość i datę;
 • dane osobowe pracownika;
 • informacje o zatrudnieniu;
 • wysokość wynagrodzenia;
 • informacje o zajęciu komorniczym;
 • informacje o tym czy pracownik przebywa na okresie wypowiedzenia lub zwolnienia;
 • podpis pracodawcy.

Jak wygląda to w praktyce?

Zaświadczenie o zatrudnieniu wzór:

Pieczątka firmowa

Miejscowość i data

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Niniejszym poświadczam, że Pan/ Pani … zamieszkały/ zamieszkała … nr PESEL … jest zatrudniony/ zatrudniona w … na podstawie (rodzaj umowy) … zawartej na czas … od dnia … do dnia … na stanowisku … ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem brutto z okresu ostatnich trzech miesięcy w wysokości … (słownie: …).

Powyższe wynagrodzenie nie podlega/ podlega zajęciu w kwocie … miesięcznie od dnia … do dnia …

Pracownik nie znajduje/ znajduje się w okresie rozwiązania / wypowiedzenia umowy o pracę.

Podpis osoby uprawnionej

Miej na uwadze, że podczas ubiegania się o kredyt należy skorzystać z gotowych wzorów zaświadczeń przygotowanych przez dany bank. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach wzór przygotowany przez różne banki znajdziesz tutaj:

zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

Zaświadczenie o dochodach

Zaświadczenie o dochodzie wystawia z kolei urząd skarbowy. 

Zaświadczenie o uzyskanych dochodach potwierdza zadeklarowane dochody oraz obroty z działalności gospodarczej. W tym przypadku, aby otrzymać dokument wymagany jest formalny wniosek. Należy go złożyć do naczelnika urzędu skarbowego, a następnie uiścić opłatę skarbową za wydanie pisma.

Kiedy jest potrzebne zaświadczenie o dochodach?

Druk zaświadczenia o dochodach potrzebny jest, gdy:

 • ubiegasz się o dodatek mieszkaniowy;
 • ubiegasz się o zasiłek rodzinny;
 • ubiegasz się o becikowe;
 • ubiegasz się o stypendium socjalne.

Zobacz też: wniosek o mieszkanie socjalne

Wniosek o zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego – co powinien zawierać?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, aby otrzymać zaświadczenie z urzędu skarbowego, należy złożyć odpowiedni wniosek.

Wniosek o zaświadczenie o dochodach musi zawierać następujące informacje:

 • miejscowość i datę;
 • dane identyfikacyjne podatnika (imię i nazwisko/ nazwę firmy, adres zamieszkania/ adres firmy, PESEL/ NIP);
 • nazwę organu, do którego składamy wniosek;
 • prośbę o wydanie zaświadczenia o dochodach;
 • podpis wnioskodawcy.
wniosek o zaświadczenie o dochodach

Zaświadczenie o dochodach – wzór:

Miejscowość i data

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach za rok …

Dane identyfikacyjne podatnika

Naczelnik Urzędu Skarbowego + miejscowość

Proszę o wydanie zaświadczenia o dochodach za … rok. Zaświadczenie będzie przedłożone w (nazwa) … w związku z ubieganiem się o …

Podpis wnioskodawcy

Załączniki do wniosku:

 1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Wypełniony wniosek o zaświadczenie o dochodach możesz złożyć osobiście, w urzędzie skarbowym odpowiednim dla Twojego miejsca zamieszkania lub online logując się na stronie epuap.gov.pl.

Jak uzyskać zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego online?

 1. wejdź w zakładkę “Katalog spraw”
 2. wybierz “Pisma do urzędu”
 3. następnie “Pismo ogólne do podmiotu publicznego”
 4. kliknij “Załatw sprawę”
 5. uzupełnij formularz.

Jak założyć Profil Zaufany?

Zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach – co jeszcze warto wiedzieć?

W zależności od daty składania wniosku będziesz wnioskował o zaświadczenie o dochodach 2022 lub zaświadczenie o dochodach 2023. Zwróć na to szczególną uwagę, gdyż błąd przedłuży procedury. Druga kwestia to opłata za wydanie dokumentu, która wynosi 17 zł. Jeśli nie dołączysz do wniosku potwierdzenia płatności – urząd wezwie Cię do jej uregulowania (zwykle w terminie od 7 do 14 dni) i nie zrealizuje Twojej prośby.

Zajrzyj też do naszych pozostałych artykułów:

Przykładowe CV
UX designer / UI designer – co to za zawody i ile można zarobić?
Mobbing w pracy – co to jest mobbing? Przykłady mobbingu w pracy
Dni wolne od pracy 2023 – sprawdź kalendarz świąt 2023 i pozostałe dni ustawowo wolne od pracy
Kierowca autobusu – ile zarabia kierowca autobusu? Jak wygląda praca kierowcy autobusu?
Najniższa krajowa 2023 – ile wynosi minimalne wynagrodzenie?
Praca Anglia i Wielka Brytania – jak wygląda wyjazd do Anglii do pracy po Brexicie?
Licencja pilota – jak zostać pilotem?
Agent nieruchomości / pośrednik nieruchomości – jak wygląda praca w agencji nieruchomości?
Trzynastka – ile wynosi 13 pensja w budżetówce 2023
Wzory CV
Prokurent – kim jest i jakie ma uprawnienia?
Jak stworzyć profesjonalne video CV? Czy CV multimedialne pomaga zdobyć pracę?
Stewardessa / steward: jak zostać stewardessą? Ile zarabia stewardessa?
Szablony CV
Co to jest public relations i jak wygląda praca w PR?
Świadczenie postojowe – jak złożyć wniosek o postojowe?