ile wynosi zasiłek przedemerytalny

Zasiłek przedemerytalny to świadczenie przyznawane osobom, które z przyczyn niezależnych od siebie straciły zatrudnienie przed uzyskaniem prawa do emerytury i z racji wieku mają problem ze znalezieniem nowej pracy. Aby otrzymać zasiłek przedemerytalny musisz spełnić określone warunki, o których dowiesz się z dalszej części artykułu. Komu przysługuje świadczenie przedemerytalne? Ile wynosi zasiłek przedemerytalny 2023? Sprawdź!

Ile wynosi zasiłek przedemerytalny – spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Zasiłek przedemerytalny – komu przysługuje?

Zarówno wypłaty, jak i przyznawanie zasiłku przedemerytalnego zostały określone w Ustawie o świadczeniach przedemerytalnych z 30 kwietnia 2004 roku. Dokument określa zasady ustalania prawa do świadczeń, tryb postępowania o przyznanie ich oraz wypłatę. Zgodnie z ustawą świadczenie przedemerytalne kierowane jest do osób w wieku przedemerytalnym, które posiadają długi staż pracy (wystarczający do nabycia emerytury) oraz – co ważne – zarejestrowały się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne.

Zasiłek przedemerytalny – warunki:

Zasiłek przedemerytalny – dla kogo?

 • Dla osoby, która utraciła pracę (po przepracowaniu minimum 6 miesięcy) z powodu likwidacji zakładu pracy i ukończyła co najmniej 56 lat (kobiety) lub 61 lat (mężczyźni), a dodatkowo posiada okres uprawniający do emerytury, który wynosi co najmniej 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni).
 • Dla osoby, który straciła pracę (po przepracowaniu minimum 6 miesięcy) z przyczyn dotyczących zakładu pracy i ukończyła co najmniej 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni) oraz posiada okres uprawniający do emerytury, który wynosi co najmniej 30 lat (kobiety) i 35 lat (mężczyźni).
 • Dla osoby, która od dnia ogłoszenia upadłości prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą (nieprzerwanie i przez okres co najmniej 24 miesięcy) i za ten okres opłacała składki na ubezpieczenie społeczne, a dodatkowo ukończyła 56 lat (kobiety) lub 61 lat (mężczyźni) oraz posiada okres uprawniający do emerytury, który wynosi co najmniej 20 lat (kobiety) i 25 lat (mężczyźni).
 • Dla osoby, która zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, pobieranej przez okres co najmniej 5 lat i do dnia, w którym ustało prawo do renty i dodatkowo ukończyła co najmniej 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni) oraz osiągnęła okres uprawniający do emerytury, który wynosi co najmniej 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni).
 • Dla osoby, która do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego, z powodu niewypłacalności pracodawcy lub likwidacji pracodawcy, pozostawała w stosunku służbowym przez okres co najmniej 6 miesięcy i posiadała okres uprawniający do emerytury, który wynosi co najmniej 34 lata (kobiety) lub 39 lat (mężczyźni).

Sprawdź też, czym są emerytury stażowe i jaka jest szansa na ich wprowadzenie!

Któryś z wyżej wymienionych przypadków dotyczy Ciebie? Wszystko wskazuje na to, że możesz ubiegać się o zasiłek przedemerytalny. To jednak nie wszystko.

Komu przysługuje zasiłek przedemerytalny?

O zasiłek przedemerytalny możesz się ubiegać jeśli znalazłeś się w jednej z opisanych wcześniej sytuacji, a dodatkowo jeśli:

 • nadal jesteś zarejestrowany jako osoba bezrobotna;
 • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiłeś bez uzasadnionej przyczyny podjęcia odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w ramach prac interwencyjnych, lub robót publicznych;
 • złożyłeś wniosek o zasiłek przedemerytalny w terminie nieprzekraczający 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu, który poświadczy 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.
komu przysługuje zasiłek przedemerytalny

Świadczenie przedemerytalne 2023 Ile wynosi świadczenie przedemerytalne?

Zasiłek przedemerytalny – ile wynosi? Od 1 marca 2023 roku wysokość zasiłku przedemerytalnego wypłacanego przez ZUS to 1600,70 zł brutto. 

Warto jednak wiedzieć, że zasiłek przedemerytalny podlega okresowej waloryzacji na zasadach i w terminach określonych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS. W praktyce oznacza to tyle, że w przyszłym roku wysokość świadczenia przedemerytalnego netto i brutto wskutek inflacji może być większa.

Osoba pobierająca zasiłek przedemerytalny zobowiązana jest jednak powiadomić organ rentowy o pobieraniu świadczenia oraz jego wysokości.

zawieszenie prawa do świadczenia przedemerytalnego

Zawieszenie prawa do świadczenia przedemerytalnego

Zgodnie z ustawą – w niektórych sytuacjach może dojść do zawieszenia świadczenia przedemerytalnego. Co o tym decyduje?

 • Nabycie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy;
 • nabycie prawa do renty inwalidzkiej;
 • zgłoszenie prośby o zawieszenie świadczenia;
 • podjęcie wypłaty renty strukturalnej lub innego świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej;
 • uzyskanie przychodu w wysokości przekraczającej 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Ile wynosi wiek emerytalny w Polsce? To również może Cię zainteresować!

Zasiłek przedemerytalny a praca

Nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, aby osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne dorabiała sobie w inny sposób. Często emeryci i renciści są chętnie zatrudniani z uwagi na niższe koszty pracodawcy i zwykle dobrą dyspozycyjność. Ważne jest jednak, aby kontrolować swój zarobek – przekroczenie wyznaczonych granic dochodu może prowadzić do zmniejszenia lub zawieszenia zasiłku.

Ile można dorobić? Granicą jest 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku oraz 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. 

 • Jeśli nie przekroczysz pierwszego progu – Twoje świadczenie nie zostanie pomniejszone;
 • Jeśli przekroczysz pierwszy próg, nie przekraczając drugiego progu – otrzymasz gwarantowaną sumę świadczenia w wysokości 675,35 zł;
 • Jeśli przekroczysz drugi próg – zostaniesz pozbawiony prawa do świadczenia.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Zasiłek przedemerytalny a świadczenie przedemerytalne – czym się różnią?

Zasiłek przedemerytalny to obecnie świadczenie przedemerytalne. W istocie jest ono zasiłkiem, ponieważ osobom potrzebującym zapewnia pomoc finansową.

Zasiłek przedemerytalny przyznawany był na podobnych zasadach na podstawie ustawy z 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Po wprowadzeniu w 2004 roku ustawy o świadczeniach przedemerytalnych – zasiłek przedemerytalny został zastąpiony świadczeniem przedemerytalnym.

Dobrze również wiedzieć, że świadczenie przedemerytalne wyklucza otrzymanie renty chorobowej.

Chcesz dowiedzieć się więcej o rekrutacji i prawie pracy? Ciekawe CV to duża dawka wiedzy:

Ubezpieczenie społeczne 2023 – Co obejmuje? Ile wynoszą składki na ubezpieczenie społeczne?
Przychód a dochód – czym się różnią?
Wzory CV
NIP – Ile cyfr? Kto nadaje? Gdzie znaleźć swój NIP?
CV naukowe – jak napisać życiorys naukowy?
Szablony CV
Kompetencje kluczowe – jakie kompetencje są kluczowe według Rady UE?
ATS system do rekrutacji – czym jest?
Przykładowe CV
Headhunter – kto to? Czym się zajmuje? Ile zarabia?
Etyka zawodowa co to? Poznaj podstawowe zasady etyki zawodowej
Życiorys – jak napisać życiorys i jak wygląda wzór życiorysu?
FGŚP, czyli Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 2023 – co to? Kto opłaca?
Jakie osiągnięcia w CV? Jak je wpisać? 
Elementy CV – jaka jest odpowiednia budowa CV?
Badania medycyny pracy – jakie badania do pracy? Kiedy trzeba wykonać badania lekarskie do pracy?
Jak poprosić o podwyżkę? Rozmowa o podwyżkę + argumenty do podwyżki
Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi? 20 czy 26 dni urlopu? Urlop wypoczynkowy 2023