ubezpieczenie społeczne

Każdego miesiąca z Twojej pensji wpływa do ZUS-u pewna część zarobków. Nie jest to żaden wymysł XXI wieku – obowiązek ubezpieczenia społecznego dotyczy każdego płatnika składek. Czy faktycznie Cię to zabezpiecza i czy będziesz mieć coś z tego w przyszłości? Sprawdź, co to jest ubezpieczenie społeczne oraz jakie są rodzaje ubezpieczeń społecznych w Polsce?

Ubezpieczenie społeczne 2023 – spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Ubezpieczenie społeczne co to? Ubezpieczenie społeczne – definicja

Co to jest ubezpieczenie społeczne? To system świadczeń finansowych gwarantowanych przez państwo. Ma stanowić zabezpieczenie w razie wystąpienia konkretnych sytuacji losowych wskazanych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, takich jak: choroba, ciąża, starość czy kalectwo.

Ubezpieczenia społeczne są obowiązkowe dla wszystkich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Co oznacza, że gdy tylko podejmiesz zatrudnienie pracodawca automatycznie będzie odprowadzał składki z Twojej pensji. Obowiązek ubezpieczenia społecznego spoczywa także na przedsiębiorcach oraz częściowo na osobach zatrudnionych na umowie zlecenie.

W Polsce funkcjonują dwie instytucje odpowiedzialne za zarządzanie systemem ubezpieczeń, są to:

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – stanowi podstawowy organ zarządzający systemem powszechnych ubezpieczeń społecznych;
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) – stanowi organ zarządzający systemem ubezpieczeń społecznych obejmujących rolników oraz członków ich rodzin.

Ubezpieczenie społeczne co obejmuje?

Ubezpieczenia społeczne obejmują:

 • ubezpieczenie emerytalne – gdy osiągniesz wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), z tego ubezpieczenia otrzymasz emeryturę;
 • ubezpieczenie rentowe – w przypadku utraty niezdolności do pracy, ubezpieczenie rentowe uprawnia do renty z tego tytułu;
 • ubezpieczenie chorobowe – uprawnia do korzystania z zasiłku chorobowego (w przypadku choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim), macierzyńskiego (po urodzeniu dziecka), opiekuńczego (za czas opieki nad dzieckiem);
 • ubezpieczenie wypadkowe – z ubezpieczenia wypadkowego otrzymasz zasiłek chorobowy, odszkodowanie lub rentę, gdy Twoja niezdolność do pracy wyniknie z choroby zawodowej lub wypadku przy pracy.

W zależności od Twojej sytuacji zawodowej lub społecznej ubezpieczenia społeczne mogą być obowiązkowe lub dobrowolne.

Umowa zlecenie a umowa o pracę – czym się różni umowa zlecenie od umowy o pracę?

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Kto podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego?

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne jeśli jesteś pracownikiemObowiązkowe ubezpieczenia społeczne, gdy pracujesz na podstawie umowy zlecenieObowiązkowe ubezpieczenia społeczne, gdy prowadzisz pozarolniczą działalność lub ją współprowadzisz
EmerytalneEmerytalneEmerytalne
RentoweRentoweRentowe
WypadkoweWypadkoweWypadkowe
Chorobowe

W przypadku osób pracujących na podstawie umowy zlecenia oraz prowadzących (lub współprowadzących) działalność pozarolniczą – ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

Ważne! Jeśli pracujesz na podstawie umowy o dzieło ubezpieczenia społeczne nie obejmują Cię. 

W takiej sytuacji możesz dobrowolnie przystąpić do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych

 • jeśli masz ubezpieczenie emerytalne i rentowe obejmuje Cię także ubezpieczenie wypadkowe;
 • dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przysługuje Ci tylko wtedy, gdy ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dla Ciebie obowiązkowe.
obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Dobrowolne ubezpieczenia społeczne

Nie podlegasz obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym? Możesz zdecydować się na dobrowolne ubezpieczenie społeczne. Taka możliwość jest przewidziana, jeśli:

 • mieszkasz w Polsce;
 • nie mieszkasz w Polsce, ale byłeś kiedyś objęty obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym;
 • nie mieszkasz w Polsce, ale korzystałeś z tzw. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Dobrowolne ubezpieczenie społeczne sprawdzi się w przypadku, gdy pozostajesz na bezrobociu lub pracujesz na podstawie umowy o dzieło. 

Zobacz: najważniejsze skutki bezrobocia

Jak ubiegać się o dobrowolne ubezpieczenie społeczne? Wystarczy do ZUS-u złożyć wniosek ZUS ZUA. 

Składki na ubezpieczenie społeczne 2023

Składki na ubezpieczenie społeczne są obowiązkowe zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Odciąga się je od pensji brutto przysługującej każdemu zatrudnionemu, a także częściowo z własnej kieszeni pracodawcy.

Składka społeczna odprowadzana od wynagrodzenia pracownika wynosi odpowiednio:

 • 9,76 proc. podstawy wymiaru – na ubezpieczenie emerytalne;
 • 1,5 proc. podstawy wymiaru – na ubezpieczenie rentowe;
 • 2,45 proc. podstawy wymiaru – na ubezpieczenie chorobowe.

Zastanawiasz się, kto płaci wypadkowe? Składkę na ubezpieczenie wypadkowe w całości finansuje Twój pracodawca.

Składki ubezpieczenia społecznego opłacane przez pracodawcę wynoszą:

 • 9,76 proc. podstawy wymiaru – na ubezpieczenie emerytalne;
 • 6,5 proc. podstawy wymiaru – na ubezpieczenie rentowe;
 • 1,67 proc. podstawy wymiaru – na ubezpieczenie wypadkowe.

Warto wiedzieć, że składki społeczne na ubezpieczenie wypadkowe są różne dla różnych płatników. Ich wysokość jest bowiem ustalana na podstawie poziomu zagrożeń zawodowych i ich skutków.

składki na ubezpieczenie społeczne

To również Cię zainteresuje: Ubezpieczenie zdrowotne 2023 – ile wynosi składka zdrowotna?

Ubezpieczenie społeczne ZUS a działalność gospodarcza

ubezpieczenie społeczne ZUS

Prowadzisz działalność gospodarczą? W takim wypadku jesteś zobowiązany do samodzielnego opłacania swoich składek na ubezpieczenie społeczne:

 • w ZUS-ie – w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • w KRUS-ie – w przypadku prowadzenia działalności rolniczej.

Obowiązek ten spoczywa na Tobie od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności aż do dnia jej zakończenia (z wyłączeniem okresu, w którym była zawieszona).

Ile wynoszą składki na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność?

 • 19,52 proc. podstawy wymiaru – na ubezpieczenie emerytalne
 • 8 proc. podstawy wymiaru – na ubezpieczenie rentowe
 • 1,67 proc. podstawy wymiaru – na ubezpieczenie wypadkowe.

Ubezpieczenie społeczne składki – ulgi dla przedsiębiorców

 1. Ulga na start – zwalnia Cię z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) przez sześć pełnych miesięcy od rozpoczęcia działalności. Korzystanie z ulgi oznacza, że nie odkładasz w tym czasie na emeryturę lub rentę, a także nie przysługują Ci świadczenia w razie choroby lub wypadku.
 2. Składki od preferencyjnej podstawy przez 24 miesiące – upoważniają Cię do opłacania składek od zadeklarowanej przez Ciebie kwoty, jednak nie niższej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. W tym przypadku jesteś ubezpieczony (poza ubezpieczeniem chorobowym, które jest dobrowolne).
 3. Mały ZUS Plus – oznacza niższe składki na ubezpieczenia społeczne (proporcjonalne do dochodu) dla najmniejszych przedsiębiorców, których przychód roczny nie przekroczył 120 tys. złotych).

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat prawa pracy? Sprawdź:

Umowa zlecenie a emerytura – czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury i stażu pracy?
Badania medycyny pracy – jakie badania do pracy? Kiedy trzeba wykonać badania lekarskie do pracy?
Netto brutto – brutto ile to netto? Sprawdź swoje wynagrodzenie na rękę
L4 w ciąży – jak ZUS wypłaca L4 w ciąży 2023?
Jakie są rodzaje umów o pracę? Poznaj typy umów o pracę
Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi? 20 czy 26 dni urlopu? Urlop wypoczynkowy 2023
Opieka na dziecko 2023 – ile dni opieki na dziecko przysługuje pracującym rodzicom?
Minimalna krajowa 2023. Ile wynosi najniższa krajowa netto i brutto?
Zwolnienie od psychiatry – ile można być na zwolnieniu lekarskim od psychiatry?
Umowa na okres próbny –  czy okres próbny jest płatny?
Ekwiwalent za urlop 2023 – jak wyliczyć ekwiwalent za urlop 2023?
Nadgodziny – Kodeks pracy: ile płatne są nadgodziny?
Aneks do umowy – jak napisać aneks do umowy o pracę? Aneks do umowy – wzór
Wynagrodzenie zasadnicze – co to jest wynagrodzenie zasadnicze?
Praca w warunkach szkodliwych – jakie zawody są uważane za szkodliwe?