jak zostać strażakiem i ile zarabia strażak

Praca w straży wiąże się z dużym ryzykiem. To nie tylko gaszenie pożarów, ale też udzielanie pierwszej pomocy i ratowanie życia poszkodowanych w różnego rodzaju zdarzeniach, do których zostaje wezwana straż pożarna. Strażacy niemalże każdego dnia prowadzą akcje ratunkowe podczas wypadków komunikacyjnych, katastrof budowlanych i sytuacji związanych z wyciekiem niebezpiecznych substancji chemicznych. Zanim zdecydujesz się na dołączenie do OSP lub PSP, dowiedz się, na czym polega praca strażaka i ile zarabia strażak. Przemyśl dokładnie czy jesteś gotowy na takie ryzyko. 

Państwowa Straż Pożarna – dowiedz się:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Czym zajmuje się funkcjonariusz straży pożarnej?

Wiele osób zapomina, że praca strażaka nie polega jedynie na gaszeniu pożarów. Mają oni znacznie szerszy zakres obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa. Oto część z nich:

 • zabezpieczanie miejsc wypadków komunikacyjnych;
 • lokalizowanie oraz gaszenie pożarów;
 • lokalizowanie i eliminowanie sytuacji potencjalnie stwarzających zagrożenie pożarowe;
 • przeprowadzanie ewakuacji z obszarów zagrożonych pożarem;
 • przyjmowanie zgłoszeń;
 • konserwacja sprzętu i utrzymanie porządku w remizie;
 • likwidacja gniazd owadów;
 • uszczelnianie wycieków ze zbiorników oraz cystern;
 • zabezpieczanie i pomoc w organizacji imprez masowych.

Zobacz przykładowy życiorys do straży pożarnej:

Strażak zawód – specjalizacje

W zawodzie strażaka, tak jak w wielu innych, można wyróżnić specjalizacje. W tym przypadku jest to:

 • ratownik wysokościowy – pracuje na dużych wysokościach, jak skały, kanały, kominy i dachy, dzięki swoim umiejętnościom potrafi docierać w bardzo nietypowe miejsca;
 • specjalista techniczny – rzucany jest na pierwszą linię walki o życie poszkodowanych w wypadkach i katastrofach budowlanych. Posługuje się specjalistycznym sprzętem umożliwiającym przebijanie ścian oraz rozcinanie wraków, docierając tym samym do ludzi;
 • ratownik wodny – osoba o takiej specjalizacji walczy o życie ludzi na terenach zalewowych dotkniętych katastrofą naturalną lub na akwenach, prowadząc podwodne poszukiwania i akcje ratownicze polegające np. na wyciąganiu ludzi z wody;
 • specjalista chemiczno-ekologiczny – wyjeżdza na akcje, gdzie ma się do czynienia ze żrącymi lub zakaźnymi substancjami chemicznymi.

Praca strażak – warunki

Praca strażaka jest niezwykle wyczerpująca zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Jeśli decydujesz się na taką ścieżkę rozwoju zawodowego, musisz wiedzieć, że przyjdzie Ci pracować w naprawdę niebezpiecznych i trudnych warunkach – ogień, niepewne konstrukcje budynków, szkodliwe substancje chemiczne oraz presja w walce o mienie i życie ludzkie. W tej pracy musisz wykazać się odpornością na stres, umiejętnością pracy zespołowej oraz szybkim, analitycznym myśleniem. Twoje cechy osobowości zostaną zweryfikowane już na etapie procesu rekrutacyjnego.

strażak zarobki

Jak zostać strażakiem PSP?

Choć w tym zawodzie nie jest konieczne ukończenie studiów, to jeśli chcesz pracować jako strażak, musisz spełnić warunki wymienione w art. 28.1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej tzn.:

 • nie możesz być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • musisz w pełni korzystać z praw publicznych;
 • musisz posiadać co najmniej wykształcenie średnie;
 • musisz być zdolny zarówno fizycznie, jak i psychicznie do pełnienia służby.

Do pracy w Państwowej Straży Pożarnej prowadzą dwie ścieżki: służba przygotowawcza lub służba kandydacka.

Wymagania do straży pożarnej – służba przygotowawcza

W przypadku służby przygotowawczej możesz zostać strażakiem poprzez otwarty nabór do PSP. Informacje na temat aktualnie prowadzonych naborów dostępne są na stronach poszczególnych jednostek organizacyjnych PSP, między innymi: Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. 

Jak przebiega nabór do straży pożarnej?

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 • ocenę złożonych dokumentów;
 • test sprawności fizycznej (zanim do niego przystąpisz, musisz dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych);
 • rozmowę kwalifikacyjną;
 • ustalenie zdolności fizycznej oraz psychicznej niezbędnych do pełnienia służby w PSP.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

W zależności od specjalizacji, w których często wymaga się szczególnych umiejętności i predyspozycji, postępowanie może obejmować również: test wiedzy, test kompetencyjny, sprawdzian lęku wysokości lub sprawdzian pływania.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących procesu rekrutacyjnego znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej. 

Jak dostać się do PSP? Służba kandydacka

Służba kandydacka odbywa się w jednej ze szkół Państwowej Straży Pożarnej. 

Kształcenie kadr oficerskich ma miejsce w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, gdzie można uzyskać tytuł inżyniera pożarnictwa lub magistra inżyniera pożarnictwa oraz stopień służbowy młodszego Kapitana PSP. Natomiast dla aspirantów PSP dostępne są także inne trzy szkoły strażackie w Polsce:

 • Centralna Szkoła PSP w Poznaniu;
 • Centralna Szkoła PSP w Krakowie;
 • Centralna Szkoła PSP w Częstochowie.

Po ukończeniu którejś z wyżej wymienionych szkół możesz uzyskać tytuł technika pożarnictwa oraz stopień służbowy młodszego aspiranta Państwowej Straży Pożarnej.

Straż pożarna – wymagania do służby kandydackiej w szkole PSP:

 • ukończone minimum 25 lat;
 • posiadanie świadectwa dojrzałości;
 • przystąpienie do pisemnej części matury z matematyki, języka obcego i dodatkowego przedmiotu – fizyki, chemii, biologii lub informatyki.
testy do pożarnej

Weryfikacja podań i ustalenie liczby punktów rekrutacyjnych to nie wszystko, proces rekrutacyjny obejmuje również testy do straży pożarnej, egzamin z pływania oraz sprawdzian lęku wysokości. Pamiętaj, że bez odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych – nie przystąpisz do wyżej wymienionych testów sprawnościowych. 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj do naszych artykułów:

Praca na statku – jak zostać marynarzem?
Freelancer – kim jest freelancer i jak zacząć?
Urlop ojcowski 2021 – ile trwa urlop ojcowski?
Praca na pół etatu – jak wygląda zatrudnienie na pół etatu?
Jak napisać CV lekarza?
Program do pisania CV
Referencje w CV – co to są referencje?
Jak i gdzie szukać pracy?

Jak zostać strażakiem OSP?

Jak wstąpić do OSP? W tym przypadku sprawa jest nieco prostsza. Musisz spełnić poniższe warunki:

 • ukończyć 18 lat;
 • wypełnić deklarację wstąpienia i następnie złożyć ją do lokalnej jednostki OSP (pismo do straży pożarnej wzór);
 • odbyć okres kandydacki (w trakcie jego trwania zapoznasz się ze specyfiką jednostki OSP, wyposażeniem, dowiesz się jak obsługiwać i konserwować podstawowy sprzęt pożarniczy);
 • uzyskać pozytywną opinię członków zarządu jednostki;
 • złożyć ślubowanie;
 • zaliczyć szkolenie pożarnicze.

Ile zarabia strażak PSP i OSP?

Naturalnym wydaje się, że to ile zarabia strażak zależy od odpowiedzialności i ryzyka, które zmuszony jest podejmować. Można zaobserwować znaczną dysproporcję pomiędzy zarobkami zawodowego strażaka, a tym ile zarabia strażak OSP. W pierwszym przypadku pensja jest ustalana z góry i wraz z upływem lat zostaje podniesiona w zależności od różnych czynników. Z kolei w Ochotniczej Straży Pożarnej obowiązuje stawka godzinowa ustalana według budżetu gminy. Obejmuje ona jedynie czas spędzony na akcji, zatem jeśli danego dnia nic się nie dzieje – strażak OSP nic nie zarobi. Warto jednak pamiętać, że ekwiwalent za ochotniczą służbę strażacką jest zwolniony z podatku dochodowego.

Sprawdź także: Najlepiej płatne zawody w Polsce

podanie do PSP

Wpływ na to ile zarabia strażak PSP, ma stanowisko oraz staż pracy. Do kwoty podstawowej doliczane są także premie i dodatki. Wraz z wysługą lat i wzrostem rangi – wynagrodzenie miesięczne także się zwiększa. W ciągu dwóch pierwszych lat o 2% każdego roku, a z każdym następnym rokiem o 1%. Tym sposobem po 35 latach służby Twoja wypłata może zostać podniesiona do +35%. To jednak nie wszystko, ponieważ zarobki zawodowego strażaka zależą też od pracy w niebezpiecznych warunkach. Wyróżnia się 4 poziomy zagrożenia, które są dodatkowo wynagradzane:

 • 5% podstawy za stopień ryzyka I;
 • 10% podstawy za stopień ryzyka II;
 • 15% podstawy za stopień ryzyka III;
 • 20% podstawy za stopień ryzyka IV.

Jakie są zarobki w straży pożarnej?

Zarobki strażaka w korpusie szeregowych na stanowisku stażysty w 2021 roku to minimum 3752 zł brutto. Z kolei Oficer Straży Pożarnej rozpoczynający służbę w komendzie, otrzyma na wstępie 5172 zł brutto. Kwota ta obejmuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za stopień służbowy i dodatek służbowy. 

Zastanawiasz się, dlaczego zarobki w OSP są niższe niż w PSP? Ponieważ za utrzymanie jednostek ochotniczych odpowiadają gminy, które często dysponują ograniczonym budżetem, przez co stawka godzinowa strażaka OSP zwykle nie przekracza 20 zł brutto. Nie jest to wysokie wynagrodzenie, dlatego strażak ochotnik pracuje najczęściej z pasji, a nie dla pieniędzy.

Ile wynosi minimalne wynagrodzenie? Odpowiadamy

Straż pożarna w Polsce – przywileje

Zawodowy strażak poza rosnącą pensją wraz z doświadczeniem, może liczyć na szereg dodatkowych przywilejów:

 • odszkodowanie na zasadach takich samych jak funkcjonariusze policji – w przypadku uszczerbku na zdrowiu lub szkody na mieniu powstałych w trakcie służby;
 • bezpłatne wyżywienie podczas ćwiczeń i długotrwałych akcji ratowniczych;
 • prawo do lokalu mieszkalnego w miejscu, gdzie odbywa służbę;
 • dodatki do uposażenia: dodatek za stopień, służbowy, motywacyjny, dodatki uzasadnione szczególnymi kwalifikacjami czy warunkami;
 • świadczenia pieniężne: nagrody jubileuszowe, zapomogi, zasiłek na zagospodarowanie, należności za podróże służbowe, świadczenia związane ze zwolnieniem ze służby, dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie zadań wykraczających poza obowiązki;
 • dodatkowy urlop wypoczynkowy.
nabór do straży pożarnej

Jakie są stopnie w straży pożarnej PSP?

Tak, jak w innych służbach mundurowych, również w Straży Pożarnej można zdobywać wyższe stopnie i realizować się na różnych szczeblach kariery zawodowej. Wyróżnia się:

 • korpus szeregowych (strażak, starszy strażak);
 • korpus podoficerów (sekcyjny, starszy sekcyjny, młodszy ogniomistrz, ogniomistrz, starszy ogniomistrz);
 • korpus aspirantów (młodszy aspirant, aspirant, starszy aspirant, aspirant sztabowy);
 • korpus oficerów (młodszy kapitan, kapitan, starszy kapitan, młodszy brygadier, brygadier, starszy brygadier, nadbrygadier, generał brygadier).

Strażak praca – gdzie szukać zatrudnienia?

Informacje o naborach do służby przygotowawczej znajdziesz na stronach poszczególnych jednostek PSP. W przypadku służby kandydackiej – absolwent strażackiej szkoły kierowany jest przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do pracy w jednej z jednostek organizacyjnych PSP w Polsce.

W Biuletynie Informacji Publicznej KPRM oraz BIP Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej znajdziesz oferty pracy związane przede wszystkim z pracą biurową w poszczególnych jednostkach np. jako inspektor w Gabinecie Komendanta Głównego czy główny specjalista w biurze informatyki. 

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Jak się dostać do straży pożarnej? List motywacyjny i życiorys do PSP

Sposób rekrutacji podobnie jak w przypadku innych służb mundurowych, jest dość unikatowy. Raczej nie będziesz potrzebował do tego CV czy listu motywacyjnego, chyba że ubiegasz się o stanowisko specjalisty lub inspektora w jednym z biur straży pożarnej – w takim przypadku profesjonalne dokumenty aplikacyjne to podstawa. Poniżej znajdziesz wskazówki, dzięki którym stworzysz życiorys zgodny z aktualnymi wymogami, a tym samym zwiększysz swoje szanse na zatrudnienie. 

 1. Treść dokumentów aplikacyjnych dopasuj do oferty pracy – przeczytaj dokładnie ogłoszenie, a następnie opisz te kwalifikacje i doświadczenia, które odpowiadają na wymagania w nim zawarte. Zwracaj uwagę na słowa kluczowe, dzięki nim pracodawca odniesie wrażenie, że jesteś idealnym kandydatem na to stanowisko. 
 2. Życiorys zacznij od podsumowania zawodowego – podsumowanie zawodowe, inaczej cel zawodowy, to krótki opis Twojego doświadczenia, najważniejszych  umiejętności i predyspozycji. Umieszczony na początku CV, od razu przyciągnie uwagę rekrutera i pozwoli Ci się wyróżnić na tle pozostałych kandydatów.
 3. Szczegółowo opisz swoje doświadczenie – zawsze wymieniaj zakres obowiązków, które wykonywałeś w poszczególnych miejscach pracy. Sekcja “doświadczenie” to również miejsce, aby pochwalić się szczególnymi osiągnięciami zawodowymi.
 4. Wymieniaj umiejętności bazując na konkretach – staraj się unikać utartych sformułowań, których każdy może użyć w swoim CV. Znacznie lepiej postrzegane są szczegółowe informacje np. znajomość konkretnych programów.
 5. List motywacyjny ma przekonać pracodawcę do zatrudnienia właśnie Ciebie – list motywacyjny nie powinien być zbyt długi, ale treściwy i konkretny. Nie przepisuj wszystkiego z CV – poszczególne informacje w nim zawarte, staraj się raczej popierać przykładami z życia zawodowego. Pokaż pracodawcy, co zyska, jeśli Cię zatrudni. 
 6. Wygląd i przejrzystość dokumentów aplikacyjnych są bardzo ważne – literówki, błędy językowe i ortograficzne nie będą dobrze postrzegane, podobnie, jak mało czytelna czcionka, dlatego zadbaj o estetykę CV i listu, tak aby pracodawca chętnie się z nimi zapoznał.

Przykładowe CV
Sprawdź inne przykładowe wzory CV

Znajdź wymarzoną pracę z Ciekawym CV:

Karta MultiSport – co to jest karta MultiSport i jak ją zdobyć?
List motywacyjny pracownik socjalny – stwórz CV pracownika socjalnego
CV recepcjonistka/ recepcjonista – jak wygląda praca recepcjonistki?
CV psycholog – Jak stworzyć list motywacyjny i profesjonalne CV psychologa?
Urlop macierzyński 2021 – ile trwa urlop macierzyński?
Jakie studia wybrać? Najbardziej przyszłościowe kierunki studiów
Jak stworzyć profesjonalne CV dla elektryka?
Praca dla nieletnich – Zobacz 11 przykładów prac dla nieletnich
Przebranżowienie i przekwalifikowanie
Obsługa komputera – jak opisać znajomość programów w CV?