wniosek o mieszkanie socjalne

Mieszkanie socjalne przysługuje osobom ubogim i bezdomnym. To forma pomocy państwa, która ma na celu zapewnienie dachu nad głową osobom, których nie stać na samodzielny wynajem lub kupno mieszkania. Ilość chętnych jest duża, co przekłada się na dłuższy czas oczekiwania, dodatkowo każda osoba, która chce ubiegać się o takie lokum, musi spełnić ściśle określone warunki. Sprawdź, czy możesz starać się o taką formę wsparcia, jakie dokumenty musisz przygotować i jak napisać podanie o mieszkanie socjalne?

Wniosek o mieszkanie socjalne – dowiedz się:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Komu przysługuje mieszkanie socjalne?

Lokale socjalne to własność gminy. Przyznawane są w ramach pomocy socjalnej osobom najgorzej sytuowanym, które mimo wszystko posiadają minimalne źródło utrzymania pozwalające regulować czynsz. O mieszkanie socjalne mogą ubiegać się także osoby wyeksmitowane z dotychczasowego miejsca zamieszkania, wobec których sąd orzekł takie uprawnienie.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc złożyć pismo o mieszkanie socjalne?

Osoba, która chce złożyć wniosek o przyznanie mieszkania socjalnego, nie może mieć żadnego tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego. Oznacza to, że nie może posiadać spółdzielskiego lokatorskiego czy też własnościowego prawa do lokalu, a także nie może być najemcą mieszkania komunalnego lub innego socjalnego. Dotyczy to:

 • kobiet w ciąży;
 • obłożnie chorych;
 • niepełnosprawnego małoletniego oraz opiekuna wspólnie z nim zamieszkującego;
 • bezrobotnych;
 • emerytów i rencistów korzystających ze świadczeń pomocy społecznej;
 • ubezwłasnowolnionego małoletniego i opiekuna, który z nim zamieszkuje;
 • osób, które spełniają przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały.

Inną istotną kwestią jest spełnienie kryterium dochodowego, które określone jest w uchwale konkretnej gminy. Wiele z nich zakłada kwotę o równowartości najniższej emerytury, czyli 1066,24 zł netto w gospodarstwach jednoosobowych i 70% najniższej emerytury na 1 osobę w gospodarstwach wieloosobowych. 

Jak napisać wniosek o mieszkanie socjalne?

Wniosek na mieszkanie socjalne jest pismem formalnym, dlatego powinien zawierać poszczególne elementy, takie jak:

 • miejscowość i data;
 • dane kontaktowe nadawcy;
 • dane odbiorcy (nazwa organu);
 • nagłówek;
 • prośbę o przyznanie mieszkania socjalnego;
 • uzasadnienie swojej prośby;
 • czytelny podpis.

Istotne jest również zachowanie odpowiedniej struktury i formy, a także stylu wypowiedzi. Jeśli chcesz oszczędzić nieco czasu, wybierz gotowy wzór podania o mieszkanie socjalne, wypełnij wniosek i złóż we właściwym urzędzie miasta lub gminy. 

Gdzie złożyć wniosek o mieszkanie socjalne?

O mieszkanie socjalne można wnioskować na dwa sposoby. Jeśli prawo do lokalu zostało Ci przyznane przez sąd, wówczas wyrok zostaje dostarczony do odpowiedniego wydziału w urzędzie gminy lub miasta. W sytuacji, gdy starasz się o wsparcie z powodu złej sytuacji życiowej, pobierz stosowny wniosek z urzędu miasta lub gminy. Do wniosku należy dołączyć szereg dokumentów w zależności od wymagań stawianych przez gminę. Może to być zaświadczenie o dochodach, zaświadczenie od zarządcy budynku, w którym przebywa wnioskodawca odnośnie zameldowania. Niekiedy wymaga się także odpisów aktów stanu cywilnego lub wyników badań, gdy trudna sytuacja związana jest z problemami zdrowotnymi. 

jak złożyć wniosek o mieszkanie socjalne

Zajrzyj też do naszych poradników:

Co to jest CV?
Najlepiej płatne zawody w Polsce
Jak i gdzie szukać pracy?
Zwroty grzecznościowe w mailu
CV studenta – jak napisać pierwsze CV?
Szablony CV
Gotowe wzory CV
Przykładowe CV

Jak napisać wniosek o mieszkanie socjalne – wzór:

……………………………………………
(miejscowość i data)

………………………………………..…..……..
(imię i nazwisko)

tel. …………………………………..…………

e-mail …………………………………………..

………………………………..…………..

………………………………..…………..
(nazwa organu)

Podanie o mieszkanie socjalne

Zwracam się z prośbą o przydział lokalu socjalnego z zasobu mieszkaniowego gminy ……………………………………….. .

Wniosek swój uzasadniam następującą sytuacją mieszkaniową:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………

 

………………………………

(podpis wnioskodawcy)

Załączniki:

1.
2.
3.
4.

Mieszkanie socjalne – opłaty

Warunki panujące zazwyczaj w lokalach socjalnych mogą nie być najlepsze. Prawo zezwala na obniżenie standardów takiego lokalu, dlatego można spodziewać się łazienki umieszczonej na korytarzu lub podwórku czy niewielkiego metrażu. Jednak niższy standard wpływa na znacznie niższe opłaty, zależne od stawek obowiązujących w danej gminie. Zakłada się, że czynsz za lokal socjalny nie może wynosić więcej niż 50% stawki za najtańsze lokale komunalne. Warto też zaznaczyć, że w przypadku takiego mieszkania nie pobiera się kaucji, która stała się standardem przy podpisywaniu innych umów najmu. 

mieszkanie socjalne wniosek

Mieszkanie socjalne a mieszkanie komunalne – czym się różnią?

Mieszkanie socjalne często mylone jest z komunalnym. Mimo że każde z nich wchodzi w skład zasobu gminnego, to mieszkania socjalne traktowane są jako pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej i cechują się niższym standardem oraz niewielkimi opłatami. Z kolei najem mieszkań komunalnych wygląda podobnie jak ten na wolnym rynku, z tą różnicą, że ich właścicielem jest gmina. Mieszkania komunalne to rozwiązania dla osób, które mogą pozwolić sobie na standardowy wynajem lokalu, ale nie stać ich na kupno mieszkania.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Chcesz dowiedzieć się więcej o rekrutacji? Sprawdź:

Referencje w CV – co to są referencje?
Kosiniakowe – co przysługuje kobiecie w ciąży bez pracy? + wzór wniosku
Staż z urzędu pracy – jak wygląda staż?
List motywacyjny bez doświadczenia zawodowego
Awans zawodowy nauczyciela – jakie są stopnie nauczycielskie?
Praca na statku – jak zostać marynarzem?
Karta MultiSport – co to jest karta MultiSport i jak ją zdobyć?
Freelancer – kim jest freelancer i jak zacząć?
Urlop ojcowski 2023 – ile trwa urlop ojcowski?
Urlop macierzyński 2023 – ile trwa urlop macierzyński?