stopnie awansu nauczyciela

W każdym zawodzie występuje określona ścieżka rozwoju. Awans nauczycieli wprowadzono w 2000 roku. Został ściśle uregulowany w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego. Chcesz dowiedzieć się, jak wygląda ścieżka awansu zawodowego nauczyciela? Przeczytaj nasz artykuł.

Awans zawodowy nauczyciela – spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Ścieżka zawodowa nauczyciela 

Praca nauczyciela wiąże się z dużą odpowiedzialnością, wymaga zaangażowania, empatii i ogromnej cierpliwości. Nauczyciel to osoba, która ma stanowić wzór dla swoich uczniów, a jednocześnie wspierać ich i pomagać. W tym zawodzie liczy się nie tylko wiedza, ale także wyznawane wartości, które kształtują postawy uczniów, szczególnie w czasie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Zebrane przez dzieci w tym czasie doświadczenia mają wpływ na kolejne lata nauki, a niekiedy również na przyszłą karierę zawodową. Nauczyciele poświęcają bardzo dużo czasu swoich wychowankom, przekazują im wiedzę, ale także występują w roli pierwszych opiekunów. 

Nauczycielem może być osoba, która posiada wykształcenie wyższe z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli, przestrzega zasad moralnych i spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu. Jeśli spełniasz powyższe wymagania, poświęcasz się swojej pracy i masz odpowiednie podejście do dzieci- z pewnością odniesiesz sukces w tym zawodzie. Musisz wiedzieć, że samo wykonywanie powierzonych Ci obowiązków nie wystarczy, aby uzyskać awans nauczyciela. Jeśli chcesz osiągać kolejne stopnie nauczyciela, musisz nieustannie podnosić swoje kwalifikacje.

nauczyciel mianowany

Jakie są stopnie awansu zawodowego nauczyciela

Ścieżka rozwoju zawodowego nauczyciela jest ściśle określona. Ciągłe podnoszenie kwalifikacji przedstawicieli tego zawodu ma przede wszystkim przyczynić się do wzrostu jakości funkcjonowania placówek oświatowych, a także podwyższać poziom rozwoju osobistego nauczycieli. Można wyróżnić 4 stopnie awansu nauczyciela:

 1. Stażysta nauczyciel,
 2. Nauczyciel kontraktowy,
 3. Nauczyciel mianowany,
 4. Nauczyciel dyplomowany.

Osiąganie kolejnych poziomów wiąże się z podejmowaniem działań określonych w Karcie Nauczyciela oraz w innych aktach prawnych. Bez spełnienia jasno sprecyzowanych warunków poszczególne awanse zawodowe nauczycieli nie są możliwe do osiągnięcia. 

Stwórz profesjonalne CV nauczyciela

Awans zawodowy nauczyciela 2019 – zmiany

W 2019 roku zaczęła obowiązywać nowelizacja Karta Nauczyciela, a wraz z nią nowe przepisy, które nie tylko wprowadziły podwyżki i dodatki za wychowawstwo, ale znacząco zmieniły ogólne zasady awansu nauczycieli.

We wrześniu 2018 roku wydłużono awans nauczycieli z 10 do 15 lat, z czego 2 lata miał trwać staż początkującego nauczyciela. Takie rozwiązanie zakładało pokrycie podwyżek, które zaplanowano od stycznia 2019 roku. Zaproponowane zmiany wywołały jednak sprzeciw wśród nauczycieli i były też jedną z przyczyn strajku ogłoszonego w kwietniu 2019 roku. W związku z protestem rząd postanowił wycofać się z niekorzystnych rozwiązań i znowelizować Kartę Nauczyciela, która od 2019 roku zawiera postanowienia wypracowane pomiędzy przedstawicielami środowiska nauczycielskiego a rządem.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Jakie zmiany w awansie zawodowym nauczycieli 2019?

Zgodnie z ustaleniami, staż nauczycielski został skrócony do dziewięciu miesięcy. Aby uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego nie trzeba już zdawać egzaminu, a jedynie odbyć rozmowę przeprowadzoną przez komisję kwalifikacyjną. Dodatkowo skróceniu do dwóch lat uległ czas pracy w szkole wymagany do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego.

Od 2019 roku rozwój zawodowy nauczyciela został skrócony. Ile trwa staż nauczyciela?

 • Nauczyciel stażysta – nauczycielem stażystą zostajesz, gdy tylko podejmiesz stosunek pracy, nie ma innej drogi awansu niż ukończenie stażu z wynikiem pozytywnym;
 • staż na nauczyciela kontraktowego – aby zostać nauczycielem kontraktowym musisz odbyć 9-miesięczny staż;
 • staż na nauczyciela mianowanego – aby zostać nauczycielem mianowanym musisz posiadać 2 lata i 9 miesięcy stażu jako nauczyciel kontraktowy;
 • awans na nauczyciela dyplomowanego – staż na nauczyciela dyplomowanego również wynosi 2 lata i 9 miesięcy.

Jeszcze jedna ważna informacja  jeśli osiągniesz najwyższy stopień awansu, czyli tytuł nauczyciela dyplomowanego, nie masz już możliwości systemowego podnoszenia kwalifikacji. Co w sytuacji, gdy zdecydujesz się samodzielnie poszerzać wiedzę i umiejętności, biorąc udział w kursach i szkoleniach? Poza rozwojem osobistym tak naprawdę nic się nie zmieni, ponieważ nie możesz ubiegać się o dodatkową podwyżkę wynagrodzenia.

Zaplanowanie kariery zawodowej jako nauczyciel nie jest trudne. Na początku zostanie Ci przydzielony opiekun stażu, który ułatwi wdrożenie się w codzienne zadania, a także udzieli wszystkich niezbędnych informacji odnośnie awansu zawodowego.

Jak wygląda awans zawodowy nauczyciela stażysty?

Każdy nauczyciel rozpoczynający swoją karierę zawodową, który podjął pracę tuż po ukończeniu studiów, otrzymuje tytuł nauczyciela stażysty. Taki staż trwa 9 miesięcy i najczęściej rozpoczyna się wraz z początkiem roku szkolnego, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Nauczyciel stażysta nie musi składać żadnego wniosku, ponieważ nie ma innej możliwości rozpoczęcia pracy, jak odbycie stażu. To okres pozwalający wdrożyć się do pracy z uczniami i przekonać się, czy praca z dziećmi lub z młodzieżą faktycznie jest Twoją pasją oraz czy potrafisz odpowiednio przekazywać wiedzę. Każda początkująca osoba ma przydzielonego opiekuna stażu, do którego może się zwracać w razie jakichkolwiek pytań. 

Nauczyciel stażysta zobowiązany jest do przygotowania programu rozwoju zawodowego, który musi przedstawić dyrektorowi szkoły. Nie istnieje gotowy wzór lub schemat takiego dokumentu, każda osoba musi przygotować go samodzielnie lub z pomocą dyrektora szkoły, opiekuna czy innej osoby. Awans nauczyciela stażysty zależny jest od tego, czy po upłynięciu czasu stażu, wykaże że właściwie go zrealizował. To jedyne potwierdzenie, że jest gotowy do uzyskania pierwszego stopnia awansu.

stopnie nauczycielskie

Dowiedz się więcej z naszych artykułów:

Freelancer – kim jest freelancer i jak zacząć?
Urlop ojcowski 2021 – ile trwa urlop ojcowski?
Praca na pół etatu – jak wygląda zatrudnienie na pół etatu?
CV recepcjonistka/ recepcjonista – jak wygląda praca recepcjonistki?
CV pielęgniarka – jak napisać CV i list motywacyjny pielęgniarki?
Urlop macierzyński 2021 – ile trwa urlop macierzyński?
Jak napisać CV managera? Przykładowe CV na stanowisko kierownicze
Najniższa krajowa 2021 – ile wynosi minimalne wynagrodzenie?

Jak wygląda awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego?

Nauczyciel kontraktowy to kolejny możliwy do uzyskania stopień. Należy przygotowywać się do niego  9 miesięcy, pracując jako nauczyciel stażysta. W tym okresie również przydzielony zostaje opiekun stażu, który w razie kłopotów lub pytań zawsze rozwieje wątpliwości. Jeśli nie uda Ci się przystąpić do stażu po 14 września, nie możesz do niego przystąpić do końca bieżącego roku szkolnego.

Wymagania na nauczyciela kontraktowego:

Po upływie wspomnianych wcześniej 9 miesięcy weryfikowane będą Twoje umiejętności:

 • sposób, w jaki prowadzisz lekcje;
 • realizacja wszelkich przedsięwzięć w placówce, czyli np. przedstawień, festynów, apeli czy konkursów
 • Twój stosunek do uczniów, a także do pozostałych pracowników szkoły.

Jak wygląda awans na nauczyciela mianowanego 2019?

Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego wymaga zdecydowanie więcej czasu i pracy. Staż na nauczyciela mianowanego 2019 możesz rozpocząć, jeżeli od dwóch lat pracujesz jako nauczyciel kontraktowy. Jeśli posiadasz tytuł doktora, wystarczy rok na tym stanowisku. Ile trwa staż na nauczyciela mianowanego? Jego długość to łącznie wcześniej wspomniane 2 lata i dodatkowe 9 miesięcy. Po ich upływie ocena pracy nauczyciela podzielona jest na dwa etapy i zostaje przeprowadzona nie tylko w szkole, ale także przed organem, który ją prowadzi, czyli na przykład w gminie.

Jak napisać CV i dopasować je do konkretnej oferty pracy?

Nauczyciel mianowany – wymagania

Przez pierwsze dwa lata powinieneś dokładnie zaplanować, jak będzie wyglądał Twój rozwój, jakimi metodami będziesz się posługiwał i co zrobisz, aby poprawić poziom nauczania. Skuteczność prowadzonych działań w określonym czasie zostanie oceniona przez szkołę, a następnie na Twój wniosek zostanie wszczęte postępowanie administracyjne. Za prowadzenie tego postępowania odpowiada komisja organizacyjna, powołana przez organ prowadzący szkołę. To nie wszystko, ponieważ w ramach postępowania, zobowiązany jesteś także do przystąpienia do egzaminu. Jedynie pozytywny wynik da Ci przepustkę do kolejnego stopnia awansu.

nauczyciel dyplomowany

Ile trwa staż na nauczyciela dyplomowanego?

Staż na nauczyciela dyplomowanego może rozpocząć się po 2 latach i 9 miesiącach od uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Jeśli posiadasz co najmniej stopień naukowy doktora, możesz ubiegać się o awans po roku i 9 miesiącach. Sam sposób oceny pracy nauczyciela również przebiega dwuetapowo. Szkoła ocenia całościowy dorobek i staż nauczyciela, z kolei specjalna komisja powołana przez organ prowadzący szkołę weryfikuje wszystkie umiejętności kandydata starającego się o najwyższy stopień awansu.

W przypadku negatywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciela ponowna ocena może zostać dokonana po odbyciu jednego dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy, do którego można przystąpić na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły.

Co w przypadku przerwania stażu nauczyciela?

Jeżeli staż został przerwany wskutek nieobecności nauczyciela spowodowanej chorobą, zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy trwającego nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, to czas trwania stażu zostaje przedłużony o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok, nauczyciel zobowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

Stopnie nauczycielskie – zarobki

Wysokość wynagrodzenia zależna jest od stopnia awansu. Jak kształtują się zarobki nauczyciela w 2021 roku? Poniżej prezentujemy dokładne kwoty brutto:

 • nauczyciel stażysta – 2949 złotych;
 • nauczyciel kontraktowy – 3034 złote;
 • nauczyciel mianowany – 3445 złotych;
 • nauczyciel dyplomowany – 4046 złotych.

Poza stopniem awansu, na zarobki nauczyciela wpływają także zdobyte dodatkowe kwalifikacje, wymiar obowiązkowych zajęć oraz wychowawstwo.

Najlepiej płatne zawody w Polsce – sprawdź!

Jakie dodatki przysługują nauczycielom?

Tak jak w każdym sektorze budżetowym, wynagrodzenie zasadnicze to jedynie część zarobków nauczyciela. Mogą oni liczyć na wiele dodatków, które podnoszą miesięczny dochód.

rozwój zawodowy nauczyciela
 • Dodatek za wysługę lat – wynosi 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, przy czym nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego;
 • dodatek z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych warunkach – za trudne warunki uznaje się pracę w terenie lub z trudną młodzieżą, z kolei uciążliwe warunki wynikają z pracy z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym lub zaburzeniami psychicznymi. Wynagrodzenie za tego typu pracę zależy od regulaminów obowiązujących w danej placówce, dlatego będzie różnić się w poszczególnych szkołach;
 • dodatek za wychowawstwo – minimalna kwota takiego dodatku to 300 zł;
 • dodatek za pełnienie funkcji dyrektora lub wicedyrektora placówki – jego wysokość także różni się od rodzaju szkoły, może to być 300 zł miesięcznie, a nawet 3000 zł miesięcznie;
 • dodatek motywacyjny – przyznawany jest uznaniowo przez dyrektora szkoły, jego wysokość jest najczęściej ustalona w regulaminie wynagrodzenia placówki;
 • dodatek wiejski – przysługuje nauczycielom zatrudnionym na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców, wynosi on 10% wynagrodzenia zasadniczego.

Warto także dodać, że nauczyciel stażysta, który odbywa staż na nauczyciela kontraktowego, otrzymuje jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 1000 zł. Innymi dodatkami, na jakie mogą liczyć nauczyciele, są trzynaste pensje, nagrody jubileuszowe oraz wypłaty ze specjalnego funduszu nagród.

Praca dla nauczycieli – gdzie szukać pracy?

Liczne oferty pracy nauczyciele znajdą przede wszystkich na lokalnych stronach kuratoriów oświaty w poszczególnych województwach, ale także na popularnych portalach, jak pracuj.pl, olx, indeed oraz na stronach szkół i w mediach społecznościowych. Kandydatury bezpośrednio do szkół można składać już w marcu i kwietniu, kiedy placówki rozpoczynają rekrutację, co nie oznacza, że później już nie warto aplikować.

Podstawowym dokumentem aplikacyjnym jest odpowiednio przygotowane CV, a niekiedy także profesjonalny list motywacyjny. Pamiętaj o zachowaniu najważniejszych wymogów formalnych, takich jak zawarcie istotnych sekcji i odpowiednie ich rozmieszczenie, umieszczenie zdjęcia oraz aktualnej klauzuli CV. Bez tych elementów Twój dokument może nie zostać uwzględniony w procesie rekrutacji. Uważasz, że to czasochłonne? Nie wiesz, od czego zacząć tworzenie swojego Curriculum Vitae? Zdecyduj się na prosty w obsłudze internetowy Kreator CV. Jak to działa? Wybierz jeden z dostępnych nowoczesnych szablonów CV, zdecyduj, które sekcje chcesz dodać, aby jeszcze lepiej się zaprezentować (wymagane sekcje są zawarte w projekcie) i uzupełnij je informacjami o sobie. Nasz kreator automatycznie wygeneruje aktualną klauzulę ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz miejsce na fotografię. Ukończony dokument pobierzesz w formacie PDF, a całość zajmie jedynie kilka minut.

staż nauczycielski

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

 1. Jakie są stopnie zawodowe nauczycieli?

Wyróżnia się cztery stopnie awansu zawodowego nauczycieli. Jest to nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany.

 1. Nauczyciel mianowany a dyplomowany – czym się różnią?

Nauczyciel dyplomowany to najwyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela, aby go uzyskać, musisz przepracować 2 lata i 9 miesięcy jako nauczyciel mianowany.

 1. Nauczyciel dyplomowany po ilu latach?

Aby zostać nauczycielem dyplomowanym, należy przejść całą ścieżkę awansu zawodowego. Jest to około 10 lat obejmujące poszczególne stopnie i czas niezbędny do ich uzyskania.

 1. Ile trwa staż nauczyciela stażysty?

Staż nauczyciela stażysty trwa 9 miesięcy i najczęściej rozpoczyna się wraz z początkiem roku szkolnego. Po jego odbyciu i pozytywnej ocenie dyrektora szkoły, zyskujesz tytuł nauczyciela kontraktowego.

 1. Ile trwa staż na nauczyciela mianowanego?

Staż na nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy, chyba, że posiadasz tytuł naukowy doktora- w takiej sytuacji awans możesz uzyskać po roku i 9 miesiącach. 

 1. Jak napisać wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego?

Wniosek o rozpoczęcie stażu nauczyciela dyplomowanego powinien zachowywać wymogi formalne każdego innego pisma urzędowego. Zawrzyj w nim termin rozpoczęcia stażu oraz datę, do której przedstawisz swój plan rozwoju zawodowego. 

 1. Jak wygląda egzamin na nauczyciela dyplomowanego?

Uzyskanie tytułu nauczyciela dyplomowanego poprzedza złożenie stosownego wniosku oraz wystąpienie przed komisją ds. awansu zawodowego. Jako nauczyciel musisz dowieść przed komisją spełnienia niezbędnych wymagań opisanych w rozporządzeniu. O tym, jakie ewentualne pytania zostaną Ci zadane, decyduje wynik analiz przeprowadzonych przez komisję. Właśnie dlatego we wniosku nie zawierają wszystkich zrealizowanych w czasie stażu zadań, a jedynie te najlepsze i wyjątkowe. Najwyższy stopień uzyskasz po pozytywnym rozpatrzeniu Twoich osiągnięć oraz dorobku zawodowego.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV
 1. Ile zarabia nauczyciel na godzinę?

Wynagrodzenie nauczycieli zostało ściśle uregulowanie przez Ministra Edukacji Narodowej. Pedagog z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym w zależności od tytułu zarabia miesięcznie:

 • stażysta – 2949 zł brutto;
 • nauczyciel kontraktowy – 3034 zł brutto;
 • nauczyciel mianowany – 3445 zł brutto;
 • nauczyciel dyplomowany – 4046 zł brutto.

Zdobądź wymarzoną pracę z Ciekawym CV:

Jak napisać wypowiedzenie z pracy? Wzór wypowiedzenia umowy o pracę
CV logistyk – porady, jak napisać CV i list motywacyjny logistyka
Jak napisać CV i list motywacyjny mechanika samochodowego? Sprawdzone porady
CV dla fryzjera – jak stworzyć CV i list motywacyjny dla fryzjera
Gotowe wzory CV do wypełnienia – Zobacz 24 szablony CV do pobrania
Programista – jak zostać programistą i co robi programista?
Jak powinno wyglądać i co powinno zawierać idealne CV?
Jak napisać list motywacyjny do urzędu? – CV do urzędu
CV kierowca – Jak napisać CV dla kierowcy?
Program do pisania CV