list intencyjny

Chcesz zmienić pracę? Zaproponowano Ci już stanowisko w innej firmie, ale musisz przepracować jeszcze konkretny okres w poprzedniej? Obawiasz się, że nowy pracodawca zmieni zdanie i zostaniesz bez pracy? Nie martw się – list intencyjny może okazać się właśnie tym, czego szukasz. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na jego temat – koniecznie zapoznaj się z poniższym artykułem. Znajdziesz odpowiedź na pytanie: co to jest list intencyjny, zobaczysz list intencyjny wzór praca, a także przekonasz się, czym jest oświadczenie o współpracy wzór.

List intencyjny – spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

List intencyjny praca – czym jest list intencyjny zatrudnienie? List intencyjny co to?

Listy intencyjne to wstępne deklaracje, które sporządza się je w formie pisemnej. Mogą dotyczyć działań prawnych, gospodarczych lub handlowych, przy czym często są wykorzystywane przez pracodawców. List intencyjny jest oświadczeniem woli, które może dotyczyć jednej strony lub obu. 

Zgodnie z charakterystyką dokumentu – obejmuje chęć zawarcia umowy. Jeżeli jedna ze stron decyduje się na ten krok wysyła stosowną informację do osoby zainteresowanej, prosząc przy tym o zatwierdzenie. Może przyjąć on formę papierową lub elektroniczną. List intencyjny o współpracy zawiera czasem ustalenia, dotyczące przyszłej umowy, zakres obowiązków lub informacje o wspólnie realizowanym  projekcie. 

Pracownik, który chce zmienić pracę, często czeka aż list intencyjny deklaracja współpracy zostanie podpisany. Dopiero wtedy rezygnuje z aktualnie obejmowanej posady. Czy jednak zmienia to tak wiele? I jak powinien wyglądać list intencyjny wzór?

Zobacz nasze WZORY CV:

List intencyjny wzór współpraca pdf – jak powinien wyglądać list intencyjny praca wzór?

List intencyjny – wzór praca może przybrać różne formy. Ważne jednak, aby znalazły się w nim wszystkie potrzebne elementy. Co powinien zawierać list intencyjny wzór do pobrania

List intencyjny przykład – wymagane dane

  1. Dokładnie oznaczone strony 

W liście intencyjnym lepiej nie pozostawiać niepewności. Określ dokładnie stronę, a więc nazwę spółki lub osobę, która prowadzi daną działalność (w takiej sytuacji nazwę tej firmy także powinno się podać). Wymagany jest także adres, pod którym mieści się siedziba firmy. Aby mieć pewność, że spółka będzie poprawnie zidentyfikowana, podaj dodatkowo odpowiedni dla niej rejestr. Warto zawrzeć również inne dane, takie jak osoby, które reprezentują stronę.

  1. Informacje dotyczące współpracy

Wzór listu intencyjnego powinien zawierać datę rozpoczęcia współpracy. Zmotywuje to obie strony do utrzymania woli zawarcia umowy po upłynięciu określonego czasu.

  1. Najważniejsze decyzje w zakresie umowy

W liście intencyjnym warto uwzględnić też takie informacje, jak:

  • zakres projektu i współpracy;
  • rolę każdej ze stron;
  • wysokość wynagrodzenia;
  • datę, w której planowane jest podpisanie umowy.
list intencyjny przykład

Sprawdź również, co to jest umowa B2B

Dzięki wcześniejszemu wynegocjowaniu i spisaniu warunków obie strony mogą się odpowiednio ustosunkować do przyszłego podpisania umowy. Warto przy tym umieścić też informację o braku możliwości ponownego negocjowania zapisanych kwestii. Jest to po pierwsze wygodne, ponieważ każda ze stron ma odpowiedni czas na przygotowanie się do ustalonych warunków. Po drugie – wiąże się z oszczędnością czasu i pieniędzy. Negocjacje, zwłaszcza dotyczące poważnych kwestii zawodowych, potrafią trwać bardzo długo. 

List intencyjny – wzór

Pismo o nawiązanie współpracy wzór jest niebywale trudne do stworzenia. Wszystko zależy bowiem od konkretnej sytuacji, która zostaje tam ustalona. Można jednak wyróżnić przykładowy list intencyjny praca wzór doc.

Nawiązanie współpracy – list intencyjny wzór do pobrania

List intencyjny
pomiędzy
………………………………………………………………………………………………
(nazwa wnioskodawcy – lidera w partnerstwie, adres siedziby)
a
……………………….…………………………………………………..…………………
(nazwa partnera, adres siedziby)
oraz
………………………………………………………………………………………………
(nazwa kolejnego partnera, adres siedziby)

Powyżsi partnerzy wspólnie zwani są stronami.

Artykuł 1

  1. Strony oświadczają, że wyrażają chęć współpracy w celu realizacji projektu ……………………………………….. (nazwa projektu) w ramach ………………………………………..……………………………………….. (nazwa wydarzenia lub programu).
  2. Strony deklarują, iż podpiszą umowę partnerstwa najpóźniej w terminie ………………………………..

Artykuł 2
Umowa o zawarciu partnerstwa określi szczegółowe działania, które będą podejmowane w związku z realizacją projektu, zarządzaniem nim oraz podziałem praw i obowiązków stron. Każdy z partnerów otrzyma określony przydzielony budżet projektowy.

Artykuł 3
Niniejszy list intencyjny sporządzano w …………………………… jednobrzmiących egzemplarzach.

Wnioskodawca – lider w partnerstwie

………………………………………………………………………………………………
(podpis osoby/osób uprawnionej/ych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do Wnioskodawcy)

………………………………………………………………………………………………
(miejscowość, data)

Partner

………………………………………………………………………………………………
(podpis osoby/osób uprawnionej/ych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do Partnera)

………………………………………………………………………………………………
(miejscowość, data)

Partner 2

………………………………………………………………………………………………
(podpis osoby/osób uprawnionej/ych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do Partnera)

………………………………………………………………………………………………
(miejscowość, data)

list intencyjny wzór

List intencyjny – czy jest wiążący? Co grozi za niedopełnienie ustaleń w nim zawartych?

Należy zwrócić uwagę na to, że list intencyjny nie jest umową. Otrzymanie go nie chroni prawnie żadnej ze stron. Okazuje się ponadto, że w sytuacji odstąpienia od umowy, strona ta nie poniesie konsekwencji prawnych. Dzieje się tak dlatego, że list intencyjny nie posiada prawnego uregulowania. Nie może on zatem pociągnąć do odpowiedzialności, a sądy nie mają podstaw, by orzekać przeciwko stronom, które zerwą uzgodnienia w nim zawarte. 

Umowa zlecenie a umowa o pracę – poznaj różnice!

Listu intencyjnego nie można traktować jako umowy przedwstępnej, a jedynie jako spisanie woli, która wynikła wskutek wcześniejszych negocjacji. Otwiera on jedynie drogę do możliwego podpisania umowy. Jeżeli list intencyjny nie gwarantuje podpisania umowy – w jaki sposób ma uspokoić potencjalnego pracownika? 

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

List zachęcający do współpracy wzór – kwestie wiążące prawnie

Choć sam fakt zawarcia umowy nie jest wiążący prawnie przez list intencyjny, to porozumienia, które zostały tam spisane, są już istotne. Jeżeli zatem dojdzie do podpisania kontraktu – musi się to odbyć zgodnie z zapisem zawartym w liście.

List intencyjny wzór – skutki podpisania

Skoro list intencyjny nie wywołuje skutków prawnych, to co zmienia podpisanie go? Jak już zostało wspomniane – warunki, w jakich miałaby zostać zawarta umowa, nie zostaną zmienione. Gdyby z kolei jedna ze stron postanowiła podjąć negocjacje z firmami konkurencyjnymi dla partnera – list intencyjny staje się istotnym zapisem. Można na jego podstawie oskarżyć tę stronę o ujemny interes umowny. 

Zajrzyj też do innych artykułów od Ciekawe CV:

Spedytor kto to? Co robi i czym zajmuje się spedytor?
Ustawa o ochronie danych osobowych – co to jest ochrona danych osobowych i na czym polega RODO?
Jak opisać sekcję “o mnie” w CV? Co napisać o sobie w CV?
Przykładowe CV
Umowa zlecenie a emerytura – czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury i stażu pracy?
Praca sezonowa w Polsce 2023 i praca sezonowa za granicą
Elementy CV – jaka jest odpowiednia budowa CV?
L4 w ciąży – jak ZUS wypłaca L4 w ciąży 2023?
Szablony CV
Ubezpieczenie zdrowotne 2023 – ile wynosi składka zdrowotna?
Opieka na dziecko 2023 – ile dni opieki na dziecko przysługuje pracującym rodzicom?
Działalność nierejestrowana 2023
Średnia krajowa – ile wynosi średnia krajowa 2023?
Niedziela handlowa – kiedy są niedziele handlowe 2023? Niedziele handlowe lista
Dni wolne od pracy 2023 – sprawdź kalendarz świąt 2023 i pozostałe dni ustawowo wolne od pracy
Mały ZUS – Ile wynosi Mały ZUS 2023?