świadectwo pracy

Świadectwo pracy i zaświadczenie o pracy – choć te pojęcia brzmią bardzo podobnie, w praktyce oznaczają zupełnie coś innego. Z pewnością zetkniesz się z każdym z nich w swojej karierze zawodowej, dlatego warto zorientować się w temacie, a pomoże Ci w tym nasz artykuł. Jak uzyskać świadectwo pracy? Co to jest zaświadczenie pracy? Czym się różnią te dokumenty? Odpowiedzi na najważniejsze pytania znajdziesz poniżej.

Świadectwo pracy 2023 – spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Świadectwo pracy – wzór 2023

Po wygaśnięciu stosunku pracy każdy pracodawca ma wobec swojego (byłego już) podwładnego kilka zobowiązań. Jednym z nich jest wystawienie świadectwa pracy, również za okres próbny. Świadectwo pracy nie jest dokumentem prawnym, lecz oświadczeniem wiedzy. Mimo wszystko jest to mocno sformalizowany dokument i musi zawierać informacje niezbędne do ustalenia uprawnień wynikających ze stosunku pracy oraz z ubezpieczenia społecznego.

Aby pismo było w pełni wiarygodne dla przyszłego pracodawcy, muszą zostać w nim zawarte następujące dane:

Twój były szef musi przygotować je w terminie maksymalnie 7 dni od daty rozwiązania umowy o pracę (możliwie najszybsze 7 dni). Co jeśli go nie dotrzyma? Wtedy możesz ubiegać się o odszkodowanie – zostało to uregulowane w Kodeksie pracy, który mówi: 

Odszkodowanie, o którym mowa w § 1, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni.

Dlaczego to takie ważne? Ponieważ bez świadectwa pracy tracisz możliwość:

 • zarejestrowania się jako bezrobotny (zobacz, czym jest kuroniówka);
 • zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
 • obliczenia wymiaru urlopu wypoczynkowego;
 • starania się o emeryturę z ZUS.

Świadectwo pracy jest też potrzebne do obliczania składek na ubezpieczenia społeczne.

Kiedy potrzebne jest świadectwo pracy?

Dokument przyda Ci się niejednokrotnie, szczególnie podczas zmiany miejsca zatrudnienia. A potencjalny pracodawca może Cię o niego poprosić już podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dlaczego pracodawcom zależy na świadectwie pracy?  Ponieważ mogą w nim znaleźć dotychczasowy przebieg Twojego zatrudnienia oraz informacje na temat tego, czy kandydat był karany, czy został zwolniony dyscyplinarnie, czy podał prawdziwe informacje o okresie pracy. 

Zastanawiasz się pewnie: czy muszę pokazywać ostatnie świadectwo pracy za każdym razem, gdy zmieniam pracę? Tak – jednak nie zawsze podczas rozmowy kwalifikacyjnej, ale zawsze, gdy podpisujesz nową umowę o pracę. 

Skorzystaj z kilku porad i spraw, aby pierwszy dzień w nowej pracy nie był taki stresujący!

świadectwo pracy umowa zlecenie

Chyba że pracowałeś wcześniej na umowie zlecenie. W takiej sytuacji musisz wiedzieć, że nie istnieje coś takiego, jak świadectwo pracy po umowie zlecenie

Planujesz zmienić pracę? Zobacz, jak napisać wypowiedzenie z pracy

Świadectwo pracy – umowa zlecenie

Umowa zlecenie – świadectwo pracy: ten temat rodzi wiele pytań. Dlatego pamiętaj o najważniejszej rzeczy – świadectwo pracy wydaje się wyłącznie osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Jeśli pracujesz na zlecenie, jedyne co możesz zrobić to skierować do szefa prośbę o wystawienie dokumentu potwierdzającego zakres wykonywanych przez Ciebie zadań.

Taki dokument powinien zostać nazwany: Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie.

Zgubione świadectwo pracy

Zgubiłeś swoje świadectwo pracy? Nie możesz nikogo winić za zaistniałą sytuację, a z pewnością nie pracodawcę. Co zrobić w takiej sytuacji? Wystarczy, że udasz się do działu kadr, gdzie zostanie wystawiony dla Ciebie duplikat dokumentu.

zgubione świadectwo pracy

Jak odzyskać świadectwo pracy z nieistniejącego zakładu pracy?

Firma, w której pracowałeś przestała istnieć? Zatem jak odzyskać świadectwo pracy od pracodawcy, który zakończył swoją działalność? Będzie to bardziej skomplikowane, ponieważ dokumentacja może być przechowywana w kilku miejscach. W tym celu pomocny okaże się kontakt z ZUSem. Zarówno w oddziałach, jak i na stronie internetowej ZUSu znajdziesz bazę zlikwidowanych i przekształconych zakładów pracy. Przy każdym z nich widnieje informacja na temat tego, gdzie aktualnie znajdują się archiwalne dokumenty. Innym miejscem, w którym uzyskasz takie dane, jest strona internetowa Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Wydaje się niezbyt skomplikowane, ale zawsze mogą pojawić się nieoczekiwane trudności np. błąd w świadectwie pracy – nieprawidłowa data urodzenia, przekręcone nazwisko lub błędny wymiar urlopu. Jak wiesz, dla potencjalnego pracodawcy wszystkie te informacje mają znaczenie, dlatego niezwłocznie zgłoś taki fakt do poprzedniego przełożonego. Ma on 7 dni na wprowadzenie zmian i przekazanie Ci poprawnego dokumentu.

Spis nazw zawodów w Polsce – znajdź pracę idealną dla siebie

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Wzór świadectwa pracy 2023

Wzór świadectwa pracy musi być zgodny z rozporządzeniem ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie świadectwa pracy. Powinien też bazować na przepisach Kodeksu pracy.

Świadectwo pracy – wzór wypełniony co powinien zawierać?

 • Oznaczenie pracodawcy – nazwa firmy, adres siedziby lub miejsce zamieszkania. Koniecznie trzeba zawrzeć też numer REGON-PKD, który pozwoli zidentyfikować pracodawcę.
 • Datę i miejscowość sporządzenia dokumentu.
 • Dane osobowe pracownika, czyli imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, imiona rodziców.
 • Dane zatrudniającego – nazwa pracodawcy wraz z siedzibą lub miejscem zamieszkania.
 • Okresy i wymiary zatrudnienia – w tym miejscu należy zawrzeć dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia każdej ze współprac wraz ze wskazaniem poszczególnych wymiarów zatrudnienia.
 • Rodzaj wykonywanej pracy – to znaczy opis stanowiska bądź pełnionych obowiązków i funkcji w trakcie zatrudnienia. Pamiętaj jednak, że nie trzeba uwzględniać wszystkich czynności powierzonych np. w drodze polecenia służbowego, a jedynie te, które wynikają z umowy.
 • Podstawę prawną oraz tryb ustania stosunku pracy – należy zaznaczyć czy stosunek pracy ustał w związku z rozwiązaniem umowy, czy w wyniku jej wygaśnięcia.
 • Informację o ewentualnym skróceniu okresu wypowiedzenia – pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia jeśli podczas wypowiedzenia umowy na czas określony i nieokreślony, znajdował się w stanie upadłości lub likwidacji.
 • Informację o wykorzystanym urlopie wypoczynkowym.
 • Informację o skorzystaniu przez pracownika z urlopu bezpłatnego.
 • Informację o wykorzystanym urlopie rodzicielskim i ojcowskim.
 • Informację o wykorzystanym urlopie wychowawczym.
 • Informację o skorzystaniu z ochrony stosunku pracy.
 • Informację o zwolnieniach od pracy – liczba dni lub godzin zwolnienia na opiekę nad dzieckiem.
 • Liczbę dni niezdolności do pracy.
 • Informację o absencji bez prawa do wynagrodzenia chorobowego.
 • Informację dotycząca czynnej służby wojskowej.
 • Informacje o pracy szczególnej.
 • Informacje o urlopie dodatkowym.
 • Informację o okresach nieskładkowych.
 • Informację o ewentualnym zajęciu wynagrodzenia.
 • Uzupełniające informacje – np. uzyskane kwalifikacje.
 • Podpis pracodawcy lub osoby, która go reprezentuje.
 • Pouczenie pracownika zawierające informację, że pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o jego sprostowanie.
świadectwo pracy wzór

Zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu

Zaświadczenie z pracy to dokument niezbędny wyłącznie pracownikowi. Będziesz go potrzebował w trakcie:

 • załatwiania spraw kredytowych;
 • zakupów z płatnością rozłożoną na raty;
 • zapisywania dziecka do przedszkola lub żłobka;
 • rozprawy o alimenty;
 • rozprawy rozwodowej;
 • korzystania z kursu finansowanego przez UE.

Lista spraw, podczas których niezbędne jest zaświadczenie o pracy, nie powinna być zaskoczeniem. Jeśli chcesz kupić sprzęt elektroniczny, sklep musi mieć pewność, że spłacisz raty, podobnie jak bank – gdy ubiegasz się o kredyt, a w szczególności kredyt hipoteczny. Każdy bank ma nawet swój własny wzór zaświadczenia o zatrudnieniu, który możesz pobrać i od razu wypełnić:

 • PKO BP – Zaświadczenie o dochodach;
 • ING Bank Śląski – Oświadczenie o dochodach/ zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów;
 • Getin Bank – zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów;
 • Millenium Bank – Zaświadczenie o dochodach i zatrudnieniu.

Choć nazwy poszczególnych dokumentów nieco się różnią, chodzi dokładnie o to samo pismo, które może być trochę inne, w zależności od kredytodawcy.

Najlepiej płatne zawody w Polsce

zaświadczenie o pracy

Jest jeszcze jedna ważna informacja – jeśli zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach jest Ci potrzebne do zaciągnięcia długoterminowego kredytu, szczególnie ważny będzie fakt, czy jesteś zatrudniony na czas określony, czy nieokreślony. W ten sposób osoba rozpatrująca wniosek będzie mogła dokładniej rozeznać się w Twojej sytuacji zawodowej i lepiej ocenić zdolność do spłacenia zobowiązań.

Zaświadczenie o zarobkach ważne jest od 30 dni do maksymalnie 3 miesięcy. Tak naprawdę dużo zależy od polityki banku lub sklepu, w którym dokonujesz zakupu na raty.

Dlaczego zaświadczenie o pracę potrzebne jest podczas zapisywania dziecka do przedszkola? Okazuje się, że jeśli rodzic pracuje, ma większe szanse, że jego dziecko zostanie przyjęte do placówki. 

Czy pracodawca może odmówić wydania takiego zaświadczenia? Nie, pracodawca zobowiązany jest wystawić zaświadczenie o okresie zatrudnienia każdorazowo, gdy o nie poprosisz, nawet kilka razy w roku. Jak ubiegać się o dokument? Nie musisz składać specjalnego wniosku, wystarczy, że poprosisz o pismo.

Zaświadczenie z pracy o zatrudnieniu – co powinno zawierać?

 • Dane osobowe pracownika;
 • pieczęć zakładu pracy;
 • najważniejsze informacje o zatrudnieniu (stanowisko, rodzaj umowy);
 • wysokość otrzymywanego wynagrodzenia (za ostatnie 3 miesiące);
 • informacje o zajęciu komorniczym, czyli czy firma znajduje się w stanie upadłości.

Zaświadczenie o zatrudnieniu – umowa zlecenie

Jak już dowiedziałeś się wcześniej, świadectwo pracy na umowę zlecenie nie jest wydawane. Jako zleceniobiorca możesz jednak wystąpić z wnioskiem o zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy zlecenia. Zaznacz, że będzie ono służyło potwierdzeniu Twojej pracy w obecnej firmie. Miej jednak na względzie, że nowy przełożony nie uwzględni takiego okresu zatrudnienia przy ustalaniu stażu pracy. 

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Świadectwo pracy i zaświadczenie o pracy – najważniejsze pytania:

Czy po umowie zlecenie dostaje się świadectwo pracy?

Świadectwo pracy można otrzymać wyłącznie po rozwiązaniu umowy o pracę. Zatem jeśli byłeś zatrudniony na podstawie umowy zlecenie, pracodawca nie ma obowiązku wystawienia świadectwa pracy. Jeśli potrzebujesz potwierdzenia swojego zatrudnienia – poproś o stosowne zaświadczenie o pracę.

Jak uzyskać świadectwo pracy?

Wystawienie świadectwa pracy to obowiązek pracodawcy, a za jakiego niedopełnienie grozi mu kara finansowa. Oznacza to, że po ustaniu stosunku pracy, przełożony sam zadba o to, aby Ci je wręczyć. Sytuacja komplikuje się, gdy zakład przestał istnieć – wtedy musisz zajrzeć do bazy ZUS lub archiwum dokumentacji osobowej i płacowej i tam uzyskać duplikat świadectwa pracy z nieistniejącej firmy.

Czy można uzyskać świadectwo pracy po angielsku?

Świadectwo pracy po angielsku, czyli tzw. Certificate of Employment lub employment certificate otrzymasz po zakończeniu pracy za granicą np. w Anglii.

Zajrzyj na Ciekawe CV po więcej porad:

Staż pracy – Co wlicza się do lat pracy? Jak liczyć staż pracy?
Praca zdalna – jak znaleźć pracę zdalną?
Jak stworzyć profesjonalne video CV? Czy CV multimedialne pomaga zdobyć pracę?
Emerytury stażowe – kiedy emerytury stażowe wejdą w życie? Zobacz najnowsze informacje o emeryturach stażowych
Praca dla niepełnosprawnych – Jak wygląda praca dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności? 
Szkolenia BHP – kogo w zakładzie obowiązuje szkolenie w zakresie BHP?
Umowa B2B – co to jest umowa B2B?
Zawody przyszłości – jakie branże mają przyszłość?
Co to jest public relations i jak wygląda praca w PR?
Praca kurier – ile zarabia kurier i jak nim zostać?
Kosiniakowe – co przysługuje kobiecie w ciąży bez pracy? + wzór wniosku