nagroda jubileuszowa

Nagrody jubileuszowe przyznawane są pracownikom w postaci premii, jako wyróżnienie za staż pracy. Zasad związanych z ich udzielaniem nie reguluje Kodeks pracy, tym samym nie przysługują one wszystkim zatrudnionym. Jak sama nazwa wskazuje, nagroda jubileuszowa ma być nagrodą za wieloletnią pracę w zawodzie lub u jednego pracodawcy, ale na takie wynagrodzenie mogą liczyć zwykle jedynie pracownicy budżetówki. Zobacz, czy przysługuje Ci nagroda jubileuszowa i jakie są warunki jej przyznawania?

Z tego artykułu dowiesz się:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Czym jest nagroda jubileuszowa?

Wiele lat pracy u tego samego pracodawcy to duże wyzwanie. Szczególnie, że dzisiejszy rynek oferuje nieograniczone możliwości. Dostępność szkoleń, otwarte granice i możliwość szybkiego przekwalifikowania sprawiają, że osoby zatrudnione zmieniają firmy znacznie częściej, niż było to kilka lat temu. Nagroda jubileuszowa jest więc sposobem uznania i podziękowania za długi staż pracy u jednego pracodawcy.

Kiedy przysługuje nagroda jubileuszowa?

Nagroda jubileuszowa przyznawana jest po przepracowaniu określonej liczby lat. W tym przypadku wlicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia, oczywiście odpowiednio potwierdzone przez pracownika (pracownik ma obowiązek dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów poświadczających staż pracy). Najczęściej wypłacana jest pracownikom budżetówki w jubileusz pracy, czyli w okrągłą rocznicę zatrudnienia. Jednak nagrody jubileuszowe mogą wypłacać także szefowie prywatnych firm, jeśli zdecydują się zawrzeć taki zapis w regulaminie zakładowym.

Zobacz aktualny spis nazw zawodów w Polsce

Dla kogo nagroda jubileuszowa?

Nagrody jubileuszowe przyznawane są nie częściej niż raz na pięć lat następującym zawodom:

 • nauczycielom;
 • pracownikom służby zdrowia;
 • pracownikom samorządowym;
 • pracownikom służby cywilnej;
 • pracownikom urzędów skarbowych;
 • górnikom;
 • pracownikom instytucji kultury;
 • pocztowcom;
 • bibliotekarzom.
nagrody jubileuszowe

Nagroda jubileuszowa w budżetówce 2023

Jeżeli planujesz zatrudnić się w jednostce budżetowej, możesz liczyć na to, że po pewnym czasie nabędziesz prawo do nagrody jubileuszowej. Jest to świadczenie charakterystyczne właśnie dla tej sfery. Odrębne przepisy regulujące zatrudnienie w budżetówce przewidują taką premię jako obligatoryjny składnik wynagrodzenia za pracę.

Nagroda jubileuszowa w budżetówce – jak obliczyć 2023?

Wysokość nagrody jubileuszowej zależy od dwóch głównych czynników: długości stażu pracy oraz kwoty wynagrodzenia. 

Jak wygląda to w praktyce? Jaka jest wysokość nagrody jubileuszowej?

 • Jubileuszówka 20 lat pracy – 75 proc. wynagrodzenia miesięcznego;
 • 25 lecie pracy – 100 proc. wynagrodzenia miesięcznego;
 • nagroda jubileuszowa za 30 lat pracy w budżetówce – 150 proc. wynagrodzenia miesięcznego;
 • nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy w budżetówce – 200 proc. wynagrodzenia miesięcznego;
 • nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy w budżetówce – 300 proc. wynagrodzenia miesięcznego;
 • nagroda jubileuszowa w budżetówce za 45 lat pracy – 400 proc. wynagrodzenia miesięcznego.
nagroda jubileuszowa w budżetówce

Wypłata wynagrodzenia – na konto czy do ręki? Co jeśli na koncie brak wypłaty?

Składnikami wypłacanej nagrody są określone części pensji, czyli: stałe składniki wynagrodzenia (pensja zasadnicza i dodatek stażowy), zmienne składniki wynagrodzenia (np. premie), składniki zmienne za okres dłuższy niż miesiąc (np. premie kwartalne).

Co ważne, nagrody jubileuszowe w budżetówce zwolnione są ze składek ZUS.

To również może Cię zainteresować: 13 pensja w budżetówce

nagroda jubileuszowa policja

Nagroda jubileuszowa policja

Nagrody jubileuszowe w policji zostały uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 roku, które wskazuje, że nagroda jubileuszowa dla policjantów przysługuje w następujących wysokościach:

 • 75 proc. miesięcznego uposażenia zasadniczego po 20 latach służby;
 • 100 proc. miesięcznego uposażenia zasadniczego po 25 latach służby;
 • 150 proc. miesięcznego uposażenia zasadniczego po 30 latach służby;
 • 200 proc. miesięcznego uposażenia zasadniczego po 35 latach służby;
 • 300 proc. miesięcznego uposażenia zasadniczego po 40 latach służby.

Do miesięcznego wynagrodzenia policjanta wlicza się również wszystkie dodatki o charakterze stałym, a staż pracy uwzględnia także okres studiów w szkole wyższej w wymiarze 5 lat.

Jak napisać podanie do policji?

Jubileusze w pracy nauczyciela

Kwestie nagrody jubileuszowej nauczyciela zostały uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2011 roku. Zgodnie z treścią dokumentu – podstawę nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie miesięczne przysługujące nauczycielowi w dniu uzyskania prawa do nagrody.

Z kolei Karta Nauczyciela uściśla te kwestie. Z rozdziału 6. wynika, że nauczycielowi przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:

 • jubileusz 20 lat pracy – 75 proc. wynagrodzenia miesięcznego;
 • jubileusz pracy zawodowej 25 lat – 100 proc. wynagrodzenia miesięcznego;
 • nagroda jubileuszowa za 30 lat pracy 150 proc. wynagrodzenia miesięcznego;
 • nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy – 200 proc. wynagrodzenia miesięcznego;
 • nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy – 250 proc. wynagrodzenia miesięcznego.
jubileusze pracy

Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela za 45 lat pracy

Karta nauczyciela nie przewiduje nagród jubileuszowych dla nauczycieli, którzy przepracowali więcej niż 40 lat.

Chcesz pracować jako nauczyciel? Stwórz profesjonalne CV nauczyciela!

Nagroda jubileuszowa po przejściu na emeryturę

Nauczyciel, który przeszedł na emeryturę, ale wciąż pracuje w szkole – w momencie, gdy nadejdzie 40. rocznica jego pracy –  otrzyma nagrodę jubileuszową w wysokości 250 proc. obecnego miesięcznego wynagrodzenia.

Emerytury stażowe – kiedy wejdą w życie?

Czy nagroda jubileuszowa może przepaść?

Niestety nagroda jubileuszowa może przepaść. Najczęściej w sytuacji, gdy pracownik dostarczy niepełną dokumentację i tym samym nie jest w stanie potwierdzić swojego stażu pracy. Roszczenie o wypłatę nagrody przedawnia się po trzech latach, po których pracownik traci szansę na premię. Dobra wiadomość jest taka, że nie ma to wpływu na kolejne nagrody jubileuszowe.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Nagroda jubileuszowa za 39 lat pracy

Co w sytuacji, gdy pracownik przechodzi na emeryturę lub rentę, a do nagrody jubileuszowej brakuje mu kilku miesięcy? Mimo że nie przepracował on pełnych 40 lat, pracodawca wypłaci zasłużoną premię. 

Nagroda jubileuszowa brakuje kilku miesięcy, ale pracownik zdecydował się złożyć wypowiedzenie umowy o pracę. W takiej sytuacji wszystko zależy od aktów prawnych czy wewnątrzzakładowych regulaminów. Nagroda jubileuszowa powinna przysługiwać za okrągłe jubileusze pracy. Warto podkreślić, że istotne jest w tym przypadku pozostawanie w stosunku pracy, do którego wlicza się także okres wypowiedzenia.

jubileusz w pracy

Jak obliczyć staż pracy do nagrody jubileuszowej?

Tak, jak wspomnieliśmy wcześniej – do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia, a także inne okresy, takie jak:

 • prowadzenie indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracę w takim gospodarstwie;
 • pobieranie zasiłku dla bezrobotnych;
 • przebywanie na urlopie wychowawczym.

Pamiętaj, że podczas ustalania stażu pracy nie uwzględnia się prowadzenia działalności gospodarczej oraz zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych.

Jubileusz w pracy – kiedy wypłata nagrody?

Nabycie prawa do nagrody jubileuszowej przypada w dniu:

 • w którym upływa okres uprawniający do nagrody;
 • w którym weszły w życie przepisy wprowadzające takie prawo w miejscu pracy.

Nagrodę jubileuszową należy wypłacić niezwłocznie i nie później niż w dniu wypłaty wynagrodzenia za pracę – opóźnienie wiąże się z naliczeniem odsetek od niej.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Zajrzyj też do pozostałych artykułów:

Urlop okolicznościowy – kiedy przysługuje urlop okolicznościowy?
Wykształcenie wyższe – czy licencjat to wykształcenie wyższe?
Struktura organizacyjna w firmie – jak może wyglądać hierarchia w firmie?
Czym charakteryzuje się umowa zlecenie 2023?
Benefity pracownicze – na jakie benefity możesz liczyć?
Praca Anglia i Wielka Brytania – jak wygląda wyjazd do Anglii do pracy po Brexicie?
Praca w ochronie – jak zostać kwalifikowanym pracownikiem ochrony?
Logistyk – czym zajmuje się logistyk?
Ewidencja czasu pracy 2023 – Ile godzin pracy w miesiącu?
Licencja pilota – jak zostać pilotem?
Rodzaje urlopów – kiedy i jakie urlopy przysługują pracownikowi?
Czym się zajmuje branża FMCG? Jak znaleźć pracę w tym sektorze?