Proces rekrutacji to najczęściej wieloetapowe przedsięwzięcie. Pracodawcy, często bardzo wymagający, stosują obecnie najróżniejsze techniki, by pozyskać jak najlepszego pracownika. Dlatego często decydują się na rekrutację Assessment Center. Czym jest metoda assesment center i jak stosuje się ją w praktyce?

Spis treści – Assessment centre

Assessment centre – Trochę historii

W ostatnich latach rynek pracy bardzo się zmienił, i co za tym idzie, również sposoby rekrutacji pracowników uległy znacznym zmianom.  Dość ogólne pytania i pobieżny proces był często dziełem przypadku, a o przyjęciu kandydata na dane stanowisko decydowało szczęście i polot w rozmowie z pytającym. Z czasem jednak system znacznie się zmienił. Rekrutacja, szczególnie na wyższe oraz specjalistyczne stanowiska oraz te wymagające określonych kompetencji, stała się domeną wyspecjalizowanych rekruterów, którzy odpowiednio przeszkoleni dążą do pozyskania jak najlepszego pracownika. W związku z tym powstały specjalne profile stworzone pod dane stanowisko, które wyraźnie określały wymogi co do kandydatów, kompetencje, dodatkowe kwalifikacje i ukończone szkoły. Jednak oprócz niezbędnych kwalifikacji, doświadczenia i umiejętności, niezwykle ważne stały się umiejętności interpersonalne. W odpowiedzi na takie zapotrzebowanie powstał assessment centre, jako jedno ze skuteczniejszych narzędzi w procesie rekrutacji.

Assessment centre – co to?

AC opiera się na zestawie kilku ćwiczeń, które badają kompetencje kandydata. Pracodawca otrzymuje pełen obraz tego, jak kandydat odnajduje się w środowisku stworzonym na podobieństwo tego, które odnalazłby na stanowisku pracy. Najczęściej kandydatów oceniają niezależni asesorzy, którzy są wydelegowani z działu personalnego pracodawcy. Czasami zdarza się, że w zespole ekspertów znajduję się przyszły przełożony, który jest przeszkolony do tej roli, tak żeby jego ocena była bardziej obiektywna. Aby ocena była rzetelna, wiarygodna i obiektywna wszyscy asesorzy otrzymują taki sam zestaw wskaźników i wytycznych. Profesjonalni asesorzy nie zdradzają żadnych emocji, by nie udzielać wskazówek kandydatom. Jeśli o stanowisko ubiega się bardzo dużo kandydatów, zadania mogą być mieszane: indywidualne i w grupie. Ćwiczenia są tak dobrane pod profil “idealnego” kandydata, by pokazać zarówno słabe, jak i mocne strony osób ubiegających się o pracę.. Taka forma to również cenna informacja dla kandydata. Będzie miał możliwość zapoznania się bliżej z zadaniami, które czekają go na danym stanowisku. Zadania rekrutacyjne są bowiem ściśle związane z obowiązkami, które będą jego codziennością w pracy.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Assessment centre – Jak się przygotować?

Czy można się wcześniej przygotować do przykładowych ćwiczeń i zadań? Oczywiście można przejrzeć przykładowe zadania, które dotyczą danego stanowiska, jednak nie warto uczyć się rozwiązań na pamięć, by podążać już utartym szlakiem. Profesjonalny proces rekrutacji metodą assessment center odpowiada dokładnie temu stanowisku, o które ubiega się kandydat i dotyczy konkretnej firmy. Ponadto pracodawcy cenią sobie kreatywność i nieszablonowe rozwiązania. Warto z kolei zapoznać się z firmą i jej misją oraz z tym co pracodawca napisał w ogłoszeniu o pracę w rubryce wymagania. Kandydaci, którzy od samego początku utożsamiają się z wartościami reprezentowanymi przez firmę to cenny nabytek. Wystarczy wnikliwie prześledzić wymogi umieszczone w ogłoszeniu o pracę co do kandydata na dane stanowisko. Tutaj niezwykle ważne są kompetencje miękkie, czyli praca zespołowa, komunikatywność, radzenie sobie ze stresem. Zadania układane są właśnie pod takim kątem. Warto również zastanowić się, jak pokazać pracodawcy posiadane umiejętności miękkie i twarde.

Assessment centre – Na spotkaniu…

Należy przede wszystkim przygotować się na zadania indywidualne i grupowe. Zadania uzależnione są oczywiście od danego stanowiska. Stanowiska managerskie zazwyczaj badają relacje szef – pracownik. Dlatego należy spodziewać się zadań, które ukażą sposób, w jaki kandydat radzi sobie z zarządzaniem zespołem. Jeśli stanowisko dotyczy pracy w grupie, można spodziewać się ćwiczeń zespołowych, które mają sprawdzić tę umiejętność u kandydata. 

Zwiększaj wiedze z Ciekawe CV – CV dla pracownika fizycznego

Na spotkanie zaprasza się zazwyczaj 4 – 8 osób. Zadania mogą być również indywidualne. Sam proces jest dość długi i zajmuje od 4 do 6 godzin. Każdą kompetencję sprawdza się za pomocą dwóch zadań. Oto ogólny zarys zadań:

 • In basket – to zadania indywidualne, w formie symulacji. Kandydat otrzymuje zadania, które musi rozwiązać w krótkim czasie. To symulacja codziennej pracy managera pod presją czasu. Asesorzy badają odporność kandydata na stres, umiejętność delegowania i ustalania priorytetów. 
 • Gry symulacyjne – zadanie grupowe. Uczestnicy wcielają się w najróżniejsze role w firmie. Manager, lider, specjalista i każdy otrzymuje listę zadań. Asesorzy obserwują zachowania kandydatów. Oceniają ich komunikatywność, skuteczność w rozwiązywaniu poszczególnych problemów, asertywność i sposób negocjacji.
 • Prezentacja – zajęcia indywidualne. To krótkie i publiczne wystąpienie na temat określony w zadaniu lub na wybrane przez siebie zagadnienie. Tutaj asesorzy ponownie oceniają odporność na stres, komunikatywność, sposób interakcji czy radzenie sobie z natłokiem informacji.
 • Dyskusje – to codzienne sytuacje, które towarzyszą pracownikom w pracy. Sprawdzają umiejętności współpracy w grupie i pozwalają wyłonić lidera.
 • Case study – zajęcia grupowe i indywidualne. Kandydaci otrzymują problem, muszą go przeanalizować i doprowadzić do jego rozwiązania. Może to być przykładowy problem w przedsiębiorstwie. Asesorzy oceniają współpracę, zdolność podejmowania szybkich decyzji oraz merytorykę. Nie bez znaczenia jest również umiejętność i skuteczność rozwiązania danego problemu.

Zalety metody assessment center

Jak podkreślają pracodawcy metoda jest bardzo skuteczna i pozwala wyłonić jak najlepszego kandydata na dane stanowisko. Jest to obecnie najskuteczniejsza forma rekrutacji, którą często wykorzystują firmy ceniące sobie pracę z profesjonalistami. Jakie są zalety assesment centre?

Dowiedź się Jak napisać CV

 1. Praktyka – kandydat jest obserwowany w praktyce. Oprócz samego CV rekruter widzi, czy kandydat faktycznie poradzi sobie z powierzonymi zadaniami na danym stanowisku. Ocena bazuje na konkretnych zadaniach, zatem można rzetelnie określić jego umiejętności.
 2. Kompetencje miękkie – radzenie sobie z presją czasu, współpraca w grupie czy zdolności przywódcze pozwalają wyłonić odpowiedniego pracownika. To cechy niezwykle ważne, które mają wpływ na jakość i efektywność wykonywanych zadań. Dzięki assessment center i stworzonym odpowiednio zadaniom, pracownik prezentuje swoje kompetencje na bieżąco, bez przygotowania. 
 3. Wiarygodność i obiektywizm – zadania oceniane są przez kilku asesorów, zatem ocena jest rzetelna. Wiele zadań i wielu obserwatorów to eliminacja subiektywnej opinii jednej osoby. Dodatkowo każdy asesor ma te same wytyczne dotyczące oceny danej kompetencji. Także ocena jest ustandaryzowana.
 4. Konkurenci – kandydat ma możliwość, by zmierzyć się z konkurentami. Pracodawca z kolei porównuje kandydatów ubiegających się o to samo stanowisko, dzięki czemu może wybrać osobę, która spełnia jego oczekiwania. 
 5. Kierownicze stanowiska – rekrutacja na stanowiska kierownicze wiąże się z większym ryzykiem i kosztami. Taki rozbudowany proces assessment center zmniejsza ryzyko ewentualnej pomyłki i wyboru nieodpowiedniego kandydata. Należy bowiem dodać, że złe decyzje osoby na kierowniczym stanowisku wiążą się z poważnymi problemami nie tylko wizerunkowymi ale i finansowymi firmy.
 6. Codzienność – kandydat ma możliwość doświadczyć przez kilka godzin tego, co będzie mu towarzyszyć na co dzień w pracy. Dzięki temu może ocenić, czy odpowiadają mu warunki i atmosfera w pracy. Może również podjąć decyzję o doszkoleniu się w jakiejś dziedzinie, aby poprawić swoje słabe punkty. To swoista lekcja na przyszłość.

Zobacz inne artykuły na naszym blogu

Assessment centre – Ile to kosztuje?

Assessment center – jest dość kosztownym i czasochłonnym przedsięwzięciem. Koszty zależne są od liczby ocenianych kandydatów oraz od ocenianych kompetencji. Zazwyczaj, czym wyższe stanowisko, tym proces jest bardziej kosztowny. Jednak należy mieć na uwadze korzyści płynące z pozyskania dobrego specjalisty. Należy również wziąć pod uwagę koszty związane z ponowną rekrutacją związaną z rotacją na danym stanowisku pracownika, w przypadku nieskutecznego procesu rekrutacji przeprowadzonego w tradycyjny sposób. Profesjonalnie przygotowany proces rekrutacyjny z pomocą Assessment center to również zysk dla przedsiębiorstwa. Zyskuje na tym wizerunek pracodawcy. Sam fakt, iż przedsiębiorstwo jest gotowe zainwestować w dodatkowe narzędzia, wpływa na pozytywne postrzeganie firmy. 

Gdzie stosuje się rekrutację Assessment Center?

Metoda może być wykorzystywana zarówno przy wewnętrznej jak i zewnętrznej selekcji kandydatów. To metoda szczególnie polecana przy rekrutacji pracowników wyższego szczebla, gdzie wymaga się wyjątkowych kompetencji i umiejętności. Metodę często wykorzystuje się w firmach logistycznych, handlowych, finansowych.

Dobra prezentacja kluczem do sukcesu  – kilka wskazówek

Zdobycie wiedzy o firmie i na temat kultury w niej panującej to podstawa dobrej prezentacji i spełnienia oczekiwań pracodawcy. Wczytanie się w profil kandydata, zrozumienie oczekiwanych kompetencji pozwala sprawnie przejść przez proces rekrutacji. Należy również wiedzieć, jakie zachowania są szczególnie pożądane w firmie. Nie warto udawać kogoś, kim się w rzeczywistości nie jest. Liczy się naturalność i autentyczność. Należy głównie skupić się na prezentowaniu swoich kompetencji, szczególnie tych, które są wartościowe dla pracodawcy. Ćwiczenie zadań może przynieść odwrotny skutek do zamierzonego, gdyż często mylnie można ocenić badane kompetencje. Często przećwiczone zadania mogą przyczynić się do zaprzepaszczenia szansy na dobrą i intratną pozycję. Należy mieć również na uwadze, iż udawanie kogoś innego szybko obróci się przeciwko pracownikowi. Assessment center jest symulacją codziennych zadań i problemów w firmie. O ile udawanie przez kilka godzin może umknąć uwadze pracodawcy, bycie kimś innym na co dzień w pracy może okazać się sporym problemem i może doprowadzić do utraty stanowiska.

Aplikując na stanowisko należy zawsze mieć na uwadze swoje możliwości. Rekrutacja AC szybko pokaże mocne i słabe strony kandydata. To skuteczna metoda, by zyskać dobrego pracownika i profesjonalistę. Dla kandydata to informacja, czy powinien dopracować swoje umiejętności i kompetencje przed ponownym ubieganiem się o dane stanowisko.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Zobacz inne ciekawe artykuły na naszym blogu

Jak napisać CV po angielsku?

Pokolenie Z – Kim są i co ich charakteryzuje?

Graficzne CV – oryginalne spojrzenie na życiorys zawodowy

Kreatywne CV – jak skutecznie przyciągnąć uwagę pracodawcy?