staż z urzędu pracy

Wizyta w urzędzie pracy z pewnością nie należy do przyjemnych, podobnie jak rejestracja jako bezrobotny. To czas, w którym pojawia się wiele pytań: jak znaleźć pracę? Jak zdobyć doświadczenie? Jak zarobić pieniądze? Staż z urzędu pracy pozwala na gromadzenie doświadczeń zawodowych oraz zwiększanie atrakcyjności na rynku pracy. Jak wygląda praca na stażu? W poniższym artykule znajdziesz wszystkie niezbędne informacje.

Staż z urzędu pracy – spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Staż urząd pracy – podstawowe informacje

Staż to nic innego jak nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych niezbędnych do przyszłej pracy. Polega na wykonywaniu zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. Staż bardzo często utożsamiany jest z praktyką, jednak obie formy różnią się od siebie. Praktyka dotyczy przede wszystkim młodych ludzi w trakcie nauki lub zaraz po niej. Z kolei staż skierowany jest do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w urzędzie pracy. Jednak zarówno praktyki, jak i staże mają ten sam cel – wsparcie w zdobywaniu umiejętności i wzbogacaniu doświadczenia. 

Staż z urzędu pracy – jak to wygląda w praktyce?

Jesteś osobą bezrobotną? Nie udało Ci się znaleźć zatrudnienia na własną rękę? Prawdopodobnie masz już za sobą wizytę w urzędzie pracy, który z założenia zajmuje się pośrednictwem zawodowym, w praktyce bywa jednak różnie. Jeśli dopiero planujesz się tam udać, koniecznie przygotuj niezbędne dokumenty (świadectwa pracy, dyplomy ukończenia szkół, zaświadczenia o kursach i szkoleniach). Na podstawie Twojego wykształcenia i kwalifikacji, urzędnik ma za zadanie dobrać odpowiednią dla Ciebie ofertę pracy, na którą będziesz mógł aplikować. Niestety zdarza się, że takie oferty się nie pojawiają. W takiej sytuacji, możesz zostać umówiony na spotkanie z doradcą klienta, który przeprowadzi analizę Twoich potrzeb zawodowych oraz aktualnej sytuacji rynku pracy i pomoże znaleźć odpowiednie rozwiązanie ułatwiające znalezienie zatrudnienia. 

Ze stażem jest nieco inaczej, ponieważ jego zdobycie jest znacznie łatwiejsze, niż zdobycie etatu. Dlaczego? Wynagrodzenie stażysty pokrywa urząd pracy, dlatego pracodawcy chętniej przyjmują darmowego stażystę, niż pełnoetatowego pracownika.

staż urząd pracy

Jak dostać się na staż z urzędu pracy – warunki:

Aby dostać się na taki staż, musisz spełnić tylko trzy warunki:

 • zarejestrować się jako bezrobotny,
 • wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek o staż do urzędu pracy (dostaniesz go w PUP),
 • opcjonalnie załączyć do wniosku CV i list motywacyjny bez doświadczenia.

Kiedy wysłać podanie o staż?

Jeśli masz szczęście, po zarejestrowaniu w urzędzie pracy tak naprawdę nie musisz nic robić, jedynie czekać na propozycję. Niestety może się też zdarzyć tak, że urzędnik nie znajdzie oferty, która będzie odpowiadała Twojemu doświadczeniu i kwalifikacjom. W takiej sytuacji nie warto biernie się przyglądać, a wziąć sprawy w swoje ręce. Jak? Wybierz pracodawcę i zapytaj go o możliwość odbycia u niego stażu, jeśli się zgodzi – złóż wniosek w urzędzie pracy. Samodzielne działanie pozwoli Ci zdobyć pracę, która odpowiada Twojemu profilowi zawodowemu.

Wniosek o staż powinien zawierać:
 • prośbę o przyjęcie na staż – wymień stanowisko, które chciałbyś objąć, wspomnij o edukacji oraz swoich kwalifikacjach;
 • uzasadnienie prośby – w tym miejscu można napisać coś o sobie, o swoich sukcesach oraz planach zawodowych;
 • podziękowanie – na koniec warto podziękować za rozpatrzenie podania, podpisać się własnoręcznie i dołączyć CV, certyfikaty, świadectwa itp.

Dlaczego warto starać się o staż w urzędzie?

 1. Od czegoś trzeba zacząć swoją karierę zawodową, a staż jest znacznie łatwiej zdobyć niż etat.
 2. Rozwijasz swoje kompetencje i nabywasz doświadczenie, które jest szczególnie cenione na dzisiejszym rynku pracy.
 3. Zdobywasz płatny staż. Wynagrodzenie za staż jest gwarantowane i w całości pokrywa je urząd pracy. 
 4. Jeśli się sprawdzisz, jest duże prawdopodobieństwo, że zostaniesz zatrudniony po stażu.
podanie o staż

Warunki stażu – komu przysługuje?

Okazuje się, że nie każdy może odbyć staż z urzędu pracy. Wynika to z samego założenia programu, który ma aktywizować osoby z najmniejszą szansą na znalezienie pracy, czyli ludzi młodych oraz starszych. Komu przysługuje skierowanie na staż?

 • Bezrobotnym poniżej 25 roku życia,
 • bezrobotnym poniżej 30 roku życia, jeśli ukończyli szkołę wyższą mniej niż 12 miesięcy wcześniej,
 • bezrobotnym po 50 roku życia,
 • bezrobotnym bez doświadczenia, którzy mają wyższe lub niższe wykształcenie,
 • bezrobotnym samotnie wychowującym niepełnosprawne dziecko,
 • kobietom powracającym na rynek pracy po urodzeniu dziecka,
 • długotrwale bezrobotnym,
 • bezrobotnym z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobom, które wracają na rynek pracy po odbyciu kary pozbawienia wolności. 

Jeszcze jedna ważna informacja! Jeśli jesteś studentem, nie możesz skorzystać ze stażu z urzędu pracy. Przysługuje on wyłącznie osobom nieuczestniczącym w formalnym kształceniu w trybie stacjonarnym. 

Stwórz swoje pierwsze CV! CV studenta:

Ile wynosi wynagrodzenie za staż 2023?

Pamiętaj, że to, co odróżnia staż z urzędu pracy i praktykę organizowaną przez prywatną firmę, to wynagrodzenie, które w pierwszym przypadku wypłacane jest zawsze. Niestety osoby młode (zwykle studenci), swoje pierwsze doświadczenie zawodowe często zmuszeni są zdobywać całkowicie bezpłatnie lub za niewielkie kwoty. W takim razie ile wynosi staż z urzędu pracy 2023 netto?

Stypendium stażowe 2023

Stażyści swoje wynagrodzenie otrzymują w formie stypendium stażowego. Jego wysokość ustalana jest na podstawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych (120 proc. kwoty zasiłku). Wynagrodzenie za staż 2023 wynosi 1565 zł netto.

Wydaje się, że to niewielka kwota, szczególnie że minimalna krajowa 2023 wynosi 2709 zł na rękę (3490 zł brutto). Mimo wszystko stypendium stażowe jest wyższe niż zasiłek dla bezrobotnych, ponieważ wynosi 120% jego wysokości. Co więcej, decydując się na staż, zyskujesz możliwość zdobycia nowych kwalifikacji i nie znikasz z rynku pracy. Może się to przydać, gdy inna firma zaproponuje Ci zatrudnienie.

Musisz też wiedzieć, że dostępne są dwa źródła finansowania stażu:

 • z funduszu pracy,
 • ze środków unijnych.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Ile trwa staż z urzędu pracy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, staż z urzędu pracy może trwać od 3 do 12 miesięcy, najczęściej jest to jednak 6 miesięcy. Należy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi stażami powinna nastąpić co najmniej roczna przerwa, a maksymalny czas zdobywania uprawnień zawodowych w ten sposób wynosi 24 miesiące.

Czy można przerwać staż?

Skutki przerwania stażu zależą od sytuacji, w której się znajdziesz. Może się okazać, że w trakcie jego trwania, dostajesz nagle atrakcyjną ofertę pracy, więc porzucasz staż na rzecz zatrudnienia u wymarzonego pracodawcy. Innym powodem do przerwania stażu jest rozbieżny zakres obowiązków, które musisz wykonywać, w porównaniu do tych, które zostały uzgodnione na początku. W obu tych przypadkach nie poniesiesz żadnych konsekwencji, chyba że zrezygnujesz ze stażu bez powodu. 

Jeśli zrezygnujesz ze stażu bez podania konkretnego powodu – utracisz status bezrobotnego na 120, 180 lub 270 dni, w zależności od tego, który raz dochodzi do takiej sytuacji. Co z ciążą? Jeśli ciąża stażystki uniemożliwia jej wykonywanie określonych prac, to urząd pracy zobowiązany jest zaproponować jej inny staż. Dodatkowo musisz wiedzieć, że kobiecie podejmującej staż z urzędu pracy nie przysługuje zasiłek macierzyński, ponieważ nadal figuruje ona jako osoba bezrobotna.

staż 2021

Co to jest bon stażowy?

Bon stażowy to jedno z ciekawych rozwiązań dla osób poszukujących pracy. Bezrobotnemu gwarantuje zatrudnienie po zakończeniu stażu, a pracodawcy – bonus za zatrudnienie pracownika, ponieważ przez pół roku nie będzie musiał za niego płacić. Bon przyznawany jest na wniosek zainteresowanego, który nie ukończył jeszcze 30 roku życia. 

Korzyści wynikające z bonu stażowego:

 • gwarancja zatrudnienia po zakończonym stażu,
 • stypendium stażowe w wysokości 120% kwoty zasiłku,
 • sfinansowanie przejazdu do i z miejsca odbywania stażu,
 • sfinansowanie badań lekarskich (psychologicznych),
 • 2 dni urlopu za każde przepracowanie 30 dni,
 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem, które nie ukończyło 6 lat. 

Bon stażowy musisz zdobyć samodzielnie. W jaki sposób? Przedstawiając w urzędzie pracy firmę, która zgodziła się przyjąć Cię na 6-miesięczny staż, a następnie zatrudnić na kolejne pół roku po jego zakończeniu.

Zobacz, jak stworzyć profesjonalne CV:

Staż z UP – najczęściej pojawiające się pytania

Wszelkie kwestie formalne związane ze stażem z urzędu pracy, dla wielu osób okazują się problematyczne. Poznaj odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Czy staż z urzędu pracy wlicza się do stażu pracy?

Zarówno okres stażu z urzędu pracy, okres pobierania stypendium przyznawanego na czas szkolenia oraz z tytułu odbywania przygotowania zawodowego, jak i okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wliczane są do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego. Wynika to z art. 79 ustawy o promocji zatrudnienia.

Czy staż z urzędu pracy wlicza się do emerytury?

Czas stażu jest wliczany do stażu pracy, a więc za ten okres będą naliczone lata składkowe.

Staż ile godzin?

Osoby przebywające na stażu, mają zagwarantowany maksymalnie 8-godzinny czas pracy. Nie mogą też przepracować więcej niż 40 godzin tygodniowo. Nie ma możliwości nadgodzin oraz pracy w godzinach nocnych.

Staż z urzędu pracy a pit

Dochód ze stażu nie jest opodatkowany, co oznacza, że nie musisz wykazywać go w zeznaniu podatkowym.

Staż 6 miesięczny – ile dni wolnych?

Odbywając staż, nie przysługuje Ci prawo do urlopu pracowniczego, dlatego, że nie pozostajesz w stosunku pracy. Możesz jednak ubiegać się o 2 dni wolne za każde przepracowane 30 dni kalendarzowe. Nie oznacza to, że każdego miesiąca musisz brać urlop, możesz np. zaoszczędzić te dni i wziąć 6 dni urlopu po przepracowanych 3 miesiącach. Dodatkowo stażyści mają zapewnione wolne soboty i niedziele.

Ile wynosi stypendium stażowe 2023 netto?

Zarobki na stażu są różne w zależności od firmy czy instytucji. Gwarantowana kwota to 120% zasiłku dla bezrobotnych, czyli 1221,40 zł na rękę, ale można też liczyć na dodatki od pracodawców.

Jakie obowiązki ma stażysta?

Stażysta jest zobowiązany do prowadzenia sprawozdania z przebiegu stażu. Takie sprawozdanie należy złożyć w ciągu 7 dni od zakończenia stażu w urzędzie pracy. Ważną rzeczą, o której należy pamiętać, jest także comiesięczne przekazywanie listy obecności w biurze pośrednictwa pracy. Osoba na stażu zobowiązana jest również do sumiennego wykonywania powierzonych jej zadań oraz do przestrzegania poleceń przełożonego, organizatora bądź opiekuna. Zakres obowiązków powinien zostać określony w umowie.

Staż a zwolnienie lekarskie

Jako stażysta możesz pójść na zwolnienie lekarskie. W takiej sytuacji jesteś zobowiązany zawiadomić zarówno pracodawcę, jak i urząd pracy, nie później niż 2 dni od daty wystawienia L4. Na dostarczenie zaświadczenia w formie fizycznej masz z kolei 7 dni.

Poznaj odpowiedzi na inne najczęściej zadawane pytania

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Dowiedz się więcej:

Przerwa w pracy – ile przerwy przysługuje pracownikowi?
Jakie studia wybrać? Najbardziej przyszłościowe kierunki studiów
Jak napisać wypowiedzenie z pracy? Wzór wypowiedzenia umowy o pracę
Gotowe wzory CV do wypełnienia – Zobacz 24 szablony CV do pobrania
Program do pisania CV
CV księgowa – jak zostać księgowym i jakie ma obowiązki?
Jak odpowiadać na pytania o mocne i słabe strony (wady i zalety)?
Zarabianie przez internet w 2023
Spis nazw zawodów w Polsce, czyli szukanie pracy idealnej dla nas