Curriculum Vitae (znane powszechnie jako CV) to przebieg pracy zawodowej wyrażony w określonej formie, który stanowi jedno z głównych źródeł informacji o kandydacie w procesie rekrutacyjnym. Sama nazwa wywodzi się z języka łacińskiego i oznacza “bieg życia”, stąd też we wspomnianym dokumencie znajdują się określone informacje dotyczące zarówno zdobytego doświadczenia w pracy, ale także odnoszą się do wykształcenia, zainteresowań i umiejętności.

Co to jest CV – spis treści

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Co zawiera CV?

Budowa CV nie jest jednoznacznie ustalona i zależy od tego, w jaki sposób dana osoba będzie chciała przedstawić swój życiorys. Do kluczowych elementów CV zalicza się:

Obok wskazanych powyżej informacji, w CV wyszczególnia się również aspekty związane ze znajomością języków, programów, a nawet umieszcza się życiowe motto lub, jeśli wymaga tego specyfika branży, linki prowadzące do portfolio.

Poznaj sprawdzone wzory, które ułatwią Ci tworzenie CV

Budowa CV – układy rozmieszczenia informacji

Można wyróżnić kilka podstawowych układów stosowanych podczas tworzenia CV:

  • Układ chronologiczny;
  • Układ funkcjonalny;
  • Układ ogólnoeuropejski (europass).

CV chronologicznie 

Układ chronologiczny CV przedstawia informacje o doświadczeniu zawodowym, przebytych kursach i szkoleniach, czy wykształceniu, które są uporządkowane w przeciwnej chronologii. Oznacza to, że na samym początku pola w CV przeznaczonego na wypunktowanie szkół i uczelni, czy  dotychczasowych miejsc pracy, należy przedstawić swoją karierę w kolejności od obecnego stanowiska (lub ostatniego, w ramach którego podjęto pracę), do miejsca, w którym wykonywano określone obowiązki najwcześniej. Niniejszy układ CV cechuje się przejrzystością przekazu i jest najczęściej spotykanym rodzajem CV podczas aplikacji o pracę. 

Układ funkcjonalny CV

przykładowe dobre CV

Układ funkcjonalny CV ma na celu uwydatnienie konkretnych umiejętności, kompetencji, czy osiągnięć danej osoby. Dokument stworzony w takim ujęciu jest często wykorzystywany, by ukryć pewnego rodzaju braki w doświadczeniu lub niepożądane z perspektywy pracodawcy sytuacje, takie jak przerwy w zatrudnieniu, czy częste zmiany pracy. CV w układzie funkcjonalnym jest przygotowywane głównie pod konkretne stanowisko, poprzez wskazanie na kluczowe cechy kandydata, które doceniane są w określonej branży.

CV Europass

CV Europass to szczególna forma CV, która została stworzona na mocy programu z ramienia Parlamentu Europejskiego i Rady decyzją z 15 grudnia 2004. Jest to dokument, który pozwala na przedstawienie swoich kwalifikacji i umiejętności nie tylko na terenie własnego państwa, ale i w pozostałych krajach europejskich. Charakteryzuje go uniwersalny layout, który uzupełnia się podstawowymi informacjami o karierze zawodowej, czy edukacji za pomocą darmowego formularza online. Dzięki powszechnemu zastosowaniu go w innych państwach Europy, niniejsza forma CV zyskuje zainteresowanie wśród osób, które chcą zdobywać doświadczenie za granicą. 

Dowiedz się więcej:

Zarabianie przez internet w 2023
Zwroty grzecznościowe w mailu
Jak znaleźć pracę?
Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej i gotowe odpowiedzi

CV kreatywne

Przebieg kariery zawodowej może zostać również przedstawiony w formie kreatywnego CV, które cechuje się niestandardowym szablonem stworzonym zazwyczaj na potrzeby konkretnej rekrutacji. Przykładem kreatywnego CV aplikowanego przy ogłoszeniu o pracę w transporcie miejskim może być rozkład jazdy autobusów zamiast standardowych kolumn prezentujących doświadczenie i umiejętności kandydata. Obecnie istnieje wiele kreatorów do tworzenia CV, w których można umieścić kolorowe tło lub zmienić tradycyjną czcionkę, jednak sama zmiana barw, czy ułożenia pól tekstowych jest niewystarczająca, by uznać CV za kreatywne. Do zalet tak zaprojektowanego życiorysu zawodowego należy szybkie zwrócenie uwagi rekrutera oraz zaprezentowanie inicjatywy. 

Sprawdź, jak stworzyć kreatywne CV

Podsumowanie

  • Curriculum Vitae (skrót CV) to dokument przedstawiający przebieg kariery zawodowej. 
  • Do jego zasadniczych elementów należą niezbędne dane osobowe oraz informacje o wykształceniu, pracy, osiągnięciach, zainteresowaniach, jak i dodatkowe klauzule z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych.
  • Chronologia w CV zakłada, że na samym początku wskazuje się na najbardziej aktualne stanowiska. 
  • Europass to europejska forma CV, która została wprowadzona przez instytucje Unii Europejskiej. 
  • W funkcjonalnym układzie CV podkreślone zostają umiejętności oraz osiągnięcia, a nie doświadczenie zawodowe i wykształcenie.
  • Jedną z popularnych form CV jest CV kreatywne, które cechuje się indywidualnym stylem, użyciem grafik, niekonwencjonalnych czcionek i kolorów.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Zapraszamy do naszych pozostałych artykułów:

Co napisać w mailu z CV, czyli skuteczna wiadomość do pracodawcy
Wymiar czasu pracy 2021 + liczba godzin 1/2 etatu, 3/4 etatu i pełny etat
Graficzne CV – oryginalne spojrzenie na życiorys zawodowy
Jaki zawód wybrać, by do mnie pasował?
Podziękowanie za rozmowę kwalifikacyjną – jak napisać maila po rozmowie rekrutacyjnej?
Jak napisać dobre CV i wyróżnić je na tle innych kandydatów?