ustawa o ochronie danych osobowych

Ochrona danych osobowych to w ostatnim czasie gorący temat, o którym dużo się mówi i pisze. Zdecydowanie rośnie społeczna świadomość na temat prawa do ochrony swoich danych, również tych powierzonych obcym podmiotom. Wiele w tym zakresie zmieniła ustawa RODO wprowadzająca konieczność dopasowania do wielu przepisów w tym zakresie. Czym jest ustawa o ochronie danych osobowych? Co to jest RODO? RODO – najważniejsze informacje. Sprawdź!

Ustawa o ochronie danych osobowych – spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Co to jest ochrona danych osobowych?

Ochrona danych osobowych, czyli zespół regulacji prawnych, których celem jest ochrona prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych każdego z nas. Określa zasady i sposoby tworzenia, zbierania oraz przetwarzania danych osobowych m.in. przez firmy, instytucje czy dostawców usług. 

Znaczące zmiany w kwestii ochrony danych osobowych wprowadziła ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. tzw. ustawa RODO.

Ochrona danych osobowych RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych tak naprawdę istnieje w polskim prawie już od dawna, bo od 1997 roku. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. doczekała się jednak swojej aktualizacji w maju 2018 roku, wraz z wprowadzeniem w życie rozporządzenia RODO. RODO co to?

Według ustawy o ochronie danych osobowych (rozporządzenie RODO), danymi osobowymi są wszelkie informacje umożliwiające identyfikację osoby fizycznej. Należą do nich np. imię i nazwisko czy numer PESEL, ale również czynniki określające cechy fizyczne, umysłowe, fizjologiczne, kulturowe, społeczne, ekonomiczne, a nawet adres IP. 

WNIOSKI – zobacz gotowe wzory podań

Wśród danych osobowych wyróżnia się tzw. dane wrażliwe podlegające szczególnej ochronie. Przepisy RODO wskazują, iż są to:

 • dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne;
 • dane ujawniające przekonania religijne lub światopoglądowe;
 • dane ujawniające poglądy polityczne;
 • dane genetyczne;
 • dane biometryczne;
 • dane dotyczące zdrowia;
 • dane ujawniające przynależność do związków zawodowych;
 • dane dotyczące seksualności lub orientacji seksualnej.

Warto zauważyć, że w większości przypadków pojedyncza informacja nie będzie uznawana za dane osobowe, ponieważ jest zbyt ogólna. Dopiero zestawienie jej z dodatkowymi danymi pozwoli na identyfikację konkretnej osoby. Definicje prawne nie określają wprost, które dokładnie informacje uznawane są za dane osobowe. Tak naprawdę wiele sytuacji wymaga indywidualnej oceny.

ochrona danych osobowych RODO

Rodo ustawa – co zmienia?

Wprowadzone zasady RODO regulują, w jaki sposób można zbierać i przetwarzać dane osobowe. Taką ochronę musi zapewnić każdy podmiot działający na terenie UE (zarówno jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i duże, międzynarodowe korporacje). Dzięki temu osoby, których dane dotyczą, mają nad nimi większą kontrolę. Muszą one mieć:

 • informacje na temat sposobu przetwarzania i przechowywania ich danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych (ułatwia to przesyłanie danych osobowych pomiędzy dostawcami usług);
 • prawo do bycia poinformowanym w razie ataku hakerskiego na ich dane;
 • prawo do usunięcia danych na żądanie, czyli tzw. prawo do bycia zapomnianym.

WZORY CV – sprawdź!

Aby firma lub przedsiębiorstwo mogły przetwarzać dane osobowe, musi zostać wyrażona świadoma (pisemna lub ustna) zgoda przez osobę, której dane te dotyczą. 

Obowiązkiem przetwarzających dane jest dbanie o to, aby były one przetworzone w sposób bezpieczny i zgodny z prawem. Nie może dzielić się nimi z innymi podmiotami bez zgodny osoby, której dotyczą dane.

Czym jest przetwarzanie danych osobowych?

czym jest przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych to dość ogólne pojęcie. Mówiąc najprościej obejmuje wszystkie operacje wykonywane na danych i zbiorach danych, czyli: zbieranie, organizowanie, porządkowanie, utrwalanie, przechowywanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie, ograniczenie, łączenie, usuwanie lub niszczenie.

Dane osobowe może stanowić dowolna informacja, która dotyczy danej osoby, a na podstawie zbioru danych może zostać z nią powiązana. 

Jak mówi RODO art. 4:

„Zbiór danych” oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie.

Dane personalne w CV – co zawierają dane kontaktowe? Jakich danych nie podawać?

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych nie reguluje, w jaki sposób dana firma ma chronić dane osobowe, ale z całą pewnością zobowiązania jest do wprowadzenia odpowiednich procedur i przestrzegania prawa w tym zakresie.

Ochrona danych osobowych w pracy

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych obowiązuje także pracodawców, którzy muszą dbać o bezpieczeństwo danych swoich pracowników. Co więcej, przełożony nie ma prawa naruszać Twojej prywatności poprzez sprawdzanie przesyłek adresowanych do Ciebie, monitorowanie Twojej prywatnej korespondencji czy monitorowanie Twoich rozmów telefonicznych.

Dodatkowo nie powinien umieszczać Twojego zdjęcia na stronie internetowej firmy, jeśli nie wyrazisz na to zgody, czy też na identyfikatorze (nie dotyczy pracowników ochrony). Do jego obowiązków należy usunięcie kopii Twojego dowodu osobistego oraz usunięcie wszystkich danych po rozwiązaniu umowy o pracę.

Co nie jest traktowane, jako naruszenie RODO? Pracodawca ma prawo podać Twoje dane osobowe (imię i nazwisko oraz adres e-mail) na stronie www firmy oraz publikować Twoje zdjęcie w systemach wewnętrznych. Zgodnie z art. 22 Kodeksu pracy może też monitorować przeglądane przez Ciebie w sieci treści oraz pocztę służbową (jeśli Cię o tym uprzedzi).

ochrona danych osobowych w pracy

Ustawa o RODO w procesie rekrutacji

Podczas procesu rekrutacji ochrona danych jest niezwykle ważna. W swoim CV powinieneś umieścić klauzulę RODO, w której wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych – bez niej pracodawca nie będzie mógł tego zrobić, a co za tym idzie, nie zostaniesz uwzględniony w procesie rekrutacji. 

Ustawa o ochronie danych osobowych zmieniła też sposób, w jaki mogą być weryfikowane referencje potencjalnego pracownika. Jeżeli nie wyrazisz na to zgody – pracodawca nie może na własną rękę zbierać tego typu informacji o Tobie (nawet jeśli wpiszesz referencje w CV). 

Możesz ułatwić kwestię referencji prosząc poprzedniego pracodawcę, lub współpracownika o wpisanie rekomendacji na LinkedInie. Wprawdzie RODO zabrania sprawdzania informacji o kandydacie w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). Ze względu na swoją specyfikę, LinkedIn jest wyjątkiem.

Kolejną kwestią są certyfikaty w CV – pracodawca na rozmowie kwalifikacyjnej nie ma prawa prosić Cię o ich pokazanie, a także dopytywać o dane wrażliwe.

RODO w Polsce

RODO w Polsce oznacza, że podczas rekrutacji pracodawca musi podać Ci następujące informacje:

 • nazwę i adres siedziby firmy;
 • nazwisko inspektora ochrony danych;
 • znanych mu odbiorców Twoich danych;
 • cel, w jakim chce przetwarzać Twoje dane;
 • zamiar ewentualnego transgranicznego przetwarzania Twoich danych;
 • jak długo Twoje dane będą przetwarzane;
 • informację o prawie wniesienia skargi do Prezesa UODO;
 • informację, jak możesz żądać dostępu do swoich danych osobowych;
 • informację o dobrowolności lub obowiązku podania danych i konsekwencjach ich nie podania.

Oferta pracy – jak napisać ogłoszenie o pracę? Jak wygląda wzór ogłoszenia o pracę?

Ochrona danych osobowych ustawa – najważniejsze pytania i odpowiedzi:

Co to RODO?

Ustawa ochrona danych osobowych to zbiór przepisów, których celem jest ochrona prywatności jednostek. Dotyczą one tworzenia, przetwarzania i zbierania danych osobowych m.in. przez firmy i dostawców usług.

RODO od kiedy?

Rozporządzenie RODO zaczęło obowiązywać od 25 maja od 2018 roku. Wiąże ono wszystkich przetwarzających dane osobowe w związku z działalnością gospodarczą. 

Na czym polega ochrona danych osobowych?

Najprościej mówiąc, ochrona danych osobowych polega na ochronie informacji dotyczących osób fizycznych przez podmioty, które posiadają takie dane.

Kto ma prawo do ochrony danych osobowych?

Każda osoba ma prawo do ochrony danych osobowych, które jej dotyczą.

Ustawa o ochronie danych osobowych 1997 czy obowiązuje?

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych została uchylona przez nową ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Sprawdź również:

Umowa na okres próbny –  czy okres próbny jest płatny?
Jak wygląda proces rekrutacyjny pracownika?
Praca w Kanadzie – czy emigracja do Kanady to dobry pomysł?
Ubezpieczenie zdrowotne 2023 – ile wynosi składka zdrowotna?
Działalność nierejestrowana 2023
Ekwiwalent za urlop 2023 – jak wyliczyć ekwiwalent za urlop 2023?
Barman – jak zostać barmanem? Na czym polega praca barmana?
CV bez doświadczenia – stwórz CV dla początkujących
Aneks do umowy – jak napisać aneks do umowy o pracę? Aneks do umowy – wzór
Dress code co to – jaki strój do pracy jest odpowiedni?
Wynagrodzenie zasadnicze – co to jest wynagrodzenie zasadnicze?
Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku – jak się do niej przygotować?
Czym się zajmuje i ile zarabia fizjoterapeuta? 
Urlop okolicznościowy śmierć bliskiej osoby
Praca na akord – jak obliczyć akord?
Struktura organizacyjna w firmie – jak może wyglądać hierarchia w firmie?
Wykształcenie wyższe – czy licencjat to wykształcenie wyższe?