Bardzo często zdarza nam się mylić podanie o pracę z listem motywacyjnym lub CV. Jest to karygodny błąd, ponieważ tego rodzaju dokument piszemy w całkowicie innych okolicznościach. Stąd też bierze się błędne mniemanie na temat tego, jak takie podanie napisać.

Jak w zasadzie powinno, a jak nie powinno wyglądać podanie o pracę? Zastanówmy się również, kiedy należy to zrobić, jaka jest różnica pomiędzy takim bez doświadczenia, a z doświadczeniem i jak stanowisko warunkuje dokładną formę podania. Zacznijmy jednak od najważniejszej kwestii. Jaka dokładnie jest różnica pomiędzy listem motywacyjnym, Curriculum Vitae, a podaniem o przyjęcie do pracy?

Podanie o prace – Spis treści

Czym różni się podanie o pracę od listu motywacyjnego lub CV?

Curriculum Vitae (CV) jest podstawowym dokumentem, który składamy wraz z aplikacją na dane stanowisko. Załączamy je najczęściej w odpowiedzi na ofertę pracy zamieszczonej w konkretnym miejscu – portalu ogłoszeniowym lub osobiście w siedzibie firmy albo wysyłając e-mail. Właśnie w tych okolicznościach przekazujemy pracodawcy również list motywacyjny, który tak naprawdę jest swojego rodzaju wypunktowaniem naszych kompetencji. Zawieramy w nim również (koniecznie) nasze subiektywne uzasadnienie, dlaczego sprawdzimy się na tym stanowisku.

Podanie o pracę natomiast ma charakter ściśle formalnej prośby o przyjęcie na dane stanowisko, a nie jest listą suchych informacji – jak to ma miejsce w przypadku CV i (w nieco mniejszym stopniu) listu motywacyjnego. Nie skupiajmy się zatem na, jakże długiej, liście swoich umiejętności, kompetencji, wykształcenia, certyfikatów i wszystko, co przyjdzie nam do głowy. Miejsce na to jest w życiorysie – ponieważ i tak będziemy go składać wraz z podaniem o pracę. To, jak dokładnie powinno się pisać ów podanie – wyjaśnimy nieco niżej. Najpierw jednak określmy jasno, w jakich przypadkach taki dokument wypada złożyć. 

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Kiedy powinieneś napisać ogólne podanie o pracę?

Udało nam się wskazać różnice pomiędzy CV, listem motywacyjnym, a podaniem o pracę. Nadal jednak nie określiliśmy jasno, kiedy właściwie taki dokument powinniśmy przesłać (czy też wręczyć) pracodawcy. Na ogół podanie o pracę powinniśmy przesłać wtedy, kiedy dana firma czy instytucja w danej chwili nie prowadzi rekrutacji. Możliwe, że dla niektórych będzie to zaskakujące, jednak możemy aplikować na dane stanowisko nawet jeśli firma nie prowadzi rekrutacji. Zanim jednak udamy się do najbliższego biura, zadajmy sobie pytanie – w jakiej sytuacji wypada złożyć podanie o pracę?

Najpopularniejszymi okolicznościami są na przykład wcześniejszy staż czy praktyki odbyte w danej firmie. Pracodawca nas zna, a my znamy konkretne stanowisko – dobrze się czuliśmy w tej roli i chcielibyśmy nawiązać stałą współpracę mimo, iż firma nie prowadzi rekrutacji, cóż więc należy zrobić? Jest to doskonała okazja, żeby złożyć podanie o pracę. Nie narzucając się, kulturalnie prosimy pracodawcę o to, aby dał nam możliwość podjęcia współpracy.

Innym przypadkiem jest aplikowanie na różnego rodzaju stanowiska, które wymagają “wybitnie poważnego” podejścia do pracy. Aby lepiej oddać kontekst, posłużymy się kilkoma przykładami. Otóż podanie o pracę składamy na przykład chcąc się dostać w szeregi policji lub straży pożarnej. W praktycznie każdej instytucji publicznej, jak sąd, urząd miasta czy gminy lub szpital wymagane jest złożenie podania o pracę. Możemy w ten sposób udowodnić, że do danej profesji podchodzimy z należytym szacunkiem i poważaniem.

Jak napisać podanie o pracę? Wzór do pobrania

W sztuce klasycznej bardzo popularna jest zasada “od ogółu do szczegółu”. Pisanie podania o pracę można w pewnym sensie określić mianem sztuki. Zanim włączymy edytor tekstu lub pobierzemy gotowy wzór z internetu – musimy poznać i zapamiętać raz na zawsze trzy podstawowe zasady pisania podania o pracę:

  • Kluczowe informacje
  • Formalny charakter
  • Uporządkowana struktura

 Jeśli przy tworzeniu dokumentu będziemy o nich pamiętać – możemy mieć pewność, że pracodawca zwróci na niego uwagę. Skoro już zaznajomiliśmy się z ogółem – czas przejść do szczegółu.

Dowiedz się jak napisać CV?

W oficjalnym dokumencie, jakim jest podanie o pracę, absolutną podstawą jest zawarcie kluczowych informacji na temat swojej osoby. Są to oczywiście nasze imię i nazwisko – jednak nie tylko. Jeśli chcemy przedstawić się jako profesjonaliści, powinniśmy zawrzeć również adres mailowy, numer kontaktowy, a także adres zamieszkania i korespondencyjny. Zadbajmy również o należytą strukturę, aby podanie było całkowicie przejrzyste.

Na samej górze wzoru (w prawym górnym rogu) podania o pracę należy umieścić miejscowość i datę jego napisania. Nieco niżej, po lewej stronie umieśćmy swoje imię, nazwisko, adres (z uwzględnieniem kodu pocztowego), a także tytuł naukowy – oczywiście jeśli go posiadamy. Kilka wersów niżej, po prawej stronie umieszczamy adresata. Może to być konkretna osoba, jeśli wiemy do kogo trafi podanie. Jeśli nie – w zupełności wystarczy umieszczenie tam nazwy firmy i jej adresu.

Teraz przyszedł czas na treść właściwą, którą należy rozpocząć odpowiednim nagłówkiem – lub jak kto woli, tytułem. Powinniśmy go umieścić z dwóch powodów – w celu zwiększenia czytelności, a także estetyki dokumentu. Czytelności, ponieważ nagłówek w klarowny sposób informuje odbiorcę o tym, czym właściwie jest dany dokument. Estetyki z racji tego, że tekst nie będzie zaczynał się “znikąd”. Co do treści nagłówka – wystarczające powinno być po prostu “Podanie o pracę”, bo  tym właśnie jest pisany przez nas dokument. Samo skonstruowanie dokumentu w taki sposób wskazuje na formalny charakter

Chcąc utrzymać taki charakter, a także uwydatnić uporządkowaną strukturę tekstu; pisemną wypowiedź musimy rozpocząć od prośby o przyjęcie na dane stanowisko. Na każdym etapie tworzenia treści pamiętajmy o tym, że musimy posługiwać się jak najbardziej formalnym językiem. Zaraz po sformułowaniu prośby w kulturalny sposób, powinniśmy w krótki i zwięzły sposób nakreślić naszą motywację i kompetencje, które okażą się pomocne przy pracy.

Później przejdźmy do bardzo krótkiej i rzeczowej argumentacji takiego stanowiska – podkreślmy, że sprawdzilibyśmy się podczas pracy i co pozytywnego moglibyśmy wprowadzić do firmy.

Co napisać w mailu z CV, czyli skuteczna wiadomość do pracodawcy

Następnie podsumujmy w jednym lub dwóch zdaniach całą wypowiedź. Możemy również wymienić dodatkowe dokumenty, które załączamy dodatkowo do podania – najprawdopodobniej będzie to Curriculum Vitae, a czasem również list motywacyjny.

Podanie o pracę zawsze powinniśmy zakończyć używając zwrotu “Z poważaniem,” i poniżej zamieścić swój podpis.

Zobacz też inne wzory – wnioski:

Doświadczenie w podaniu o pracę – wzór z i bez doświadczenia

Na samym początku zaznaczmy jedną kwestię – bez względu na to, jakie doświadczenie posiadamy i czy w ogóle jakiekolwiek posiadamy, zawsze należy trzymać się wyżej opisanych założeń pisania podania o pracę. Dla przypomnienia, są to kluczowe informacje, formalny charakter i uporządkowana struktura. Skoro ta kwestia jest już całkowicie jasna – możemy przejść do samej różnicy w treści.

Wiele osób stara się w podaniu o pracę  ukryć swój brak doświadczenia na danym stanowisku. O błędach przy pisaniu podania o przyjęcie do pracy będziemy pisać nieco niżej, zatem w tym punkcie podkreślimy jedynie, że absolutnie nie powinniśmy tego robić. Po pierwsze – brak doświadczenia i tak będzie oczywisty w chwili, gdy pracodawca przejrzy nasze CV. Po drugie – lista licznych umiejętności, którymi będziemy mogli uzupełnić braki w doświadczeniu powinna znaleźć się w liście motywacyjnym.

Jak zatem odpowiednio sformułować brak doświadczenia, aby nie zniechęcić do siebie pracodawcy? Zasadniczo – w dokładnie taki sam sposób, jak formułujemy posiadanie doświadczenia: po prostu o tym napiszmy. Jeśli nie posiadamy doświadczenia powiedzmy to wprost, zaznaczając przy okazji naszą determinację i chęć nauki. W przypadku, gdy posiadamy doświadczenie – użyjmy tego jako argumentu za tym, że sprawdzimy się na danym stanowisku. Różnica pomiędzy podaniem o pracę z doświadczeniem, a bez, opiera się dosłownie na edycji jednego zdania w całym dokumencie. Skoro już doprecyzowaliśmy ten szczegół – możemy z czystym sumieniem złożyć podpis na dokumencie.

Podpisaliśmy? Wstrzymajmy się jednak jeszcze z przesłaniem dokumentu do pracodawcy. Zanim to zrobimy, upewnijmy się, że nie popełniliśmy żadnych błędów, które mogłyby zmniejszyć nasze szanse na pozytywne rozpatrzenie kandydatury – mylić się wszak rzeczą ludzką, jednak starając się o pracę postarajmy się nie popełnić żadnej pomyłki.

Podanie o pracę wzór:

Miasto, data


Twoje imię i nazwisko
Adres
Numer telefonu
Adres e-mail

Stanowisko adresata
Nazwa firmy
Adres firmy

Podanie o pracę

Zwracam się z prośbą o zatrudnienie mnie w Państwa firmie na stanowisku …………………… 

Posiadam niezbędne X-letnie doświadczenie w ………………………………… Moje kwalifikacje pozwalają na sprawnie wykonywanie wszystkich zadań na wskazanym stanowisku.

Ukończyłem……………………………………………………………………………………… Dzięki temu będę mógł od razu wykonywać powierzone zadania, bez dodatkowych szkoleń.

Jestem osobą ………………………………………………………………… Te cechy pozwolą mi ……………………………………….. w Państwa firmie.

W załączniku przesyłam Curriculum Vitae. Z przyjemnością spotkam się z Państwem na rozmowie kwalifikacyjnej i szerzej opowiem o swoim doświadczeniu i umiejętnościach.

Z poważaniem,
Imię i nazwisko

Czego powinieneś unikać, pisząc podanie o pracę?

Podanie o pracę tworzymy w bardzo różnych warunkach – nie zawsze mamy możliwość zrobienia tego w ciszy i koncentracji. To z kolei powoduje powstawanie różnego rodzaju błędów – nie jesteśmy przecież robotami. Jednak jeśli chcemy pokazać się pracodawcy z jak najlepszej strony, nie może być mowy o jakichkolwiek pomyłkach. Dlatego zanim zdecydujemy się na przesłanie dokumentu – upewnijmy się co najmniej kilkukrotnie, że jest on dosłownie nieskazitelny. Jakie błędy zdarzają się nam najczęściej?

Zobacz też: Jak powinno wyglądać i co powinno zawierać idealne CV?

Podanie o prace – Ukrywanie braku doświadczenia

O ukrywaniu braku doświadczenia pisaliśmy już wyżej. W przypadku podania o pracę najważniejsza jest szczerość. Starajmy się być jak najbardziej sobą – jednak też nie przesadzajmy, ponieważ w oficjalnym dokumencie zostają nam narzucone bardzo ścisłe ramy językowe. A skoro już o języku mowa…

Podanie o prace – błędy ortograficzne i interpunkcyjne

Interpunkcja, ortografia i stylistyka powinny w takim dokumencie stać na najwyższym poziomie. Podanie przepełnione błędami, już na starcie, zostanie odrzucone. Dlatego poświęćmy kilka minut, aby dokładnie przeczytać i sprawdzić czy to, co napisaliśmy nie zawiera błędów.

Podanie o prace – wielkie bloki tekstu

Kolejnym niezwykle częstym błędem jest tworzenie ogromnych bloków tekstu, które wręcz odstraszają odbiorcę. Dotyczy to w zasadzie dosłownie każdej treści składającej się ze słów. Wyobraźmy sobie, że ten artykuł byłby napisany bez zastosowania jakichkolwiek akapitów czy nagłówków. Gdyby tak było – prawdopodobnie nikt nie dotrwałby do tego momentu lektury. Czytelność jest jednym z najważniejszych kryteriów, względem których ocenia się podanie o pracę. Zadbajmy więc o prostą, lekką czcionkę, odstępy pomiędzy wierszami, akapity i wyjustowaną treść.

Podanie o prace – unikaj “lania wody”

Kwestia czytelności obejmuje również samą objętość tekstu. Pamiętajmy o tym, aby podczas pisania być zwięzłym i rzeczowym. Wszelkie treści, których objętość będzie przekraczała jedną stronę A4, prawdopodobnie nie zostaną nawet przeczytane w całości. Odbiorca straci zainteresowanie treścią – a tym samym również naszą osobą.

Podanie o prace – nieprofesjonalny e-email

Ostatnim ważnym czynnikiem jest adres mailowy, z którego wysyłamy podanie o przyjęcie do pracy. Wiele osób nie ma świadomości, jak ta kwestia wpływa na postrzeganie nas przez pracodawcę i nadaje wiadomości z prywatnego konta. Później okazuje się, że do dyrektora ds. personelu z firmy X nadesłał podanie o pracę “misiek123”, “szalonaagata” czy inny “adresnapoczekaniu@adres.com”. Zamiast korzystać z naszego prywatnego adresu, załóżmy oficjalną skrzynkę mailową, zawierającą wyłącznie nasze pełne imię i nazwisko, i to z niej wyślijmy podanie.

Przeczytaj artykuł : Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej i gotowe odpowiedzi

Powyższe zasady są uniwersalne dla każdego podania o pracę, które przyjdzie nam złożyć w życiu – bez względu na stanowisko i sektor gospodarczy. Są jednak również inne zasady, które rządzą poszczególnymi branżami – czego one dotyczą i jak je wdrożyć? Czyli innymi słowy – jak dostosować podanie o pracę do konkretnego stanowiska?

Wzór podania o pracę, a stanowisko – na co musisz zwrócić uwagę?

Pisząc podanie o przyjęcie do pracy często staramy się znaleźć jedną, uniwersalną formułę i to właśnie ją rozsyłać do pracodawców. Niestety – jeśli zależy nam na efektywności – nie jest to możliwe. Treść każdego podania należy dostosować całkowicie indywidualnie względem konkretnego stanowiska. Tylko wtedy mamy faktyczną szansę na to, że nasza kandydatura będzie rozpatrzona pozytywnie. Na co zatem zwrócić uwagę? Zacznijmy od sektora, w którym podanie o pracę niemal zawsze jest wymagane – czyli instytucji publicznych.

Instytucje publiczne – podanie o przyjęcie do pracy

Pod pojęciem instytucji publicznych kryje się naprawdę wiele zawodów i stanowisk, na które możemy aplikować. Tego rodzaju podanie o pracę dotyczy między innymi następujących profesji:

W przypadku instytucji publicznych warto w jakiś sposób poruszyć kwestię powołania i poczucia misji względem danego zawodu. Może być to chęć dbania o sprawiedliwość i porządek w przypadku sądu czy policji lub potrzeba pomocy innym ludziom, przy składaniu podania o przyjęcie do pracy w szpitalu czy straży pożarnej. W przypadku edukacji, czyli posad takich jak nauczyciel przedszkolny, pedagog czy nawet praca w przedszkolu jako dozorca potrzebne będą z kolei pasja do przekazywania wiedzy i chęć kształcenia młodych osób. Wymienione cechy są zawsze pożądane w przypadku zawodów o charakterze publicznym. Czego innego oczekują z kolei firmy poszukujące pracowników fizycznych.

Jakie umiejętności wpisać w CV? – Zainteresowania w CV (Przykłady)

Podanie o pracę dla pracownika fizycznego – gotowy wzór do pobrania

Praca fizyczna również jest niezwykle szerokim pojęciem. Dotyczy zarówno sektora usług, przemysłu, jak i rolnictwa. Duży nacisk w podaniu o pracę dla pracownika fizycznego powinniśmy położyć na spójność naszego charakteru ze specyfiką danej pracy.

Na przykład – praca na produkcji wymaga umiejętności koordynowania swoich działań z grupą, sumienności oraz zdolności manualnych. Pisząc podanie o pracę przy produkcji zaznaczmy zatem, że lubimy pracować w zespole i sprawia nam przyjemność składanie wielu elementów w jedną całość. Pamiętajmy jednak, żeby nie rozpisywać się na ten temat zbyt długo. Jedno krótkie sformułowanie w całym tekście powinno całkowicie wystarczyć. 

Jeśli mamy już całkowitą pewność, co do jakości naszego podania o pracę, możemy podpisać dokument. Nasza praca nad nim właśnie dobiegła końca.

Zapoznaj się z artykułem: CV i list motywacyjny dla pracownika fizycznego – jak zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy?

Jak napisać podanie o pracę? – Podsumowanie

Tworzenie podania o pracę jest, wbrew pozorom, skomplikowanym procesem. Musimy koniecznie położyć nacisk na trzy filary, wedle których taki dokument powinien być sporządzony. Są to kluczowe informacje, formalny charakter oraz uporządkowana struktura. Pod żadnym pozorem nie starajmy się ukrywać naszego braku doświadczenia, a jeśli je posiadamy – nie rozpisujmy się zbytnio na ten temat. Pamiętajmy również o tym, że każde stanowisko wymaga innego podejścia i innych cech oczekuje się od kandydatów. Dlatego właśnie każde podanie o pracę powinno być dedykowane konkretnej posadzie w konkretnej firmie. Koniec końców – jeśli chcemy podkreślić, jak bardzo nam zależy na tej pracy, nie możemy myśleć szablonowo.

Sprawdź też:

CV księgowa – jak zostać księgowym i jakie ma obowiązki?
Zwroty grzecznościowe w mailu
CV studenta – jak napisać pierwsze CV?
CV dla doradcy klienta
Przebranżowienie i przekwalifikowanie
Książeczka sanepidowska – jak ją wyrobić?
Jak odpowiadać na pytania o mocne i słabe strony (wady i zalety)?
Zarabianie przez internet w 2023
Jak założyć Profil Zaufany?
Zawody przyszłości – jakie branże mają przyszłość?