porzucenie pracy

Stres i problemy w pracy nie pozwalają Ci spokojnie spać? Atmosfera w biurze jest napięta? A może po prostu szukasz nowych możliwości rozwoju? Wiele osób w takiej sytuacji decyduje się na porzucenie pracy. Jeśli myślisz, że Twoje problemy w ten sposób znikną, to niestety jesteś w błędzie. Porzucenie pracy może mieć bardzo negatywne skutki, również w przyszłości. Zobacz, jakie są konsekwencje porzucenia pracy i jak zwolnić się z pracy w prawidłowy sposób!

Porzucenie pracy – spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Porzucenie pracy – konsekwencje

Porzucenie pracy oznacza nagłe, nieusprawiedliwione i długotrwałe zaprzestanie pracy przez zatrudnionego. Zjawisko porzucania pracy jest współcześnie coraz częściej spotykane. Dzieje się tak z różnych powodów. Pracownikom towarzyszy wypalenie zawodowe, wybierają przebranżowienie lub otrzymali intratny kontrakt, zwykle poza granicami kraju. W takich sytuacjach nie chcą czekać i zwalniają się z dnia na dzień. Szczególnie że obowiązujący 3-miesięczny okres wypowiedzenia okazuje się zdecydowanie zbyt długi.  Zanim jednak podejmiesz taką decyzję, dowiedz się, co grozi za porzucenie pracy?

Porzucenie pracy przez pracownika – konsekwencje

 1. Utrata części wynagrodzenia. Chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że nie przyjście do pracy bez żadnego powodu, oznacza brak wynagrodzenia za dni, w których byłeś nieobecny.
 2. Odszkodowanie dla pracodawcy. Może się zdarzyć, że pracodawca zażąda od Ciebie odszkodowania za poniesione straty lub zrekompensowania utraconych korzyści. Musisz wiedzieć, że kwota może być pokaźna (nie określają jej żadne widełki). Jeżeli w postępowaniu sądowym zostanie udowodniona Twoja wina, musisz pokryć cały koszt wyrządzonej szkody.
 3. Utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Odejście z pracy bez nowej jest dość ryzykownym posunięciem, ponieważ porzucając pracę, tracisz prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Nie przysługuje on osobom, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy doprowadziły do zerwania stosunku pracy z własnej winy.
 4. Trudności ze znalezieniem nowego zatrudnienia. Przedstawiciele tej samej branży często kontaktują się ze sobą, a więc informacje o danym pracowniku mogą szybko się rozejść. Tak radykalne zerwanie stosunku pracy nie będzie dobrze postrzegane przez innych pracodawców.
 5. Zwolnienie dyscyplinarne pracownika. Niestawienie się do pracy bez żadnego usprawiedliwienia (nagłą chorobą lub awaria w mieszkaniu) może skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym bez zachowania okresu wypowiedzenia. Pamiętaj, że “dyscyplinarka” będzie w Twoich dokumentach już na zawsze, co również może zostać źle odebrane przez przyszłych przełożonych.
porzucenie pracy konsekwencje

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z winy pracownika i w trybie natychmiastowym w trzech przypadkach:

 • w sytuacji, gdy dojdzie do ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych lub przestępstwa w momencie trwania umowy o pracę, które uniemożliwia dalsze zajmowanie obecnego stanowiska;
 • jeżeli dane przestępstwo jest oczywiste lub potwierdzono je prawomocnym wyrokiem sądu;
 • w przypadku utraty uprawnień niezbędnych do wykonania pracy na zajmowanym stanowisku (z winy pracownika).

Porzucenie pracy z dnia na dzień, czyli nieusprawiedliwione opuszczenie miejsca pracy może zostać uznane za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

Porzucenie pracy 2023 – jakie obowiązki ma pracodawca?

Co powinien zrobić pracodawca w sytuacji porzucenia pracy przez pracownika? W świetle aktualnych przepisów stosunek pracy w takiej sytuacji trwa nadal, dlatego pracodawca musi podjąć odpowiednie czynności w celu jego zakończenia. Co oznacza, że powinien postępować jak w przypadku tradycyjnego rozwiązania umowy i dopełnić wszelkich formalności. Do jego obowiązków należy przygotowanie i dostarczenie pracownikowi wypowiedzenia oraz świadectwa pracy, a także wykreślenie go z ubezpieczeń społecznych. 

Porzucenie pracy przez pracownika to trudna sytuacja, po której najczęściej dwie strony już się nie spotkają. Dokumenty należy więc przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Jest jeszcze jedna ważna kwestia – ponieważ w życiu człowieka dochodzi do różnych zdarzeń losowych i nie wszystkie muszą zostać od razu usprawiedliwione – pracodawca nie powinien działać zbyt pochopnie i upewnić się, że porzucenie pracy nie nastąpiło np. wskutek nieszczęśliwego wypadku. Najbezpieczniej będzie skontaktować się z pracownikiem mailowo lub telefonicznie, aby poznać realną przyczynę zaistniałej sytuacji.

konsekwencje porzucenia pracy

Wypowiedzenie umowy z dnia na dzień – jakie prawa ma pracownik?

Choć skutki porzucenia pracy mogą być dotkliwe dla pracownika, mimo wszystko nie traci on podstawowych praw zagwarantowanych przez Kodeks pracy. Jakie to prawa?

Porzucenie miejsca pracy a wynagrodzenie

Jak wspomnieliśmy wcześniej, pracownik traci prawo do wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy, co jest całkowicie zrozumiałe. Przysługuje mu jednak część pensji za przepracowane dni.

Porzucenie pracy a urlop

Nawet pracownikowi porzucającemu pracę przysługuje ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Porzucenie pracy a świadectwo pracy

Mimo porzucenia pracy pracodawca zobowiązany jest do wystawienia świadectwa pracy, zważywszy na fakt, że przepracowany okres (udokumentowany w ten sposób) wlicza się do stażu pracy

Porzucenie pracy a emerytura

Wiele osób zastanawia się także, czy porzucenie pracy wlicza się do emerytury? Okazuje się, że nie ma to żadnego znaczenia. Nawet w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego posiadasz prawo do otrzymywania świadczenia. Oczywiście poza okresem, w którym nie pracowałeś.

Zobacz też: Okres ochronny przed emeryturą – ile lat przed emeryturą jest okres ochronny?

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Jak zwolnić się z pracy z dnia na dzień bez konsekwencji?

Jeśli chcesz zwolnić się z pracy, najlepiej zrobić to zgodnie z Kodeksem pracy, czyli złożyć wypowiedzenie. Okres wypowiedzenia wynosi od 1 do 3 miesięcy, dlatego wiele osób zastanawia się, jak się zwolnić z pracy bez okresu wypowiedzenia? Zawsze możesz rozwiązać umowę za porozumieniem stron i ustalić z pracodawcą krótszy czas wypowiedzenia lub całkowicie go pominąć. 

Rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym bez żadnych konsekwencji możliwe jest także w sytuacji, gdy pracodawca narusza swoje obowiązki, np. nie wypłaca wynagrodzenia bez usprawiedliwionej przyczyny.

Porzucenie pracy – umowa zlecenie

Pracujesz na umowie zlecenie? W takim razie nie obowiązuje Cię okres wypowiedzenia, a zakończenie umowy następuje w momencie wykonania jej przedmiotu. Chyba, że postanowienia umowy stanowią inaczej i w dokumencie został zapisany taki okres. Wtedy musisz złożyć stosowne pismo i przestrzegać określonych zasad.

Umowa zlecenie a umowa o pracę – poznaj podstawowe różnice!

porzucenie pracy przez pracownika

Porzucenie pracy w okresie wypowiedzenia

Nie zawsze porzucenie pracy wynika z braku odpowiedzialności. Może się tak zdarzyć, że zdecydujesz się na tradycyjne rozwiązanie umowy, ale w wyniku nieprzewidzianych sytuacji, okres wypowiedzenia okaże się zbyt długi i nastąpi porzucenie pracy na wypowiedzeniu. Co wtedy? Taka sytuacja mimo wszystko traktowana jest jako porzucenie pracy i niesie za sobą identyczne konsekwencje. Aby uniknąć negatywnych skutków, warto wypracować ze swoim szefem porozumienie. Jeżeli obie strony wykażą dobrą wolę, unikniesz negatywnych skutków.

Jak odejść z pracy z dnia na dzień? Zobacz, jak się przygotować

Planujesz zmianę branży? Chcesz jak najszybciej odejść z firmy, w której aktualnie pracujesz? Spróbuj zatem zminimalizować potencjalne konsekwencje i odpowiednio się przygotuj.

jak zwolnić się z pracy
 1. Porzucenie pracy potraktuj jako ostateczność, spróbuj porozmawiać ze swoim przełożonym i wypracować kompromis korzystny dla obu stron;
 2. Znajdź nowe zatrudnienie – porzucenie pracy bez żadnej alternatywy jest bardzo ryzykowne;
 3. Zadbaj o kontakty zawodowe – zaktualizuj lub załóż konto na LinkedInie, dzięki czemu łatwiej dotrzesz do rekruterów i potencjalnych pracodawców;
 4. Zaktualizuj swoje CV i list motywacyjny. Zapoznaj się z obowiązującymi wymogami rekrutacyjnymi i aktualnymi trendami, dzięki czemu zainteresujesz pracodawcę. Sprawdź też nowoczesne wzory CV.
 5. Zobacz, jak odpowiadać na pytania o mocne i słabe strony podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Najczęściej zadawane pytania

Jak zwolnić się z dnia na dzień?

Jeśli chcesz jak najszybciej zwolnić się z pracy, ale obowiązuje Cię trzymiesięczny okres wypowiedzenia – spróbuj porozmawiać ze swoim przełożonym i rozwiązać umowę za porozumieniem stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia. W ten sposób unikniesz przykrych konsekwencji związanych z porzuceniem pracy.

Co grozi pracownikowi za porzucenie pracy?

Porzucenie pracy ma negatywne konsekwencje dla pracownika. Może skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym, które już na stałe pozostaje w świadectwie pracy. Co więcej, utracisz część wynagrodzenia oraz prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Część osób zostaje też zobowiązana do wypłacenia pracodawcy odszkodowania za poniesione przez niego straty.

Jak ominąć trzymiesięczny okres wypowiedzenia?

Rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym może nastąpić w wyniku rażącego naruszenia przez pracodawcę jego obowiązków. Jeżeli nic takiego nie miało miejsca, najlepiej dojść do porozumienia z przełożonym i skrócić obowiązujący okres wypowiedzenia lub całkowicie go pominąć.

Porzucenie pracy po ilu dniach?

Porzucenie pracy oznacza nagłą i długotrwałą nieobecność pracownika w miejscu pracy. Zatrudniony ma jednak dwa dni na jej usprawiedliwienie. Może wykorzystać urlop na żądanie lub złożyć podanie o urlop okolicznościowy. W przeciwnym wypadku zaistniała okoliczność zostanie potraktowana jako zwolnienie z dnia na dzień.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź:

Rodzaje urlopów – kiedy i jakie urlopy przysługują pracownikowi?
Czym się zajmuje branża FMCG? Jak znaleźć pracę w tym sektorze?
Zwolnienie lekarskie – jak dostać L4? Najważniejsze informacje
Umowa na czas nieokreślony – kiedy umowa na stałe?
Bezrobocie – przyczyny, rodzaje i skutki bezrobocia 
Jak wygląda praca w HR?
Umowa na zastępstwo – jak długo można kogoś zastępować?
Agent nieruchomości / pośrednik nieruchomości – jak wygląda praca w agencji nieruchomości?
Umowa zlecenie a umowa o pracę – czym się różni umowa zlecenie od umowy o pracę?
Dlaczego nie mogę znaleźć pracy? Co robić, aby zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie?
Trzynastka, czyli 13 pensja w budżetówce 2023
Project manager – kim jest i jaki ma zakres obowiązków?
Bon turystyczny – do kiedy jest ważny? Jak aktywować bon turystyczny?