umowa zlecenia a umowa o pracę

Znalazłeś właśnie wymarzoną pracę? Musisz wiedzieć, że rodzaj zawartej umowy zależy od woli Twojej i przyszłego pracodawcy. Możliwości jest całkiem sporo – umowa o pracę, zlecenie, o dzieło czy umowa B2B. Każda z nich określa nieco odmienne zasady współpracy. Dlatego zanim podejmiesz decyzję – sprawdź, jaki rodzaj zatrudnienia będzie dla Ciebie korzystniejszy. Umowa o pracę czy umowa zlecenie? Poznaj podstawowe różnice obu tych umów.

Spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Umowa o pracę a umowa zlecenie – opis obu form zatrudnienia

Według polskiego prawa, praca może być świadczona na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę) lub umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie). To pracodawca oraz pracownik decydują o tym, jaką umowę podpiszą. Każda z nich posiada własne charakterystyczne cechy i co ważne, o rodzaju umowy decyduje jej charakter, a nie nazwa wpisana w dokumencie.

Umowa o pracę polega na świadczeniu pracy na podstawie stosunku pracy, który został zdefiniowany w art. 22 §1 Kp: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Na podstawie powyższego artykułu można wywnioskować, że stosunek pracy oznacza:

 • osobiste wykonywanie pracy przez pracownika;
 • wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy;
 • wykonywanie pracy w określonym miejscu i czasie;
 • wykonywanie pracy pod kierownictwem;
 • wykonywanie pracy za wynagrodzenie.

Umowa zlecenie oznacza, że zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać daną usługę na rzecz zleceniodawcy. W tym przypadku nie można mówić o pracowniku i zatrudniającym, a właśnie zleceniobiorcy i zleceniodawcy. Umowa zlecenie jest zatrudnieniem niepracowniczym, co oznacza, że należy do grupy umów cywilnoprawnych. Nie została więc uregulowana w przepisach Kodeksu pracy, a w przepisach Kodeksu cywilnego. Art. 734 Kc wskazuje, że: 

§ 1. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

Podanie o pracę – zobacz, jak przygotować taki wniosek

Umowa zlecenie vs umowa o pracę – jakie są podstawowe różnice między nimi? Tego dowiesz się z poniższego rozdziału.

umowa o pracę a umowa zlecenie

Czym się różni umowa o pracę a zlecenie?

Umowa o pracę to przede wszystkim stabilność zatrudnienia i liczne przywileje pracownicze. Umowa zlecenie daje z kolei większą swobodę. To najczęściej wymieniane różnice. Poznaj jeszcze inne!

Różnica między umową o pracę a zlecenie 

Umowa o pracęUmowa zlecenie
Podstawę prawną stanowi Kodeks pracyPodstawę prawną stanowi Kodeks cywilny
Pracodawca narzuca miejsce i godziny pracyBrak wyznaczonego miejsca i godzin pracy
Gwarancja minimalnego wynagrodzeniaGwarancja jedynie minimalnej stawki godzinowej
Osobiste świadczenie pracy – nie można wskazać zastępstwaMożliwość powierzenia pracy zastępcy – osobie wskazanej przez zleceniobiorcę
Prawo do płatnego urlopu wypoczynkowegoNie przysługuje płatny urlop wypoczynkowy
Prawo do urlopu okolicznościowegoNie przysługuje urlop okolicznościowy
Prawo do urlopu na żądanieNie przysługuje urlop na żądanie
Prawo do zasiłku macierzyńskiego i urlopu na opiekę nad dzieckiemPrawo do zasiłku macierzyńskiego i urlopu na opiekę nad dzieckiem jedynie w przypadku opłacania dobrowolnych składek na ubezpieczenie chorobowe
Prawo do zwolnienia lekarskiegoPrawo do zwolnienia lekarskiego jedynie w przypadku opłacania dobrowolnych składek na ubezpieczenie chorobowe
Możliwość dochodzenia roszczeń przed Sądem pracyMożliwość dochodzenia roszczeń przed Sądem cywilnym
Pracodawca wydaje polecenia związane z pracąBrak konkretnych wskazówek lub poleceń od pracodawcy
Obowiązek przedłużenia umowy z pracownicą w ciążyNie ma konieczności przedłużenia umowy z pracownicą w ciąży
Prawo do rekompensaty za nadgodziny w postaci czasu wolnego lub wypłaty dodatkuNie przysługuje prawo do do rekompensaty za nadgodziny
Obowiązują zasady i okresy wypowiedzenia zgodne z Kodeksem pracyUmowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie
Składki na ubezpieczenie: emerytalne, chorobowe, rentowe, zdrowotne i wypadkowe opłaca pracodawca i pracownikJeżeli umowa zlecenie jest jedynym tytułem do ubezpieczeń społecznych – składki na ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne opłaca zleceniodawca. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne

Umowa zlecenie oferuje dużą dowolność, dlatego często zawiera dodatkowe ustalenia. Strony mogą umówić się na płatny urlop wypoczynkowy, okres wypowiedzenia czy też dodatek za przepracowane nadgodziny.

praca na umowę zlecenie

Umowa o pracę a zlecenie – rozwiewamy wątpliwości

Umowa o pracę a umowa zlecenie – składki ZUS

Jak wynika z powyższej tabeli – umowa o pracę i umowa zlecenie różnią się liczbą oraz sposobem opłacania składek. Na umowie o pracę pracownik opłaca (jest to odciągane z wypłaty):

 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • ubezpieczenie chorobowe,
 • ubezpieczenie emerytalne,
 • ubezpieczenie rentowe.

Pracodawca z kolei (częściowo lub w całości) opłaca za pracownika:

 • ubezpieczenie rentowe,
 • ubezpieczenie emerytalne,
 • ubezpieczenie wypadkowe,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

W przypadku umowy zlecenie, zleceniobiorca dobrowolnie opłaca ubezpieczenie chorobowe, a zleceniodawca (częściowo lub w całości):

 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • ubezpieczenie rentowe,
 • ubezpieczenie emerytalne,
 • ubezpieczenie wypadkowe,
 • Fundusz Pracy,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Umowa o pracę i umowa zlecenie jednocześnie

Obowiązujące prawo nie zakazuje zatrudniania pracownika na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenie jednocześnie. Co oznacza, że pracownik pozostający w stosunku pracy, może dla tego samego pracodawcy świadczyć pracę dodatkowo na podstawie umowy zlecenie – pod warunkiem, że dotyczy ona innego zakresu czynności, niż wskazanego w umowie o pracę. Dodatkowo umowa zlecenie zawarta z pracodawcą, z którym pozostajesz w stosunku pracy, będzie podlegała wszystkim składkom na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. W praktyce, wynagrodzenia z obu umów u jednego pracodawcy stanowią jedną podstawę do odprowadzania składek ZUS.

Przerwa w pracy – ile przerwy przysługuje pracownikowi?

Dwie umowy u różnych pracodawców 2023

Często dochodzi do sytuacji, w której osoba na etacie, decyduje się podjąć dodatkowe zatrudnienie u innego przedsiębiorcy – zwykle na podstawie umowy zlecenie. Należy zaznaczyć, że nie ma żadnego problemu w podpisywaniu takich umów jednocześnie, ale warto wiedzieć, że prowadzi to do sytuacji nazwanej “zbiegiem tytułów ubezpieczeń”. Jak należy to rozwiązać?

Przede wszystkim powinieneś dostarczyć drugiemu przełożonemu specjalny dokument zaświadczający o zatrudnieniu w innej firmie na podstawie umowy o pracę. Dodatkowa umowa zlecenie z osobą będącą na etacie powoduje, że ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu zlecenia mają charakter dobrowolny a nie obowiązkowy (obowiązkowa jest tylko składka zdrowotna). Chyba że podstawa wymiaru składek nie jest równa kwocie minimalnego wynagrodzenia – wtedy powyższa zasada nie obowiązuje.

umowa o pracę i umowa zlecenie

Czy umowa zlecenie może być na czas nieokreślony?

Taka sytuacja jest prawnie dopuszczalna. Jeśli zleceniodawca powierza zleceniobiorcy stałe wykonywanie konkretnych czynności, może podpisać z nim umowę zlecenie na czas nieokreślony. Aby nie przybrała ona formy umowy o pracę nie może polegać na ścisłym wykonywaniu poleceń przełożonego w określonym przez niego miejscu i czasie.

Umowa zlecenie a ubezpieczenie

Osoba wykonująca swoje zadania na podstawie umowy zlecenie, podlega z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu – niezależnie od wysokości uzyskiwanego wynagrodzenia.

Sprawdź też:

Project manager – kim jest i jaki ma zakres obowiązków?
Okres ochronny przed emeryturą – ile lat przed emeryturą jest okres ochronny?
Bon turystyczny – do kiedy jest ważny? Jak aktywować bon turystyczny?
Czym są kwalifikacje zawodowe? Jak w CV opisać swoje kwalifikacje w zawodzie?
List motywacyjny i CV pracownik produkcji 
Jak negocjować podwyżkę i wynagrodzenie?
Świadectwo pracy 2023 i zaświadczenie o pracy – najważniejsze informacje
Staż pracy – Co wlicza się do lat pracy? Jak liczyć staż pracy?
Testy psychologiczne dla kierowców i do wojska – kto musi zdawać psychotesty?
Jak stworzyć profesjonalne video CV? Czy CV multimedialne pomaga zdobyć pracę?
Emerytury stażowe – kiedy emerytury stażowe wejdą w życie? Zobacz najnowsze informacje o emeryturach stażowych
Stewardessa / steward: jak zostać stewardessą? Ile zarabia stewardessa?