Praca jako ratownik medyczny nie należy do najłatwiejszych, ponieważ wymaga ona dużej wiedzy, mocnych nerwów i wiąże się odpowiedzialnością i trudnymi wyzwaniami nawet w ekstremalnych warunkach.. Niemniej jednak jest to zawód medyczny bardzo potrzebny i szanowany, ponieważ polega na ratowaniu ludzkiego życia i zdrowia. Jaka jest droga ratownika? Czym zajmuje się ratownik medyczny w wojsku? Ile zarabiają ratownicy medyczni? Na te i inne pytania odpowiemy Wam w niniejszym artykule, aby naświetlić na czym polega praca w pogotowiu ratunkowym i jak zostać ratownikiem.

Spis treści – ratownik medyczny

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Na czym polega zawód ratownika medycznego?

Zanim zaczniesz zastanawiać się jak zostać ratownikiem medycznym i jak uzyskać prawo wykonywania zawodu ratownika medycznego,, warto wiedzieć na czym dokładnie ta praca polega i jakie obowiązki czekają na nas na tym stanowisku. Aby podjąć tego typu pracę trzeba być osobą silną fizycznie i wytrzymałą psychicznie, ponieważ jest to praca trudna i obciążająca zarówno ciało jak i umysł. Ogólnie opisując ratownik medyczny ma za zadanie ocenić stan zdrowia pacjenta, w razie potrzeby udzielić mu pierwszej pomocy i podtrzymywać funkcje życiowe podczas transportu do szpitala.

Wszystkie czynności, które ratownicy medyczni mogą podjąć w ramach wykonywanego zawodu są opisane szczegółowo w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego. Do tych czynności należą:

 • Ocena stanu pacjenta i udzielanie pomocy potrzebującym.
 • Układanie pacjenta w pozycji właściwej dla stanu pacjenta lub odniesionych obrażeń.
 • Podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.
 • Bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych.
 • Przyrządowe przywracanie i zabezpieczanie drożności dróg oddechowych z zastosowaniem w szczególności:
 • rurki ustno-gardłowej;
 • rurki nosowo-gardłowej;
 • przyrządów nadgłośniowych
 • konikopunkcji.
 • Odsysanie dróg oddechowych.
 • Podjęcie tlenoterapii czynnej lub wspomagania oddechu lub sztucznej wentylacji płuc metodami bezprzyrządowymi i przyrządowymi, z użyciem tlenu lub powietrza, w tym z użyciem respiratora.
 • Wykonanie intubacji dotchawiczej i prowadzenie wentylacji nieinwazyjnej w nagłym zatrzymaniu krążenia.
 • Wykonanie defibrylacji manualnej na podstawie EKG lub zapisu kardiomonitora.
 • Wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej.
 • Wykonanie przezskórnej elektrostymulacji serca w bradyarytmiach w przypadku pacjentów niestabilnych hemodynamicznie.
 • Wykonanie kardiowersji w tachyarytmiach w przypadku pacjentów niestabilnych hemodynamicznie.
 • Wykonanie i ocena zapisu EKG.
 • Monitorowanie czynności układu oddechowego.
 • Monitorowanie czynności układu krążenia metodami nieinwazyjnymi.
 • Wykonanie kaniulacji żył obwodowych oraz żyły szyjnej zewnętrznej.
 • Wykonanie dojścia doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu.
 • Podawanie leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, doustną, podjęzykową, wziewną, dotchawiczą, doodbytniczą oraz doszpikową.
 • Odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej.
 • Oznaczanie parametrów krytycznych z użyciem dostępnego sprzętu.
 • Opatrywanie ran.
 • Tamowanie krwotoków zewnętrznych.
 • Unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń.
 • Unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego.
 • Przyjęcie porodu.
 • Wykonanie segregacji medycznej pierwotnej i wtórnej.
 • Przygotowanie pacjenta do transportu i opieka medyczna podczas transportu.
 • Wykonanie pomiaru temperatury głębokiej.
 • Podawanie wybranych leków.
 • Podawanie koncentratów czynników krzepnięcia oraz desmopresyny w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, z zasobów własnych chorego.

Wymienione obowiązki wymagają od ratownika dużej wiedzy medycznej i zachowania zimnej krwi, czyli racjonalności, odpowiedzialności i działania. Pożądane cechy kandydata na stanowisko ratownika medycznego to głównie odporność na stres, profesjonalizm i dobra kondycja. Ważne są predyspozycje fizyczne i psychiczne kandydata, ponieważ praca jest mocno obciążająca i dla ludzi z powołaniem. Ratownik medyczny jest w swojej pracy odpowiedzialny za życie i zdrowie ludzkie, dlatego musi umieć działać pod presją czasu i zachować spokój w trudnych warunkach.

Wygeneruj CV!
Stwórz CV!
Skonfiguruj CV!

Ile zarabia ratownik medyczny?

Biorąc pod uwagę jak trudny jest zawód ratownika medycznego, dobrze jest zastanowić się ile zarabia ratownik medyczny na swoim niełatwym stanowisku. Według danych na 2022 rok mediana zarobków wynosi 4200 zł brutto. Średnia rynkowa kształtuje się natomiast w granicach 3560 – 5100 zł brutto.

         Średnie wynagrodzenie ratownika medycznego, w zależności od miejsca pracy, wygląda następująco:

 • Ratownictwo medyczne – zarobki w pogotowiu ratunkowym – 4200 zł brutto.
 • Ratownik WOPR – 3430 zł brutto.
 • Zarobki strażaków ratowników – 4800 zł brutto.
 • Ratownik górniczy – 8630 zł brutto.
 • Ratownik wodny – 3430 zł brutto.

Zobacz: Najlepiej płatne zawody w Polsce

Jak zostać ratownikiem medycznym?

Dyplom ratownika medycznego otrzymuje się po skończeniu 3-letnich studiów licencjackich na kierunku ratownictwo medyczne i otrzymaniu tytułu licencjata. Aktualnie jest to jedyna droga, aby otrzymać pracę w pogotowiu ratunkowym. Biorąc pod uwagę, że jest to bardzo odpowiedzialna praca, ratownik medyczny musi posiadać odpowiednią wiedzę kwalifikacje, uprawnienia i przygotowanie do tego zawodu.

Osoba na tym stanowisku powinna umieć działać pod presją i w ekstremalnych sytuacjach. Jeżeli chodzi o zarobki ratownik medyczny powinien otrzymywać większą pensję ze względu na rodzaj wykonywanej pracy, w końcu polega ona na ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego. Na szczęście z roku na rok ich wynagrodzenie wzrasta i otrzymują oni nowe benefity, przez co mają coraz lepszą sytuację finansową.

Co jest niezbędne do wykonywania zawodu ratownika medycznego?

Aby otrzymać tytuł ratownika nie wystarczy studium czy średnia szkoła. Jeśli chcesz rozpocząć swoją karierę w ratownictwie medycznym, to poszukaj dobrej szkoły wyższej, która oferuje ten kierunek studiów. Pamiętaj, że nie może być to Ratownictwo medyczne – studium, muszą być to studia wyższe licencjackie. Bez wyższego wykształcenia w tym kierunku, niestety nie ma możliwości podjęcia pracy w zawodzie ratownika medycznego.

Studia, tak samo jak ta praca, nie należą do łatwych, ponieważ wymaga się od studentów wielu godzin nauki z zakresu medycyny czy udziału w obozach sprawnościowych. Szkoła musi odpowiednio przygotować studenta do pracy jako ratownik, zarówno fizycznie jak i psychicznie.

Przyszły ratownik medyczny musi także odbyć półroczne praktyki w odpowiedniej placówce. Kwestie te reguluje Ustawa z dnia 8 września 200 6 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Kolejny krok to przystąpienie do państwowego egzaminu z Ratownictwa Medycznego (PERM). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia państwowy egzamin obejmuje pytania z następujących obszarów:

 • medycznych czynności ratunkowych;
 • pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy;
 • medycyny ratunkowej;
 • anatomii i fizjologii;
 • medycyny katastrof;
 • psychiatrii, psychologii i neurologii;
 • chirurgii;
 • chorób wewnętrznych;
 • pediatrii.

Dodatkowo w karierze ratownika medycznego ważne jest, aby:

 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 • posiadać stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu ratownika medycznego;
 • wykazywać się znajomością języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania tego zawodu.

Ponadto ważne jest nieustanne doskonalenie zawodowe, tzn. uczestnictwo w kursach, szkoleniach i seminariach medycznych, żeby poszerzać i utrwalać swoją wiedzę. Praca na tym stanowisku stanowisku niewątpliwie wymaga ogromnej odpowiedzialności, ale daje też ogromną satysfakcję, na przykład podczas udanej pierwszej pomocy czy przyjętym porodzie. Ratownicy medyczni to nasi ziemscy bohaterzy, którzy są niezwykle ważni i niezastąpieni, ponieważ to oni jako pierwsi docierają na miejsce zdarzenia i udzielają pomocy.

Gdzie mogą pracować ratownicy medyczni?

W zawodzie ratownika medycznego zatrudnienia najlepiej szukać w szpitalach, stacjach pogotowia ratunkowego czy prywatnych firmach medycznych, jednak głównie jest to współpraca oparta o umowę cywilno-prawną. Część ratowników medycznych decyduje się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Gdzie może pracować osoba wykonująca ten zawód?

 1. W służbach ratunkowych, czyli najczęściej w pogotowiu ratunkowym oraz w lotniczym pogotowiu ratunkowym – może tam pracować zarówno osoba wyspecjalizowana do udzielania świadczeń zdrowotnych, jak i kierowca. Żeby pracować w pogotowiu ratunkowym musisz posiadać przynajmniej 5 lat stażu zawodowego.
 2. Na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – SOR działa w ramach państwowego systemu ratownictwa. Mimo, że praca jest zdalna to stres i zadania z jakimi mierzą się tamtejsi ratownicy medyczni są zbliżone do tej na pogotowiu.
 3. Na oddziałach szpitalnych (intensywnej terapii, chorób zakaźnych, chirurgii, neurologii) – tutaj także ratownicy są potrzebni, szczególnie w trakcie epidemii lub katastrof naturalnych.
 4. W służbach mundurowych (w straży pożarnej, w straży granicznej) – służby mundurowe, takie jak straż graniczna również potrzebują w swoich szeregach osób o wykształceniu medycznym.
 5. Możesz zostać ratownikiem medycznym i przeprowadzać szkolenia dla swoich młodszych kolegów, nauczycieli lub innego personelu medycznego.

Gdzie szukać ofert pracy jako ratownik medyczny?

Pierwszym krokiem do znalezienia pracy w zawodzie ratownika medycznego jest poszukanie ofert pracy na stronach szpitali, prywatnych placówek medycznych, lotniczego pogotowia ratunkowego i innych miejsc, w których chcesz pracować. Najłatwiej jest znaleźć zatrudnienie szukając bezpośrednio u pracodawcy, który nas interesuje. Mogą to być strony takie jak:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stworzyło też specjalną stronę z ofertami pracy, więc warto też sprawdzić ogłoszenia w ich Centralnej Bazie Ofert Pracy → Centralna Baza Ofert Pracy – strona prowadzona przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, prezentująca informacje dotyczące ofert pracy, staży, praktyk oraz targów i szkoleń.

 Jeżeli nie udało Ci się znaleźć odpowiedniego ogłoszenia na stanowisko „ratownik medyczny” – oferty pracy są także dostępne na ogólnopolskich portalach z ogłoszeniami, na przykład:

 • Pracuj.pl
 • OLX
 • Lento
 • Pracamedycyna.pl
 • Indeed
 • Praca.medycyna.pl
 • Gumtree

Więcej praktycznych porad znajdziesz w artykule: Jak i gdzie szukać pracy?

 Jeżeli jesteś jeszcze w trakcie studiów, to polecamy poszukać praktyk i stażu w zawodzie, aby nabyć doświadczenia. Wiadomo przecież, że najlepiej uczymy się nie z teorii, a z praktykowania swoich umiejętności i wiedzy. Dobrym miejscem do znalezienia stażu czy praktyk, a nawet stałej pracy, jest biuro karier na uczelni, gdzie na pewno pomogą Ci wybrać odpowiednią ofertę i miejsce.

Sprawdź też:

Jak wygląda dzień w zawodzie ratownika medycznego?

W takim razie ile godzin pracuje ratownik medyczny? Normalny tryb pracy przewiduje około 168 godzin na miesiąc, jednak ratownicy zatrudnieni na własnej działalności wyrabiają nawet 250-270 godzin miesięcznie. Zarobki ratownika medycznego są uzależnione od poziomu wykształcenia, ilości przepracowanych godzin i ogólny staż pracy. Na wyższe wynagrodzenie mogą liczyć osoby z większym doświadczeniem i większą wiedzą, którą można nabyć poprzez kursy, studia, seminaria medyczne itp.

Jak napisać CV – ratownik medyczny, praca w pogotowiu ratunkowym

Zanim podejmiesz się aplikowania na oferty pracy jako ratownik medyczny, zacznij od odpowiedniego przygotowania swojego CV. Aby uniknąć podstawowych błędów w Curriculum Vitae, polecamy zapoznać się z naszym artykułem na ten temat: Jak napisać dobre cv? Najczęstsze błędy podczas pisania CV – Ciekawe CV.

Po pierwsze, pamiętaj o wpisaniu w CV podsumowania zawodowego. Jest to jeden z kluczowych elementów tego dokumentu, więc nie pomijaj tej sekcji. Opisując swój cel zawodowy wyróżnisz się na tle innych, którzy rezygnują z tego opisu.

Kolejnym ważnym elementem jest wpisanie wykształcenia i doświadczenia, które są istotne w zawodzie ratownika medycznego. Wymień ukończone szkoły, kursy, szkolenia, a przy doświadczeniu zawodowym opisz swoje obowiązki i osiągnięcia. Koniecznie uwzględnij także dyplom potwierdzający posiadane przez Ciebie kwalifikacje.

Dodaj odpowiednie zdjęcie. Ratownik medyczny to zawód dla osób odpowiedzialnych, odpornych psychicznie i wytrwałych, dlatego też zdjęcie na dokumentach aplikacyjnych powinno to podkreślać. Nie zaleca się umieszczenia zdjęcia z wakacji, imprezy czy zwykłego selfie. Więcej na temat zdjęć w CV znajdziesz tu: Zdjęcie do CV: czy w CV musi być zdjęcie? jakie zdjęcie do CV wybrać?

Do CV warto też dołączyć list motywacyjny. Ratownik medyczny to praca dla osób z powołaniem, dlatego dobrze jest napisać w liście dlaczego to właśnie Ty jesteś najlepszym kandydatem na to stanowisko. Opisz dlaczego wybrałeś taki zawód, czy jest on Twoją pasją i co dla Ciebie znaczy praca w pogotowiu ratunkowym.

Sprawdź, jak napisać list motywacyjny, by idealnie przedstawić swoją kandydaturę.

Na końcu każdego dokumentu aplikacyjnego powinna znajdować się aktualna klauzula RODO. Bez niej możesz zostać odrzucony w postępowaniu rekrutacyjnym, ponieważ klauzula jest niezbędna pracodawcy, aby móc się z Tobą kontaktować i przechowywać Twoje dane osobowe zawarte w CV i liście motywacyjnym.

W artykule: Klauzula CV czyli zgoda na przetwarzanie danych osobowych, znajdziesz więcej informacji na ten temat.

Chcesz sporządzić profesjonalne CV w łatwym i intuicyjnym generatorze? Skorzystaj z naszego generatora CV, który krok po kroku przeprowadzi Cię przez proces tworzenia Curriculum Vitae. Jednak przed przystąpieniem do generowania CV proponujemy przeczytać artykuł Jak napisać CV – Napisz profesjonalne CV z CiekaweCV.pl.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Już wiesz na czym polega praca ratownika medycznego, jakie trzeba mieć wykształcenie do tego zawodu i gdzie szukać zatrudnienia. Nie pozostaje więc nic innego jak przygotować CV, list motywacyjny i aplikować na interesujące oferty. Życzymy Ci powodzenia w znalezieniu pracy marzeń! 🙂

Przykładowe CV
Sprawdź inne przykładowe wzory CV

Zajrzyj też do naszych pozostałych artykułów: