zwolnienie od psychiatry

Pracownik może być niezdolny do wykonywania swoich obowiązków zawodowych ze względu na zły stan zdrowia psychicznego. W takiej sytuacji może on ubiegać się o l4 od psychiatry, które działa na takich samych zasadach, jak tradycyjne zwolnienie lekarskie. Ile płatne jest zwolnienie od psychiatry? Czy psycholog może wystawić zwolnienie? Przeczytaj nasz artykuł, a rozwiejemy Twoje wątpliwości.

Zwolnienie od psychiatry – spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Psychiatra l4 – jak długo?

Zwolnienie lekarskie potocznie nazywane l4 wystawiane jest przez lekarza w przypadku niezdolności pracownika do wykonywania pracy. Taka niezdolność może wynikać z niedyspozycji fizycznej, ale też psychicznej, co oznacza, że psychiatra ma prawo wystawić zwolnienie na depresję czy inne choroby natury psychicznej. Do przyczyn takich dolegliwości często należą: mobbing, prześladowania w pracy czy choroby cywilizacyjne między innymi wypalenie zawodowe

Na zasiłku chorobowym możesz przebywać 182 dni, czyli około pół roku. Czas ten liczony jest łącznie z pierwszymi 33 dniami przypadającymi na wynagrodzenie chorobowe. 182 dni zwolnienia od psychiatry i co dalej? Po tym czasie możesz ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne na maksymalnie 12 miesięcy.

Ile dni wstecz można wystawić zwolnienie lekarskie – psychiatra?

Czy można dostać zwolnienie wstecz od psychiatry? Podobnie, jak w przypadku tradycyjnego l4 – jest taka możliwość. Z tą różnicą, że zwykłe zwolnienie może zostać wystawione jedynie na 3 dni wstecz, z kolei zwolnienie l4 od psychiatry można przesunąć o więcej dni, jeśli lekarz stwierdzi u pacjenta zaburzenia psychiczne ograniczające jego zdolność do oceny własnego postępowania.

Jak dostać zwolnienie od psychiatry?

Najważniejsza informacja jest taka, że zwolnienie lekarskie w przypadku problemów ze zdrowiem psychicznym można zdobyć wyłącznie od psychiatry. Dlatego jeśli zastanawiasz się, czy psycholog może wystawić l4 lub, czy psychoterapeuta może wystawić l4? To odpowiedź jest przecząca. Jedynie psychiatra na podstawie wywiadu uprawniony jest do postawienia diagnozy o niezdolności do pracy.

Jak załatwić zwolnienie lekarskie od psychiatry? Musisz udać się do placówki NFZ lub gabinetu prywatnego. W drugim przypadku nie ma konieczności ubiegania się o dodatkowe skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu. Zwolnienia lekarskie od psychiatry wydawane są w celu poprawy zdrowia psychicznego i nie zawsze chodzi o depresję. Mogą to być problemy osobiste czy moment przeciążenia pracą.

l4 od psychiatry

Pracodawca z treści zwolnienia prawdopodobnie nie dowie się o Twojej chorobie, ponieważ na zaświadczeniu nie widnieje jej nazwa. Znajduje się jednak numer choroby, który może sprawdzić (jeśli jest bardzo dociekliwy).

CV bez doświadczenia – stwórz CV dla początkujących

Czy zwolnienie od psychiatry widnieje w papierach?

Pracownik, który powrócił do pracy po okresie zwolnienia lekarskiego z powodu problemów psychicznych, może otrzymać wypowiedzenie i nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań. Po rozwiązaniu umowy pracodawca musi wręczyć Ci świadectwo pracy. Jednak nie musisz się martwić! Informacja o zwolnieniu lekarskim od psychiatry nie widnieje w dokumencie. Wskazany jest jedynie okres choroby, ale bez podania przyczyny. Pamiętaj także, że nikt nie może zapytać Cię o przyczynę nieobecności.

L4 online – psychiatra

Okazuje się, że lekarz psychiatra zwolnienie może wystawić zarówno podczas wizyty w przychodni, jak i online.

psychiatra zwolnienie lekarskie

L4 od psychiatry – ile płatne?

Zasady dotyczące zwolnienia od psychiatry są dokładnie takie same, jak każdego innego zwolnienia. Co to oznacza? 

  • Przez pierwsze 33 dni przysługuje Ci wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80 proc. podstawy wynagrodzenia – za ten okres zwolnienia płaci pracodawca.
  • Po okresie 33 dni (jeśli lekarz zdecyduje się na przedłużenie zwolnienia) pracownik otrzyma zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS, który również wynosi 80 proc. wynagrodzenia – za ten okres zwolnienia płaci ZUS.

Zwolnienie lekarskie od psychiatry płatne 100 proc.

Przepisy przewidują możliwość zasiłku chorobowego w pełnej wysokości tylko w określonych przypadkach, do których należą:

  • niezdolność do pracy spowodowana wypadkiem w drodze do niej lub z niej;
  • okres ciąży. 

Tak więc nie dotyczy to l4 psychiatrycznego, które podlega podstawowej zasadzie naliczania 80 procentowego zasiłku chorobowego.

Wypowiedzenie umowy o pracę a zwolnienie lekarskie od psychiatry

Jeśli przebywasz na zwolnieniu lekarskim, zgodnie z przepisami, pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę. Chyba że nieobecność spowodowana chorobą trwa dłużej niż trzy miesiące – wtedy ma prawo do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. 

Z drugiej strony pracownik przebywający na l4 od psychiatry może wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie (bez względu na czas nieobecności w firmie).

Możesz także zdecydować się na zwolnienie psychiatryczne w momencie, gdy otrzymałeś wypowiedzenie. Zwolnienie z pracy często wywołuje kryzys psychiczny, który może dawać podstawy do ubiegania się o l4.

l4 psychiatra

Czy można zwolnić pracownika na zwolnieniu lekarskim od psychiatry?

Problemy natury psychicznej często oznaczają długie przebywanie na zwolnieniu lekarskim. Co prawda, pracodawca nie może Cię zwolnić jeśli jesteś chory, jednak ta ochrona jest limitowana. Umowa może zostać rozwiązana bez okresu wypowiedzenia, gdy:

  • okres choroby trwa dłużej niż 3 miesiące – jeśli byłeś zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy;
  • niezdolność pracownika do pracy trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – jeśli byłeś zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub, gdy niezdolność wynikała z choroby zawodowej czy też wypadku przy pracy.

Zwolnienie lekarskie od psychiatry a powrót do pracy

Przebywając na zwolnieniu lekarskim – również od psychiatry – nie możesz pracować. Długie pozostawanie na l4 stanowi jednak podstawę do kontroli ZUS-u, która zweryfikuje czy nie przebywasz w tym czasie na wakacjach, czy nie podjąłeś innej pracy zarobkowej lub, czy nie nie uczestniczysz w kursach lub szkoleniach. 

Przykładowe CV – zobacz!

zwolnienie lekarskie od psychiatry

Co można robić na zwolnieniu lekarskim od psychiatry?

Zwolnienie lekarskie od psychiatry wystawiane jest na standardowym druku ZUS ZLA. Choroby natury psychicznej są trudne do zweryfikowania, dlatego kontrole z ZUS-u są coraz bardziej powszechne. Na chorobowym masz powrócić do zdrowia, a elementami terapii mogą być spacery, aktywność fizyczna lub wyjazdy wspomagające leczenie.

Jeśli pracownik ZUS-u nie zastanie Cię w domu, może podważyć Twoje prawo do zasiłku chorobowego. W takiej sytuacji warto poprosić lekarza o wydanie specjalnych zaleceń, które będą dowodem w przypadku sporu i wstrzymania wypłaty świadczenia. Pamiętaj, że możesz również zostać wezwany do stawienia się przed specjalną komisją oceniająco zasadność przebywania na zwolnieniu lekarskim.

Aneks do umowy – jak napisać aneks do umowy o pracę? Aneks do umowy – wzór

L4 od psychiatry 2023

Otrzymałeś zwolnienie chorobowe od psychiatry? Będziesz traktowany, jak każdy inny chory. Z tą różnicą, że psychiatra z datą wystawienia zwolnienia może cofnąć się nawet o kilka dni (w przeciwieństwie do innych lekarzy). Podczas zwolnienia nie możesz pracować ani też wyjeżdżać na wakacje. ZUS kontroluje prawidłowe wykorzystanie l4. Jeśli dostrzeże nieprawidłowości – Twoje świadczenia mogą zostać odebrane.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Poznaj więcej swoich praw pracowniczych:

Nadgodziny – Kodeks pracy: ile płatne są nadgodziny?
Ekwiwalent za urlop 2023 – jak obliczyć ekwiwalent za urlop?
Wynagrodzenie zasadnicze – co to jest wynagrodzenie zasadnicze?
Nagroda jubileuszowa – komu i kiedy przysługuje?
Praca w warunkach szkodliwych – jakie zawody są uważane za szkodliwe?
Umowa na czas określony – ile umów na czas określony 2023
Średnia krajowa – ile wynosi średnia krajowa 2023?
Urlop na poszukiwanie pracy – ile dni na poszukiwanie pracy?
Porzucenie pracy – jakie są konsekwencje porzucenia pracy?
Urlop okolicznościowy śmierć bliskiej osoby
Wypowiedzenie umowy zlecenia – jak rozwiązać umowę zlecenie?
Ewidencja czasu pracy 2023 – Ile godzin pracy w miesiącu?
Rodzaje urlopów – kiedy i jakie urlopy przysługują pracownikowi?
Urlop na żądanie – ile urlopu przysługuje? Poznaj podstawowe zasady