urlop okolicznościowy śmierć

Urlop okolicznościowy to dodatkowe dni wolne od pracy, które są następstwem szczególnych okoliczności powiązanych z pracownikiem lub z najbliższymi mu osobami. Można je wykorzystać z tytułu narodzin dziecka, ślubu lub śmierci członka rodziny. Czy należy się dzień wolny po śmierci babci? Ile urlopu okolicznościowego na śmierć teścia? Sprawdź, w jakich sytuacjach możesz ubiegać się o urlop na pogrzeb.

Spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Urlop okolicznościowy – pogrzeb

Okoliczności związane z udzielaniem urlopu okolicznościowego są regulowane przez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w odniesieniu do sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy, a także w kwestii przysługującego pracownikom zwolnienia od pracy. Są one silnie sformalizowane dlatego, zanim złożysz wniosek o urlop okolicznościowy w związku ze śmiercią bliskiej osoby, poznaj zasady przyznawania dodatkowych dni wolnych.

Kiedy można ubiegać się o urlop okolicznościowy z tytułu śmierci?

Urlop okolicznościowy można wykorzystać w sytuacji ważnych wydarzeń życiowych, związanych z silnymi emocjami. Nie da się ukryć, że śmierć bliskich jest najczęściej występującą przesłanką, która umożliwia wykorzystanie dodatkowych dni wolnych. Liczba dni przysługującego urlopu jest jednak ściśle powiązana ze stopniem pokrewieństwa. 

Poniższa tabela prezentuje liczbę dni urlopu okolicznościowego dla poszczególnych wydarzeń:

WydarzenieLiczba dni urlopu
Urlop okolicznościowy śmierć dziecka2
Urlop okolicznościowy śmierć żony2
Urlop okolicznościowy śmierć męża2
Urlop okolicznościowy śmierć matki2
Urlop okolicznościowy śmierć ojca2
Urlop okolicznościowy śmierć macochy2
Urlop okolicznościowy śmierć ojczyma2
Urlop okolicznościowy śmierć babci1
Urlop okolicznościowy na śmierć dziadka1
Urlop okolicznościowy śmierć siostry1
Urlop okolicznościowy śmierć brata1
Urlop okolicznościowy śmierć teściowej1
Urlop okolicznościowy śmierć teścia1
Urlop okolicznościowy śmierć innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką1

Należy zauważyć, że są to członkowie rodziny wyłącznie pracownika ubiegającego się o urlop okolicznościowy. W momencie, gdy umrze ktoś z rodziny Twojego męża np. babcia, to urlop okolicznościowy na śmierć babci męża nie przysługuje. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy ta osoba jest pod Twoją bezpośrednią opieką, wówczas możesz skorzystać z 1 dnia wolnego. 

Zobacz również: Rodzaje urlopów – kiedy i jakie urlopy przysługują pracownikowi?

Jaki jest termin wykorzystania urlopu okolicznościowego z tytułu śmierci?

Przepisy nie określają ostatecznego terminu, w którym należy skorzystać z urlopu okolicznościowego. Kluczowe jest, aby ten dzień wolny pozostawał w ścisłej korelacji z jego przyczyną. Nie musi więc być to urlop okolicznościowy na pogrzeb, a na przykład na załatwienie formalności związanych z uroczystością. W konsekwencji ostateczna decyzja należy do pracodawcy. Jeżeli następuje zbyt duża rozbieżność czasowa – przełożony może odmówić udzielenia zwolnienia od świadczenia pracy.

urlop okolicznościowy pogrzeb

Wniosek o urlop okolicznościowy – śmierć

Należy pamiętać, że urlop okolicznościowy z powodu śmierci nie jest udzielany automatycznie. Zobowiązany jesteś złożyć odpowiedni wniosek. Jeśli przysługują Ci 2 dni wolnego, możesz wykorzystać je łącznie lub oddzielnie, jako 2 pojedyncze dni. Do wniosku należy dołączyć też stosowny dokument potwierdzający zaistniałą okoliczność, czyli w tym przypadku kopię odpisu aktu zgonu.

Co powinno zawierać takie podanie o urlop okolicznościowy?

  • Miejsce i datę sporządzenia dokumentu;
  • dane osobowe i adres pracownika;
  • dane osobowe i adres pracodawcy lub nazwę i siedzibę firmy;
  • powód, dla którego ubiegasz się o urlop okolicznościowy;
  • daty, w których chcesz skorzystać z urlopu;
  • podpis pracownika.

Komu przysługuje urlop okolicznościowy?

Urlop okolicznościowy, podobnie, jak urlop na żądanie, czy urlop wypoczynkowy jest jednym z przywilejów osób zatrudnionych na umowie o pracę. Pracujący na umowie zlecenie lub umowie o dzieło podlegają przepisom Kodeksu cywilnego, a nie Kodeksu pracy, przez co omawiane prawo ich nie dotyczy. 

urlop na pogrzeb

Czy wolne okolicznościowe z powodu śmierci jest płatne?

  • Urlop okolicznościowy jest płatny na takich samych zasadach, jak urlop wypoczynkowy;
  • wykorzystanie urlopu okolicznościowego nie pomniejsza puli urlopu wypoczynkowego;
  • jeżeli śmierć członka rodziny nastąpi podczas urlopu wypoczynkowego, nie możesz wnioskować o jego przedłużenie lub dodatkowo o urlop okolicznościowy;
  • niewykorzystany urlop okolicznościowy przepada i nie jest dodatkowo płatny.

Przeczytaj też nasze pozostałe artykuły:

Wypłata wynagrodzenia – na konto czy do ręki? Co jeśli na koncie brak wypłaty?
Jak założyć Profil Zaufany?
Jak napisać wniosek do sądu o nabycie spadku?
Wniosek o urlop – sprawdź, jak napisać podanie o urlop bezpłatny
Praca na pół etatu – jak wygląda zatrudnienie na pół etatu?
Najniższa krajowa 2023 – ile wynosi minimalne wynagrodzenie?
Gotowe wzory CV do wypełnienia – Zobacz 24 szablony CV do pobrania
Referencje w CV – co to są referencje?
Jak napisać dobre CV i wyróżnić je na tle innych kandydatów?
Zwroty grzecznościowe w mailu