kwalifikacje zawodowe

Szukasz pracy? Niezależnie od branży, w której się specjalizujesz, aby zdobyć zatrudnienie, musisz posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Spośród dziesiątek, a niekiedy nawet setek aplikacji, pracodawcy wybierają zwykle osoby samodzielne i wykwalifikowane, które mogą od razu zająć się swoimi obowiązkami. Zobacz zatem, co to są kwalifikacje zawodowe i jak zaprezentować je w CV, aby odnieść sukces.

Spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Kwalifikacje zawodowe – co to?

Bardzo często kwalifikacje zawodowe traktowane są jako wykształcenie – rzeczywistość jest jednak inna. Owszem, wykształcenie stanowi istotny element kwalifikacji, ale nie jedyny. Poza zdobytym tytułem, liczą się również ukończone kursy i szkolenia, a także zdobyte certyfikaty/ dyplomy/ zaświadczenia. Tak naprawdę nie da się jednoznacznie określić kwalifikacji zawodowych, ponieważ współczesny rynek pracy wciąż ewoluuje, przez co jest niezwykle różnorodny i wymaga od pracowników dużej elastyczności.  

Kwalifikacje zawodowe w CV to inaczej kompetencje zawodowe lub kompetencje twarde, czyli wiedza i umiejętności potrzebne do pracy na określonym stanowisku. Trzeba pamiętać, że w zależności od specyfiki branży, za kwalifikacje zawodowe będzie można uznać inny zestaw cech. Niekiedy są to również kompetencje miękkie i interpersonalne, pozwalające odnaleźć się w pracy zespołowej lub zdolności negocjacyjne niezbędne np. w pracy doradcy handlowego.

Predyspozycje zawodowe – przykłady:

W zależności od branży kwalifikacjami zawodowymi, mogą być:

 • umiejętności techniczne;
 • uprawnienia do obsługi maszyn i urządzeń;
 • zdobyte doświadczenie zawodowe;
 • znajomość języków obcych;
 • prawo jazdy;
 • wiedza na temat regulacji prawnych.

Jakie są kwalifikacje zawodowe w Polsce – klasyfikacja

Okazuje się, że kwalifikacja zawodowa może być rozumiana także w inny sposób. Czyli w oparciu o klasyfikację stworzoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. W dokumencie wskazano poszczególne zawody przypisane do odpowiednich obszarów kształcenia. Poszczególne profesje zostały pogrupowane pod kątem wspólnych lub podobnych kwalifikacji niezbędnych do ich wykonywania. Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) wyodrębnia następujące obszary kształcenia:

 • administracyjno-usługowy (A);
 • budowlany (B);
 • elektryczno-elektroniczny (E);
 • mechaniczny i górniczo-hutniczy (M);
 • rolniczo-leśny z ochroną środowiska (R);
 • turystyczno-gastronomiczny (T);
 • medyczno-społeczny (Z);
 • artystyczny (S).
kwalifikacje zawodowe w CV

Na stronie Zintegrowanego Systemy Kwalifikacji sprawdzisz konkretne wymagania, które należy spełnić, aby otrzymać daną kwalifikację. Dodatkowo wymieniono instytucje uprawnione do ich nadawania. W rejestrze uwzględniono także:

 • kwalifikacje pełne – nadawane w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego;
 • kwalifikacje cząstkowe – zalicza się do nich kwalifikacje ze szkolnictwa zawodowego, nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych, uregulowane oraz rynkowe.

Kwalifikacje zawodowe – co wpisać w CV?

Każde CV powinno spełniać określone standardy i zawierać sekcje, niezbędne w procesie rekrutacji. Obok danych osobowych, doświadczenia zawodowego i wykształcenia, muszą znaleźć się także kwalifikacje – koniecznie na pierwszej stronie dokumentu. Każde nowoczesne CV, powinno być też dopasowane do oferty pracy, a więc odpowiadać na konkretne wymagania postawione przez pracodawcę. Rekruterzy poświęcają dosłownie chwilę na zapoznanie się z każdą aplikacją, dlatego Twoim zadaniem jest wywarcie doskonałego wrażenia w trakcie tych kilku chwil. Szczegółowa analiza i interpretacja nie wchodzą w grę, dlatego skup się na konkretach istotnych dla Twojego potencjalnego przełożonego.

kwalifikacje

Zastanawiasz się, co wpisać w rubryce kwalifikacje zawodowe? Najlepiej podzielić je na twarde oraz miękkie i dodatkowo wskazać poziomy zaawansowania poszczególnych umiejętności np. język angielski poziom C1. Staraj się unikać podawania kompetencji, których nie da się zweryfikować np. pracowitość. Uprawnienia zawodowe warto zawrzeć też w innych sekcjach, jakich?

 • Podsumowanie zawodowe w CV – wyjątkowe umiejętności, zdobyte uprawnienia, specjalizacje);
 • Umiejętności w CV – uprawnienia, znajomość programów i maszyn;
 • Wykształcenie w CV – ukończone studia, kursy i szkolenia;
 • Doświadczenie zawodowe w CV – staż niezbędny do wykonywania danego zawodu.

Kwalifikacje zawodowe – przykłady:

Zobacz przykładowe kwalifikacje zawodowe dla różnych branż.

Kwalifikacje w CV kierowcy:

 • prawo jazdy kat. B, C, C+E i inne;
 • świadectwo kwalifikacji zawodowej konkretnej kategorii;
 • wynik badań psychologicznych;
 • orzeczenie lekarza medycy pracy.

Kwalifikacje w CV logistyka:

 • obsługa programów gospodarki magazynowej;
 • optymalizacja procesów transportowych;
 • język angielski – poziom C1;
 • język niemiecki – poziom B2.

Kwalifikacje w CV programisty:

 • wykształcenie informatyczne;
 • znajomość technologii React;
 • znajomość frameworków Spring, Spring Boot;
 • doświadczenie z relacyjnymi bazami danych np. MySQL, PostgreSQL, MSSQL;
 • znajomość Linux, Git, Docker, MongoDB, SQL, AWS, Jenkins.

Kwalifikacje w CV księgowej:

 • ukończenie studiów wyższych na kierunku Finanse i Rachunkowość;
 • 3-letnie doświadczenie zawodowe;
 • znajomość programów księgowych Symfonia, Raks, Optima;
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podatkowych.

Jak zdobyć dodatkowe kwalifikacje?

Jak już zapewne wiesz, dobre CV powinno podkreślać Twoje osiągnięcia zawodowe. Pamiętaj jednak o tym, aby nie wymieniać wszystkich – wolne miejsce w życiorysie możesz wykorzystać znacznie efektywniej. Poza tym CV powinno być przygotowane pod konkretną ofertę pracy. Wybierz więc te kwalifikacje, które odpowiadają wymaganiom i są w jakiś sposób powiązane z branżą, w której chcesz pracować. Zobacz, jak zdobyć uprawnienia zawodowe – przykłady.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Ukończenie szkoły o profilu zawodowym lub konkretnego kierunku studiów, stanowi przepustkę do podjęcia pierwszej pracy. Poza tym, doświadczenie nabywane w trakcie pracy stanie się Twoją nową kwalifikacją zawodową.

kwalifikacje zawodowe co to

Szkolenia i kursy zawodowe – rodzaje

Najczęściej wybieranym sposobem na podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych jest uczestnictwo w branżowych kursach i szkoleniach. Możesz je odbyć samodzielnie lub za zgodą i na koszt pracodawcy.  Według art. 1031 Kodeksu pracy – osoby zatrudnione na umowie o pracę, na czas szkolenia mogą zostać zwolnione z wykonywania obowiązków zawodowych, przy jednoczesnym zachowaniu prawa do wynagrodzenia.

Kwalifikacje zawodowe a praktyki i staże

Nie masz jeszcze doświadczenia zawodowego? Tworzysz swoje pierwsze CV i nie wiesz, co w nim zawrzeć? Czy wiesz, że kwalifikacje zawodowe można zdobyć w toku stażu lub praktyk np. studenckich? Dobrym rozwiązaniem jest staż z urzędu pracy, który może trwać od 3 miesięcy do nawet roku. Po jego zakończeniu otrzymasz stosowne zaświadczenie o zdobytych kwalifikacjach zawodowych.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Korzystasz z pomocy PUP, a może samodzielnie szukasz zatrudnienia? Pamiętaj o profesjonalnym CV i liście motywacyjnym. To najlepszy sposób na zdobycie wymarzonej pracy i poszerzenie swoich kompetencji.

Sprawdź też:

Praca zdalna – jak znaleźć pracę zdalną?
Emerytury stażowe – kiedy emerytury stażowe wejdą w życie? Zobacz najnowsze informacje o emeryturach stażowych
Czym zajmuje się hostessa? Jak stworzyć CV hostessy?
Stewardessa / steward: jak zostać stewardessą? Ile zarabia stewardessa?
CEO – co oznacza popularny skrót CEO oraz CTO, COO i CFO?
Dane personalne w CV – co zawierają dane kontaktowe? Jakich danych nie podawać?
Praca w korporacji – na czym polega praca w korporacji?
Wypłata wynagrodzenia – na konto czy do ręki? Co jeśli na koncie brak wypłaty?
Jak napisać CV w 2023 roku?
Rozmowa kwalifikacyjna – jakie są najczęstsze błędy podczas rozmowy kwalifikacyjnej?