zakres obowiązków pracownika

Szukasz pracy? Na umowie o pracę wspomniano o “zakresie obowiązków”, ale nie wiesz, jak masz to interpretować? Zanim podpiszesz dokumenty, powinieneś zapoznać się z tym zapisem. Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym jest zakres czynności pracownika oraz czy zakres pracy określa wszystkie obowiązki – koniecznie zapoznaj się z poniższym artykułem! 

Zakres obowiązków pracownika – spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Zakres obowiązków pracownika wzór – czym jest lista obowiązków i jaką formę powinna przyjąć?

Zakres obowiązków to określony zestaw zadań do wykonania na danym stanowisku pracy. Na ich konkretny dobór wpływ ma wiele elementów. Są to między innymi: rodzaj wykonywanej pracy oraz posada, którą obejmujesz. Każde stanowisko definiuje inny zakres czynności. Takie zestawienie nie musi być uwzględnione w umowie o pracę, czy nawet przygotowane w wersji papierowej. Jest to jednak wskazane, aby lista ta miała formę formalną. Dzięki temu zarówno pracownik, jak i pracodawca, jest zabezpieczony w przypadku przyszłych sporów. Łatwo będzie dowieść, czy dana czynność wchodziła w zakres obowiązków

W dziale czwartym Kodeksu Pracy można znaleźć zapis:

Art. 94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 

1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami;

Jeśli zatem chcesz wiedzieć, jakie konkretnie zadania powinieneś wykonywać na danym stanowisku w firmie, masz prawo uzyskać takie informacje od pracodawcy. Jest on ponadto zmuszony, aby udostępnić Ci te dane. Nic w tym dziwnego. Jak miałbyś wykonywać swoją pracę, nie wiedząc do końca, co się na nią składa? Zanim przyjmiesz jakąkolwiek ofertę zatrudnienia, dokładnie zapoznaj się z tym, co będziesz musiał tam robić. Dzięki temu unikniesz zaskoczenia, a będziesz miał czas, aby odpowiednio się przygotować. 

Zobacz nasze SZABLONY CV

Zakres obowiązków wzór – co powinien zawierać? 

Kodeks pracy zobowiązuje pracodawców do informowania o zakresie czynności, jakie dany pracownik musi wykonywać. Nie ma jednak żadnego zapisu prawnego czy ustawy, co konkretnie musi się znaleźć na takiej liście. Pracodawca sam ją przygotowuje, tak samo jak sam decyduje o jej formie. Najczęściej taki zapis jest jednak umieszczany w umowie lub jako aneks do umowy. Oszczędza to zbędnych problemów z nadmiarem dokumentów w sytuacji, gdy następuje np. zmiana zakresu obowiązków

Wzór zakresu obowiązków może wyglądać różnie. Zazwyczaj są to wypisane zadania, jakie dany pracownik będzie miał za zadanie wykonywać. Może to być np. przygotowywanie materiałów na zajęcia, sporządzanie wykazów finansów na każdy miesiąc czy też dbanie o czystość w pokojach hotelowych zgodnie z ustalonymi normami – wszystko jest zależne od obejmowanego stanowiska. Zakres obowiązków powinien być odpowiedni nie tylko dla samej branży, ale także do rodzaju posady, kwalifikacji zawodowych, stażu pracy czy też wykształcenia, jakie posiadasz. 

Zakres czynności pracownika wzór często zawiera dodatkowy punkt lub zapis. Dotyczy on wykonywania innych poleceń przełożonego. Niektórzy martwią się, że podpisując taki dokument, zobowiązują się do wykonania dowolnego zadania, jakie tylko wymyśli pracodawca. Prawda jest jednak inna. Ten zapis umożliwia przełożonemu zlecenie wykonania czegoś, co mieści się w ustaleniach dotyczących rodzaju posady i zatrudnienia. Praca poza zakresem obowiązków jest zatem możliwa i zgodna z prawem. Musisz jednak zadbać o to, aby obowiązki nie wykraczały poza charakterystykę Twojego stanowiska. 

zakres obowiązków wzór

Etyka zawodowa co to? Poznaj podstawowe zasady etyki zawodowej

Zakres obowiązków pracownika wzór – jak może wyglądać przykład takiego dokumentu?

Poznań, 10.04.2023

Imię i nazwisko przełożonego
Stanowisko, jakie obejmuje przełożony
Nazwa firmy, w której pracujesz/ będziesz pracował
Adres firmy

Pan Ignacy Muszka (Twoje imię i nazwisko)
Stanowisko: kelner (Twoje stanowisko)

Zakres obowiązków pracownika

Informuję, że objęcie stanowiska kelnera w restauracji Smacznie i tanio wiąże się z odpowiedzialnością za wykonywanie następujących zadań:

  • zbieranie zamówień od gości;
  • przekazywanie zamówień kucharzowi;
  • przynoszenie gotowych dań do odpowiednich stolików;
  • sprzątanie ze stołu po klientach i przygotowywanie go do odpowiedniego stanu dla kolejnych;
  • mycie podłogi na sali;
  • rozliczanie klientów;
  • zgłaszanie braków w środkach czystości;
  • tworzenie przyjaznej atmosfery – miłe odnoszenie się zarówno do współpracowników, jak i klientów.

Do pańskich obowiązków należy zaliczyć również zajmowanie się innymi zadaniami, zleconymi przez pracodawcę, w ramach umowy o pracę.

Powyższy zakres czynności zaczyna obowiązywać od 20 kwietnia 2023 roku.

(pieczątka oraz podpis pracodawcy)

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem się z treścią dokumentu, a zatem z zakresem obowiązków, oraz zobowiązuję się wykonywać je starannie i z dbałością. 

(Twój podpis, czyli pracownika)

zmiana zakresu obowiązków pracownika

Zmiana zakresu obowiązków pracownika – czy pracodawca może to zrobić?

Pracodawca ma prawo do zmiany zakresu obowiązków pracownika. Jeśli mieszczą się one w ustalonym w umowie rodzaju pracy, nie musi podejmować żadnych działań. Taka zmiana jest konieczna tylko wtedy, gdy nowe obowiązki mają wykraczać poza te określone w umowie. 

Może się jednak zdarzyć sytuacja, w której pracodawca będzie chciał rozszerzyć Twoje obowiązki. W takim wypadku zapis o innych zadaniach nie wystarczy. Zmiany należy dokładnie ustalić – poprzez porozumienie lub wypowiedzenie zmieniające. Jeśli podpisana zostanie umowa z innymi warunkami i obowiązkami – modyfikacji ulegnie też sam rodzaj wykonywanych obowiązków. 

Pracodawca zaproponował Ci objęcie innych obowiązków, które nie mieszczą się w zakresie? Jeśli nie zgodzisz się na ich wprowadzenie, może to skutkować wypowiedzeniem. Brak porozumienia w tej sprawie może bowiem zostać potraktowany jako niezdyscyplinowanie. 

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Chcesz dowiedzieć się więcej o prawie pracy? Sprawdź:

FGŚP, czyli Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 2023 – co to? Kto opłaca?
Ustawa o ochronie danych osobowych – co to jest ochrona danych osobowych i na czym polega RODO?
Umowa zlecenie a emerytura – czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury i stażu pracy?
Umowa o dzieło 2023 – jak rozliczyć umowę o dzieło? Kiedy płacimy podatek od umowy o dzieło?
Badania medycyny pracy – jakie badania do pracy? Kiedy trzeba wykonać badania lekarskie do pracy?
Netto brutto – brutto ile to netto? Sprawdź swoje wynagrodzenie na rękę
Jakie są rodzaje umów o pracę? Poznaj typy umów o pracę
Przykładowe CV
Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi? 20 czy 26 dni urlopu? Urlop wypoczynkowy 2023
Kwestionariusz osobowy – kwestionariusz osobowy dla pracownika 2023
Umowa zlecenie – czym charakteryzuje się umowa zlecenie 2023?
Umowa na okres próbny –  czy okres próbny jest płatny?
Ekwiwalent za urlop 2023 – jak wyliczyć ekwiwalent za urlop 2023?
Nadgodziny – Kodeks pracy: ile płatne są nadgodziny?
Wynagrodzenie zasadnicze – co to jest wynagrodzenie zasadnicze?
Wzory CV