Poszukiwanie wymarzonej pracy nigdy nie jest łatwe, aby było ono owocne należy zacząć od napisania szczegółowego życiorysu zawodowego, który odpowiada za pierwsze wrażenie wywołane na potencjalnym pracodawcy. Ważne więc, aby CV było czytelne, spójne i zawierało wszystkie ważne informacje dotyczące naszego doświadczenia zawodowego, umiejętności i wykształcenia. Wiele osób jednak zapomina lub nie zwraca uwagi na to, czy w jego CV znajduje się odpowiednia klauzula CV. Ta zgoda na przetwarzanie danych osobowych stanowi wymóg formalny, a zamieszczenie klauzuli jest szczególnie ważne dla pracodawców, ponieważ w świetle prawa nie mogą bez niej kontaktować się z kandydatem ani przechowywać jego danych.

W praktyce oznacza to utrudnioną rekrutację, a nawet uniemożliwia przeprowadzenie bieżącej rekrutacji. Wiele razy zdarza się tak, że firma dzwoni po kilku miesiącach, a nawet po roku, żeby zaproponować pracę kandydatowi, który już kiedyś do nich aplikował i który ma wymagane doświadczenie na dane stanowisko. Dzieje się tak dzięki odpowiednim zapisom zawartym w klauzuli. Jeśli nie chcesz odebrać sobie szansy już na starcie zadbaj o to, aby zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV była aktualna.

Klauzula CV – Spis Treści

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

CV klauzula, a RODO zgodnie z rozporządzeniem parlamentu europejskiego

Od maja 2018 roku obowiązuje w Unii Europejskiej nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych, potocznie znane jako RODO. Następstwem tego rozporządzenia zmieniona została też aktualna klauzula CV. Jeżeli masz już napisany życiorys zawodowy to warto sprawdzić, czy zamieszczona tam klauzula poufności CV jest zgodna z aktualnymi przepisami. 

Aktualna klauzula CV – wzory klauzuli

Jeżeli Twoja klauzula do CV wygląda w ten sposób (klauzula do CV – stary zapis):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami).

To musisz zmienić ten zapis na taki (aktualna klauzula CV 2023):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Nie ma obowiązku, aby w klauzuli CV powoływać się na konkretną ustawę, ale nie zostanie uznane jako błąd jeśli to zrobisz. Możesz więc napisać klauzulę CV, która brzmi:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

To bardziej szczegółowy wzór klauzuli. Nie musisz iść tak daleko, ale warto, abyś wiedział, że możesz zamieścić też taką klauzulę CV.

Jest to klauzula RODO, która aktualnie powinna znajdować się w każdym CV u kandydatów aplikujących do pracy. Ponadto taka wersja klauzuli powinna znaleźć się też w liście motywacyjnym, jeżeli list jest wymagany w celu prowadzenia rekrutacji. Zarówno w CV jak i w liście motywacyjnym klauzula do CV 2023 powinna znaleźć się na końcu życiorysu, najlepiej w stopce dokumentu i być napisana mniejszą czcionką niż inne dane zawarte w Curriculum Vitae.

Błędna klauzula CV lub brak klauzuli

Szukając pracy i wysyłając dokumenty aplikacyjne do firm jasne jest, że zależy Ci na wzięciu udziału w rekrutacji i znalezieniu pracy, CV wysyła się przecież w tym jednym konkretnym celu. Jeżeli potencjalny pracodawca otrzyma nasz dokument, w którym nie znajdzie się klauzula poufności CV, to zgodnie z obowiązującym prawem musi ten dokument zniszczyć i wyrzucić. Firmy bardzo skrupulatnie przestrzegają tych przepisów, ponieważ wysokość kar za ich złamanie jest bardzo duża, więc tym bardziej zależy im na tym, aby u każdego kandydata w życiorysie znajdowała się aktualna klauzula RODO do CV

W wielu firmach jest dział HR (Human Resources) lub wykwalifikowany rekruter, który zajmuje się pozyskiwaniem nowych pracowników i jest odpowiedzialny za dokumentację. Specjaliści sprawdzają więc czy treść klauzuli CV jest aktualna i przechowują dane zgodne z rozporządzeniem. Jeżeli w życiorysie zawodowym nie będzie się znajdowała zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub jeśli klauzula do CV będzie błędna, wówczas aplikacja ta powinna zostać włożona do niszczarki. 

Sprawdź jak napisać CV!

Klauzula CV 2023 po angielsku

Niektórzy pracodawcy wymagają również, aby w dokumentach znalazła się klauzula CV po angielsku. Dzieje się tak głównie w przypadkach, gdzie oferowana praca jest w języku angielskim lub jeżeli szukamy pracy za granicą. W takim przypadku powinno się wysłać CV zarówno w języku polskim, jak i angielskim. W CV klauzula powinna być zamieszczona w tym samym języku, co inne dane, czyli jeżeli CV jest po angielsku, to też powinna się znaleźć tam klauzula CV po angielsku.

Jak napisać CV po angielsku? Zajrzyj po więcej wskazówek!

Klauzula CV 2023 po angielsku powinna mieć taki zapis:

I agree to the processing of personal data provided in this document for realising the recruitment process pursuant to the Personal Data Protection Act of 10 May 2018 (Journal of Laws 2018, item 1000) and in agreement with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).

Jest to aktualny, poprawny zapis, zgodny z rozporządzeniem z 10. maja 2018 roku. Tak samo jak w dokumentach aplikacyjnych w języku polskim – taka treść klauzuli powinna znaleźć się zarówno w CV, jak i w liście motywacyjnym.

Pamiętaj jednak, że w niektórych krajach Unii Europejskiej klauzula nie jest wymagana, dlatego przed aplikowaniem na dane stanowisko, poznaj dokładne zasady konkretnej rekrutacji.

Lebenslauf, czyli jak napisać CV po niemiecku?

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Klauzula RODO w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych

Czasem zdarza się tak, że chcemy pracować w jakiejś firmie, ale podczas pierwszej próby aplikowania nie udaje nam się zdobyć tam pracy. Rozwiązania są dwa: możemy próbować kolejny raz, jak tylko pojawi się ogłoszenie od tego pracodawcy, albo zadbać o to, aby w naszym CV znajdowała się odpowiednia klauzula poufności CV, która umożliwi pracodawcy przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji. Tak naprawdę jedno dodatkowe zdanie w CV może zwiększyć szansę na znalezienie dobrego zatrudnienia, bo jeżeli nie uda się za pierwszym razem to jest nadzieja, że dana firma odezwie się do nas w przyszłości, jeżeli będzie poszukiwać pracownika z naszym doświadczeniem. 

Klauzula CV o przetwarzaniu danych osobowych do celów przyszłych naborów powinna wyglądać następująco:

Zgadzam się na przetwarzanie przez … danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.

Wystarczy dodać to zdanie do klauzuli CV i w puste pole wpisać nazwę firmy. Bez tej zgody pracodawca nie będzie mógł przechowywać dokumentów aplikacyjnych dłużej, niż do końca danej rekrutacji, na którą kandydat aplikował. Jeżeli w przyszłości będą szukać pracownika na takie samo lub podobne stanowisko, to wówczas trzeba będzie wysłać swoje CV ponownie. Warto więc poświęcić dodatkowe dwie minuty, aby taka klauzula do CV 2023 była umieszczona na końcu naszych dokumentów.

Dedykowana klauzula CV 2023

Podczas szukania pracy przeglądamy aktualne ogłoszenia i zapoznajemy się jakie są wymagania na dane stanowisko oraz co firma oferuje dla pracownika. Zapoznając się z poszczególnymi ofertami pracy musimy dokładnie analizować to, co jest tam napisane, aby zgłaszać swoją kandydaturę tylko na stanowiska, które odpowiadają naszym oczekiwaniom. Warto zwrócić uwagę na to, że niektóre firmy wymagają dodania do CV dedykowanej treści klauzuli CV, w której znajdują się ich dane. 

Jak wygląda spersonalizowana klauzula o przetwarzanie danych osobowych? Wszystko zależy od firmy, każdy pracodawca może sporządzić własną treść zgody, ale zawsze powinien znaleźć się w niej ogólny zapis odnoszący się do rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Poniżej przykładowe dedykowane zgody:

Człowiek polecający kreator CV z kciukiem w górze.

Spersonalizowana klauzula o przetwarzanie danych osobowych? – wzór klauzuli 1

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z prowadzonym procesem rekrutacyjnym oraz na przetwarzanie moich danych osobowych z związku z przyszłymi rekrutacjami prowadzonymi przez spółkę ……………….. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż zgoda może być w każdym momencie cofnięta (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Spersonalizowana klauzula do CV? – wzór klauzuli 2

Wyrażam niniejszym dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez ……….. z siedzibą i adresem w .………, przy ul. ……….., moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko ………….. oraz w celu prowadzenia dalszych rekrutacji do ………………… Zostałem/am poinformowany/na, że w każdej chwili mam prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych oraz, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Powyższe klauzule CV zawierają zarówno zgodę na przetwarzanie danych podczas aktualnej i na potrzeby przyszłych rekrutacji. Trzeba więc zawsze szczegółowo czytać ogłoszenia i zwracać uwagę na to, czy dana firma nie wymaga, aby dodana do CV klauzula miała jakiś szczególny zapis. Oczywiście przed dodaniem tej zgody trzeba ją dokładnie przeczytać i akceptować jej treść. Jeżeli pracodawca w ogłoszeniu napisał, że taka spersonalizowana zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi znaleźć się w dokumentach aplikacyjnych, to kandydat musi ją wpisać, aby wziąć udział w rekrutacji. W przypadku, kiedy taka klauzula do CV nie jest wpisana to jest to równoznaczne z tym, jakby jej nie było i wtedy pracodawca wyrzuca takie dokumenty i nie bierze kandydata pod uwagę. 

Kończysz przygotować swoje CV?
Sprawdź co napisać w mailu z CV.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych CV, a koniec rekrutacji

Wysyłając CV kandydat wyraża zgodę na udział w procesie rekrutacji na dane stanowisko. Pracodawca otrzymuje dokumenty aplikacyjne od wielu osób i z ich grona wyłania odpowiednią ilość pracowników, których akurat poszukuje. Reszta kandydatów zostaje automatycznie odrzucona, ale CV i listy motywacyjne zostają u pracodawcy. Co dalej dzieje się z takimi dokumentami? W przypadku, jeżeli w CV kandydata jest klauzula RODO dotycząca zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, to sprawa jest prosta – pracodawca może przechowywać i przetwarzać dane w tym celu do czasu, kiedy dana osoba odwoła tę zgodę. Wówczas zapisana w CV zgoda na przetwarzanie danych w przyszłości traci swoją moc i przestaje obowiązywać. W takiej sytuacji firma ma obowiązek zniszczyć te dokumenty lub odesłać je do kandydata. 

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Inna, bardziej skomplikowana sprawa jest w przypadku CV, w której klauzula poufności dotyczy tylko jednej, aktualnej rekrutacji. Mimo, iż minęły już 2 lata od wprowadzenia w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, to nadal kwestia przechowywania CV i przetwarzania danych tam zawartych nie jest jednoznacznie wyjaśniona. Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło, że pracodawca może przechowywać aplikacje rekrutacyjne kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, ale tylko w celu ochrony przed możliwymi roszczeniami związanymi z zakończoną rekrutacją. Każda firma powinna mieć swoje wewnętrzne procedury dotyczące tego ile miesięcy będą przechowywać te dane i jak będą weryfikować, czy można już je zniszczyć. Reasumując – po zakończeniu rekrutacji pracodawca może przechowywać dane niezatrudnionych kandydatów, ale nie może brać ich pod uwagę w przyszłych naborach do pracy. Może je przechowywać tylko i wyłącznie w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami. 

Wysyłanie CV bez oferty pracy

W ostatnim czasie coraz bardziej popularne jest wysyłanie CV do firm, które nie umieściły nigdzie oferty pracy. Kandydaci wysyłają swoje dokumenty do takich firm, ponieważ są zainteresowani zatrudnieniem w tych konkretnych przedsiębiorstwach i chcą brać udział w ich ewentualnych rekrutacjach. Wówczas kandydat nie musi ciągle śledzić tablicy ogłoszeń z ofertami pracy od tej firmy, a pracodawca ma już jego dokumenty aplikacyjne w razie, jakby szukał pracownika z takim doświadczeniem zawodowym. Jest to coraz częstsza praktyka, aczkolwiek trzeba zwrócić uwagę na treść dokumentów, które się wysyła w taki sposób do firmy.

Przeczytaj artykuł : Jakie umiejętności wpisać w CV? – Zainteresowania w CV (Przykłady)

Żeby dany pracodawca w przyszłych rekrutacjach mógł uwzględnić kandydata, który wysłał mu swoją aplikację, mimo tego, że aktualnie nie szukali pracowników, to w dokumentach musi umieścić klauzulę. Powinna zostać być wpisana klauzula RODO klauzula do CV, która mówi o tym, że osoba aplikująca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji. Nie wystarczy wówczas zgoda słowna lub napisana w mailu, musi być to klauzula w CV

Jak i gdzie szukać pracy?

Stwórz profesjonalne CV w kreatorze!

Nie chcesz martwić się układem sekcji, zastanawianiem się, w którym miejscu dokumentu zawrzeć zdjęcie czy klauzulą CV? Wybierz łatwy w obsłudze Kreator CV. Aplikacja zawiera duży wybór wzorów CV, które wystarczy uzupełnić informacjami o sobie. Szablony zawierają wszystkie elementy kluczowe w procesie rekrutacji, w tym także klauzulę CV niezbędną na potrzeby aktualnej rekrutacji, ale przydatną także w przyszłej rekrutacji.

Klauzula CV 2023 – najważniejsze informacje:

  • Aby wziąć udział w rekrutacji musi znaleźć się w CV klauzula poufności.
  • Klauzula do CV musi mieć odpowiednią treść, zgodną z RODO.
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi znajdować się także w liście motywacyjnym.
  • Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych nie jest zawarta klauzula CV, to kandydat nie może wziąć udziału w rekrutacji, a pracodawca ma obowiązek usunąć jego dane.
  • Jeśli list motywacyjny lub CV są napisane w języku angielskim, to na dole dokumentu musi się znaleźć klauzula CV po angielsku.
  • Wzięcie udziału w przyszłych rekrutacjach danej firmy jest możliwe tylko w przypadku, kiedy do życiorysu zawodowego dodana będzie klauzula poufności CV dotycząca zgody na przetwarzanie danych w celu kolejnych rekrutacji.
  • Niektórzy pracodawcy wymagają dodania do CV dedykowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych, której treść zwykle podają w ogłoszeniu.

Dowiedz się więcej:

Jak się dostać do wojska i jak wygląda praca w wojsku?
Barista/ baristka – kto to jest barista i jak wygląda jego praca + profesjonalne CV baristy
Co to jest public relations i jak wygląda praca w PR?
Pierwszy dzień w nowej pracy – jak go przeżyć i jak pokonać stres przed nową pracą
Praca kurier – ile zarabia kurier i jak nim zostać?
Becikowe 2023 – dla kogo becikowe i jak wypełnić wniosek o becikowe 2023 + wzór
Świadczenie postojowe – jak złożyć wniosek o postojowe?
Jak napisać wniosek do sądu o nabycie spadku?
Wniosek o mieszkanie socjalne
Przykładowe CV