jak dostać się do wojska

Do 2010 roku istniał w Polsce obowiązkowy pobór do wojska. Zgodnie z przepisami, żołnierzem zawodowym może teraz zostać każdy, kto spełnia określone wymagania. Praca w wojsku to bardzo szerokie pojęcie – zakres obowiązków różni się w zależności od rodzaju Sił Zbrojnych, w których pracujesz, zależy od Twoich kwalifikacji, wykształcenia oraz posiadanego stopnia. Te czynniki decydują też o wysokości zarobków. Dowiedz się, jak zostać żołnierzem i czy opłaca się iść do wojska?

Jak się dostać do wojska? Spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Kariera w wojsku

Wojsko zawodowe cieszy się coraz większą popularnością, zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy rozpoczynają karierę zawodową. Czy warto iść do wojska? To doby plan na życie z określoną ścieżką rozwoju i naprawdę atrakcyjnymi zarobkami. Jednak służba wojskowa nie jest dla każdego. Wszystko zależy od Twoich upodobań i predyspozycji – nie tylko psychicznych, ale również fizycznych. 

Podczas planowania kariery można myśleć o prawie, medycynie, marketingu czy księgowości. Wielu decyduje się na nieco inną drogę, wybierając służbę wojskową, ponieważ bycie żołnierzem to służba, której celem ma być oddanie dla ojczyzny, a nie zarabianie pieniędzy. Oczywiście nie jest to praca non-profit, jednak panuje w niej określona hierarchia wartości. Uważasz się za patriotę i Twoim zdaniem świetnie odnajdziesz się w wojsku? Sprawdź, jakie są dostępne ścieżki kariery.

praca w wojsku

Jak wygląda służba w wojsku?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, nie ma w Polsce obowiązkowej służby wojskowej, ale mimo wszystko każdy kraj musi posiadać dobrze wyszkolone wojsko o konkretnej liczebności, której głównym zadaniem jest obrona terytorium kraju. Każdy żołnierz musi być przygotowany na nagłe wezwanie do stawienia się na stanowisku w przypadku jakiejkolwiek inwazji. Często też zawodowi żołnierze wysyłani są do innych państw, gdzie prowadzi się tzw. “misje pokojowe”. Taki wyjazd jest jednak dobrowolny i wiąże się z dodatkowym, sporym wynagrodzeniem. 

Jak wygląda praca w wojsku w czasie pokoju? Żołnierze w tym okresie odbywają różne szkolenia, wykonują służbę podczas klęsk żywiołowych lub w przypadku strajków społecznych. Wojsko aktywnie pomaga także Straży Pożarnej oraz medykom, co można było zaobserwować na przykład podczas pandemii Covid-19 (aktywnie koordynowali i wspomagali proces szczepienia). 

Jak wstąpić do wojska?

Zanim zdecydujesz się na pracę w wojsku, musisz wiedzieć, w jakich jednostkach chcesz służyć. Armia nie jest jednolita, składają się na nią:

 • Wojska Lądowe;
 • Siły powietrzne;
 • Marynarka Wojenna;
 • Wojska Specjalne;
 • Wojska Obrony terytorialnej;
 • żandarmeria wojskowa;
 • GROM – jednostka wojskowa wojska specjalnych. 

Warto wiedzieć, że w wojsku nie ma też ograniczeń co do płci i praca w wojsku dla kobiet jest jak najbardziej dostępna. 

Jak wyglądają przyjęcia do wojska?

Zastanawiasz się, jak się dostać do wojska? Masz do wyboru trzy opcje:

 1. służbę kandydacką, czyli ukończenie szkoły podoficerskiej lub studiów wojskowych (zostajesz po nich podoficerem lub oficerem);
 2. służbę przygotowawczą, po której możesz zostać szeregowym, podoficerem lub oficerem rezerwy. Następny krok to ubieganie się o powołanie do służby wojskowej;
 3. wstąpienie do Wojsk Obrony Terytorialnej, jednak aby było to możliwe, musisz spełnić konkretne wymagania.

Kiedy mogę służyć w WOT? Wymagania do wojska:

jak zostać żołnierzem

Każdy, kto ubiega się o służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej, musi spełniać następujące kryteria:

 • posiadać polskie obywatelstwo;
 • ukończyć co najmniej 18 rok życia;
 • być zdolny psychicznie i fizycznie do pełnienia służby wojskowej;
 • nie może być karany za umyślnie spowodowane przestępstwo;
 • nie może pełnić innego rodzaju czynnej służby wojskowej;
 • nie może być przeznaczony do służby zastępczej;
 • nie może mieć nadanego przydziału kryzysowego;
 • nie może być zwolniony z obowiązku pełnienia czynnej służby w przypadku ogłoszenia mobilizacji (w czasie wojny lub w czasie nadania innego przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego).

Wojsko praca – stopnie wojskowe:

W wojsku panuje określona hierarchia. Od stopnia, który posiadasz, zależą Twoje obowiązki i wysokość żołdu. Jakie są stopnie w wojsku? 

 1. Szeregowy – to najniższy stopień w Wojsku Polskim. Nabywają go poborowi, którzy zostali po raz pierwszy powołani do czynnej służby wojskowej, a także osoby przeniesione do rezerwy, które nie odbyły czynnej służby wojskowej.
 2. Podoficer – jest kolejnym stopniem wojskowym po szeregowym. Podoficer jest jednocześnie dowódcą drużyny. Jak zostać podoficerem? Musisz ukończyć co najmniej szkołę średnią.
 3. Oficer – stopień ten można podzielić na oficera młodszego (podporucznik, porucznik i kapitan) oraz oficera starszego (major, podpułkownik, pułkownik). Zastanawiasz się, jak zostać oficerem w wojsku? W tym przypadku niezbędny jest tytuł zawodowy magistra lub równorzędny. 
 4. Generał to najwyższy stopień w Wojsku Polskim. 

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Oczywiście zawsze możesz awansować, ale musisz wiedzieć, że możliwości awansu zależą od Twojego wykształcenia, zasług i rozwoju. Jeśli wyróżnisz się na tle innych, osiągasz dobre wyniki podczas szkoleń i treningów, Twoje szanse rosną. A im wyższy stopień, tym wyższa pensja. 

Zobacz: Najlepiej płatne zawody w Polsce

Praca w wojsku – zarobki

Zarobki w wojsku są jedną z najbardziej interesujących kwestii dla osób, które chcą podjąć służbę. Wysokość wynagrodzenia w głównej mierze zależy od stanowiska i stopnia wojskowego. Ponadto wojskowi mogą spodziewać się licznych dodatków do pensji:

 • dodatku specjalnego (np. za wykonywanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych lub pełnienie służby w składzie jednostek Marynarki Wojennej na morzu);
 • dodatku za długoletnią służbę wojskową (jest to zwiększenie uposażenia co 3 lata o 3%, a po 15 latach o 15% i 1% z każdym kolejnym przepracowanym rokiem);
 • dodatek służbowy (przysługuje za pełnienie funkcji na określonych stanowiskach lub w określonych jednostkach);
 • dodatek kompensacyjny;
 • dodatek motywacyjny (przyznawany szeregowym i podoficerom, którzy uzyskali dobre wyniki na egzaminie);
 • dodatek wyrównawczy.

To nie wszystko, wojskowym przysługują też:

 • nagrody uznaniowe;
 • nagrody jubileuszowe;
 • zapomogi;
 • zasiłki na zagospodarowanie;
 • gratyfikacje urlopowe;
 • dodatkowe uposażenia roczne;
 • dodatkowe wynagrodzenia;
 • należności za podróże i przeniesienia;
 • należności pośmiertne;
 • należności zwolnieniowe;
 • należności z tytułu pełnienia służby poza granicami państwa. 

Według biura analiz, dokumentacji i korespondencji, wynagrodzenia żołnierzy w 2021 roku kształtowały się następująco:

 • generał – 16 830 zł;
 • generał broni – 13 480 – 14 580 zł;
 • generał dywizji – 11 830 – 12 780 zł;
 • generał brygady – 10 480 – 11 230 zł;
 • pułkownik – 8 320 – 9 660 zł;
 • podpułkownik – 7 170 – 7 850;
 • major – 6 530 – 6 870 zł;
 • kapitan – 6120 – 6 230 zł;
 • porucznik – 5 870 – 5 910 zł;
 • podporucznik – 5 790 zł;
 • starszy chorąży sztabowy – 5 530 zł;
 • starszy chorąży – 5 430 zł;
 • chorąży – 5 330 zł;
 • młodszy chorąży – 5 090 zł;
 • starszy sierżant – 5 040 zł;
 • sierżant – 4 970 zł;
 • plutonowy – 4 740;
 • starszy kapral – 4 700 zł;
 • kapral – 4 660 zł;
 • starszy szeregowy – 4 180 zł;
 • szeregowy – 4 110 zł.
pobór do wojska

Podane kwoty nie uwzględniają wyżej wymienionych benefitów. Nic nie dzieje się jednak bez powodu – atrakcyjne wynagrodzenia mają zachęcić młodych ludzi do wstępowania w szeregi Wojska Polskiego.

Jak zostać żołnierzem zawodowym?

W zależności od wykształcenia droga do zostania żołnierzem zawodowym wygląda nieco inaczej. Jeśli nie ukończyłeś szkoły średniej, musisz przejść służbę przygotowawczą w swojej macierzystej Wojskowej Komendzie Uzupełnień (pełną listę jednostek, z podziałem na województwa znajdziesz na stronie jednostki-wojskowe.pl). Jeśli znalazłeś swoją jednostkę, wejdź w zakładkę “oferty pracy”, gdzie dostępne są aktualne oferty pracy w wojsku również dla cywili. 

jak zostać żołnierzem zawodowym

Jak zostać żołnierzem zawodowym krok po kroku?

Wojsko bez matury też jest możliwe. Osoby bez wykształcenia średniego muszą jednak przejść dłuższą drogę do pracy w wojsku, która składa się z kilku etapów:

 1. Rozmowa kwalifikacyjna

Podczas rozmowy spodziewaj się pytań o Twoje motywacje i powody, dla których chcesz służyć w wojsku. Dlaczego chcesz zostać żołnierzem? – możesz być pewny, że padnie to pytanie. Komisja przejrzy też Twoje wykształcenie i kwalifikacje. Pamiętaj, że osoby, które miały jakiekolwiek problemy z prawem, zostaną zdyskwalifikowane na wstępie.

 1. Egzamin z wychowania fizycznego

Ocena sprawności fizycznej obejmuje bardzo zbliżony zestaw ćwiczeń dla mężczyzn i dla kobiet. Dla mężczyzn jest to marszobieg na 3000 m lub pływanie ciągłe przez 12 min, skłony tułowia w przód (czyli brzuszki) w czasie 2 min, podciąganie na drążku lub pompki i bieg wahadłowy 10×10 metrów, lub bieg zygzakiem (po kopercie). Natomiast dla kobiet wymagany jest marszobieg na 1000 m- reszta zadań jest taka sama.

 1. Kompletowanie dokumentów

Po rozmowie kwalifikacyjnej i pomyślnym przejściu testów fizycznych, do dowódcy jednostki wojskowej należy dostarczyć wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych. Odpowiednie dokumenty otrzymasz od Wojskowej Komendy Uzupełnień.

 1. Badania lekarskie i psychologiczne

Na badania skieruje Cię komenda uzupełnień. Otrzymasz kartę obiegową do wypełnienia, a na jej podstawie zostanie wydane orzeczenie o Twoim stanie zdrowia.

 1. Przesłanie przez WKU kompletu dokumentów do dowódcy jednostki wojskowej.
 2. Po pozytywnym rozpatrzeniu otrzymasz powołanie do korpusu szeregowych zawodowych.
 3. Podpisanie kontraktu, w którym zawarta jest data rozpoczęcia służby
 4. Stawienie się w jednostce wojskowej

Od WKU otrzymasz kartę powołania i z nią musisz stawiać się w jednostce wojskowej, aby rozpocząć służbę.

Zajrzyj również do naszych pozostałych artykułów:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Wojsko – jak się dostać po ukończeniu szkół średnich i cywilnych?

Świadectwo maturalne lub ukończenie jednej ze szkół podoficerskich gwarantuje rozpoczęcie pracy w wojsku na stanowisku podoficera. W Polsce są trzy takie szkoły:

 • Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu;
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie;
 • Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce.

Z kolei do objęcia stanowiska oficera niezbędne jest wykształcenie wyższe, ale niekoniecznie związane ściśle z wojskiem. Wystarczy ukończenie studiów cywilnych najlepiej na kierunku informatyka, elektronika i telekomunikacja czy mechanika i budowa maszyn oraz dodatkowo ukończenie szkolenia oficerskiego. Takie szkolenie trwa 12 miesięcy (za cały ten okres przysługuje Ci żołd i inne dodatki) i odbędziesz je w jednej z poniższych szkół:

 • Studium Oficerskie W wyższej Szkole Sił Powietrznych w Dęblinie;
 • Studium Oficerskie w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu;
 • Studium oficerskie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Ważna informacja jest taka, że aby dostać się na szkolenie trzeba przejść rozmowę kwalifikacyjną i zdać egzamin wstępny. 

Co z osobami, które nie ukończyły studiów, a chcą podjąć służbę na wyższym stanowisku? W takiej sytuacji mogą podjąć studia wojskowe w wyższej szkole oficerskiej, technicznej lub marynarki wojennej. W Polsce działają cztery takie uczelnie:

 • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie;
 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni;
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie;
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu.
maksymalny wiek żołnierza zawodowego

Żandarmeria wojskowa nabór 2023

Żandarmeria Wojskowa jest wyodrębnioną i wyspecjalizowaną służbą, która wchodzi w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Realizuje zadania przewidziane dla policji, to znaczy chroni porządek publiczny i zapobiega popełnianiu przestępstw zarówno na terenach jednostek wojskowych, jak i w miejscach publicznych. Więcej informacji na temat naboru do Żandarmerii Wojskowej znajdziesz tutaj.

Pobór do wojska a predyspozycje kandydata

W wytycznych podawanych podczas rekrutacji do wojska pojawia się wymóg sprawności psychicznej i fizycznej. O jakie zdolności tak naprawdę chodzi? Predyspozycje psychiczne kandydata sprawdzane są już na etapie rozmowy rekrutacyjnej. Szczególną uwagę zwraca się na uczciwość, pokorę, odwagę, zdyscyplinowanie, gotowość do pozostawania z dala od bliskich, umiejętność współpracy, dyskrecja i lojalność. Jeśli masz z tym problem – zastanów się czy praca w wojsku jest na pewno dla Ciebie.

Nie ulega wątpliwości, że żołnierz musi być zdrowy, a potwierdzeniem sprawności fizycznej jest zdanie odpowiedniego egzaminu. W tym przypadku uwzględnia się odpowiednią grupę wiekową. Te dwa elementy to nie wszystko – przed rozpoczęciem służby musisz przejść dodatkowo badania lekarskie.

Rekrutacja do wojska – niezbędne dokumenty:

Do celów rekrutacyjnych musisz przedstawić komplet wymaganych dokumentów:

 • dowód osobisty (kopia);
 • dokumenty potwierdzające zdobyte wykształcenie (świadectwa i certyfikaty);
 • CV;
 • zaświadczenie o niekaralności;
 • ewentualną kopię aktu małżeństwa;
 • potwierdzenie posiadanych kwalifikacji zawodowych;
 • opcjonalnie kopię prawa jazdy.
rekrutacja do wojska 2022

Praca w wojsku dla cywili

Praca dla cywili w wojsku też jest możliwa. Istnieją takie prace, których nie muszą wykonywać wojskowi, np. kucharz, tłumacz, kierowca, sekretarka czy psycholog. Jednak kandydaci do służby cywilnej również muszą spełniać określone wymagania:

 • muszą mieć nieposzlakowaną opinię;
 • nie mogą mieć wyroku za umyślne spowodowanie przestępstwa;
 • muszą korzystać z pełni praw publicznych.

Niestety pobór do wojska na stanowiska cywilne jest prowadzony znacznie rzadziej niż na pracowników wojskowych. Interesuje Cię praca w jednostce wojskowej jako cywil? Wpisz w wyszukiwarkę hasło “pracownik cywilny w wojsku oferty pracy”, a pojawią się ogłoszenia popularnych portali, jak Indeed czy LinkedIn. Możesz też zajrzeć na stronę Agencji Mienia Wojskowego, stronę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub na stronę MON.

Praca biurowa w wojsku

Praca biurowa to przede wszystkim Praca w Ministerstwie Obrony Narodowej, są to najczęściej ważne stanowiska, jak np. szef wydziału, kierownik zespołu, radca prawny, specjalista, inspektor, referent, sekretarz czy główny księgowy

Profesjonalne CV do biura:

Praca w wojsku jako kierowca 2023

Zatrudnienie w wojsku znajdą też kierowcy. Najczęściej wymaga się posiadania kategorii C lub C+E, ale część stanowisk wymaga specjalistycznych kwalifikacji. Poszukuje się między innymi kierowców BWP, kierowców czołgu, działonowych czy operatorów.

Profesjonalne CV kierowcy:

Praca pielęgniarki w wojsku

Wojsko zatrudnia również pielęgniarki i pielęgniarzy, których pomoc jest w armii niezbędna. Wojska Obrony Terytorialnej zapewniają nawet dofinansowanie studiów lub specjalistycznych szkoleń.

Profesjonalne CV pielęgniarki:

Jak zostać żołnierzem i gdzie szukać pracy?

Kandydaci, których interesuje praca w wojsku, na samym początku powinni skierować się do Wojskowej Komisji Uzupełnień. To tam znajdują się szczegółowe informacje o zapotrzebowaniu na konkretnych pracowników wojskowych.

Nabór do wojska 2023

Obowiązkowy nabór do zasadniczej służby zawodowej został zniesiony już 12 lat temu, co nie oznacza, że obywatele nie muszą przejmować się kwestią obrony kraju. Wciąż obowiązuje tzw. kwalifikacja wojskowa. W praktyce oznacza to, że dana osoba otrzymuje wezwanie do stawienia się przed komisją, która określi jego zdolność do pełnienia służby wojskowej. W ramach kwalifikacji możesz uzyskać:

 • kategorię A – osoba zdolna lub częściowo zdolna do czynnej służby wojskowej;
 • kategorię B – osoba czasowo niezdolna lub niezdolna do czynnej służby wojskowej;
 • kategorię D – niezdolny lub niezdolna do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju z wyjątkiem niektórych stanowisk;
 • kategorię E – osoba trwale i całkowicie niezdolna do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju i wojny.
wojsko polskie praca

Praca wojsko – najczęściej zadawane pytania:

 1. Do jakiego wieku przyjmują do wojska zawodowego?

Wiele osób zastanawia się np. czy w wieku 40 lat można iść do wojska? Tak naprawdę nie ma został określony maksymalny wiek żołnierza zawodowego. Praktycznie każdy może zostać szeregowym zawodowym, jeśli tylko spełni określone wymagania.

 1. Jak dostać się do wojska kobiecie?

W wojsku nie ma podziałów ze względu na płeć, dlatego kobiety również mogą przystąpić do służby, jeśli tylko pomyślnie przejdą proces rekrutacji. Poza tym istnieje coś takiego, jak praca cywilna w wojsku, dzięki czemu można znaleźć pracę na wielu popularnych stanowiskach, jak np. księgowa czy sekretarka.

 1. Czy po służbie przygotowawczej można zostać żołnierzem zawodowym?

Do pełnienia służby jako żołnierz zawodowy prowadzą trzy ścieżki: służba kandydacka, wstąpienie do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz wspomniana służba przygotowawcza.

 1. Co trzeba zrobić, żeby dostać się do wojska?

Droga do zostania żołnierzem różni się w zależności od posiadanego wykształcenia. Żołnierzem można zostać już po gimnazjum. Trzeba przejść pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną, zdać testy sprawnościowe, skompletować niezbędne dokumenty i wykonać badania lekarskie.

 1. Co się robi w wojsku?

Podstawowym zadaniem żołnierza jest obrona granic państwa lub udział w misjach zagranicznych. W czasach pokoju angażują się w pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof. Ich praca jest widoczna także w czasie pandemii, ponieważ aktywnie włączyli się w pomoc osobom na kwarantannie.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Dowiedz się więcej na temat rekrutacji:

Wniosek o wczasy pod gruszą – ile trzeba przepracować, żeby dostać wczasy pod gruszą?
Jak napisać podanie o przedłużenie umowy? Podanie wzór
Jak napisać podanie o urlop okolicznościowy? Praktyczne porady i gotowy wzór wniosku
Podanie o praktyki – jak napisać podanie o praktyki zawodowe wzór
Szukam pracy za granicą, czyli gdzie znaleźć zatrudnienie i jak wygląda życie za granicą?
List motywacyjny bez doświadczenia zawodowego
Praca na statku – jak zostać marynarzem?
Podanie do policji – jak napisać CV i list motywacyjny do policji?
Freelancer – kim jest freelancer i jak zacząć?
Jak napisać CV lekarza?