kosiniakowe dla kogo

Kosiniakowe 2022 to świadczenie skierowane głównie do bezrobotnych mam. Podobnie jak zasiłek macierzyński, kosiniakowe przysługuje świeżo upieczonym rodzicom i wypłacane jest w postaci comiesięcznych przelewów. Jeśli chcesz z niego skorzystać, musisz zgłosić się np. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i złożyć odpowiednio przygotowany wniosek o kosiniakowe. Jak wygląda taki dokument i kiedy go złożyć? Sprawdź!

Kosiniakowe – spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Kosiniakowe – dla kogo?

Jeszcze do niedawna kobieta, która zaszła w ciążę, nie posiadając stałego zatrudnienia była w naprawdę trudnej sytuacji. Na pomoc od państwa mogły liczyć jedynie te matki, które opłacały składki chorobowe, prowadziły działalność gospodarczą lub były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Od pewnego czasu bezrobotne kobiety również mogą liczyć na wsparcie w momencie urodzenia dziecka, ponieważ przysługuje im świadczenie rodzicielskie. 

Świadczenie rodzicielskie, zwane też kosiniakowym, to wsparcie finansowe dla osób, którym nie przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego ze względu na status zawodowy. Jest to 1000 zł za urodzenie dziecka na rękę, wypłacane co miesiąc. Obowiązuje od 2016 roku, a jego inicjatorem był Władysław Kosiniak-Kamysz, ówczesny Minister Pracy i Polityki Społecznej. Komu przysługuje kosiniakowe?

  • Matce dziecka;
  • ojcu dziecka, jeśli matka korzystała ze świadczenia przez minimum 14 tygodni, a następnie z niego zrezygnowała/ nastąpiła śmierć matki/ matka porzuciła dziecko;
  • opiekunowi faktycznemu dziecka, rodzinie zastępczej oraz osobie, która przysposobiła dziecko do ukończenia przez nie 7 lat lub 10 lat, jeśli dziecko objęte jest decyzją o odroczeniu obowiązku szkolnego.
kosiniakowe wniosek

Zdarzają się też sytuacje, w których matka oddaje ojcu część swojego urlopu macierzyńskiego na rzecz urlopu tacierzyńskiego. W takim przypadku (jeśli ojciec nie opłaca składek chorobowych), należy mu się kosiniakowe.

Świadczenie kosiniakowe wypłacane jest wszystkim, którzy nie mogą otrzymać zasiłku macierzyńskiego, obejmuje zatem osoby bezrobotne, rolników i studentów, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych oraz osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, a także kobiety niepełnoletnie. Nie podlega kryterium dochodowemu, czyli nie jest zależne od wysokości zarobków. Pamiętaj, że jeśli jeden z rodziców ma prawo do zasiłku macierzyńskiego, to drugi nie może pobierać świadczenia rodzicielskiego.

Świadczenie rodzicielskie 2021 – komu nie przysługuje?

Może się wydawać, że kosiniakowe otrzyma każdy, kto nie pobiera zasiłku macierzyńskiego. Okazuje się, że z tej grupy wykluczeni są rodzice, którzy pobierają podobne świadczenia za granicą lub w sytuacji, gdy jeden z opiekunów korzysta już z zasiłku macierzyńskiego.

Kosiniakowe a becikowe

Kosiniakowe często mylnie kojarzone jest z becikowym. Kosiniakowe to 1000 zł na dziecko przez rok, podczas gdy becikowe to jednorazowa wypłata tej samej wysokości. Ponadto podczas przyznawania becikowego uwzględniane jest kryterium dochodowe (w tym przypadku dochód nie może przekraczać 1 922 zł netto na osobę w rodzinie). Jeśli w ciągu roku od urodzenia dziecka podjęłaś zatrudnienie, świadczenie rodzicielskie nadal będzie Ci wypłacane, jednak w kwocie obniżonej o połowę.

Kosiniakowe a 500+ i inne świadczenia?

Nie ma kolizji pomiędzy 500+ a kosiniakowym. Obie formy pomocy możesz otrzymywać jednocześnie. Świadczenie rodzicielskie nie podlega też opodatkowaniu, dlatego nie musisz go wykazywać w rozliczeniu rocznym. Inaczej jest w przypadku, gdy matka jest studentką – jeśli pobiera kosiniakowe może nie otrzymać stypendium socjalnego na uczelni, ponieważ w tym wypadku kwota świadczenia wlicza się do jej dochodów.

Jak wygląda kwestia kosiniakowego a zasiłku dla bezrobotnych? Oba świadczenia nie stoją w sprzeczności, jeśli dziecko urodzi się w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub maksymalnie miesiąc po jego zakończeniu. Z zasady wysokość kosiniakowego to 1000 zł, ale w sytuacji pobierania go wraz z zasiłkiem dla bezrobotnych zostaje ono pomniejszone o wartość zasiłku bezrobotnych. Oznacza to, że łącznie z tych dwóch źródeł i tak otrzymasz kwotę 10000 zł.

kosiniakowe

Jak długo możesz pobierać 1000 zł na dziecko?

Czas wypłaty świadczenia zależy od liczby urodzonych dzieci podczas jednego porodu lub objętych opieką. Schemat jest następujący:

  • 1 dziecko – świadczenie wypłacane jest przez 52 tygodnie (rok);
  • 2 dzieci – świadczenie wypłacane jest przez 65 tygodni;
  • 3 dzieci – świadczenie wypłacane jest przez 67 tygodni;
  • 4 dzieci – świadczenie wypłacane jest przez 69 tygodni;
  • 5 dzieci i więcej – świadczenie wypłacane jest przez 71 tygodni. 

Poszerz swoją wiedzę z naszymi poradnikami:

Urlop ojcowski 2023 – Jak napisać wniosek o urlop ojcowski?
Wniosek o urlop macierzyński – gotowy wzór
Staż z urzędu pracy – jak wygląda staż?
List motywacyjny bez doświadczenia zawodowego
Przykładowe CV
Praca na statku – jak zostać marynarzem?
Freelancer – kim jest freelancer i jak zacząć?
Jak napisać CV lekarza?

Kosiniakowe wniosek – kiedy złożyć?

Aby otrzymać świadczenie rodzicielskie, musisz przygotować odpowiedni wniosek, a następnie złożyć go w urzędzie miasta, gminy lub ośrodku pomocy społecznej. Masz na to 3 miesiące od urodzenia dziecka. W przypadku adopcji okres ten wynosi 1 miesiąc. Zaraz po urodzeniu dziecka na głowie rodziców jest sporo formalności, dotyczących między innymi wydania aktu urodzenia, nadania numeru PESEL czy zameldowania, dlatego wybrany czas na złożenie wniosku powinien być optymalny i wystarczający, aby zmieścić się w terminie.

Spóźnienie może kosztować Cię sporo pieniędzy. Składając pismo w terminie, otrzymasz wyrównanie za pierwsze 3 miesiące, jeśli się nie wyrobisz- świadczenie wypłacane będzie, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Wniosek kosiniakowe

Wniosek o świadczenie rodzicielskie możesz pobrać ze strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, wydrukować i złożyć osobiście w wybranej placówce lub wypełnić wniosek online dostępny na portalu Emp@tia pod warunkiem, że posiadasz tzw. profil zaufany lub podpis elektroniczny. Wniosek o kosiniakowe możesz znaleźć też pod inną nazwą “Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego”.

Gotowy formularz zawiera część, którą należy uzupełnić danymi osobowymi wnioskującego oraz tabelę z informacjami na temat dzieci, dzięki którym nabywasz prawo do świadczenia. Do pisma należy dołączyć też wymagane dokumenty oraz podać numer rachunku bankowego, na który będą spływać pieniądze.

Podstawa prawna wypłacania świadczenia rodzicielskiego:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. 2021 r., poz. 1162.);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2021, poz. 1481). 
wniosek o kosiniakowe

Jakie dokumenty do kosiniakowego?

Do wniosku powinieneś dołączyć akt urodzenia dziecka i Twój dowód osobisty, a w przypadku rodzin zastępczych dodatkowo dokumenty pozwalające ustalić prawo do opieki. Nie musisz dostarczać zaświadczenia o zarobkach, ponieważ w przypadku kosiniakowego dochód nie jest brany pod uwagę. 

Co jeśli składasz wniosek o kosiniakowe online? Procedura jest taka sama, a wymagane dokumenty powinieneś dołączyć w formie załączników.

Zasiłek kosiniakowe – jak długo czeka się na decyzję?

Czas oczekiwania na decyzję w sprawie przyznania świadczenia rodzicielskiego uzależniony jest od konkretnego organu. Dobra decyzja jest taka, że rozpatrywanie wniosku aktualnie nie trwa dłużej niż miesiąc, a najczęściej jest to zaledwie kilka dni. To lokalny Ośrodek Pomocy Społecznej według swojego terminarza ustala harmonogram wypłat.     

Nie masz prawa do zasiłku macierzyńskiego? Możesz ubiegać się o świadczenie rodzicielskie, czyli kosiniakowe. Pamiętaj o tym, aby wniosek złożyć w terminie i zadbać o załączenie wszystkich niezbędnych dokumentów.       

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Szukasz pracy? Chcesz dowiedzieć się więcej o rekrutacji? Sprawdź:

Najniższa krajowa 2022 – ile wynosi minimalne wynagrodzenie?
CV logistyk – porady, jak napisać CV i list motywacyjny logistyka
Jak stworzyć profesjonalne CV dla elektryka?
Gotowe szablony CV
CV dla fryzjera – jak stworzyć CV i list motywacyjny dla fryzjera
Wzory CV
Programista – jak zostać programistą i co robi programista?
Jak powinno wyglądać i co powinno zawierać idealne CV?
Jak napisać list motywacyjny do urzędu? – CV do urzędu
CV kierowca – Jak napisać CV dla kierowcy?
Program do pisania CV
CV copywriter – Praca copywritera, kim jest copywriter