ile zarabia agent ubezpieczeniowy

Wiele osób chcąc zabezpieczyć przyszłość swoją i swoich najbliższych na okoliczność choroby, wypadku lub śmierci korzysta ze wsparcia agenta ubezpieczeniowego. Jak zacząć zarabiać w tym zawodzie? Praca agenta ubezpieczeniowego jest świetnym rozwiązaniem dla osób, które nie mają problemów z nawiązywaniem kontaktów i posiadają wysokie umiejętności negocjacyjne. Jak zostać agentem ubezpieczeniowym? Ile zarabia agent ubezpieczeniowy? Praktyczne porady znajdziesz w dalszej części artykułu.

Jak zostać agentem ubezpieczeniowym? – Spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Na czym polega praca w ubezpieczeniach?

Agent ubezpieczeniowy jest pośrednikiem między klientem a towarzystwem ubezpieczeniowym. Jego praca polega przede wszystkim na pomocy i wsparciu klientów w wyborze odpowiedniej polisy na życie/ majątkowej/ zdrowotnej. Zajmuje się pozyskiwaniem zainteresowanych, podpisywaniem umów i doradztwem w kwestii wyboru odpowiedniego ubezpieczenia.

Do obowiązków agenta ubezpieczeniowego należy przede wszystkim:

 • organizacja i nadzór czynności agencyjnych;
 • pozyskiwanie klientów;
 • budowanie i utrzymywanie relacji z klientami;
 • zawieranie umów ubezpieczeniowych;
 • prezentowanie oferty ubezpieczyciela;
 • pomoc w doborze odpowiedniej polisy;
 • nadzór nad prawidłowym wykonywaniem postanowień umowy ubezpieczeniowej;
 • poszerzanie swojej wiedzy (taki obowiązek nakłada na agentów ustawa);

Praca jako agent ubezpieczeniowy wymaga także:

 • zachowania tajemnicy w odniesieniu do wszystkich zebranych danych uzyskanych w trakcie wykonywania czynności agencyjnych;
 • zachowania transparentności przed klientem co oznacza konieczność poinformowania go czy jest on związany z jednym towarzystwem ubezpieczeniowym, czy z kilkoma ubezpieczycielami.

Multiagent ubezpieczeniowy

Agent ubezpieczeniowy to osoba fizyczna, prawna lub nieposiadająca osobowości prawnej, która zawiera z klientami umowy na rzecz ubezpieczenia, ale jest ona związana z jednym towarzystwem ubezpieczeniowym. Możesz też podjąć współpracę z kilkoma ubezpieczycielami – wówczas zostajesz multiagentem.

Jak zostać agentem ubezpieczeniowym?

Wszystko wskazuje na to, że agenci ubezpieczeniowi będą jeszcze długo pożądani na rynku pracy, ponieważ Polacy przywykli już do kupowania polis ubezpieczeniowych od doradców. Mimo że można pozyskać je online bez pośredników – kiepsko sobie z tym radzą.

A więc, jak zostać ubezpieczycielem?

Przede wszystkim warto wiedzieć, że aby pracować jako agent ubezpieczeniowy nie musisz kończyć specjalnych studiów czy samodzielnie szukać odpowiednich kursów. Wszelkie niezbędne szkolenia i egzaminy przeprowadzi bowiem ubezpieczyciel, u którego będziesz chciał podjąć zatrudnienie. Oczywiście pod warunkiem, że spełnisz wymagane kryteria i pozytywnie przejdziesz przez proces rekrutacyjny.

Praca w ubezpieczeniach – jakie warunki musisz spełnić?

Choć wydaje się, że praca na tym stanowisku nie wymaga szczególnych kwalifikacji zawodowych, to istnieją jednak pewne wytyczne, które regulują, kto może ubiegać się o zatrudnienie. Chcesz rozpocząć pracę jako agent ubezpieczeniowy? Sprawdź, czy spełniasz podstawowe warunki:

 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • brak prawomocnego wyroku za przestępstwo umyślne (przeciwko życiu i zdrowiu, wymiarowi sprawiedliwości, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi) oraz skarbowe;
 • gwarancja zachowania rzetelności w pracy;
 • ukończenie przynajmniej szkoły średniej lub średniej branżowej;
 • zdanie egzaminu przygotowanego przez zakład ubezpieczeń.
praca w ubezpieczeniach
doradca ubezpieczeniowy

Czego jeszcze oczekują firmy ubezpieczeniowe? Przyszły agent ubezpieczeń powinien posiadać wysoko rozwinięte kompetencje miękkie, przede wszystkim: 

 • umiejętności personalne, 
 • zdolności komunikacyjne i negocjacyjne, 
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów;
 • nastawienie na realizację celu;
 • umiejętność wywierania wpływu;
 • pewność siebie;
 • dociekliwość;
 • umiejętność wzbudzania zaufania;
 • świetną organizację pracy;
 • otwartość na wyzwania;
 • zaangażowanie;
 • umiejętność tłumaczenia zawiłych kwestii;
 • umiejętność radzenia sobie z odmową;
 • chęć nauki i rozwoju.

Jak zostać agentem ubezpieczeniowym – egzamin na agenta ubezpieczeniowego

Zakres oraz forma egzaminu na agenta ubezpieczeniowego została uregulowana przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2014 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych. W związku z tym przyjmuje on formę testu jednokrotnego wyboru składającego się ze 100 pytań. Pytania obejmują takie zagadnienia, jak:

 • pojęcie ryzyka;
 • system ubezpieczeń gospodarczych w Polsce;
 • sumy i wartości ubezpieczenia;
 • podstawowe regulacje prawne dotyczące działalności ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego;
 • podstawowe zagadnienia z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego;
 • etykę zawodową agenta ubezpieczeniowego.

Egzamin na agenta ubezpieczeniowego najczęściej jest pisemny, ale Rozporządzenie Ministra Finansów dopuszcza także formę elektroniczną. W takim przypadku towarzystwo ubezpieczeniowe, które go organizuje zobowiązane jest do zapewnienia odpowiednich warunków umożliwiających jego przeprowadzenie.

Sprawdź też inne zawody:

Praca w przedszkolu – nauczyciel oraz pomoc nauczyciela w przedszkolu
Spedytor kto to? Co robi i czym zajmuje się spedytor?
UX designer / UI designer – co to za zawody i ile można zarobić?
Ile zarabia psycholog? Jak zostać psychologiem?
Kucharz – ile zarabia kucharz? Jak zostać szefem kuchni?
Kierowca autobusu – ile zarabia kierowca autobusu? Jak wygląda praca kierowcy autobusu?

Kurs na agenta ubezpieczeniowego

Aby odpowiednio przygotować się do wyżej wspomnianego egzaminu najlepiej wziąć udział w szkoleniu organizowanym przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym chciałbyś podjąć współpracę. Zwykle taki kurs na agenta ubezpieczeniowego prowadzony jest online na platformach kontrolowanych przez KNF i trwa ok. 104 godziny.

kurs na agenta ubezpieczeniowego

Licencja agenta ubezpieczeniowego

Aby wykonywać czynności agencyjne, poza zdaniem egzaminu i podpisaniem umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym, trzeba dodatkowo posiadać licencję wydawaną przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

Odpowiedni wniosek składa się za pośrednictwem towarzystwa, z którym nawiązujesz współpracę. Pracodawca ma na to 14 dni od podpisania z Tobą umowy. Należy dołączyć do niego świadectwo dojrzałości, zaświadczenie o niekaralności oraz dowód dokonania wpłaty skarbowej, która wynosi 110 zł (opłatę uiszcza firma, jeśli staniesz się jej pracownikiem). Wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych potwierdzi Twoją wiarygodność i umożliwi pracę jako agent ubezpieczeniowy.

Praca agent ubezpieczeniowy – jak wygląda proces rekrutacji?

Proces rekrutacji na stanowisko agenta ubezpieczeniowego może się różnić w zależności od konkretnej firmy ubezpieczeniowej. Wiele kwestii pozostaje jednak wspólnych, a kolejne kroki często są podobne. Poniżej przedstawiamy, jak wygląda proces rekrutacyjny organizowany przez PZU.

 1. Wybór oferty pracy odpowiadającej Twoim kompetencjom i zainteresowaniom;
 2. Przesłanie aktualnego CV – pamiętaj, że CV jest Twoją wizytówką, dlatego zadbaj o to, aby zawierało informacje istotne dla stanowiska, na które aplikujesz;
 3. Rozmowa kwalifikacyjna z rekruterem oraz managerem;
 4. Dodatkowe elementy rekrutacji, które zależą od posiadanych umiejętności:
 • kolejne spotkanie;
 • kwestionariusze osobowościowe badające cechy osobowości;
 • testy umiejętności;
 • próbki pracy, czyli konieczność wykonania zadania, jakie na co dzień wykonuje się jako agent ubezpieczeniowy;
 • Assessment center.
 1. Informacja zwrotna dla wszystkich kandydatów.
agent ubezpieczeniowy

Agent ubezpieczeniowy – zarobki

Ile zarabia agent ubezpieczeniowy? To jedno z ważniejszych pytań, które zadają sobie osoby chcące podjąć pracę na tym stanowisku.

Według portalu wynagrodzenia.pl zarobki agenta ubezpieczeniowego, a dokładnie ich mediana wynosi 4 680 zł brutto. Oznacza to, że 50 proc. osób zarabia mniej, a 50 proc. więcej.

Zarobki w ubezpieczeniach podobnie, jak w wielu innych branżach, w dużym stopniu zależne są od doświadczenia, wykształcenia czy wielkości firmy. Pamiętaj również, że agent ubezpieczeniowy zwykle otrzymuje premie i prowizje od pozyskanych klientów i sprzedanych produktów. Dlatego, to ile zarabia agent ubezpieczeniowy, często zależy od jego umiejętności sprzedażowych.

Co ważne, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zwiększyć swoje zarobki w ubezpieczeniach. Niektórzy agencji decydują się na sprzedaż polis obowiązkowych, jak ubezpieczenie OC samochodu, czy rolników. Inni skupiają się na ubezpieczeniach domów i mieszkań czy ubezpieczeniach NNW.

Praca w ubezpieczeniach – jak napisać CV i list motywacyjny?

jak zostać agentem ubezpieczeniowym

Agencje ubezpieczeniowe to często duże firmy, które otrzymują dziesiątki, a nawet setki dokumentów aplikacyjnych. Często są one bardzo podobne, a więc zdobycie zatrudnienia bywa dość trudne. Kluczem do sukcesu jest stworzenie CV, które wyróżni Cię na tle pozostałych kandydatów. Jak tego dokonać?

 • Dopasuj swoje dokumenty aplikacyjne do oferty pracy – postaraj się, aby zawierały one możliwie najwięcej wymagań podanych w ogłoszeniu (koniecznie wypisz je jako pierwsze).
 • Uwzględnij w CV podsumowanie zawodowe – krótki opis doświadczenia, najważniejszych umiejętności i sukcesów zawodowych umieszczony na samej górze życiorysu zachęci rekrutera do zapoznania się z jego dalszą częścią.
 • Swoje kompetencje i osiągnięcia opisz konkretnie – zbyt ogólne informacje niewiele wnoszą, poza tym, każdy kandydat może je zawrzeć. Najlepiej posługiwać się danymi liczbowymi i procentowymi.
 • Stwórz list motywacyjny, który nie będzie kopią CV, a jego rozwinięciem. Napisz w nim, dlaczego akurat ta ścieżka kariery zawodowej Cię interesuje i jak widzisz swoją przyszłość na stanowisku agenta ubezpieczeniowego.
 • Zawrzyj klauzulę CV – zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest konieczna, aby Twoja kandydatura została uwzględniona w procesie rekrutacji.
 • Zadbaj o wygląd przesłanych dokumentów – zawartość merytoryczna CV jest bardzo ważna, ale na wstępie to jego wygląd przyciąga wzrok rekrutera. Zadbaj, aby było przejrzyste i czytelne. Zobacz nasze przykładowe CV, które zainspirują Cię do stworzenia idealnego życiorysu.

Agent ubezpieczeniowy praca – gdzie szukać?

Jeśli przygotowałeś już profesjonalne CV zgodne z wymogami rekrutacyjnymi zacznij od odwiedzenia serwisów rekrutacyjnych poszczególnych ubezpieczycieli:

 • Allianz;
 • Aviva;
 • Uniqa;
 • Compensa;
 • PZU;
 • Warta;
 • Ergo Hestia;
 • Generali;
 • Axa.

Znajdziesz tam szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji i stawianych wymagań, a także aktualne oferty pracy.

agent ubezpieczeniowy praca
agent ubezpieczeniowy zarobki

Warto również zajrzeć na strony najpopularniejszych multiagencji i porównywarek ubezpieczeniowych, jak np.:

 • Rankomat;
 • CUK Ubezpieczenia;
 • mfind;
 • Unilink.

Jeśli mimo wszystko nie znajdziesz interesujących Cię ofert – skorzystaj z popularnych portali ogłoszeniowych:

 • Pracuj.pl;
 • OLX;
 • Praca.money.pl;
 • Indeed;
 • Gumtree;
 • Jooble.

Jak się nie stresować? Poznaj sprawdzone sposoby na stres!

Agent ubezpieczeniowy – czy warto?

Praca jako przedstawiciel ubezpieczeniowy oznacza niezależność, daje możliwość zarabiania więcej i dowolnego organizowania czasu pracy (nie musisz siedzieć w biurze od 8 do 16). Możesz dowolnie dysponować swoim czasem pracy i spotykać się z klientami w godzinach, które Ci odpowiadają. Tak naprawdę możesz też pracować zdalnie, a wszelkie szczegóły ustalać mailowo lub telefonicznie. Agent ubezpieczeniowy często sam jest dla siebie szefem – odpowiada za realizację celów, a tym samym za własny dochód, który zależy od zaangażowania i efektywności. Im więcej pracujesz – tym więcej zarobisz. 

Pamiętaj jednak, że jako agent ubezpieczeniowy będziesz musiał stale poszerzać swoją wiedzę. Przepisy ubezpieczeniowe dynamicznie się zmieniają, a Twoim obowiązkiem jest śledzenie tych zmian. Ostateczna decyzja czy warto zostać agentem ubezpieczeniowym zależy też od wielu innych czynników – wysokości wynagrodzenia, perspektyw na przyszłość czy nawet atmosfery w pracy. To indywidualna kwestia, ale jeśli czujesz, że odnajdziesz się w takim zawodzie – spróbuj swoich sił!

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Sprawdź też:
Choroba zawodowa – Czy należy Ci się odszkodowanie za chorobę zawodową?
Jakie osiągnięcia w CV? Jak je wpisać? 
Okresowa ocena pracownika + metody oceniania pracowników
Jaka czcionka do CV? Popularne czcionki do CV
Umowa zlecenie a emerytura – czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury i stażu pracy?
Jak opisać sekcję “o mnie” w CV? Co napisać o sobie w CV?
Praca sezonowa w Polsce 2023 i praca sezonowa za granicą
Umowa o dzieło 2023 – jak rozliczyć umowę o dzieło? Kiedy płacimy podatek od umowy o dzieło?
Elementy CV – jaka jest odpowiednia budowa CV?
Netto brutto – brutto ile to netto? Sprawdź swoje wynagrodzenie na rękę
Rodzinne 2023 – ile wynosi rodzinne? Jakie dokumenty do zasiłku rodzinnego?
Jak poprosić o podwyżkę? Rozmowa o podwyżkę + argumenty do podwyżki
Wiek emerytalny w Polsce – ile wynosi wiek emerytalny w Polsce dla kobiet i mężczyzn?
Ubezpieczenie zdrowotne 2023 – ile wynosi składka zdrowotna?
Działalność nierejestrowana 2023
Średnia krajowa – ile wynosi średnia krajowa 2023?
Niedziela handlowa – kiedy są niedziele handlowe 2023? Niedziele handlowe lista