L4 w ciąży

Mówi się, że ciąża to nie choroba i rzeczywiście tak jest. Sam fakt bycia w ciąży nie zwalnia ubezpieczonej pracownicy z wykonywania swojej pracy. Chorobowe w ciąży przysługuje, jeżeli kobieta odczuwa konkretne dolegliwości z nią związane, które znacząco utrudniają jej realizowanie obowiązków zawodowych, lub gdy ich wykonywanie może być szkodliwe dla zdrowia matki czy też dziecka. L4 ciążowe to temat interesujący wiele kobiet. Jak liczone jest L4 w ciąży? Ile wynosi wynagrodzenie na zwolnieniu lekarskim w ciąży? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w poniższym artykule.

L4 w ciąży – spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

L4 w ciąży – kiedy można iść na zwolnienie lekarskie w ciąży 2023?

Jeśli jesteś w ciąży i źle się czujesz, powinnaś zgłosić ten fakt do lekarza, który wypisze zwolnienie ciążowe tzw. L4. Lekarze wystawiają zwolnienie ciążowe, jeśli ciąża przebiega z powikłaniami, kiedy zachodzi ryzyko poronienia, często także wtedy, gdy praca wykonywana przez ciężarną jest zbyt obciążająca fizycznie lub psychicznie, by ją kontynuować.

Masz 7 dni na dostarczenie zwolnienia lekarskiego do pracodawcy. Nie musisz robić tego osobiście – możesz wysłać je pocztą (warto zrobić to za potwierdzeniem odbioru, aby mieć pewność, że dokument dotarł we wskazane ręce). Przekroczenie tego terminu może skutkować obniżeniem zasiłku chorobowego.

Na podstawie zwolnienia wystawionego przez lekarza przysługuje Ci płatna przerwa w pracy. Co ważne, L4 w ciąży przysługuje wyłącznie kobietom ubezpieczonym, które zyskują prawo do zasiłku chorobowego. Jest ono obowiązkowe, jeśli pracujesz na podstawie umowy o pracę.

Zwolnienie lekarskie ciąża a umowa zlecenie

Osoby prowadzące własną działalność lub pracujące na podstawie umowy zlecenia mogą indywidualnie opłacać swoje składki. Przepisy prawa nie chronią pracownika zatrudnionego na umowie zleceniu, ponieważ jest to rodzaj umowy regulowany w Kodeksie cywilnym. Co oznacza, że kobiety w ciąży zatrudnionej na zleceniu nie obejmuje ochrona stosunku pracy. 

Jeżeli indywidualnie opłacasz swoje składki – masz prawo do wynagrodzenia chorobowego w ciąży, w przeciwnym wypadku świadczenie nie zostanie Ci wypłacone.

L4 w ciąży 2023 – jak długo można przebywać na zwolnieniu chorobowym w ciąży?

Kobiety w ciąży mogą przez maksymalnie 270 dni, czyli 9 miesięcy, przebywać na zwolnieniu lekarskim i pobierać z tego tytułu zasiłek chorobowy. L4 ciążowe przestaje obowiązywać w dniu poprzedzającym poród. Zaraz po nim rozpoczyna się urlop macierzyński.

Zapewne zauważyłaś, że jako kobieta w ciąży masz prawo do dłuższego pobierania zasiłku chorobowego niż inni pracownicy. Standardowe zwolnienie lekarskie wynosi bowiem maksymalnie 182 dni.

Kiedy można iść na L4 w nowej pracy?

Jeśli pracując na poprzednim stanowisku, byłaś ubezpieczona, a przechodząc do nowej pracy, wciąż opłacasz składki na ubezpieczenie chorobowe, to na zwolnienie lekarskie w ciąży możesz iść w dowolnym momencie – jeśli tylko lekarz zadecyduje, że jest taka konieczność.

Mówi o tym art. 4.1 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby  macierzyństwa:

Ubezpieczona nabywa prawo do zasiłku chorobowego:

  • Po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego — jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu.
  • Po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego — jeżeli jest ubezpieczona dobrowolnie.

Sytuacja wygląda inaczej, jeśli w poprzedniej pracy nie byłaś ubezpieczona.

zwolnienie lekarskie w ciąży

Ile trwa urlop ojcowski? Sprawdź!

Ile trzeba pracować, żeby iść na L4 w ciąży?

Każdy pracownik po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego nabywa do niego prawo. Co oznacza, że na L4 w ciąży możesz przejść po miesiącu od momentu rozpoczęcia opłacania składek.

Do tego okresu wlicza się także dni z poprzedniego ubezpieczenia, jeśli przerwa w posiadaniu ubezpieczenia chorobowego nie przekroczyła 30 dni.

Pamiętaj, że zgodnie z art. 177 Kodeksu pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

L4 w ciąży ile płatne? Jak ZUS wypłaca L4 w ciąży 2023?

Zasiłek chorobowy wypłacany jest w wysokości 80 proc. średniej pensji, ale nie dotyczy to kobiet w ciąży. Musisz wiedzieć, że przebywając na zwolnieniu lekarskim w ciąży, przysługuje Ci 100 proc. średniego miesięcznego wynagrodzenia.

Pamiętaj również, że lekarskie zwolnienie w ciąży może być wystawione nie tylko przez ginekologa, ale również przez internistę lub lekarza innej specjalizacji. Bez względu na to Twoje wynagrodzenie chorobowe w ciąży będzie wynosiło 100 proc. miesięcznej pensji.

Ile wynosi średnia krajowa?

zwolnienie w ciąży

Jak obliczyć wynagrodzenie w ciąży na zwolnieniu?

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiła niezdolność do pracy.

Ta zasada obejmuje również zasiłek w ciąży. A więc jeśli jesteś aktualnie na zwolnieniu z powodu ciąży, to Twoje chorobowe ciążowe wyniesie 100 proc. średniego wynagrodzenia wypłaconego za okres poprzedniego roku. Wliczane są do tego również premie i dodatki np. za pracę w godzinach nadliczbowych.

Co, jeśli jesteś ubezpieczona krócej niż rok? W takiej sytuacji bierze się pod uwagę średnie miesięczne wynagrodzenie wyłącznie za pełne miesiące kalendarzowe trwania ubezpieczenia.

Zwolnienie w ciąży – kto płaci zasiłek chorobowy w ciąży 2023?

Zgodnie z zasadami przez pierwsze 33 dni niezdolności do pracy to pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe, także pracowniom w ciąży. Po upływie tego czasu zasiłek chorobowy wypłacany jest przez ZUS.

Jeżeli jesteś zatrudniona na umowie zlecenie, obowiązek wypłaty zasiłku przez cały okres Twojej niezdolności do pracy spoczywa na ZUSie.

Czym się różni umowa zlecenie od umowy o pracę?

Kiedy ZUS wypłaca chorobowe w ciąży?

Wiele osób zastanawia się, którego dnia miesiąca ZUS wypłaca chorobowe w ciąży? Zasiłek chorobowy powinien zostać wypłacony niezwłocznie, czyli nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia odpowiednich dokumentów potwierdzających uprawnienia do zasiłku. Dzięki wprowadzeniu e-zwolnień, czyli elektronicznych L4, procedura ta znacznie się skraca.

Co można robić podczas L4 – chorobowe w ciąży 2023

Co, jeśli pod adresem wskazanym na zwolnieniu lekarskim pojawi się kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a Ciebie nie będzie podczas tej wizyty? W takiej sytuacji kontroler poprosi o pisemne złożenie wyjaśnień. Wiele zależy od rodzaju zwolnienia, które posiadasz.

  1. Jeżeli otrzymałaś zwolnienie z numerem 1, czyli tzw. “leżące” – wszelkie czynności dnia codziennego powinna załatwić za Ciebie bliska osoba.
  2. Jeżeli otrzymałaś zwolnienie z numerem 2, czyli “chory może chodzić”  – możesz załatwiać rzeczy dnia codziennego np. zakupy, wizyty u lekarza czy wizyty w urzędzie.

Uzasadniając odpowiednio swoją nieobecność, nie spotkają Cię żadne przykre konsekwencje, jednak kontrola zostanie powtórzona. W przypadku dłuższego wyjazdu poinformuj pisemnie ZUS, że w danym okresie będziesz przebywała w innym miejscu niż wskazane na zwolnieniu.

chorobowe w ciąży

Pobierz gotowy wniosek o urlop macierzyński!

Co w sytuacji, gdy ZUS uzna, że zwolnienie zostało wykorzystanie nieprawidłowo? Wówczas stracisz zasiłek za cały czas nieobecności w pracy. Również Twój przełożony może żądać zwrotu wypłaconych pieniędzy, a nawet zwolnić Cię dyscyplinarnie (w przypadku rażącego naruszenia obowiązków, nawet ciąża nie chroni przed zwolnieniem). Oczywiście, jeżeli uznasz, że decyzja nie była zgodna z prawdą lub podjęta wbrew przepisom, możesz się od niej odwołać.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

L4 ciążowe 2023 – podsumowanie

L4 w ciąży wystawiane jest przez lekarza ginekologa, internistę lub innego specjalistę, jeżeli zachodzą ku temu odpowiednie przesłanki tzn. ciąża jest zagrożona czy też wykonywana praca stanowi zbyt duże obciążenie fizyczne lub psychiczne dla pracownicy. L4 w ciąży ile płatne? Wynagrodzenie w ciąży wynosi 100 proc. średniej miesięcznej pensji. Zwolnienie może trwać przez cały okres ciąży, czyli maksymalnie 9 miesięcy. 

Kobieta w ciąży nie może także otrzymać wypowiedzenia umowy (z wyjątkiem likwidacji przedsiębiorstwa lub rażącego złamania zasad panujących w firmie). W sytuacji naruszenia przez pracodawcę zakazu rozwiązywania umowy o pracę możesz drogą sądową domagać się odszkodowania i przywrócenia do pracy.

Przeczytaj również nasze pozostałe artykuły:

Opinia o praktykancie – czy ocena z praktyk jest istotna?
Umowa o dzieło 2023 – jak rozliczyć umowę o dzieło? Kiedy płacimy podatek od umowy o dzieło?
Oferta pracy – jak napisać ogłoszenie o pracę? Jak wygląda wzór ogłoszenia o pracę?
Umowa na okres próbny –  czy okres próbny jest płatny?
Portfolio – co to jest portfolio? Jak stworzyć portfolio?
Jak wygląda proces rekrutacyjny pracownika?
Praca w Kanadzie – czy emigracja do Kanady to dobry pomysł?
Trener personalny – ile zarabia trener personalny i jak nim zostać? 
Aneks do umowy – jak napisać aneks do umowy o pracę? Aneks do umowy – wzór
Team leader – ile zarabia team leader?
Wynagrodzenie zasadnicze – co to jest wynagrodzenie zasadnicze?
Nagroda jubileuszowa – komu i kiedy przysługuje??
Urlop na poszukiwanie pracy – ile dni na poszukiwanie pracy?