opinia o praktykancie

Jesteś w trakcie studiów i musisz odbyć obowiązkowe praktyki? A może już ukończyłeś edukację i zaczynasz swoją karierę? Na dzisiejszym rynku pracy doświadczenie zawodowe odgrywa bardzo dużą rolę. Warto je zatem zdobyć jak najszybciej! Najlepszym sposobem na rozwój umiejętności potrzebnych w pracy są natomiast staże i praktyki. Dzięki nim wejdziesz bezpośrednio w branżę, w której chcesz podjąć zatrudnienie na dłużej.

Opinia o praktykancie – spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Praktyki opinia o praktykancie – czym jest opinia opiekuna praktyk i czy jest istotna?

Opinia opiekuna o przebiegu praktyki jest dokumentem, w którym pracodawca może wyrazić swoją opinię na temat pracy z danym praktykantem. W przeciwieństwie do referencji czy rekomendacji, które są pozytywne i mają na celu poparcie i zachwalanie pracownika, opinia z praktyk może być też neutralna lub negatywna. 

Opinia dla praktykanta jest istotna z punktu widzenia samego pracującego. Często na uczelni wymagane jest odbycie praktyk i potwierdzenie tego odpowiednim dokumentem z zakładu pracy. Poza tym taką ocenę można wykorzystać podczas aplikowania do nowej pracy – oczywiście tylko wtedy, gdy jest pozytywna. Będzie wtedy spełniała funkcję podobną do referencji. Ocena praktyk nie jest jednak wymogiem, który musi spełnić pracodawca. Pamiętaj zatem, aby poinformować go o tym, że będziesz potrzebował takiego dokumentu po zakończeniu określonego okresu zatrudnienia. 

Inaczej wygląda sytuacja, gdy nie odbywasz praktyk, a staż z urzędu pracy. Opiekun stażysty ma obowiązek przygotowania odpowiedniego dokumentu i wystawienia go na zakończenie odbywanego przez Ciebie stażu. 

Ocena praktykanta przykład – jakie informacje warto umieścić w dokumencie? Co zawiera opinia o praktykancie?

Na początku należy zaznaczyć, że opinia praktykanta o przebiegu praktyki, to nie to samo co ocena opisowa praktykanta przykład. W tym artykule mowa jest o sytuacji, w której zakład pracy, a więc opiekun praktyk, wystawia ocenę praktykanta, a więc opinię na temat jego pracy. To, co dany praktykant uważa na temat swoich praktyk nie jest istotne z formalnego punktu widzenia.

Twój bezpośredni przełożony ma przygotować opinię o praktykancie i ciekawi Cię co powinno się w niej znaleźć? Jak każdy dokument, także ocena praktykanta musi zawierać określone elementy. Co do nich należy? 

Zobacz tez, jak napisać podanie o praktyki

Opinia z praktyk – co powinno się w niej znaleźć? 

 • miejscowość i data wystawienia;
 • imię i nazwisko oraz stanowisko osoby, która wystawiła opinię, a także nazwa firmy, w której pracuje i odbywane były praktyki (oraz podpis i pieczątkę, jako potwierdzenie autentyczności dokumentu);
 • nagłówek – aby było wiadomo, co znajduje się w dokumencie;
 • informacje o pracowniku, który odbywał praktyki (imię i nazwisko, nazwa firmy oraz czas, który przepracował);
 • informacje dotyczące samych praktyk (jaki był zakres obowiązków praktykanta, na czym polegały jego zadania, jakie umiejętności zdobył i jak radził sobie z wymogami pracodawcy);
 • opis praktykanta pod względem jego predyspozycji – wydanie opinii podsumowującej;
 • dane kontaktowe osoby wystawiającej dokument, które umożliwią weryfikację podanych informacji (numer telefonu, adres e-mail oraz adres zakładu pracy).
opinia o praktykancie wzór

Dopiero zaczynasz swoją karierę? Zobacz, jak stworzyć CV bez doświadczenia!

Aby opinia była rzetelna, należy ją stworzyć indywidualnie dla każdego praktykanta. Oznacza to, że konkretne obowiązki, które wykonywał oraz opinia na temat jego predyspozycji do takiej pracy nie mogą być skopiowane z innego dokumentu. Dzięki podawaniu informacji rzetelnych i zindywidualizowanych taka opinia będzie mieć wartość zarówno dla kolejnych pracodawców, jak i dla samego zatrudnianego. Będzie się on mógł bowiem dowiedzieć jak oceniana jest jego praca i czy nad czymś jeszcze powinien popracować. 

Warto jednakże zawsze dodać jakieś słowo krytyki. Dzięki temu opinia nie będzie wyglądała na przesadnie pozytywną – co może w tej sytuacji wzbudzać podejrzenia. Oczywiście, jeśli praktykant zasługuje na pochwały, należy o nich napisać.

opinia z praktyk

Opinia o praktykancie wzór – jak powinien wyglądać taki dokument?

Nie wiesz, jak będzie wyglądać Twoja opinia o praktykancie, a niedługo przełożony wystawi ją o Tobie? Nie daj się zaskoczyć! Przedstawiamy Ci przykładowy dokument. Pamiętaj jednak, że aby ocena praktyk była wartościowym dokumentem, musi zostać dopasowana do konkretnego pracownika. Opiekun praktyk powinien wiedzieć wszystko na temat pracy zatrudnionego. Jeżeli jednak ma jakieś braki lub chce, aby opinia była bardziej obiektywna – może zapytać innych pracowników o zdanie.

Przykładowe CV – zobacz i zwiększ swoje szanse na zatrudnienie!

Opinia o praktykancie przykład:

Poznań, 5.09.2023
Irena Zalewska
Kierownik działu księgowości
Firma Car-poration 

OPINIA O PRAKTYKANCIE

Pan Błażej Długosz był w okresie 4.07.2023 – 2.09.2023 praktykantem w dziale księgowości w firmie Car-poration.

Do jego głównych zadań należało: segregowanie i archiwizowanie dokumentacji oraz pomoc przy przygotowywaniu faktur, aneksów i raportów.

Podczas pracy Pan Błażej Długosz nabył umiejętności dotyczące prowadzenia dokumentacji oraz przygotowywania stosownych pism. Udoskonalił ponadto umiejętność posługiwania się programami z pakietu MS Office.

W czasie odbywania praktyk Pan Błażej Długosz wykazywał duże zainteresowanie i zaangażowanie. Chętnie wykonywał wszystkie zlecone zadania. Był przy tym rzetelny i brał odpowiedzialność za efekty swojej pracy. Praktyki potwierdziły jego umiejętność działania pod presją czasu oraz dobrą znajomość języka niemieckiego. 

Irena Zalewska

Dane kontaktowe:
Ul. Złota 56, 00-120 Warszawa
Telefon: 690 854 672
Adres e-mail: car-poration.company@gmail.com

Opinia o przebiegu praktyki – dlaczego warto zostać praktykantem?

Wiesz już w jakim celu musi zostać wystawiona opinia z praktyki zawodowej. Czy warto jednak realizować praktyki zamiast ubiegania się od razu o zatrudnienie? Oczywiście, że tak! Odbywanie ich niesie ze sobą wiele zalet i są to między innymi:

 1. Szansa na łatwiejsze zdobycie pracy – praktykanci zazwyczaj są chętnie przyjmowani przez firmy. Inaczej może być w przypadku zatrudniania na dane stanowisko, gdzie jest ograniczona liczba miejsc, a wszyscy muszą otrzymać konkretną stawkę. Jeśli znajdziesz się w zakładzie pracy już na praktykach, masz szansę na późniejsze zatrudnienie w tym samym miejscu. Aby to się stało musisz się jednak odpowiednio wykazać.
 2. Sprawdzenie się na danym stanowisku – zamiast zatrudnić się gdzieś, gdzie wcale nie podoba Ci się atmosfera i sposób wykonywania obowiązków, możesz zaznajomić się z nimi już na praktykach. Dzięki odbywaniu ich poznasz firmę i zawód od podszewki, a zatem szybko przekonasz się czy jest to miejsce dla Ciebie. 
 3. Praktyczny rozwój umiejętności – oprócz nieustannego uczenia się teorii możesz poćwiczyć umiejętności praktyczne. Będą Cię uczyć ludzie, którzy od wielu lat wykonują ten zawód, a co za tym idzie – mają o wiele większe doświadczenie niż Ty.
 4. Krok po kroku – rozwój na praktykach jest stopniowy. Nikt nie będzie od Ciebie od razu wymagał wykonania zadania, za które odpowiedzialni powinni być pracownicy kilka szczebli wyżej. Zaczniesz od łatwiejszych obowiązków, aby powoli dotrzeć do tych trudniejszych. 
opinia o przebiegu praktyki

Praca dodatkowa – jak dorobić?

Opinia o stażyście – czym różni się staż od praktyk?

Warto zaznaczyć, że praktyki i staże, choć bywają często utożsamiane, różnią się od siebie. Praktyki są ściśle powiązane z edukacją. Jeśli studiujesz lub uczysz się w technikum prawdopodobnie wymagane jest, abyś odbył daną liczbę godzin praktyk. Dzięki uczestniczeniu w nich poznasz specyfikę zawodu oraz rozwiniesz umiejętności praktyczne. Czas ich trwania jest dopasowany do Twoich zajęć szkolnych lub akademickich. Opinia praktykanta będzie się zatem odnosiła do pracy niepełnowymiarowej, w której poznajesz dane środowisko pracy.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Opinia o odbytym stażu – czym jest staż? Czy opinia ze stażu ma znaczenie?

Opinia stażysty nie będzie się odnosiła do praktyk, a do stażu. Ten rodzaj zatrudnienia w celu przyuczenia jest przeznaczony dla osób, które nie mają innych zobowiązań w ciągu tygodnia. Zajmuje on najczęściej osiem godzin dziennie, a więc jest to pełnowymiarowy etat. Opinia z przebiegu stażu dotyczy zatem zdobycia konkretnych umiejętności, które są potrzebne w branży. Opinia opiekuna stażu jest jednak równie wartościowa dla następnego pracodawcy, co opinia praktyk. Opinia pracodawcy z przebiegu stażu jest bowiem faktycznym opisem zachowań danej osoby i jej podejścia do wykonywanych obowiązków.

Ciekawe CV to rzetelne źródło wiedzy, sprawdź również:

Dress code co to – jaki strój do pracy jest odpowiedni?
Wynagrodzenie zasadnicze – co to jest wynagrodzenie zasadnicze?
Nagroda jubileuszowa – komu i kiedy przysługuje?
Średnia krajowa – ile wynosi średnia krajowa 2023?
Okres wypowiedzenia – jak się liczy okres wypowiedzenia?
Europass CV
Lebenslauf, czyli jak napisać CV po niemiecku?
Urlop okolicznościowy urodzenie dziecka
Benefity pracownicze – na jakie benefity możesz liczyć?
Technik weterynarii a weterynarz – jak zostać weterynarzem?
Bezrobocie – przyczyny, rodzaje i skutki bezrobocia 
Umowa zlecenie a umowa o pracę – czym się różni umowa zlecenie od umowy o pracę?
Urlop na żądanie – ile urlopu przysługuje? Poznaj podstawowe zasady