wniosek o urlop wypoczynkowy

Twój wakacyjny wyjazd jest już zaplanowany? Złóż wniosek o urlop, zanim zrobią to inni. Urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, zgodnie z przepisami określonymi w Kodeksie pracy. Wspomniane przepisy nie określają jednak formy, w jakiej pismo powinno zostać przygotowane. Najczęściej pracownik zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek urlopowy bezpośrednio pracodawcy lub przełożonemu działu, w zależności od struktury przedsiębiorstwa. 

Wniosek urlopowy – dowiedz się:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Jak sporządzić podanie o urlop?

Urlop wypoczynkowy przysługuje każdemu pracownikowi pozostającemu w stosunku pracy. Jedyne co musisz zrobić to powiadomić o tym pracodawcę, najlepiej składając pisemny wniosek o udzielenie urlopu. W zależności od stażu pracy kodeks przyznaje:

  • 20 dni wolnego w ciągu roku kalendarzowego, jeśli staż pracy nie przekracza 10 lat;
  • 26 dni wolnego w ciągu roku kalendarzowego, jeśli staż pracy przekracza 10 lat.
wniosek urlopowy druk

Powyższe dane dotyczą zatrudnienia na pełny etat. W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin następuje proporcjonalne zmniejszenie urlopu np. praca na pół etatu – 10 dni lub 13 dni urlopu w ciągu roku kalendarzowego.

Sporządzenie takiego dokumentu nie powinno nastręczać Ci wielu trudności, ponieważ wnioski o urlop mają prostą budowę. Najważniejsze to zawrzeć w nim swoje dane osobowe, czyli imię, nazwisko i zajmowane stanowisko, a także datę oraz miejsce sporządzenia pisma. Istotne jest również umieszczenie danych firmy, w której pracujesz oraz ewentualnie danych osoby, do której kierujesz taki druk urlopowy. Sama treść wniosku powinna być zwięzła i konkretna. Elementem niezbędnym jest prośba o udzielenie urlopu z zaznaczeniem, że masz na myśli urlop wypoczynkowy. Określ także termin, w którym chciałbyś z niego skorzystać.

Jak napisać podanie o urlop i kiedy je złożyć?

Kodeks pracy nie wskazuje, z jakim wyprzedzeniem należy złożyć wniosek urlopowy. Często to wewnętrzne regulaminy firmy wskazują konkretne ustalenia, plany urlopowe oraz ewentualne zastępstwa. Oczywiście wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego należy przedłożyć na tyle wcześnie, aby swoją nieobecnością nie zaburzyć pracy zespołu lub całej firmy. Dokument może zostać złożony w formie elektronicznej lub pisemnej. Ustalają to wewnątrzzakładowe przepisy. Poniżej znajdziesz wzór wniosku o urlop wypoczynkowy

Wniosek urlopowy – wzór:

…………………………………………
(miejscowość, data)

………………………………….…….
(dane pracownika)

…………………………………..…..
(dane pracodawcy)

Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie urlopu wypoczynkowego w wymiarze ………….. dni. W terminie od …………………….. do ………………………………….

……………………..……………
(podpis pracownika)

Wyrażam zgodę na udzielenie urlopu wypoczynkowego w wymiarze i terminie wskazanym we wniosku.

…………………………………………..
(podpis pracodawcy)

wniosek o urlop

Czy można złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim?

Według przepisów możesz ubiegać się o urlop wypoczynkowy bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego. Coraz więcej kobiet decyduje się na takie rozwiązanie, szczególnie że podczas macierzyńskiego, urlop wypoczynkowy naliczany jest bez zmian i w taki sposób łatwo wykorzystać zgromadzoną nadwyżkę dni wolnych. 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź:

Urlop ojcowski 2021
Ile wynosi minimalne wynagrodzenie?
Wzór wypowiedzenia umowy o pracę
Gotowe wzory CV
Program do pisania CV
Przykładowe CV

Wniosek o zaległy urlop wypoczynkowy po macierzyńskim – wzór:

…………………………..……………
(miejscowość, data)

………………………………….……….
(dane pracownika)

………………………………….………..
(dane pracodawcy)

Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego po zakończeniu urlopu macierzyńskiego

Wnoszę o udzielenie urlopu wypoczynkowego za rok…………… W terminie od …………………….. do …………………………

Urlop wypoczynkowy zamierzam wykorzystać bezpośrednio po zakończeniu przeze mnie urlopu macierzyńskiego wraz z dniem ……………… r.

Podstawa prawna: art. 163 § 3 K.p. …………………………….

……………………………………..……
(podpis pracownika)

Wyrażam zgodę na udzielenie urlopu wypoczynkowego w wymiarze i terminie wskazanym we wniosku.

………………………….……..……..
(podpis pracodawcy)

Zwróć uwagę, że powyższe wnioski wymagają akceptacji pracodawcy. Za każdym razem Twoja prośba musi zostać zatwierdzona, ponieważ bez zgody przełożonego nie możesz udać się na urlop.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu?

Każdy pracownik ma zagwarantowane prawo do urlopu, jednak pracodawca może go odmówić, jeśli uzasadni to dbaniem o interes firmy. Najczęstszym powodem odmowy urlopu jest  awaria, ważny projekt, przestój, problemy organizacyjne czy ogólny kryzys wewnętrzny przedsiębiorstwa. Wówczas przełożony zobowiązany jest zaproponować Ci zmianę terminu na dogodny dla obu stron. Warto też pamiętać, że pracodawcy bardzo często sporządzają wstępne plany urlopów wypoczynkowych już w roku poprzedzającym, dlatego tak ważny jest odpowiednio wczesny termin składania wniosków.

druk urlopowy

Wniosku o udzielenie urlopu wypoczynkowego nie muszą składać osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Według Kodeksu pracy prawo do corocznego, w pełni płatnego urlopu mają wyłącznie osoby pozostające w stosunku pracy, czyli pracujące na pełny etat. 

Przeczytaj też:

List motywacyjny bez doświadczenia zawodowego
Państwowa Straż Pożarna – jak zostać strażakiem?
Zasiłek dla bezrobotnych 2023 (kuroniówka) – komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?
Awans zawodowy nauczyciela – jakie są stopnie nauczycielskie?
Praca na statku – jak zostać marynarzem?
Karta MultiSport – co to jest karta MultiSport i jak ją zdobyć?
Podanie do policji – jak napisać CV i list motywacyjny do policji?
Szablony CV
Jak napisać CV i dopasować je do konkretnej oferty pracy?
Freelancer – kim jest freelancer i jak zacząć?