Najniższa krajowa zwana też “płacą minimalną” lub “wynagrodzeniem minimalnym” to pewnego rodzaju zabezpieczenie bytu pracownika zatrudnionego na umowie o pracę. Jej wysokość ustalana jest każdego roku na podstawie Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 1794). Ile wynosi najniższa krajowa w tym roku? Jaka jest minimalna stawka godzinowa 2021? Tego wszystkiego i wiele więcej dowiesz się z naszego artykułu. 

Z tego artykułu dowiesz się:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Ile wynosi najniższa krajowa 2021 brutto?

Najniższa krajowa brutto jest to minimalna kwota, którą może otrzymać pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę. W roku 2021 wynosi ona 2800 zł – tym samym można zaobserwować wzrost o 200 zł w porównaniu do roku poprzedniego. 

Przy umowach zlecenie i umowach o świadczenie usług w ramach samozatrudnienia, od kilku lat obowiązuje tzw. minimalna stawka godzinowa. Ona także uległa wzrostowi. W 2020 roku wynosiła 17,00 zł brutto na godzinę, a w 2021 roku jest to kwota sięgająca 18,30 brutto na godzinę.

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy płaca minimalna 2021 jest proporcjonalna do tego wymiaru. Co sprawia, że, dla osób, które pracują na ¾ etatu, jest to kwota 2100 zł brutto, a przy pracy na pół etatu – 1400 zł brutto.  

Sprawdź też najlepiej płatne zawody w Polsce

Ile wynosi najniższa krajowa netto w 2021 roku?

Pracowników najczęściej interesuje, ile wyniesie najniższa krajowa 2021 na rękę, czyli netto. Najniższa krajowa netto 2021 to 2061,67, a w przypadku stawki godzinowej – 13,37. Należy pamiętać również o osobach przed 26. rokiem życia, które zostały zwolnione z podatku dochodowego. W ich przypadku minimalna krajowa 2021 netto sięga 2199 zł.

Płaca minimalna 2021 netto dla studentów

Warto również zaznaczyć, że uczniów i studentów do 26. roku życia, którzy pracują na umowę zlecenie, obowiązuje stawka godzinowa netto w tej samej wysokości, co brutto, czyli 18,30 zł. Dzieje się tak dlatego, że ich wynagrodzenie nie jest ozusowane ani opodatkowane. 

Szukasz pierwszej pracy? Stwórz profesjonalne CV studenta

Czy na umowie o dzieło obowiązuje najniższa krajowa?

Jak podaje informator Państwowej Inspekcji Pracy – ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę nie obejmuje umowy o dzieło. W związku z tym, w jej przypadku nie obowiązują stawki minimalne.

W przypadku umowy o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła o charakterze materialnym lub niematerialnym – niezależnie od czasu oraz wysiłku, który w pracę nad nim zostanie włożony. Umowa o dzieło nie jest więc odpowiednia do regulowania stosunków, które są przedmiotem umów o pracę oraz zastępujących je w niektórych przypadkach umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług (do których stosuje się przepisy o zleceniu); z tego względu umowa o dzieło pozostaje poza zakresem ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Dowiedz się więcej:

Jak napisać proste CV?
Zarabianie przez internet w 2021
Najczęstsze błędy podczas pisania CV
Jak napisać CV po angielsku?
Jak napisać podanie o pracę?

W jaki sposób ustalana jest najniższa krajowa w Polsce?

Wstępną propozycję dotyczącą wysokości najniższej krajowej ustala Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Następnie prezentuje ją Radzie Ministrów. Zanim ostateczna kwota zostanie zaakceptowana, należy wziąć pod uwagę wiele czynników, jak np. prognozy dotyczące wzrostu cen w kolejnym roku kalendarzowym. W sytuacji, gdy minimalna krajowa jest niższa od połowy średniej krajowej, wówczas jej wysokość może wzrosnąć dwie trzecie realnego wzrostu gospodarczego. 

Wynagrodzenie minimalne 2021 – co obejmuje?

Minimalna płaca 2021 to kwota wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi każdego miesiąca. Obejmuje ona wiele elementów składowych:

 • wynagrodzenie zasadnicze, czyli pensje wynikającą z umowy o pracę;
 • wynagrodzenie za dyżury;
 • wszelkie dodatki za szczególne kwalifikacje lub niesprzyjające warunki pracy;
 • nagrody i premie wypłacane jako element wynagrodzenia;
 • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy;
 • dodatek wychowawczy.

Czego nie wlicza się w najniższe wynagrodzenie 2021?

 • Wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach;
 • nagród jubileuszowych;
 • odprawy emerytalnej i rentowej;
 • dodatku do wynagrodzenia za pracę w nocy;
 • dodatku za staż pracy.

Czy wzrost stawki minimalnej determinuje zmianę umowy?

W momencie, gdy następuje wzrost płacy minimalnej, często w głowach pracowników rodzi się pytanie dotyczące wszelkich formalności związanych ze zmianą umowy. Generalnie pracodawca zobowiązany jest do przygotowania wypowiedzenia zmieniającego, szczególnie jeśli w dokumencie znajdują się różne zapisy, np. dokładna kwota wynagrodzenia. Jednak nie zawsze jest to konieczne. Dlaczego? Jeśli strony podpisały umowę, w której widnieje zapis, że pracownik za swoją pracę będzie otrzymywał wynagrodzenie minimalne – wszelkie formalności są zbędne. Dzieje się tak dlatego, że pod tym pojęciem rozumiana jest aktualna wysokość najniższej krajowej, która w danym roku po prostu uległa zmianie.

Jak i gdzie szukać pracy? Sprawdź

Minimalna stawka godzinowa 2021 brutto w innych państwach – jak wypadamy na ich tle?

Wielu Polaków żyje w przekonaniu, że za granicą obowiązują wyższe wynagrodzenia, w związku z czym decyduje się na emigrację zarobkową. Czy rzeczywiście tak jest? Poniżej przedstawiamy, jak wygląda płaca minimalna 2021 brutto w innych państwach:

 • Niemcy – 9.50 euro brutto za godzinę pracy, tj. ok. 43 zł brutto;
 • Anglia –  8,91 funta brutto za godzinę pracy, tj. ok.46 zł brutto;
 • Norwegia – 81,43 koron brutto za godzinę pracy, tj. ok. 78 zł brutto;
 • Holandia – 9,72 euro brutto za godzinę pracy, tj. ok. 44 zł brutto.

Jak widać wyjazdy Polaków w poszukiwaniu lepszych zarobków, są całkowicie uzasadnione. Stawki u naszych sąsiadów znacząco przekraczają 18,30 zł brutto. 

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Zapraszamy do naszych pozostałych artykułów:

Jaki zawód wybrać, by do mnie pasował?
Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej i gotowe odpowiedzi
Spis nazw zawodów w Polsce, czyli szukanie pracy idealnej dla nas
Poziomy znajomości języka w CV
CV kelner / CV kelnerka -Zobacz jak napisać CV dla kelnera
Jak wygląda CV sprzedawcy? Zobacz co zawiera CV dla sprzedawcy
Jak stworzyć profesjonalne CV fotografa wraz z listem motywacyjnym
Programista – jak zostać programistą i co robi programista?
Jak powinno wyglądać i co powinno zawierać idealne CV?