umowa na czas nieokreślony

Wydaje się, że umowa o pracę jest najchętniej wybieraną formą zatrudnienia, jednak musisz wiedzieć, że nie każda da Ci te same prawa pracownicze. Można powiedzieć, że to właśnie umowa o pracę na czas nieokreślony jest najbardziej pożądaną. Dlaczego? Ponieważ poza pewnością zatrudnienia i stałym źródłem utrzymania, gwarantuje poczucie bezpieczeństwa, które trudno przecenić. Zastanawiasz się, co daje umowa na czas nieokreślony? A może, która umowa musi być na czas nieokreślony? O zaletach, a także o wadach tej formy zatrudnienia przeczytasz w poniższym artykule.

Umowa na czas nieokreślony – spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Umowa na czas nieokreślony – podstawowe informacje

Według artykułu 25. Kodeksu pracy: umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas określony lub na czas nieokreślony. Ta ostatnia forma jest najczęściej stosowaną. Z uwagi na czas trwania – umowa bezterminowa – jest dla pracownika najkorzystniejsza. Gwarantuje bowiem stabilizację zatrudnienia oraz ochronę trwałości stosunku pracy. 

Kiedy umowa na czas nieokreślony?

Do 2016 roku pracodawcy chętnie wykorzystywali brak limitu czasowego na stosowanie umów na czas określony. W 2016 roku wprowadzono jednak zmiany korzystne dla pracowników, które zakładają limit 3 umów na czas określony, których łączny okres trwania nie może przekraczać 33 miesięcy. W praktyce oznacza to, że po upływie 33 miesięcy lub w sytuacji zawarcia czwartej umowy między jednym pracodawcą i pracownikiem – kolejna umowa musi być umową na czas nieokreślony.

Ale oczywiście i od tej zasady są wyjątki. Zwykle w sytuacji, gdy umowa na czas określony zostaje podpisana w przypadku:

 • zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy (np. urlop ojcowski);
 • wykonywania pracy sezonowej lub dorywczej;
 • wykonywania pracy przez okres kadencji;
 • gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny po swojej stronie.

Czy można dostać od razu umowę na czas nieokreślony? 

Pierwsza umowa na czas nieokreślony? Oczywiście jest taka możliwość, ale wszystko zależy od ustaleń z pracodawcą. Wielu z nich woli jednak sprawdzić nowego pracownika, podpisując z nim umowę na okres próbny, a następnie na czas określony np. na rok.

Zobacz, jak napisać podanie o pracę?

umowa o pracę na czas nieokreślony

Jakie zalety ma umowa na stałe?

Umowa o pracę na czas nieokreślony gwarantuje zatrudnionemu wszystkie przywileje pracownicze zawarte w Kodeksie pracy, między innymi: ubezpieczenia chorobowe, rentowe i emerytalne, urlopy, ochronę czasu pracy, ochronę wynagrodzenia czy też ochronę takich grup jak młodociani i niepełnosprawni. Dodatkowo pracownikowi przysługuje gwarantowania płaca minimalna przy zatrudnieniu na pełny etat, ochrona przedemerytalna, urlop na żądanie, czy prawo do zasiłku dla bezrobotnych po przepracowaniu minimum roku.

Inną dużą zaletą takiej formy zatrudnienia jest przychylność banków w czasie oceny zdolności kredytowej – znacznie zwiększa szanse na pozyskanie np. kredytu hipotecznego.

Umowę na czas nieokreślony można rozwiązać na trzy sposoby:

 1. za porozumieniem stron;
 2. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
 3. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia).

Niewątpliwą zaletą umowy na czas nieokreślony jest więc długi czas wypowiedzenia. W jego trakcie pracownik może poszukiwać nowego zatrudnienia, nadal świadcząc pracę i zachowując swoje źródło dochodu. Z drugiej strony – pracodawca ma czas na rekrutację nowego pracownika. 

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Ile wynosi okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony?

Okres wypowiedzenia zależy od długości zatrudnienia i wynosi:

Okres zatrudnieniaOkres wypowiedzenia
Poniżej 6 miesięcy2 tygodnie
Co najmniej 6 miesięcy1 miesiąc
Co najmniej 3 lata3 miesiące

Jeśli uznasz, że 3-miesięczny okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony stanowi dla Ciebie problem – strony mogą polubownie go skrócić.

Dowiedz się więcej: Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron

Umowa o pracę na czas nieokreślony – wzór

Przepisy prawa dokładnie określają, co musi zawierać wzór umowy na czas nieokreślony. Przede wszystkim ma wskazywać:

 • rodzaj umowy;
 • strony umowy;
 • datę zawarcia;
 • warunki pracy i płacy.

Najbardziej problematyczny okazuje się ostatni punkt, dlatego Kodeks pracy precyzuje, jak prawidłowo sformułować warunki pracy i płacy, które muszą regulować:

 • rodzaj pracy;
 • termin rozpoczęcia pracy;
 • miejsce wykonywania pracy;
 • wymiar czasu pracy;
 • wynagrodzenie za pracę oraz jego składniki.

Ważne!

Umowa na czas nieokreślony nie może zostać zmieniona na umowę terminową (na czas określony).

Ciąża a umowa na czas nieokreślony

Kobieta w ciąży pozostająca w stosunku pracy podlega pełnej ochronie. Przysługuje jej prawo do urlopów związanych z rodzicielstwem (urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop rodzicielski) oraz do zasiłku. Pracodawca nie może też rozwiązać umowy z pracownicą w ciąży (także, gdy przebywa na wyżej wymienionych urlopach).

Umowa na czas nieokreślony – jakie ma minusy?

Dla pracownika umowa na czas nieokreślony niewątpliwie ma zdecydowanie więcej zalet, jednak dla pracodawcy wiąże się z pewnym ryzykiem. W sytuacji kryzysu finansowego firmy zwykle jedynym sposobem wyjścia z tarapatów jest redukcja zatrudnienia. Jeżeli większość umów jest zawartych na czas nieokreślony, szybka reakcja na problemy przestaje być możliwa. Jest to również kosztowna forma zatrudnienia z punktu widzenia pracodawcy.

Czy dla pracownika także może mieć negatywne konsekwencje? Okazuje się, że tak! Umowa na czas nieokreślony znacząco ogranicza jego elastyczność i swobodę zatrudnienia. Szczególnie osoby o wąskich specjalizacjach często preferują umowy dające im możliwość szybkiej zmiany pracy.

Freelancer – kim jest freelancer i jak zacząć?

kiedy umowa na czas nieokreślony

Umowa o pracę czas nieokreślony – częste pytania

Która umowa na czas nieokreślony?

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy, która obowiązuje od 22 lutego 2016 r., liczba umów na czas określony zawartych pomiędzy tymi samymi stronami nie może być większa niż trzy, co oznacza, że czwarta umowa musi być umową na czas nieokreślony. Nie musisz więc pisać specjalnego podania o przedłużenie umowy.

Umowa na czas nieokreślony po jakim czasie?

Łączny czas umów na czas określony nie może przekroczyć 33 miesięcy. Do limitu nie wlicza się jednak umowa na okres próbny, co przedłuża ten maksymalny okres do 3 lat (3 miesiące umowy próbnej + 33 miesiące umowy na czas określony).

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Czy umowa zlecenie może być na czas nieokreślony?

Choć z zasady umowa zlecenie powinna mieć charakter jednorazowy, istnieje prawna możliwość zawarcia jej na czas nieokreślony. Jest to dopuszczalne w sytuacji, gdy zleceniodawca powierza zleceniobiorcy stałe wykonywanie określonych czynności. Przy czym należy pamiętać o tym, aby umowa zlecenie nie przybrała charakteru umowy o pracę (chodzi tu o ścisłe wykonywanie poleceń przełożonego w określonym miejscu i czasie).

Ile czasu ma pracodawca na przedłużenie umowy o pracę?

W sytuacji przekroczenia określonych limitów stosunek pracy automatycznie przekształca się z terminowej umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony.

Zajrzyj też do innych artykułów i poznaj swoje prawa:

Trzynastka, czyli 13 pensja w budżetówce 2023
Zwolnienie dyscyplinarne – za co można zwolnić dyscyplinarnie? Skutki zwolnienia dyscyplinarnego
Staż pracy – Co wlicza się do lat pracy? Jak liczyć staż pracy?
Praca dla niepełnosprawnych – Jak wygląda praca dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności? 
Dodatek za godziny nocne – ile wynosi dodatek za pracę w nocy? Jak liczyć godziny nocne?
Wypłata wynagrodzenia – na konto czy do ręki? Co jeśli na koncie brak wypłaty?
Wniosek o wczasy pod gruszą – ile trzeba przepracować, żeby dostać wczasy pod gruszą?
Kosiniakowe – co przysługuje kobiecie w ciąży bez pracy? + wzór wniosku
Zasiłek dla bezrobotnych 2023 (kuroniówka) – komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?
Praca na pół etatu – jak wygląda zatrudnienie na pół etatu?