Praca w księgowości to głównie prowadzenie ksiąg rachunkowych, w których zapisywane są wszystkie operacje finansowe, wierzytelności i prognozy. Chociaż zawód księgowego jest starą profesją, to wciąż jest tak samo ważny. W każdej firmie jest to niezwykle istotna i odpowiedzialna funkcja. Można powiedzieć, że dział księgowości to finansowe serce każdego przedsiębiorstwa. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wykonywaniu tego zawodu, jego obowiązkach i zarobkach, a także umiejętnościach, jakie są potrzebne do jego wykonywania, poniższy artykuł Ci w tym pomoże.

Co znajdziesz w tekście:

Księgowa: zakres obowiązków

Co robi księgowa? Osoba na stanowisku księgowego odpowiada, przede wszystkim, za: rozliczenia, weryfikacje, księgowania faktur oraz sporządzanie sprawozdań finansowych. Zbiera i przechowuje faktury i dokumenty, by potem móc je wprowadzić do systemu księgowego oraz przeprowadzić ich analizę, w celu usprawniania działalności firmy. Księgowy nadzoruje wszystkie finanse danej firmy, dlatego odpowiedzialny jest również za pośredniczenie w kontaktach z wszelkiego rodzaju instytucjami skarbowymi, prawnymi i inspektoratami, przygotowywuje przelewy bankowe i księguje wyciągi bankowe, księguje i wylicza rezerwy, wyceny walutowe, podatki odroczone, rozliczenia międzyokresowe kosztów itp..

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Nie ulega wątpliwości, że księgowy, zajmując się operacjami finansowymi, jest zaliczany do jednej z najważniejszych funkcji w firmie. Z tego względu, jest to również niesamowicie odpowiedzialne stanowisko. Szczegółowy zakres obowiązków zależy oczywiście od konkretnego stanowiska. W księgowości można wyróżnić główne stanowiska, takie jak:

 • młodszy księgowy (ma wiedzę z zakresu prawa podatkowego i technik księgowych, nie ma jeszcze odpowiedniego doświadczenia w pracy w zawodzie, ale nabiera go prowadząc dokumentację, sporządzając faktury, raporty, aneksy i inne dokumentacje, segregując i archiwizując dokumenty, robiąc przelewy i bilanse),
 • samodzielny księgowy (zajmuje się kompleksową księgowością, czyli m.in.: procedurami księgowymi i dokumentacjami, zakładaniem ksiąg rachunkowych i ich prowadzeniem, ewidencją rozrachunków, dekretacją i księgowaniem dokumentów, inwentaryzacją, dowodami księgowymi, współpracą i instytucjami zewnętrznymi, deklaracjami podatkowymi, sprawozdaniami finansowymi, wyceną aktywów i pasywów),
 • główny księgowy (jest to jedno z najważniejszych stanowisk, ponieważ zajmuje się wszystkimi operacjami finansowymi prowadzonymi przez firmę; odpowiada za organizację i koordynację działu księgowości w firmie oraz nadzoruje przestrzegania prawa podatkowego w przedsiębiorstwie).
Zobacz ciekawe wpisy
Profesjonalne CV
Wyróżniające CV
Podstawowe CV

Praca w biurze rachunkowym

Jednym z miejsc, gdzie księgowy może pracować jest biuro rachunkowe. Osoby w nim pracujące zajmują się rozliczaniem podatkowym wielu mniejszych przedsiębiorstw. Biura zazwyczaj nie zajmują się rozliczaniem danej firmy na pełnej księgowości. Często zajmują się rozliczeniami kadrowo-płacowymi i opłatami ZUS firmy. Co więcej, biura rachunkowe mogą zajmować się reprezentacją usługobiorcy w urzędach i instytucjach, przygotowywaniem wniosków kredytowych, obliczaniem składek na ubezpieczenie społeczne.

Księgowa – praca w dziale księgowości

Praca w dziale księgowości obejmuje pracę w dużych firmach i korporacjach. W takich przedsiębiorstwach władzę w księgowości sprawuje dyrektor finansowy, któremu podlega główny księgowy. Czynności księgowych są zależne od wielkości firmy i ilości zatrudnionych w księgowości osób. Przy większej ilości pracowników, każdy jest odpowiedzialny za konkretne czynności (np. wystawianiem i księgowaniem faktur VAT). Natomiast w mniejszych firmach, każdy pracownik księgowości jest odpowiedzialny za większą ilość zadań.

Praca: księgowość – wymagania

Praca w księgowości jest zajęciem bardzo odpowiedzialnym, jak również żmudnym. Księgowy odpowiada za wszelkie procesy finansowe, a także za błędy powstałe w tym zakresie. Cechy, jakimi musi się charakteryzować osoba wykonująca zawód księgowego, to, przede wszystkim:

 • zorganizowanie (jest to podstawowa wymagana cecha; w księgowości fundamentalne jest dotrzymywanie terminów rozliczeń oraz sprawne prowadzenie dokumentacji),
 • uczciwość (nadzorowanie procesów finansowych wymaga przestrzegania przepisów podatkowych oraz prawidłowej etyki zawodowej),
 • odporność na stres (księgowy powinien umieć działać pod presją czasu, czy wykonywać kilka zadań jednocześnie),
 • komunikatywność (istotna jest umiejętność jasnego i precyzyjnego wypowiadania się w kontaktach z klientami i instytucjami).

Co więcej, księgowy powinien się wykazywać wysoką kulturą osobistą, ze względu na częstą pracę zespołową oraz kontakt z urzędami i kontrahentami. Obowiązki księgowego obejmują również obserwację bieżących sytuacji polityczno-prawnych firmy. Powinien rozpoznawać aktualne regulacje i przepisy oraz odpowiednio na nie reagować. Zmieniają się one na tyle często, że po kilku latach są one już nieaktualne. Praca ta polega na ciągłym i systematycznym rozwijaniu swoich umiejętności i wiedzy związanej z rachunkowością.

Osoba na stanowisku księgowego powinna być zatem sumienna, dokładna, analityczna, umiejętnie planująca, potrafiąca skupić się w warunkach stresujących, samodzielna.

W dzisiejszych czasach praca w księgowości to głównie praca przy komputerze, czasem praca przy komputerze w domu. Dlatego z wadą wzroku niepodlegającą korekcji nie mogą podjąć się tej pracy. Ograniczeniem mogą być też problemy i choroby psychiczne, a także niewyraźna wymowa, problemy w porozumiewaniu się z otoczeniem.

Jak zostać księgową/księgowym?

Aby móc wykonywać pracę związaną z księgowością potrzebne są odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie średnie lub wyższe o profilu rachunkowym. Można je zdobyć wybierając ścieżkę edukacyjną na studiach związanymi z rachunkami. Najczęściej wybierane są w tym celu studia finanse i rachunkowość. Wykształcenie na tym kierunku dają najlepszą możliwość przygotowania się do pracy w specjalizacji księgowości. Oczywiście nie jest to wymagany kierunek studiów. Pozytywnie postrzegane są również kierunki ścisłe powiązane z matematyką, ekonomią, zarządzaniem, czy bankowością. 

Dodatkowo, można pomyśleć o zrealizowaniu studiów podyplomowych, które dają możliwość na wyspecjalizowaniu się w danej dziedzinie księgowości. 

Jakąkolwiek ścieżkę wybierzesz, zawsze szczególnie ważne jest odbycie praktyki księgowej, które mogą mieć miejsce w wybranej jednostce rachunkowej. 

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Zawód księgowego wymaga stałego dokształcanie się i doskonalenia umiejętności. Mogą w tym pomóc specjalne kursy organizowane, np. przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Kierowane są one zazwyczaj do początkujących w tym zawodzie lub pracujących już księgowych. Mają one za zadanie przygotować do pracy księgowego oraz podnieść kwalifikacje. Częścią takich kursów jest np. nauka programów rozliczeniowych, co jest dużą zaletą w CV księgowego (najpopularniejsze programy w Polsce to np. firmy InsERT, Sage Symfonia, Comarch Optima, WAPRO ERP).

Obsługa komputera – jak opisać znajomość programów w CV?

Praca księgowej lub księgowego może być uzupełniona również w międzynarodowe kwalifikacje zawodowe, np. ACCA, CIMA czy biegłego rewidenta. Możesz też przygotować CV po angielsku – sprawdź jak!

CV księgowa: przykład

Aby móc znaleźć pracę dla księgowych, trzeba stworzyć najpierw odpowiednie CV. Jest ono niezbędne do tego, aby pracodawcy Cię zauważyli i złożyli oferty pracy księgowej lub księgowego. Napisanie CV może być wyzwaniem, szczególnie, kiedy jest pisane po raz pierwszy. Jak napisać profesjonalne i wyróżniające się CV księgowego? Jak podkreślić w nim zalety i ważne umiejętności? Aby CV dało zamierzony efekt, powinno zawierać istotne informacje, być dostosowany do oferty pracy, być prawidłowo sformatowany oraz mieć odpowiednią oprawę graficzną. 

Dokument CV powinien być sformułowany czytelnie i klarownie. Ułatwi to pracodawcy znalezienie interesujących go informacji. Możesz wykorzystać przykładową strukturę standardowego CV:

 1. Dane osobowe.
 2. Podsumowanie zawodowe.
 3. Wykształcenie
 4. Doświadczenie.
 5. Umiejętności twarde.
 6. Umiejętności miękkie.
 7. Zainteresowania.
 8. Klauzula o ochronie danych osobowych.

Możesz też wykorzystać gotowe i sprawdzone szablony do tworzenia CV: https://ciekawecv.pl/blog/jak-napisac-proste-cv/

kreatywne CV: księgowa – wyróżnij się i zobacz jak napisać kreatywne CV: https://ciekawecv.pl/blog/kreatywne-cv/ 

CV księgowa podsumowanie zawodowe

Podsumowanie zawodowe jest szansą na wyróżnienie się w pierwszych sekundach czytania dokumentu. Znajduje się na początku i służy krótkiemu opisaniu swojej osoby i swoich największych osiągnięć. W tej części możesz wypisać opanowane przez Ciebie programy do księgowości, swoje doświadczenie na stanowisku księgowego, czy też swoje, przydatne w zawodzie, cechy charakteru.

Wzór cv księgowa – podsumowanie zawodowe:

“Jestem sumienną, biegłą w rachunkowościach księgową z pięcioletnim doświadczeniem zawodowym oraz profesjonalną znajomością programów do rachunkowości Comarch ERP Optima, Sage Symfonia Finanse i Księgowość oraz Accounting CS.”

Dowiedz się więcej:

CV księgowa – wykształcenie

W kategorii wykształcenie utrzymuj wszystko w odwrotnej kolejności chronologicznej, czyli zaczynaj od najnowszej pozycji, a zakończ na najstarszej. Pamiętaj, aby wypisać dokładne daty rozpoczęcia i ukończenia szkół, kursów i certyfikatów oraz nazwy placówek uczelnianych, czy instytucji. 

Szkolenia ukończone wiele lat temu, mogą wydawać się nieistotną informacją, ponieważ branża księgowości ulega regularnym zmianom. Mimo to, warto je zamieścić w CV. Pokazuje to Twoje zaangażowanie w ciągły rozwój umiejętności i wiedzy oraz doświadczenie.

CV księgowa: wzór – doświadczenie

Doświadczenie w CV księgowej i księgowego jest niezwykle ważną kategorią. Umieść w niej wszystkie czynności, które należały do twoich obowiązków zawodowych, np.: odpowiedzialność za dokumentację finansową firmy, raporty i inne informacje, maksymalizacja wykorzystania ulg podatkowych, badanie danych finansowych z ubiegłych lat w celu oceny technik prowadzenia dokumentacji, aktywny udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych, współpraca z instytucjami zewnętrznymi.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

CV księgowa bez doświadczenia

Jeśli nie masz jeszcze zbyt dużego doświadczenia w zawodzie księgowego, nie wahaj się wypisywać również tych najprostszych zadań. Możesz zamieścić również doświadczenia zdobyte poza pracą, a odnoszące się do niej, jeśli takie posiadasz. Takie doświadczenie również jest wartościowe.

CV księgowa – umiejętności

Jest to miejsce, gdzie możesz wypisać wszystkie umiejętności miękkie i twarde. Poinformuj z jakimi oprogramowaniami do rachunkowości i systemami jesteś zaznajomiony (np. Intuit QuickBooks, Sage 50 Accounting, System SAP). Wymień swoje umiejętności, takie jak: wyjątkowa znajomość pojęć matematycznych, znajomość przepisów prawa (ustaw podatkowych czy innych przepisów systemowych), zdolności analityczne, znajomość zasad bankowości, doskonałe umiejętności komunikacyjne.

Dowiedz się więcej: Umiejętności miękkie i twarde – Rodzaje umiejętności

CV księgowa – zainteresowania

Zainteresowanie nie są kategorią obowiązkową w CV. Jeśli jednak masz ciekawe hobby, to warto się nim w dokumencie podzielić. Nie każdy pracodawca spogląda na sekcję zainteresowań. Dla wielu jednak, jest i źródło informacji o charakterze danego kandydata. To, w czym się lubuje pracownik, może dać wskazówki o tym, w jakim zespole będzie się dobrze odnajdywał i czy wpasuje się w charakter firmy. Co więcej, Twoje zainteresowania mogą być jednym z tematów na rozmowie kwalifikacyjnej. 

Dowiedz się więcej o zainteresowaniach w CV z artykułu: https://ciekawecv.pl/blog/jakie-umiejetnosci-wpisac-w-cv-zainteresowania-w-cv-przyklady/
CV po angielsku: księgowa – szukasz pracy za granicą? Zobacz jak napisać CV po angielsku: https://ciekawecv.pl/blog/jak-napisac-cv-po-angielsku/

Ile zarabia księgowa/księgowy?

Zawód księgowego to zawód przyszłościowy, choć stale zmieniający się. Księgowość znacznie zmienia się pod wpływem wszechobecnej automatyzacji i komputeryzacji. Prognozuje się, że coraz częściej nie będzie potrzeby ręcznego księgowania np. faktur ze względu na systemy służące do automatycznego skanowania dokumentów i automatycznego ich księgowania. Dodatkowo, faktury, coraz częściej są wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej. W związku ze wszystkimi ułatwieniami, księgowi nie muszą już robić wielu rzeczy manualnie. Przez to zmienia się charakter samej pracy, który to skłania się w stronę kontrolowania i tworzenia systemów i programów finansowo-księgowych. 

Ile zarabia główna księgowa? Ile zarabia księgowa w biurze rachunkowym?

Jak wysokie są zarobki w księgowości można dowiedzieć się z corocznych przeglądów wynagrodzeń, które można znaleźć w internecie. 

Średnie zarobki księgowych (brutto) w roku 2021 w Polsce prezentują się następująco:

 1. główny księgowy – zarobki
 • minimalne wynagrodzenie: 11 500 zł
 • średnie wynagrodzenie: 14 500 zł
 1. zastępca głównej księgowej:
 • minimalne wynagrodzenie: 8 500 zł
 • średnie wynagrodzenie: 10 500 zł
 1. samodzielna księgowa – zarobki:
 • minimalne wynagrodzenie: 7 500 zł
 • średnie wynagrodzenie: 9 000 zł
 1. księgowy – zarobki:
 • minimalne wynagrodzenie: 4 500 zł
 • średnie wynagrodzenie: 6 000 zł

Najlepiej płatne zawody w Polsce

Praca księgowajak szukać oferty pracy przez internet?

Zaczynając szukać ofert pracy w księgowości, zastanów się, jakie masz oczekiwania co do nowej pracy, np. jaki zakres obowiązków księgowej by ci odpowiadał, jakie wynagrodzenie cię interesuje. Postaraj się dokładnie zbadać ofertę pracy, zanim odpowiesz na ogłoszenie. Zapoznając się szczegółowo z ofertami, istnieje większa szansa, że znajdziesz taką, która odpowiada Twoim umiejętnościom i doświadczeniu. 

Zapoznaj się z lokalnymi ogłoszeniami o pracę w portalach ogłoszeniowych. Nie sugeruj się jednak wyłącznie tytułem ogłoszenia. Może się okazać, że Twoja wymarzona praca księgowego widnieje pod innym tytułem. 

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Dodatkowo, świetnym sposobem na efektywne poszukiwanie pracy, są portale, gdzie to pracodawca może Cię sam znaleźć, np. LinkedIn. Tworząc swój profil, możesz stale go aktualizować i określić jaka praca Cię interesuje. Po uzupełnieniu profilu, strona sama zacznie Ci proponować  przykładowe oferty pracy księgowej.

Dowiedz się więcej o sposobach szukania pracy z artykułu: https://ciekawecv.pl/blog/jak-znalezc-prace-dowiedz-sie-jak-znalezc-prace/

Praca księgowej, czy księgowego nie należy do łatwych. Ze względu na kontakt z finansami firmy, jest to praca wielce odpowiedzialna. Oprócz tego, jest to praca bardzo często żmudna, która wymaga przeglądania dużej ilości dokumentów i przepisów rachunkowych. Czasem, jeden mały błąd lub przeoczenie ze strony księgowego może sporo kosztować dane przedsiębiorstwo. Dlatego poczucie odpowiedzialności za swoje obowiązki musi wiązać się z odpowiednio dużą wiedzą specjalistyczną. Jednocześnie, jest to praca z możliwością rozwoju i zdobywania coraz to nowej wiedzy, ze względu na to, że branża księgowości stale się rozwija i unowocześnia, a przez to zmienia. Nie jest to, jak by się mogło zdawać, nudna praca. Zmusza do aktywnego działania i rozwiązywania pojawiających się problemów, motywuje do ciągłej nauki. Z tego względu, nie ma w niej codziennej monotonnej rutyny. 

Przykładowe CV
Sprawdź inne przykładowe wzory CV

Sprawdź też:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV