wniosek o urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy jest jednym z uprawnień rodzicielskich dla osób zatrudnionych, zagwarantowanych przez kodeks pracy. Może z niego skorzystać zarówno matka, jak i ojciec nowo narodzonego dziecka. Przysługuje on także opiekunom dziecka. Oczywiście nie jesteś zmuszony do przebywania na urlopie wychowawczym. Jest to jedynie uprawnienie, które umożliwi Ci opiekę nad maluchem. Jeśli jednak chcesz z niego skorzystać, przygotuj odpowiedni wniosek o urlop wychowawczy 2023. Zobacz gotowy wzór!

W tym artykule przeczytasz:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Urlop wychowawczy wniosek – kiedy złożyć?

Warunkiem niezbędnym do otrzymania urlopu wychowawczego jest przygotowanie przez zainteresowanego stosownego wniosku. Wniosek o urlop wychowawczy należy złożyć na piśmie. Oczywiście nie oznacza to, że musi zostać w całości napisany odręcznie, wystarczy własnoręczny podpis na wydrukowanym dokumencie. Formą pisemną wniosku o urlop wychowawczy będzie także dokument elektroniczny opatrzony elektronicznym podpisem.

Wniosek o wychowawczy należy złożyć najpóźniej 21 dni przed planowanym urlopem. Nie możesz iść na wychowawczy z dnia na dzień. Twój pracodawca potrzebuje 3 tygodni, aby przygotować się na Twoją dłuższą nieobecność. Wniosek na urlop wychowawczy można złożyć aż 5 razy i masz na to czas do momentu, aż Twoje dziecko ukończy 6 lat. Jeśli jest niepełnosprawne – na urlop wychowawczy możesz udać się do ukończenia przez niego 18. roku życia. Ważne, aby złożyć wniosek bezpośrednio u swojego pracodawcy lub w dziale HR firmy, w której pracujesz. Ważna informacja jest taka, że pracodawca nie może odrzucić Twojego wniosku, chyba że podanie złożysz później niż 3 tygodnie przed planowanym urlopem, wtedy będziesz musiał opóźnić jego rozpoczęcie o taką liczbę dni, o jaką się spóźniłeś.

Jaki jest wymiar urlopu wychowawczego?

Wymiar urlopu wychowawczego wynosi maksymalnie 36 miesięcy. Z czego jeden z rodziców może wykorzystać maksymalnie 35 miesięcy. 1 miesiąc zarezerwowany jest dla drugiego rodzica. Pracownik musi go wykorzystać najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko osiągnęło wiek 6 lat. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy dziecko jest niepełnosprawne – wtedy udzielony urlop wychowawczy można wykorzystać do 18. roku życia dziecka.

Wniosek o urlop wychowawczy – jak korzystać z urlopu wychowawczego?

Jeśli zdecydowałeś się złożyć wniosek o urlop wychowawczy to warto wiedzieć, że nie musisz z niego korzystać od razu i w pełnym wymiarze. Urlop wychowawczy możesz zostać udzielony w 5 częściach (nie muszą one następować bezpośrednio po sobie). Ilość części urlopu wychowawczego ustalana jest na podstawie liczby złożonych przez pracownika wniosków.

Urlop wychowawczy udzielany jest na prośbę pracownika, pod warunkiem, że posiada on co najmniej sześciomiesięczny staż pracy. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia u wszystkich pracodawców, a więc nie tylko staż zakładowy. Ponadto, aby otrzymać opiekę na dane dziecko nie ma znaczenia czy pomiędzy umowami występowały przerwy.

Sprawdź nasze poradniki:

Co powinien zawierać wniosek o urlop wychowawczy (druk)?

Jak wygląda wniosek o urlop wychowawczy? Wniosek urlop wychowawczy to formalne pismo, które powinno zawierać wszystkie podstawowe elementy:

 • miejscowość i datę;
 • dane osobowe pracownika (imię i nazwisko);
 • dane pracodawcy, do którego kierujesz pismo;
 • dane dziecka;
 • zwroty grzecznościowe na początku i na końcu wniosku;
 • podpis.

Dodatkowo nie może w nim zabraknąć prośby o udzielenie urlopu, imienia i nazwiska dziecka, którym będziesz się opiekować, istotne jest także wskazanie okresu urlopu wychowawczego. Wniosek o urlop wychowawczy musi też zawierać informację o tym czy jakaś część urlopu została już wykorzystana przez któregoś z rodziców oraz oświadczenie drugiego rodzica o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego w tym samym czasie, co wnioskodawca. 

Takie oświadczenie nie jest konieczne, jeśli:

 • rodzic posiada wyłączne prawo do opieki nad dzieckiem, ponieważ drugi rodzic nie żyje;
 • drugi rodzic został pozbawiony praw rodzicielskich lub ograniczono mu władzę rodzicielską;
 • zwolniono z opieki drugiego opiekuna dziecka/ rodzica lub ograniczono mu ją;
 • zachodzą przeszkody, które uniemożliwiają dołączenie takiego oświadczenia.

Jako pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, w celu opieki nad dzieckiem przysługuje Ci także:

 • urlop macierzyński;
 • urlop ojcowski.
 • urlop rodzicielski.
urlop wychowawczy wniosek

Wniosek o urlop wychowawczy 2023 – wzór:

.…………………………………………
(miejscowość i data)

…………………………………….…
(dane pracownika)

.………………………………………….
(dane pracodawcy)

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego

Na podstawie art. § 1 i § 7 k.p. składam wniosek o udzielenie mi urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad moim dzieckiem ………………… (imię i nazwisko dziecka) ur. ………………………. (data urodzenia) w wymiarze ……………………….… (dni/miesiące/lata) począwszy od dnia ………………….do dnia ………………………….

Do tej pory nie wykorzystałem urlopu wychowawczego przysługującego mi na ………………………. (imię i nazwisko dziecka).

Załączam stosowne oświadczenie matki dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany w moim wniosku.

Z poważaniem,

………………………………………..……….
(podpis pracownika)

urlop wychowawczy 2021

Jak wypełnić wniosek o urlop wychowawczy, gdy wcześniej wykorzystałeś jego część?

…………………………………..….
(miejscowość i data)

……………………………………..…..
(dane pracownika)

………………………………..……..
(dane pracodawcy)

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego

Na podstawie art. § 1 i § 7 Kodeksu pracy składam wniosek o udzielenie mi urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad moim dzieckiem ………………… (imię i nazwisko dziecka) ur. ………………………. (data urodzenia) w wymiarze ……………………….… (dni/miesiące/lata) począwszy od dnia ………………….do dnia ………………………….

Do tej pory wykorzystałem ……………. miesięcy/dni urlopu wychowawczego przysługującego mi na opiekę nad dzieckiem …………………….. (imię i nazwisko dziecka).

Załączam stosowne oświadczenie matki dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany w moim wniosku.

Z poważaniem,

………………..
(podpis)

Pamiętaj, że każdy wydrukowany wniosek musisz własnoręcznie podpisać.

Poszerz swoją wiedzę z zakresu rekrutacji:

Jak napisać CV i dopasować je do konkretnej oferty pracy?
Freelancer – kim jest freelancer i jak zacząć?
CV pielęgniarka – jak napisać CV i list motywacyjny pielęgniarki?
Przerwa w pracy – ile przerwy przysługuje pracownikowi?
Jak napisać CV lekarza?
Gotowe wzory CV
Programista – jak zostać programistą i co robi programista?
Jak napisać list motywacyjny do urzędu? – CV do urzędu

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV