jak napisać pismo
Jak się pisze podanie - ta kwestia często jest poruszana na różnych forach internetowych. Trzeba przecież napisać podanie o przyjęcie do szkoły lub wniosek o przedłużenie umowy o pracę. Niekiedy zdarzają się też sytuacje, w których będziesz musiał zwracać się do urzędów np. z prośbą o mieszkanie socjalne. Powodów może być naprawdę wiele, dlatego kwestia tego, jak napisać wniosek i inne formalne pisma jest niezwykle istotna. Dowiedz się, co musi znaleźć się w takim dokumencie i jakich błędów nie popełniać. Sprawdź też wzór podania przygotowany przez naszych specjalistów.

Jak napisać pismo urzędowe i formalny wniosek?

Każdy z nas przynajmniej raz w życiu stanął przed wyzwaniem, jakim jest pisanie podania, a jeśli jeszcze nie, to z całą pewnością przyjdzie Ci się z tym zmierzyć. Podanie kieruje się do określonego adresata (osoby, instytucji, placówki oświatowej, firmy, zakładu pracy itp.) w celu zobrazowania danego problemu.. Jak sformułować wniosek? Pamiętaj, aby treść pisma była zrozumiała i rzeczowa, a język dostosowany do formy, konkretny oraz precyzyjny. Obecnie wiele instytucji przyjmujących interesantów posiada własne wzory podań do wypełnienia. Jednak co zrobić, gdy nie ma takiego druku? Szablon podania będziesz musiał stworzyć samodzielnie. Aby ułatwić Ci zadanie, przygotowaliśmy profesjonalne wzory podań do pobrania w formacie pdf lub doc. Wystarczy, że wypełnisz taki dokument, wydrukujesz i własnoręcznie podpiszesz. Wybierz wzór podania dla siebie:

Rodziaje wniosków i podań


Jak pisać podanie krok po kroku?

Przede wszystkim ważna jest forma podania. Taki dokument należy sporządzić na białym, czystym i niegniecionym papierze w formacie A4. Kartka musi być schludna - poszarpane brzegi np. wyrwane z zeszytu czy notesu nie są akceptowalne. Wygląd dokumentu świadczy nie tylko o nadawcy, ale także o jego stosunku do adresata. Wniosek najlepiej przygotować na komputerze, a następnie wydrukować, ale jeśli nie masz takiej możliwości, możesz też zrobić to odręcznie. Wzór podania do urzędu, ale też każdej innej instytucji, powinien mieć stały układ elementów i być napisany prostym, zrozumiałym językiem bez emocjonalnych wtrąceń. Zadbaj o przejrzysty układ oraz bardzo rzeczowy sposób wypowiedzi. Wniosek zawsze należy podpisać własnoręcznie lub za pomocą podpisu elektronicznego potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym. Do niektórych podań należy dołączyć również wymagane załączniki, jak np. CV, jeśli składasz podanie o praktyki.

Jak napisać wniosek o nabycie spadku?


podania przykład

Schemat podania - podstawowe elementy, które musi zawierać każdy wniosek:

 1. Najwyżej na kartce, w prawym górnym rogu powinna znaleźć się miejscowość, z której piszesz podanie oraz data jego utworzenia, np. Poznań, 11.01.2022 r.
 2. Nieco niżej, w lewym górnym rogu wpisz swoje dane (najczęściej jest to imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail). Można też podać dokładniejsze informacje, np. nazwę stanowiska w przypadku pisania podania o podwyżkę.
 3. Dane adresata powinny znaleźć się po prawej stronie, pod miastem i datą. W zależności od tego do kogo kierujesz swoje podanie, może to być jedna osoba: prezes, dyrektor, rektor lub kilka: zarząd firmy, rada osiedla itp.
 4. Każdy wzór na podanie musi być opatrzony tytułem np. “Podanie o przyjęcie do pracy”.
 5. Treść podania najlepiej zacząć od konkretnej prośby. Jak się pisze prośbę? Możesz skorzystać z podstawowych form grzecznościowych np. “Zwracam się z prośbą o…” lub “Uprzejmie proszę o…”.
 6. Uzasadnienie wniosku konieczne jest tylko w niektórych przypadkach. Jak napisać uzasadnienie? Najlepiej zacząć od słów: “Swoją prośbę uzasadniam tym, że…”.
 7. Nie wiesz, jak zakończyć podanie? Poproś o pozytywne rozpatrzenie swojej prośby.
 8. Każdy wniosek musi być zakończony zwrotem grzecznościowym np. “Z wyrazami szacunku/ Z poważaniem” oraz czytelnym, odręcznym podpisem.
 9. Do podania możesz dołączyć też załączniki, które należy wymienić na końcu podania.

Napisz wniosek o przedłużenie umowy o pracę!


jak napisać podanie

Podanie - przykład słownictwa

Podczas pisania wniosku możesz skorzystać z pomocniczych wyrażeń znajdujących się poniżej lub ułatwić sobie zadanie i pobrać, a następnie uzupełnić wnioski stworzone przez specjalistów ds. rekrutacji.
 • Wstęp - Uprzejmie proszę o …., Zwracam się z uprzejmą prośbą o …..;
 • Rozwinięcie - Prośbę swoją motywuję …, Prośbę swoją uzasadniam …; Chciałbym zwrócić uwagę na …, W uzasadnieniu chciałbym dodać, że …, Jednocześnie chciałbym nadmienić, że …;
 • Zakończenie - Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby…, Liczę na przychylną decyzję w mojej sprawie…, Będę wdzięczny za pozytywne rozpatrzenie mojej sprawy….

Przykładowe podanie - o czym jeszcze pamiętać?

W przypadku niektórych wniosków (podanie o podwyżkę, wniosek o mieszkanie socjalne) odpowiednia argumentacja może mieć kluczowe znaczenie. Jeśli korzystasz z gotowych wzorów dokumentów, pamiętaj o tym, aby dokładnie je przeczytać i uzupełnić w taki sposób, aby nie pozostały błędne informacje lub dane. Kierujesz swoje pismo do sądu? Koniecznie podaj podstawę prawną czynności procesowej, którą wykonujesz. W tym celu korzystaj z rzetelnych źródeł i aktualnych aktów prawnych.

Gotowy wzór wniosku o urlop macierzyński:


Podanie o pracę - wzór:

Miasto, data

Twoje imię i nazwisko Adres Numer telefonu Adres e-mail

Stanowisko adresata Nazwa firmy Adres firmy

Podanie o pracę

Zwracam się z prośbą o zatrudnienie mnie w Państwa firmie na stanowisku ……………………… Posiadam niezbędne X-letnie doświadczenie w ……………………………………………..... Moje kwalifikacje pozwalają na sprawnie wykonywanie wszystkich zadań na wskazanym stanowisku. Ukończyłem ……………………………………………………………………… Dzięki temu będę mógł od razu wykonywać powierzone zadania, bez dodatkowych szkoleń. Jestem osobą ……………………………………………………………… Te cechy pozwolą mi …………………………………………………...……. w Państwa firmie. W załączniku przesyłam Curriculum Vitae. Z przyjemnością spotkam się z Państwem na rozmowie kwalifikacyjnej i szerzej opowiem o swoim doświadczeniu i umiejętnościach.

Z poważaniem, Imię i nazwisko


jak sformułować wniosek

Wzór pisma urzędowego z prośbą (wniosek o mieszkanie socjalne):

……………………………………… (miejscowość i data)

…………………..….........................….. (imię i nazwisko) tel. ……………………… e-mail ………………………

………………………… ………………………… (nazwa organu)

Podanie o mieszkanie socjalne

Zwracam się z prośbą o przydział lokalu socjalnego z zasobu mieszkaniowego gminy ……………………………………….... Wniosek swój uzasadniam następującą sytuacją mieszkaniową: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….………… (podpis wnioskodawcy)

Załączniki: 1. 2.

Jak pisze się podanie? Najczęściej popełniane błędy

Jak sam widzisz, podanie nie jest skomplikowanym tekstem, z którym  na pewno każdy sobie poradzi. Niestety w krótkich formach wypowiedzi bardzo wyraźnie widać nawet najmniejszy błąd. Dlatego sprawdź dokładnie swój wniosek pod kątem ortografii, literówek, interpunkcji, a także składni i formy. Ze szczególną uwagą przyjrzyj się Twoim danym, ponieważ nawet najmniejszy błąd uniemożliwi adresatowi kontakt z Tobą. Z kolei jeśli ich nie podasz - niektóre instytucje w ogóle nie zajmą się Twoją sprawą. Zadbaj o czytelność swojego dokumentu, odpowiednią strukturę i dopasowaną czcionkę. Najlepiej sprawdzi się Calibri lub Times New Roman w rozmiarze 12/13. Wiele osób składa swoje podanie na pół lub dostarcza je zabrudzone albo pomięte - to duży błąd, ponieważ pokazujesz w ten sposób swój brak szacunku do odbiorcy. Wybierz wzór podania, który dla Ciebie przygotowaliśmy i ułatw sobie zadanie!